Home > > Sheldan Nidle - 21 februari 2017

Sheldan Nidle - 21 februari 2017

2 Manik, 10 Zac, 13 Caban

Dratzo! Er is nu sprake van een langzamere maar standvastige voortgang. Processen die het belang van veiligheid boven levering stellen gaan door. Degenen die de oude cabal vertegenwoordigen vechten hard, en produceren een serie zorgelijke aanslepende vertragingen. Het is een strategie die onze bondgenoten noopt tot een voorzichtiger houding. We worden er aan herinnerd hoe zeer het duister van complexiteit houdt. Het is het laatste verzet van deze duisteren en het laatste middel om onze strategie verder te vertragen. Toch zal een deel van het nieuwe tijdschema binnenkort succes hebben. Een aantal oude items vereist momenteel onze aandacht. Alle andere paden zullen heropend worden. De hielenlikkers van het duister zullen eindelijk gearresteerd gaan worden, hun activiteiten onthuld en een welvarende realiteit wordt ontsluierd. Tot dan vragen we jullie geduldig te blijven. Jullie grootse beloning komt bijna tot vervulling. Degenen die zo lang aan de macht zijn geweest worden binnenkort overwonnen. Hoewel onze vooruitgang traag was, slaagt hij desalniettemin. Dit corrupte en tirannieke, illegale bestuur wordt eruit gedreven. Een nieuwe tijd komt er bijna aan!

Een wonderbaarlijk scenario bereidt een nieuw mondiaal financieel systeem voor. Het is iets dat haar huidige en heimelijke aard echt waard is. Het continueren van de huidige operatie op zo’n buitenissige wijze verzekert het algehele succes. Op dit moment wachten we op een aantal sleutelstappen die nog moeten worden aangekondigd. Nadat deze taken eenmaal klaar zijn, gaan we eindelijk een einde maken aan de Federale Reservebank. Deze ene belangrijke stap legitimeert het nieuwe goudgesteunde mondiale monetaire systeem! Met dit achter ons kan een serie gewaagde stappen de distributie van de nieuwe Schatkist-ondersteunde valuta steunen. De nieuwe valuta alleen gaat een einde maken aan de huidige macht van fiatgelden. We kijken uit naar de stappen die zullen leiden tot dit zeer welkome en noodzakelijke proces. Het kan dan zeer gemakkelijk de condities voor de levering creëren. Dit stelt ons dan op onze beurt in staat een wereldwijde welvaart te verspreiden. Het stelt ons tevens in staat een aantal belangrijke clausules uit te voeren van het Verdrag van Parijs van vorig jaar.

Er is momenteel een strijd gaande tussen de laatste overblijfselen van de duistere hielenlikkers en degenen die de Lichtkrachten vertegenwoordigen. Dit gaat voornamelijk om jullie vrijheid en degenen die op de één of andere manier deze nieuwe realiteit in een vreemd soort flux willen houden. Deze strijd bestaat alleen maar omdat de Lichtkrachten nog steeds twijfelen aan de geprofeteerde bestemming. Wanneer eindelijk met deze sluimerende twijfel is afgerekend is de triomf van het Licht verzekerd. Deze operatie begon als een soort luchtfietserij. Het succes ervan is zoiets als dat van een Hollywoodverhaal. Met andere woorden, de bondgenoten van het Licht staan nog niet in hun eigen kracht. Wat we wensen is dat de verschillende elementen van het Licht de verbazingwekkende kracht ervan erkennen. Deze oppervlaktewereld kan nog steeds niet geloven wat er gebeurde. Jullie zijn degenen die, tegen alle verwachting in, een waarlijk groot gewin hebben geproduceerd. Gebruik deze nieuw verworven kracht om te aanvaarden wie jullie zijn. Wees dapper en wijs. Laat iedereen weten dat jullie begrijpen wat er op deze geweldige wereld gaande is!

