Home > > Sheldan Nidle - 25 oktober 2016

Sheldan Nidle - 25 oktober 2016

12 Lamat, 11 Tzec, 13 Caban

Selamat Jalwa! Het proces van het vrijmaken van dit land van het menselijk ongedierte gaat door. De hielenlikkers van dit rijk blijven gemakkelijk te vinden en te arresteren. Ze geloven werkelijk dat het Licht hun machtsposities niet aan kan tasten. Binnenkort zullen ze een onaangename werkelijkheid gaan ervaren. Hun oncontroleerbare acties kunnen niet langer worden toegestaan. De heerschappij van het duister komt binnenkort ten einde en zal worden vervangen door verschillende varianten van "GESARA". Wanneer het proces van opruiming van dit onzalige gepeupel is voltooid, zullen zij die de fondsen beheren de immense rijkdom op een eenvoudige manier over deze aardbol uit laten vloeien. Jullie zullen een overvloed ervaren die voor altijd een einde zal maken aan de kwaadaardige inzamelzucht van het duister en haar  onbenullige handlangers. Vergeet nooit hoe het duister op een boosaardige manier heeft voorkomen dat jullie de middelen kregen die jullie zo nodig hebben om deze realiteit te kunnen herscheppen. Het is van essentieel belang dat jullie deze immense rijkdom ervaren op een manier die ervoor zorgt dat jullie dromen uitkomen. Het is jullie zelfverzekerd en succesvol dromen waardoor het mogelijk is om jullie ongegronde angsten en voortdurende overtuiging dat je minder bent dan een ander los te laten. Jullie vormen met elkaar een schitterende eenheid aan potentieel dat op iedere mogelijke manier tot uiting dient te worden gebracht.   

Wees in staat om jezelf als een uiterst waardevol lid van deze mondiale eenheid te zien en ontdek meer over je soevereine recht om je dromen waar te maken. Dat is hoe dit collectief creatieve oplossingen voor een nieuwe realiteit kan creëren. Jullie hebben een diepe wijsheid in je. Denk niet dat je dromen onwaardig zijn. Jij bent een belangrijk onderdeel van deze verzameling oppervlaktemensen. Verbind je voortdurend met elkaar en realiseer je, door dit te doen, hoe deze voortdurende stromende omgeving bijdraagt aan de verandering als geheel.

Neem een positie in waar je intuïtief aanvoelt dat deze nimmer eindigende operatie jullie nieuwe realiteit vorm geeft. Wij zijn hier, net als de Hemel, om dit proces te bewaken. Voel je vrij om je unieke pracht bij te dragen aan dit organische geheel. Laat de oude gewoonten en overtuigingen los. Dit zal een nieuwe tijd zijn die gevuld is met vrijheid en welvaart. Jullie dienen de controle-issues, die door het duister zo zorgvuldig in jullie geïmplanteerd zijn, los te laten. Verwelkom de speelsheid van het licht en ontdek hoe prachtig jullie werkelijk zijn. Dit is nog maar de voorloper van een nieuw tijdperk van spirituele ontdekking!

Dit nieuwe tijdperk van ontdekkingen gaat in werkelijkheid over het begrijpen van de manier waarop het Licht haar realiteiten creëert. Jullie leren dit al snel en vangen zo een glimp op van de onvergelijkelijke verwikkelingen. Dit nieuwe leven van jullie zal op jullie dromen en de werking van het Licht binnenin worden gefundeerd. Jullie hebben lange tijd ontkend dat jullie kunnen transformeren door te leren waarlijk jezelf te zijn. Lang geleden waren jullie een toonbeeld van innerlijke creativiteit. De beperkingen die jullie door degenen rondom jullie heen werden bijgebracht begonnen jullie in eerste instantie te storen. Later veranderden deze beperkingen in muren die jullie nu omsluiten. Dit opgelegde gevoel van beperking dient opengebroken en volledig achtergelaten te worden. In plaats daarvan hebben jullie een geheel nieuw prototype nodig. Eén die, jullie wilde speelsheid opnieuw ziend, het over laat nemen. Op een bepaalde manier ervaren jullie dit proces als ongepast. Jullie dienen dat idee achter je te laten. Vervang het met de behoefte om te kijken naar wat je kunt bijdragen om in het geheel te passen. Deze graadmeter is binnenin jullie aanwezig. De Geestenwereld heeft het je gegeven toen je werd geboren. Het enige dat nodig is, is te weten hoe je het kunt herkennen. Dit is de taak die onze mentoren met jullie willen onderzoeken.

