Home > > Sheldan Nidle - 28 februari 2017

Sheldan Nidle - 28 februari 2017

9 Ix, 17 Zac, 13 Caban

Dratzo! De verschrikkingen van de huidige tijd worden steeds duidelijker. Degenen die lange tijd hebben gevochten en het duister en haar ogenschijnlijk immer tegenwoordige handlangers hebben verslagen staat een uiterst trieste verrassing te wachten. De veerkracht van het duister staat op het punt te worden openbaard en ontdekt. Dit rijk staat op het punt haar meest verpletterende slag mee te maken. Het Licht wist vanaf het begin dat het gebruik diende te maken van een speciale strategie om haar totale overwinning te waarborgen. Dit moment van triomf is aanstaande. Hierdoor zal het duister volledig worden verrast. Lang geleden heeft de Hemel de strijders van het Licht met maar één doel op pad gestuurd. Dit hield in: het duister het gevoel geven dat het werkelijk de leiding had over deze uiterst gewijde plek. Dit plan komt nu tot rijping en met de marionetten van het duister is het nu gedaan! Deze nutteloze entiteiten zullen, terwijl ze hulpeloos vertrekken, in shock verkeren. Het is tijd om degenen van het Licht de leiding te geven. Het is tijd om de beloofde tijd van vrijheid tot stand te brengen. Het is tijd om een einde te maken aan duistere overtuigingen die haat en verdeeldheid mogelijk hebben gemaakt om op die manier over jullie te regeren. Het is tijd om in Zelfrespect en Liefde te leven. Het is dit heilige moment waarop de eenheid van het leven naar voren wordt geschoven. Laat alles zich op deze manier voltrekken!

Wij zijn nu gekomen om dat wat het Licht 13 millennia geleden is begonnen, af te maken. Het is tijdelijk de tijd van het duister geweest en ze heeft het snel in arrogantie en tirannie doen veranderen. Dit misplaatste amalgaam is nu voorbij. Haar laatste overblijfselen zullen binnenkort een boze droom lijken te zijn geweest. We vervolgen onze weg graag op een betekenisvolle manier om ervoor te zorgen dat het duister is uitgespeeld. De Atlantiers en hun soort hebben veel te lange tijd de heerschappij in handen gehad. Het duister begon ervan overtuigd te raken dat de decreten van de Hemel simpelweg door pure volharding op afstand konden worden gehouden. Dit bleek een waanidee te zijn. Feitelijk was het deze aloude benadering die hun grootste zwakheid bleek te zijn. Nu is het wonderbaarlijk genoeg te laat. Wij zijn als Engelen in de Nacht geworden die eenieder die dacht dat zijn diepste en vulgaire gedachten oppermachtig waren, aan de kant hebben gezet. Het zal een gebeurtenis zijn die zich plotseling aandient en die eenieder die hoopt het onvermijdelijke te vertragen, bestrijdt. Het zal het moment zijn waarop deze nieuwe tijd in het grotere geheel wordt opgenomen. Het zal tevens de tijd zijn waarin iedereen eindelijk gewoon kan ZIJN en dit grootse moment van triomf kan aanvaarden!

Lieve Vrienden, wees in deze goddelijke tijd van overwinning EEN. Het duister zal denken dat het iets dat op de oude realiteit lijkt in stand heeft kunnen houden. Dit is in werkelijkheid maar een illusie. De oude manieren zijn voor altijd verleden tijd en kunnen, net als de spreekwoordelijke Humpty Dumpty, nooit meer hersteld worden. Het duister heeft te lange tijd nodig gehad om zich dit allemaal te realiseren. Nu moet het haar ondergang onder ogen zien, waarbij met een nieuwe, vriendelijker houding, een aantal lessen wordt geleerd. Op deze manier kan ze beginnen haar fundamentele misdaden onder ogen te zien en bereid zijn om in te zien dat ze op een genadevolle manier deel zullen gaan uitmaken van deze nieuwe realiteit, een realiteit die tot de nok zal zijn gevuld met Liefde en Licht. Het is in deze tijd dat Lemurië kan terugkeren naar haar goddelijke rol als veelbelovende hoeder van Gaia. In dit gewijde rijk zullen jullie herstellen wat de Atlantiërs zo grondig hebben geruïneerd. Dit zal inderdaad voor de mensheid een "tweede kans" betekenen. Het zal tevens het moment zijn waarop dit bijzondere zonnestelsel de toestand kan bereiken die haar door de Ouden is beloofd.

