Home > > Sheldan Nidle - 13 december 2016

Sheldan Nidle - 13 december 2016

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban

Dratzo! De zaken gaan goed vooruit. De top van de RV-uitkeringen zit nu op zijn plek. Dit betekent dat de leveringen van de welvaartsfondsen bijna staan te gebeuren. We verwachten dat dit proces uiteindelijk zal leiden tot de formele aankondiging van NESARA en de nieuwe Republiek van Amerika. Deze serie operaties zal in een vaste volgorde verlopen en een aantal gezamenlijke juridische besluiten zullen ervoor zorgen dat het snel en op een efficiënte manier zal worden uitgevoerd. Aldus verwachten we dat talloze handelingen elkaar op zullen volgen zodat deze nieuwe realiteit zich naar behoren kan manifesteren. Dit opeenvolgingen zullen snel worden gevolgd door volledige disclosure van ons welwillend bestaan! Op dat moment zullen we, zoals eerder al werd gemeld, een korte beschrijving van mogelijke bewegingen doen uitgaan die zal leiden tot een mogelijk tijdstip voor de massalandingen. Elk van deze gebeurtenissen is verbonden met de andere. Een lange serie ontmoetingen waar de verschillende facties bij betrokken zijn heeft geresulteerd in een zeer complex tijdschema. Dit proces heeft verschillende teams samengebracht die ons helpen om vooruitgang te boeken! We vragen daarom om geduld terwijl deze onderling verbonden tijdschema's worden afgewerkt.

Het gehele proces van verandering van deze planetaire samenleving was veel ingewikkelder dan aanvankelijk werd gedacht. Dit rijk werd door de Anunnaki aanvankelijk gezien als een land dat de primaire overtuiging bezat dat degenen die aan de macht waren, onoverwinnelijk zouden zijn. Daarom zag de huidige groep handlangers zichzelf als Wezens die in staat waren alles dat hun macht kon reduceren of beëindigen, te overwinnen. Een uiterst arrogante serie overtuigingen werd diepgaand in de psyche van iedereen gegrift. Een van de vele redenen voor onze moeilijkheden bij het helpen van onze partners in het Licht betrof deze krankzinnige basisovertuigingen. Dit geloof is nu aan het verdwijnen omdat de Hemel iedere dag een golf van positieve en bewustzijns-verhogende energieën op de mensheid richt. We hebben toegekeken hoe onze aardse partners succes hebben behaald in het veranderen van deze negatieve overtuigingen en aan een serie omvangrijke arrestaties temidden van deze mondiale groep handlangers is begonnen. Het doel van deze operatie is ervoor te zorgen dat welvaart voor de al zo lang lijdende wereld direct naar GESARA leidt. Stap voor stap wordt dit inderdaad het geval!

Deze gebeurtenissen zijn onderdeel van een groter project, dat de basis zal gaan vormen voor het rijk waar we, op het goddelijk juiste moment, van plan zijn te gaan landen. Dit is een voortzetting van een functie die we in de nabije toekomst, samen met de Opgestegen Meesters, wensen te voltooien. De bewoners van Gaia bevinden zich temidden van een immer groeiende serie bevolkingscycli. Onze verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de meest kritieke delen van deze aardbol de fondsen verkrijgen die nodig zijn om een aantal sleuteldoelstellingen op te zetten. Dit omvat: schoon water, stroomvoorziening en een modern rioleringssysteem. Voor ons is het verschrikkelijk dat het grootste deel van deze planeet de middelen ontbeert om zich met het internet te verbinden en 's nachts in een door stroom verlichte omgeving te leven. Deze primitieve omstandigheden dienen snel te worden veranderd. Er bestaat in deze wereld genoeg energie en er zijn voldoende fondsen aanwezig om dit op een snelle manier te veranderen. Deze problemen, samen met de groeiende noodzaak van alfabetisering, zullen door onze aardse vennoten worden aangepakt.