Begin daarom te onderzoeken hoe het voelt om onbeperkt te zijn in je middelen. Kijk  binnenin jezelf en onderzoek zorgvuldig, met intentie, wat je prioriteiten zijn wat betreft iedere droom die je hebt en hoe ze in een schitterend geheel passen. Gebruik dit grootse kader om te bepalen hoe je ze wilt laten uitkomen. Dit is uiteraard nog maar een begin. Kijk om je heen en bespreek dit alles met je meest dierbare vrienden en familie. Wij zijn voornemens om dit volledig met jullie uit te bouwen. De eerste taak van onze mentoren is om het jullie mogelijk te maken om je angsten of enige andere overtuiging die je kan beperken, los te laten. Onze wens is dat jullie ontdekken hoe geweldig je werkelijk bent. Dit proces is nodig om jullie de kracht te geven om oude overtuigingen overboord te zetten. Houd altijd in gedachten dat jullie een immens potentieel bezitten dat zal worden uitgebreid naar wat je ook maar in staat bent om gewaar te worden. Dit potentieel is een belangrijk element dat je mentor met jou zal integreren om vervolgens te onderzoeken. Deze operatie kan enige tijd in beslag nemen om volledig te kunnen begrijpen. Daarom zijn we van plan je te laten zien hoe dit plan je open kan stellen om je dromen op uitgebreide schaal te vervullen! Hierin ligt de sleutel tot jullie enorme potentieel!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om nadruk te leggen op het feit dat jullie rijk ten goede verandert. Diegenen die deze verandering in twijfel trekken hoeven enkel maar om zich heen te kijken om te zien dat de zelfingenomenheid van het duister en haar vele handlangers nergens toe heeft geleid, maar hoop biedt op succes dat nu werkelijk binnen bereik ligt. Het is belangrijk dat degenen met een toekomstvisie zoals de onze zich realiseren dat deze nieuwe wereld inderdaad ophanden is! Laat ons tezamen als eerste de Hemel verzoeken en vervolgens onze regeringen eisen dat een bestuurssysteem voor iedereen zichtbaar  zal worden geïmplementeerd. De Hemel heeft met het duister een tijdsschema opgesteld. Het moment komt naderbij, Lieve Mensen, dat dit wonder zich zal manifesteren. Sta daarom klaar om uitleg te geven, wanneer je daarvoor benaderd wordt, dat de nieuwe manier van leven het levenslicht mag aanschouwen! In deze vreugde kunnen we allemaal in alle rust de frustrerende jaren achter ons laten. Laat alle tragedies die jullie omgeven achter je. Dit is een tijd waarin jullie vele dromen zich zullen manifesteren en de oude manier van leven eindelijk ten einde komt. Laat deze vrijheidsbel steeds weer over het hele rijk klinken!

Eenieder van jullie heeft sinds de kindertijd een aantal bijzondere wensen gehad, die naarmate je ouder werd vele malen werden aangepast. Laat deze grootse toekomstbeelden vrijkomen! Erken hoe diepgaand deze je grote vreugde kunnen brengen. De Hemel wenst dit oprecht allemaal waar te maken. De rijkdom en voordelen die het mogelijk maken om dit te realiseren is alles wat iedereen in de Hemel wenst te bereiken. De verheven Schepper van alles heeft dit al millennialang verordonneerd. Zoals we eerder hebben genoemd is er een goddelijk tijdschema in werking. Deze tijd is op een goddelijke manier voorbeschikt. Het heilige moment is aanstaande. Wij Meesters doen al het noodzakelijke om dit schitterende goddelijke moment op Gaia te laten plaatsvinden. Er zijn op dit ogenblik ontwikkelingen gaande om dit heilige moment te kunnen laten gebeuren. Derhalve, het is nodig dat jullie je licht verspreiden zodat deze gebeurtenis zich nu kan ontvouwen. Derhalve, het is van essentieel belang dat iedereen met toewijding werkt aan het zich laten manifesteren van de laatste grootse gebeurtenis. Alsjeblieft, volhard in deze taak.

Lang geleden leek het oppervlak van dit rijk extreem naargeestig. De Anunnaki zaten overal. Hun duistere daden, die werden versterkt door de waanzin van de rituele moorden en constante staat van oorlog, waren aan de orde van de dag. In de afgelopen anderhalve eeuw is deze duisternis langzaamaan begonnen lichter te worden. Nu bevinden jullie je op de uiterste drempel naar het Tijdperk van Licht. Wat ooit onmogelijk leek staat nu te gebeuren. Nu dit groeiende bewustzijn een punt van algemeen bewustzijn heeft bereikt, staat er nu een aantal schitterende wonderen te gebeuren. Ga door met jullie werk voor het licht! Weet dat de duisternis bezig is te verdwijnen. Wij Meesters zien dit iedere dag. Krijg hierin steeds maar meer vertrouwen. Het duister wordt gedwongen om haar pijniging van jullie los te laten. Potentiele oorlogen zullen niet meer tot wasdom komen. Een sfeer van vrede daalt over dit gezegende land neer. Een tijd waarin wonderbaarlijke gebeurtenissen zich plotseling zullen aandienen. Verlies nooit jullie vertrouwen! Blijf positief en verwacht dat er zich zelfs nog meer wonderen aan zullen dienen! 

Vandaag hebben we opnieuw verslag gedaan wat er zich op deze dierbare planeet aan het ontvouwen is! Aankondigingen van vele lang gewenste zaken staan klaar! Een nieuwe tijd voor iedereen is in aantocht! Wees voorbereid om hiervan een uiterst vreugdevol deel uit te maken! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!