Home > > Sheldan Nidle - 18 oktober 2016

Sheldan Nidle - 18 oktober 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! De Overwinning van het Licht groeit. Overal op jullie wereld gaat het verschijnen van het nieuwe financiële systeem en de nimmer eindigende golven van welvaart door. Tezamen met deze geweldige veranderingen is er het vooruitzicht op een vrede die bijna niet plaatsvond. In haar laatste momenten deed het duister een poging, maar was het niet in staat, om een mondiale oorlog aan te stichten. Gelukkig voorkwamen onze liaisons en hun aardse pendanten dit. Deze oppervlaktewereld heeft zich derhalve snel in de richting van het eerste contact begeven. Jullie betreden een tijdperk waarin de behoefte aan geld spoedig zal verdwijnen. Dit proces wordt geholpen door het gebruik van technologieën, zowel die van jullie als die van ons, die de universele processor zullen introduceren. Dit wonderbaarlijke apparaat zal de noodzaak voor landbouw en het verwerken en gebruik van de natuurlijke bronnen van Gaia overbodig maken. Dientengevolge zullen jullie mondiale gemeenschappen bevrijd zijn van de noodzaak om zoveel van hun bevolking toe te wijzen aan deze inspannende en gevaarlijke taken. Gaia kan verwachten veel van haar land aan de oorspronkelijke omgeving teruggegeven te zien worden. Dit proces zal de expansie van grasland, moerasachtige gebieden en bossen mogelijk maken. Derhalve zullen steeds meer van jullie omgevingen omgevormd worden om er een aantal habitats aan toe te voegen.

Deze veranderingen zullen de luchtkwaliteit verbeteren en de oceanen opnieuw een welig tierende vispopulatie laten onderhouden. Het water in meren en rivieren zal eveneens schoner worden. Jullie gaan leren hoe jullie je persoonlijke processors kunnen gebruiken om maaltijden te bereiden en meubels naar wens te vervangen. Dit uitgebreide pakket veranderingen stelt jullie Opgestegen Meesters in staat jullie te onderwijzen omtrent je verleden en je voor te bereiden op onze komst. Onze mentoren zijn van plan deze nieuwe kennis aan te wenden om de manier waarop jullie naar jezelf kijken uit te breiden, zowel individueel as collectief. Jullie mondiale gemeenschappen dienen de manier waarop zij opereren volledig te evalueren. Jullie grote diversiteit biedt de gelegenheid om de manier waarop de mensheid het beste met zichzelf om kan gaan aan te passen. Jullie zullen dan in transitie zijn naar een wereld die kan begrijpen wat deze veranderingen kunnen bewerkstelligen. Dit zal jullie in staat stellen Gaia te zien als een gesplitst rijk en het jullie mogelijk maken de Agarthanen bij dit oppervlakterijk te introduceren. Dit alleen al is een gigantische stap in de juiste richting. Het betekent dat de onzin die door de Atlantiërs is begonnen en werd voortgezet door de Anunnaki eindelijk te ruste kan worden gelegd.

Dit alles is onderdeel van een proces dat midden jaren 60 temidden van de mensheid begon plaats te vinden. Plotseling begon de jeugd te begrijpen waar de decreten van de Hemel over gingen. Voor velen van hen werd een gevoel van een nieuwe geboorte van bewustzijn duidelijk. In Amerika werd deze ‘wake-up call’ bekend als de “Zomer van Liefde”. Deze ontwaking werd kortgesloten door de plotselinge introductie van psychedelische drugs door vele goeroes van deze beweging. Deze universiteit-georiënteerde goeroes stuurden de bewustzijnsbeweging met succes in een andere richting en veroorzaakten daarmee het afschuwelijke tijdperk van drugsverslaving. Hun acties belaagden het bewustzijnsproces al snel. Het waren de duistere handelingen van de Ancharanen (het bijna nova worden van jullie Zon, bijvoorbeeld) die ons toestonden in te grijpen en deze groei in bewustzijn langzaam opnieuw te laten beginnen. Het was onze interventie die hielp het volgende onderdeel van het meesterplan, de valse ET-invasies van het duister, af te wenden. Dit zou het middel hebben moeten zijn waardoor een langdurige serie enorme militaire acties de permanente knechting van de oppervlaktemensheid zou completeren.

