Home > > Sheldan Nidle - 6 december 2016

Sheldan Nidle - 6 december 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Selamat Balik! Het proces van het overwinnen van de cabal is niet eenvoudig. Ze hebben deze recentste verkiezing op slinkse wijze gebruikt om hun dominantie in ere te herstellen. Het goede nieuws is dat hun grote stap in het voordeel van deze nu gekozen regering het eenvoudiger heeft gemaakt om de feitelijke arrestatie-scenario's voor te bereiden. In de tussentijd blijft de strategie voor de verspreiding van het grote aantal fondsen vooruitgang boeken. Op dit moment staat de opkomst van jullie nieuwe banken-systeem in de startblokken. De oude banken hebben onthuld hoe ze van plan waren hun schatkisten te vullen in een laatste poging naar een dominerende positie terug te keren. Deze meest verraderlijk strategie faalt. De Ouderen en hun koninklijke pendanten zijn nu druk bezig degenen te arresteren die zo vurig wensten "ons een stap voor te zijn"! Het heeft onze partners in staat gesteld een aantal in Amerika gevestigde banken, evenals hun evenknieën in Europa over te nemen. We verwachten dat de eerste verspreiding zover is om van start te gaan en dat het eerste deel van de omvangrijke rijkdom aan velen die zo lang op de hen beloofde gelden hebben gewacht, kan worden overhandigd. De rest van deze ingewikkelde procedure beweegt zich eveneens geleidelijk aan naar haar opwindende voltooiing. De toekomst ziet er, voor het Licht en haar talloze vennoten, zeer goed uit. Blijf geduld houden. Het beste moet nog komen!

Het is voor jullie belangrijk om je goed te realiseren dat de huidige situatie waarin jullie je bevinden enkel maar een schijnbeweging is. De NESARA-Republiek zal binnenkort worden afgekondigd en uitzonderlijke grote bedragen zijn opzij gezet t.b.v. alle ruilverkeer en de beloofde welvaartsfondsen. Gebruik deze heilige tijd om je geest op een goddelijke manier voor te bereiden op wat er komen gaat. Jullie zijn voorbestemd om fondsen te ontvangen die jullie maar tijdelijk zullen laten wennen aan de macht en de verschrikking die geld in dit rijk vertegenwoordigde. Het stijgende bewustzijn binnenin jullie zal jullie voorbij deze overtuigingen brengen en in korte tijd zullen verschillende apparaten, zoals onze materie-omzet-processor worden vrijgegeven om geld uiteindelijk overbodig te maken. Desondanks zal de mens door een periode moeten gaan waarin hij zijn geest dient te bevrijden van de vaste en belachelijke overtuigingen omtrent geld en rijkdom. Geld is lang geleden door de Anunnaki bedacht om het onderscheid tussen jullie en hun handlangers te versterken. Deze vaardigheidsoefening is bedoeld om jullie te bevrijden van de leugens en misvattingen die jullie lange tijd omtrent rijkdom hebben gehad. Doe wat je werkelijk graag wilt en jullie zullen omtrent dit speciale onderwerp kernwaarheden ontdekken.

Jullie rijk heeft lange tijd geleden onder de valse verdeeldheid die rijkdom en macht teweeg hebben gebracht. Het heeft geleid tot klassenverschillen en een krankzinnig idee van bevoorrechting gecreëerd. De uitvoering van de herverdeling van rijkdom op dit moment is een goed voorbeeld hiervan. Op dit moment stijgen jullie snel in bewustzijn als prelude op verschillende Ascentie-protocollen. Deze hemelse procedures zijn nodig zodat voorbereidende wijzigingen jullie op het juiste moment kunnen veranderen, voordat de grotere transformaties zich zullen aandienen in jullie Kristallen Lichtkamer. Dit project omvat vele stadia. Ten eerste dienen jullie als collectief een algemene welvaart te ervaren om te begrijpen hoe deze fondsen deze wereld razendsnel kunnen transformeren. Ten tweede dienen jullie de algemene opwinding te ervaren die dit proces met zich mee brengt. Tenslotte dienen jullie je te realiseren hoe machtig en schitterend jullie als onderling verbonden groep zijn. Dit proces zal jullie openstellen voor nieuwe inzichten over elkaar, wat dit rijk in staat stelt om op geheel nieuwe wijze te functioneren. Jullie bekrachtigen je wereld om een waarlijk mondiale onderneming te worden! Het is dit nieuwe inzicht dat jullie vrij maakt om elkaar gemakkelijk te accepteren!