We hebben nu het begin van een nieuwe machtsstructuur, één die een de jure Republiek zal creëren en vanuit dit nieuwe arrangement, NESARA. Wees trots zodat jullie dit alles naar buiten kunnen brengen. Het duister is voorbestemd om in de vuilnisbak van de geschiedenis te belanden. Het oude rijk is daadwerkelijk beëindigd en een nieuw en wonderbaarlijk begrip van deze realiteit verschijnt. Het is niet gemakkelijk het ongemakkelijke en angstige verleden los te laten, maar binnenin jullie ligt de weg naar een nieuwe wereld. Laat het ZIJN en kom tezamen in de zich immer-verspreidende helderheid van dit nieuwe Licht en deze Liefde. De oude duistere manieren zijn weg. Neem deze kracht ter hand en laat het zijn. Jullie hebben afgerekend met de oude tirannie. Wees er wijs mee. Volg de wijze edicten van de Meesters. Rijs omhoog en wees vrij! Jullie zijn degenen die in stilte hebben geleden en bang waren om jullie kracht te erkennen. Schuif dit terzijde en doe alsof je gewonnen hebt. Wees hier trouw aan en doe die dingen die de wonderbaarlijke omvang van jullie kracht bewijzen. Het is de tijd voor massa-arrestaties en de formele afkondiging van de NESARA Republiek! Rijs omhoog en wees soeverein, welvarend en vrij!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze tijd is bijzonder geschikt voor het opzetten van de verschillende gezegende elementen, zodat de mondiale RV plaats kan vinden. Het is voor iedereen een gewijde taak om samen te komen en onze uiteenlopende toekomstvisies in te zetten om ervoor te zorgen dat de meest schitterende veronderstellingen bewaarheid worden. We wensen ten diepste dat de gebeurtenissen zich manifesteren, en dat dit de heiligheid van onze gezamenlijke inzet zal bewijzen. Lang geleden zijn we samengekomen en hebben we elkaar beloofd dat onze wederzijdse overtuigingen inderdaad realistisch waren. Nu dienen we dit naar elkaar toe te bewijzen. Dit rijk heeft reeds de macht laten zien die we gezamenlijk bezitten. Nu moeten we vervolgens doorgaan, zodat de mondiale RV plaats kan vinden. In dit proces van hoop en vreugde kunnen we de collectieve moed tot leven wekken die dit goddelijke tijdperk vlot tot stand zal brengen. Aldus is dit het goede moment om een einde te maken aan al onze overtuigingen en deze nieuwe gewijde realiteit te manifesteren.

Zodoende is het van essentieel belang dat we onze positieve toekomstvisies inzetten om een realiteit te creëren die het eindelijk mogelijk maakt dat vele mondiale gebeurtenissen plaatsvinden. Neem de tijd om vreugde voort te brengen, zodat we allemaal in staat worden gesteld om welvaart, soevereiniteit en andere zaken te ervaren. Laat ons samen deze realiteit transformeren. Dit is een tijd die voor wonderen en droombeelden is voorbestemd. Het duister wordt aangevallen. Nu dient die te worden geëlimineerd. Deze wereld kan in zijn huidige staat niet langer doorgaan. In plaats daarvan komt nu het moment van jullie werkelijke bevrijding. Deze aardbol strekt haar armen uit naar een opstand van ongekende proporties. Men kan de lamme niet vragen om het loon van de blinde te bewaken. Verenig je, mijn Kinderen! Eis dat degenen die verslagen zijn zich ook als zodanig gedragen. Verspreid de beloften van de Hemel. Besef diep vanbinnen wie jullie werkelijk zijn en kom tezamen om deze heilige zegen te ontvangen.

Zoals al eerder werd gesteld is dit de tijd voor goddelijke daden, een tijd die in staat is dit oppervlakterijk te transformeren en een goddelijke blauwdruk te leveren voor het soort veranderingen die een einde maken aan de tirannie. Gaia begrijpt wat er gaande is en wenst ten diepste een stille revolutie te steunen, een revolutie die de mensheid naar haar potentieel verheft. De mensheid heeft een punt bereikt waarop de kwaadaardige gewoonten van het duister bij iedereen bekend zijn geraakt en zodoende is de cabal verslagen. Het is in dit Licht dat Liefde hoogtij dient te vieren en haar zegenrijke houding rijkelijk beloond. Dit tijdperk is een tijd van het creëren van de stappen net voor disclosure en het voor altijd veranderen van de mindset van Gaia. De mensheid dient zich bewust te zijn van waar zij zich op dit moment bevindt en waar zij nu naar toe gaat. We zegenen dit en bereiden jullie voor op wat jullie schitterende lot zal zijn. Voor jullie ligt een serie gebeurtenissen die jullie in staat zal stellen temidden van jullie spirituele- en ruimtefamilies te leven.

Vandaag zijn we verder gegaan met onze wekelijkse mondiale berichtgeving. Jullie staan aan de rand van een nieuwe tijd voor de mensheid, waarin een kans wordt gecreëerd om datgene te kunnen ervaren waar jullie lange tijd van hebben gedroomd en om eindelijk vrij te zijn van schulden die jullie hebben geërfd. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!