De plotselinge vloed van deze valse vlag acties leidde ertoe dat de Hemel ons vroeg een massa-interventie te beginnen tegen de intenties van het duister. In 1990 stuurden we een grote Wetenschaps- en Onderzoeksvloot om toe te zien op de bewustzijnsverhogingen die net door de Hemel waren begonnen. Zoals jullie je wellicht herinneren waren er in de afgelopen 25 jaar gebeurtenissen die we in talloze eerdere rapporten hebben beschreven. Daarop volgde een korte leercurve. We organiseerden uiteindelijk een deel van een Lichtteam dat, door grote toewijding aan goddelijke dienstbaarheid, in staat was het grote plan van het duister voor jullie permanente knechting te beëindigen. Dit proces leidde tot het ultieme duistere plan: de Amerikaanse verkiezing van 2016 en de bijna succesvolle poging een nucleaire oorlogsdreiging uit te broeden. Dit werd natuurlijk gedwarsboomd door het uitroepen van de NESARA Republiek. Deze nieuwe entiteit kan de verkiezingen temperen en een potentiele nucleaire oorlog laten luwen. Jullie staan nu aan de rand van ‘disclosure’, op een tijdstip van grote vrede en aan de dageraad van een immense welvaart! De oude realiteit is aan het verdwijnen en een nieuwe wordt ferm op zijn plaats gezet! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De realiteit van jullie wereld is in transformatie. Onze eerste taak hier is om iedereen te zegenen die de geboorte van een tijdperk van vrijheid, vrede en welvaart mogelijk maakt. Degenen die deze oppervlaktewereld zo lang hebben gecontroleerd worden nu van jullie geïsoleerd. De lange duistere nacht van jullie Zielen is bijna voorbij! Voor ons ligt een tijd van het uitkomen van jullie dromen en van het aanschouwen van het heldere daglicht van een lange lijst verboden technologieën. Dit alles wordt in een staat van goddelijke genade, evenals met een gedegen mate van goddelijke barmhartigheid uitgevoerd. We danken eenieder die zijn/haar gezegende toekomstvisies inzet om dit mogelijk te maken van harte. Wees gezegend en weet in het diepst van je hart dat een schitterende realiteit van vreugde en vieringen op het punt staat jullie toe te behoren! Jullie zullen ons binnenkort ontmoeten en jullie zullen veel gaan leren over jullie afkomst en een lang vergeten geschiedenis. Neem in deze tijd een moment om de Hemel en zijn grootse hulpmiddelen van deze en andere werelden te bedanken. Jullie naderen nu een tijd van vrijheid. Laat deze eindeloze voorspoed nu beginnen!

We bereiden ons voor om diegenen te ontmoeten die Wij, jullie Opgestegen Meesters, al millennialang kennen. Dit zijn jullie voormalige Lemuriaanse neven en nichten van het land van het Binnenaardse Agartha. Samen met ons hebben zij de mensheid een toevluchtsoord geboden, weg van het duister en hebben ze een plek geboden waar heilige genade en vergiffenis in staat waren om te worden toegepast. Wij zijn eveneens dankbaar dat wij allemaal een thuis hebben gekregen dat bruiste van oude rituelen waardoor onze harten vervuld geraakt zijn van ware vreugde en Liefde. Hier hebben we ons op onze missie om jullie te helpen voorbereid en hier troffen we hen die wanneer nodig ons kwamen assisteren. We zegenen dit komende nieuwe tijdperk voor de mensheid en weten dat binnenkort iedereen zal worden herenigd na de terugkeer van dit oppervlakterijk naar volledig bewustzijn. Vervolgens zullen jullie, als galactische mensen, de hereniging meemaken van Binnenaarde met het Oppervlakterijk. Vanaf dat moment zal de Hemel ons allemaal onze nieuwe, goddelijke marsorders geven.

Bedenk in vreugde wat jullie in de goede naam van de Hemel hebben bereikt. Jullie bleven je aan jullie toekomstvisies vasthouden en gaven alle benodigde energie om dit rijk te veranderen. Jullie goede werk wordt beloond. Jullie worden bevrijd van eeuwenlange schuld-slavernij zodat jullie je in het oneindige Licht van vrijheid kunnen onderdompelen. Jullie zullen de middelen krijgen om weer gezond en wel te zijn. Jullie zullen eveneens de mogelijkheid krijgen om aan je verjongingsproces te beginnen. Bovendien zullen jullie de middelen hebben om je te ontplooien, evenals de buitengewone faciliteiten om je dromen te kunnen vervullen. Boven alles zegenen we jullie en wensen we voor jullie enkel het beste. Lang geleden werden we door de Hemel opgeroepen om de harde en pijnlijke klappen die jullie dagelijks door de handlangers van het duister werden uitgedeeld te verzachten. Nu verandert deze missie in een nieuwe. We zullen jullie proces van je hernieuwde terugkeer naar een bestaan als Galactisch Mens bewaken. Deze tijd zal absoluut zeker gevuld zijn met vreugde en zal ons een manier verschaffen om met eenieder van jullie te communiceren! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gaven we een vervolg aan onze genadevolle taak. We hebben deze verslagen gepresenteerd om jullie een beter begrip te geven van de manieren waarop deze wereld in transformatie is. Verheug je, na een glimp van ons nieuwe rijk te hebben opgevangen, over wat er overal om jullie heen op uitbreken staat! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!