Het is op dit punt dat jullie vrijheid, welvaart en nieuw bestuur zich samenvoegen en ons in staat stellen rustig te interveniëren. Onze mentoren zullen dan zien hoe goed ieder van jullie heeft gepresteerd. Dit volgende niveau is om jullie nieuwe zelfkennis te gebruiken om te beginnen een nieuw innerlijk dossier voor jezelf te ontwikkelen. Jullie ervaringen dienen vanuit je eigen perspectief te worden geëvalueerd en in het licht van de jullie nu bekende geschiedenis vanaf Atlantis tot het heden. Samen zullen jij en je mentor beslissen hoe deze verzameling gegevens bij elkaar past. Dit proces zal een profiel creëren dat je in staat stelt om eindelijk het “grote plaatje” van hoe jij erin past te vatten. Dat is, het begrijpen van hoe je innerlijke percepties vervolgens in dit pas hervormde rijk passen. Dit is een proces dat diepgaand onderzoek en oprechte evaluatie vergt, de reden dat jullie elke nacht zo zorgvuldig door onze medische teams worden onderzocht. Dit zijn de fysieke gegevens die gecombineerd dienen te worden met de spirituele gegevens die jij en je mentor bijeenpuzzelen. Dit proces vergt enig gezamenlijk innerlijk werk, gevolgd door een elementair overzicht van hoe het in het collectief past. Hoera! Hoera! Hoera!

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! De wereld die jullie omringt verandert snel. De Hemel verplaatst enorme hoeveelheden heilig vuur in het Gaia-vlak. Deze energie transformeert de levensvelden die jullie omgeven. Deze energieën beïnvloeden op hun beurt hoe jullie innerlijke auravelden opereren. Deze goddelijke energieflitsen bereiden jullie voor op het bewust veranderen van je perceptie over hoe deze mondiale maatschappij in elkaar zit. Dit proces zal jullie op korte termijn de waarde laten zien van het transmuteren van de oude de facto-regering in de nieuwe de jure NESARA-regering. Deze verandering staat gepland binnenkort te gebeuren en kan het deze nieuwe regering mogelijk maken formeel de realiteit van het Binnenaarde-rijk van Agartha aan te kondigen, evenals de formele onthulling van jullie galactische familie. Deze serie handelingen zal tevens de formele vestiging van het nieuwe mondiale bankensysteem en de nieuwe bancaire schatkist-gelden lanceren. Deze heilige acties zijn het resultaat van de grootse toekomstvisies die jullie zijn blijven houden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Wat jullie dromen en toekomstvisies voor elkaar hebben gekregen wordt met een serie hemelse handelingen positief naar jullie weerspiegeld. Degenen die naarstig hebben gewerkt om dit te manifesteren, begonnen met de enorme sommen geld die werden gecreëerd door onze mede-Meesters. Dit zal snel worden gevolgd door de glorieuze vruchten die jullie door NESARA zijn beloofd. De Hemel wenst jullie te bevrijden van de slechteriken die deze huidige illegale Amerikaanse regering en haar vele Bondgenoten op een arrogante manier leiden. Deze excessieve corruptie zal door de formele opkomst van de NESARA Republiek en een nieuw, eerlijker bankensysteem worden gestopt. Gelukkig hebben onze heilige bondgenoten een middel verworven om een dergelijke memorabele verandering te laten materialiseren. Gebruik deze vrijheid en welvaart om je dromen en je jacht naar innerlijk geluk mogelijk te maken. Werp alle angsten en zorgen die je op één of andere manier omringen van je af. Laat deze nieuwe tijd definiëren wie je werkelijk bent!

In dit nieuwe rijk zullen jullie eindelijk ontsnappen aan de waargenomen beperkingen die eerst door de Anunnaki, en later door hun hielenlikkers aan jullie werden opgedrongen. Deze lakeien zullen gearresteerd en van jullie geïsoleerd worden. Laat de kracht van je Hart en het pad dat door de Geestenwereld gewezen wordt, de gids van je Ziel zijn. Kom bijeen en geef vorm aan een hele nieuwe realiteit, gebaseerd op innerlijke samenwerking. Samenwerking die een wereld creëert die haat en verdeeldheid transformeert in spirituele eenheid en die jullie terugleidt naar de ongelooflijke Geest en Liefde die in het Hart van de gehele mensheid ligt. Het is deze heilige samenleving die wij Meesters langzaam aan het bouwen zijn geweest sinds onze Zuster- en Broederschappen voor het eerst door AEON werden gemandateerd. We worden door sommige gebeurtenissen in deze tijd aangemoedigd. Het is een moment waarop een hele nieuwe wereld gebouwd kan worden die het toneel vormt van jullie verheffing van planetaire mensen naar galactische en Spirituele Mensen! Halleluja!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse verslaggeving. Sommigen van jullie geloven dat het hypothetisch is wat we zeggen. In plaats daarvan beschrijven onze woorden een land dat nu al op bepaalde plaatsen op deze uitgestrekte aardbol wordt geboren. Het is aan deze belofte dat we deze rapporten met plezier toewijden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!