De Hemel heeft dit gehele project lange tijd geleden voor het eerst opgezet toen ze de Opgestegen Meesters plechtig hebben toegesproken. Ze verordonneerden dat de nieuwe realiteit die de oppervlaktemensheid zou gaan bevrijden gekenmerkt zou gaan worden door de nooit eindigende voorspoed die vergezeld zou worden van de terugkeer van jullie lang verwachte vrijheid. De mensheid zou de individuele soevereiniteit die verloren was gegaan door de illegale proclamaties van de Anunnaki terugwinnen en daarmee dit smartelijke onrecht op een goddelijke manier ten goede ombuigen. Het zou van de Opgestegen Meesters de belangrijkste missie worden om toezicht te houden op de mensheid en haar te helpen zoals in de verschillende decreten die door de Hemel aan deze taak waren verbonden werd voorzien. Deze decreten werden opgevolgd, net zoals het edict voor het genereren van de nodige gelden om een dergelijke voorspoed te creëren. Daarnaast zou er een speciaal team worden ontwikkeld dat de handlangers van de Anunnaki ten val zou brengen wanneer dat nodig was. Nu deze taak is voltooid staan jullie op het punt van de vruchten van deze enorme inspanning te gaan genieten. Deze projecten worden, zoals opgedragen door de Hemel, verder ondersteund door onze landingen. De volgende stappen zullen de voltooiing van de zaken die deze bijzondere operatie ondersteunen mogelijk maken en ons voorbereiden op een eerste contact.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze komende periode in jullie spirituele ontwikkeling sluit een terugkeer van het duister naar welk klein beetje macht dan ook, volledig uit. Het gezegende Gezag van de Hemel heeft hun ondergang op voorhand bevolen. Dit is een goddelijk proces dat jullie oprecht kunnen vieren. Wees waarlijk bewust van wat er gaande is en pas op dit belangrijke onderwerp jullie uitzonderlijke visualiserende vermogens toe. De Hemel heeft een proces gearrangeerd dat behoorlijk goddelijk is. Kijk naar deze huidige realiteit als een handige manier om na te gaan wie er met de buitengewone veranderingen die zullen volgen mee zullen doen. Dertien millennia geleden heeft het duister deze realiteit overgenomen en een wereld gecreëerd die voor iedereen van de oppervlaktemensheid afschuwelijk was. Het is van essentieel belang dat allen die tegen deze veranderingen zijn gekant hun ware aard laten zien en worden toegevoegd aan de reeds lange lijst van diegenen die op goddelijke wijze van jullie zullen worden geïsoleerd. Daarom staat dit gezegende scenario klaar om te onthullen wie de nieuwe Republiek wel en wie deze niet ondersteunt!

We vragen jullie simpelweg om geduld te hebben en jezelf voor te bereiden op een komende grootse aankondiging. De Hemel wil niet graag dat iemand nog langer hoeft te lijden. Wanneer dit proces eenmaal is afgerond zijn we volledig van plan het ware Amerikaanse Bestuur te introduceren en een einde te maken aan de duistere farce die bijna 150 jaar geleden is begonnen. Toen de originele Grondwet voor de eerste keer werd afgekondigd, ontbrak het Rechterlijke Wetsontwerp (Bill of Rights). Toen dit eenmaal was toegevoegd werd dit systeem van bestuur wettelijk afgekondigd. Hetzelfde geldt voor deze tijd. Enkel de gezegende documenten van NESARA zullen rechtsgeldig worden. Heb geduld en weet in je hart wat er binnenkort zal gebeuren. Verenig jullie, wees je bewust van wat er aan het ontstaan is en zet je energieën in om ons in staat te stellen te overwinnen! Degenen die nu op een zo arrogante manier rond paraderen zullen door onze gewijde vennoten worden geïsoleerd! Deze operatie is reeds van start gegaan! Heb geduld en geef het de ruimte om zich te manifesteren en deze realiteit te transformeren!

Onthoud, Lieve Mensen, dat deze realiteit zich op een resolute manier uit het duister losbreekt en het Licht laat binnenkomen. Deze operatie vraagt om een serie "valse vlaggen", om de aanname dat alle aspecten van de oude oligarchie op succesvolle wijze worden gevangen en definitief van jullie worden geïsoleerd, veilig te stellen. Dit proces had een middel nodig waardoor diegenen die in hun spreekwoordelijke schuilplaatsen verstopt zaten naar buiten moesten komen en zichzelf duidelijk aan onze vennoten dienden te tonen. Dit proces neemt iets meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Heb geduld, Lieve Mensen! Dit gehele proces zal binnenkort door een serie sleutelaankondigingen een verandering ondergaan. Dan kan het nieuwe bestuur zichzelf openbaren en kan deze realiteit werkelijk ten goede worden getransformeerd. Deze goddelijke operatie brengt iedereen die zich zo diep verborg dat de gekozen opschoon-methoden van onze vennoten niet in staat waren om hen aan het licht te brengen, naar buiten. Het moment dat we zo goddelijk wensen te manifesteren is bijzonder dichtbij. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we verder met ons wekelijkse verslag. We hebben besproken wat er zich over deze prachtige blauwgroene bol aan het ontwikkelen is en we zien hoe de Lichtkrachten hun grootse victorie tot stand brengen. Er is zich veel aan het ontvouwen wat maakt dat deze wereld op het punt staat ten goede te veranderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!