Deze nieuwe wereld van jullie zal worden gekenmerkt door een overvloed aan nieuwe zaken. Het zal zijn gevuld met Liefde en Licht. De lessen van dualiteit zullen ten onder gaan in een zachtmoedige eenheid. Oude tirannieën zullen worden vervangen door nieuwe geneugten. Dit goddelijke rijk zal er één worden waar de dood en haar nasleep niet langer aanwezig zullen zijn. Het zal een land zijn van heilige eenheid en soevereine verrukking. Oorlog zal zijn uitgebannen en oude duistere gevoelens uitgedoofd. Het zal een land zijn waar de goddelijke mensheid kan verblijven en in een opmerkelijke staat van vervulde dromen kan leven. Wij werden in een dergelijk land geboren. Wij zijn hier gekomen om dit ook aan jullie te schenken. Jullie hebben eveneens vele nachten van deze wonderbaarlijke plek gedroomd. Dit is echter geen droom maar een werkelijke toekomstige realiteit! Haar wonderen gaven ons onze natuurlijke persoonlijkheid terug. Dit is iets wat we jullie ook graag terug willen geven. Dit rijk zal met een bijzondere galactische maatschappij en haar gewijde wetten compleet zijn, om jullie op die manier te laten zien hoe deze wonderen in hun werk gaan! Ons goddelijke doel is om dit op een zorgvuldige manier te manifesteren en alles voor jullie tot stand te brengen, haar magische technologie incluis.

Gezegend! Wij zijn jullie opgestegen Meesters! Op deze uiterst heroïsche dag komen we om een nieuwe bewustzijns-instroom te vieren. Iedere dag geeft de Geestenwereld ons een nieuw geschenk. Dit geschenk symboliseert de nieuwe energieën en heilige trillingen van de Hemel. De goddelijke boodschap van de Hemel voor ons is om deze nieuwe trillingen in dankbaarheid te absorberen. Deze stellen ons in staat om onze verborgen goddelijkheid te accepteren en ons te leren alles te accepteren wat ons in staat stelt dit werkelijk in ieder aspect van onszelf te doorvoelen, iets wat een steeds groter deel van onze essentie uitmaakt. Het zijn deze nieuwe energieën die simpelweg de sleutel vormen tot de groei van onze ziel. De Mensheid is tot nu toe nog nooit zo gezegend geweest. Jullie vormen een volk wiens bestemming makkelijker dient te worden begrepen. Velen van jullie blijven hardnekkig op dezelfde manier doorgaan en blijven dat wat de Hemel nu doet om jullie in staat te stellen iedere zegen te accepteren, van de hand wijzen. Desondanks leren jullie je oude overtuigingen los te laten en in te zien wat de Hemel jullie biedt. Wij zijn uiterst dankbaar voor talloze recentelijke veranderingen. Halleluja! Halleluja!

Deze decreten transformeren dit oppervlakterijk. Iedere manier waarop jullie op deze gewijde decreten reageren draagt er toe bij dat jullie een voortdurende reeks van bijzondere zegeningen kan worden geschonken. Deze zegeningen helpen mee om een aantal kwalijke uitwisselingen die het Leven op Gaia zoals het nu is in stand houdt, te veranderen. Het deed ons verdriet om te moeten toezien hoe iedere vorm van ecosysteem voorbestemd leek op een omvangrijke en ongewilde uitroeiing. Deze verschrikking wordt nu afgewend door de wonderbaarlijke, snelle manier waarop jullie veranderen. Er is sprake van een grote diepgaande opluchting wat betreft velen van jullie die beginnen in te zien wat er dient te worden gedaan om het grootste deel van dat wat er in de afgelopen vijftig jaar alleen al is ontstaan, om te keren. Nogmaals: in jullie is er een collectieve en snel groeiende vorm van hoop ontstaan. Jullie lijken er nu klaar voor te zijn om een meer menselijke vorm van zachtmoedige interactie met je omgeving aan te gaan. Dit heeft, terwijl jullie een nieuw inzicht hebben verworven omtrent jullie relatie met de natuur, ongemerkt gestalte gekregen.

De simpele slotsom is dat jullie in steeds sterkere mate je diepe zorg voor deze planeet, jullie schitterende thuiswereld, laten blijken. In het recente verleden leken jullie je volledig te voegen naar het roemloze duister en haar beruchte handlangers in de vernietiging van dit rijk. Het leek erop dat jullie nog maar een haar verwijderd waren van de algehele uitroeiing van al het leven op het oppervlakterijk van Gaia. We juichen deze schitterende ommekeer buitengewoon toe. Onze diepste wens is dat dit blijft doorgaan en dat het een zelfs nog hoger niveau bereikt, aangezien jullie steeds dichter bij het punt van volledig bewustzijn komen. Dit proces is opnieuw een bewijs van hoe jullie nieuwe inzichten dit rijk op een positieve manier beïnvloeden. We verwachten dat de mentoren van onze ruimtebroeders veel effect op jullie zullen hebben. Welkom aan de komende tijden en aan dat wat de Geestenwereld nu voor jullie creëert. Wees je bewust van hoe je bezig bent te transformeren en wees bereid om zowel jullie oppervlaktewereld als het onderliggende rijk van Agartha te accepteren! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse berichtgeving waarin de veranderingen in jullie oppervlakterijk worden uitgelegd. Jullie staan op de drempel van gebeurtenissen die jullie vrijheid, welvaart, soevereiniteit en een terugkeer naar volledig bewustzijn zullen brengen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!