Home > > Sheldan Nidle - 29 november 2016

Sheldan Nidle - 29 november 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Er gebeurt nu veel op deze aardbol. De verschillende fondsen die nodig zijn om alle programma’s “uit te betalen” worden geteld en zullen worden verspreid naar waar deze nodig zijn. Deze serie operaties is bedoeld om uiteindelijk te leiden tot de formele aankondiging van NESARA en daarna GESARA. Dit betekent dat Amerika zich dichter naar de formele aankondiging van haar nieuwe NESARA Republiek beweegt. Deze nieuwe realiteit zal uiteindelijk een nieuw mondiaal bankensysteem laten manifesteren. Alle naties die de Parijs-overeenkomsten hebben geratificeerd zullen dan een vastgestelde serie onderling verbonden operaties uit gaan voeren om de enorme vervuiling van de afgelopen twee eeuwen terug te draaien. Deze gebeurtenissen zal eveneens een serie grote humanitaire projecten in gang zetten die water naar de woestijnen en moderne sanitaire voorzieningen naar alle naties zal brengen. Bovendien zal iedere natie elektriciteitsnetwerken aanleggen die het internet bij iedereen zullen brengen. Dit is nog maar het begin van een serie ontwikkelingen die de mondiale educatie zal opwaarderen en de mensen van de wereld zal laten weten wat er gedaan zal worden om de manier waarop de oude wereld werkte te wijzigen. Deze nieuwe realiteit zal bestaan uit vrede, welvaart, vrijheid en mondiale samenwerking. Dit zal een nieuwe en glorieuze tijd zijn voor de oppervlaktemensheid!

Deze overvloed aan welvaart is nog maar het begin van wat er voor jullie ligt. Lang geleden, toen deze tijd door de Hemel werd bevolen, werd verordonneerd dat de periode voor Ascentie bedoeld was om de oppervlaktemensheid opnieuw met haar galactische broeders te verbinden. Dit moest tevens een tijd zijn waarbij de mensen van Agartha jullie zouden ontmoeten. Dit samenkomen is om jullie opnieuw kennis te laten maken met hoe wijd jullie broeders zich over deze gigantische Melkweg hebben verspreid. Vanaf het moment dat jullie in beperkt bewustzijn werden gedwongen vergaten jullie dat jullie niet alleen waren. Jullie wisten zelfs niet dat een er enorme Federatie van Mensen was om je te helpen. Dit beginproces is simpelweg om jullie te tonen hoe ver mensen reisden. Jullie dienen daarom je angsten opzij te zetten en je snel af te wenden van jullie toenemende xenofobie. In dit licht werd ons verteld jullie de tijd te geven om je visie op deze galactische realiteit aan te passen. Jullie leven in een expansief bestaansvlak dat veel verschillende typen van behoorlijk intelligente Wezens bevat, zelfs uitvoeringen van de verschillende soorten die vaak op jullie wereld worden gezien.

Deze geweldige Wezens zullen jullie pas ontmoeten nadat jullie de transitie terug naar galactische mensen hebben gemaakt. In die nieuwe staat zal jullie aanvankelijke terughoudendheid zich al hebben getransformeerd in ontzag. Wij begrijpen dit ene feit zeer goed en hebben het huidige gebruik van galactische niet-mensen tot een minimum beperkt. Voor jullie zijn de meest vertrouwde natuurlijk de Arcturiërs. Hun helende wonderen zijn ons welbekend en zij vertegenwoordigen een soort waarover jullie altijd een goed gevoel hebben gehad. Het is onze plicht deze volgende fase van jullie transitie in het best mogelijke licht te presenteren. Daarom zijn onze medische teams samengesteld uit Arcturische en menselijke componenten. We realiseren ons ook dat we nauw samen dienen te werken met degenen die bezig zijn met het verwerken van jullie overvloed en het vormen van nieuw bestuur. Jullie gaan vele buitengewone gebeurtenissen te zien krijgen en daar deel van uitmaken. Deze gebeurtenissen zullen nieuwe technologieën bij jullie introduceren en het pad effenen voor onze eerste serie aankondigingen aan jullie. Bijzonder belangrijk voor ons is natuurlijk onze aankomst. De Opgestegen Meesters gaan de weg voorbereiden door jullie een aantal essentiële geschiedenislessen te geven.

Deze lessen gaan de grote gaten opvullen waar jullie huidige benadering van de geschiedenis niet over bericht. Het is makkelijk om datgene te manipuleren wat je niet weet. We zien graag dat jullie diepgaand leren wat deze gaten zijn en hoe deze jullie onbewust hebben beïnvloed. We komen om jullie welkom thuis te heten en manieren voor te stellen hoe jullie nieuwe sterrennatie te bouwen. Het is essentieel dat jullie dit als bewust collectief doen. Het is belangrijk dat jullie je vrijelijk onder de Agarthanen mengen en tot in detail weten hoe jullie je nieuwe woonplaatsen op Venus, Mars en het nieuwe heringerichte trans-Martiaanse rijk gaan vestigen. Een Sterrennatieconstructie vereist een organische benadering. Jullie hebben tevens kennis nodig van hoe succesvol te navigeren tijdens het grote Galactische Lichtfederatie-congres in het Wega-systeem. Deze zaken zijn binnenkort “oude koek” voor jullie. Jullie gaan tevens talloze zaken leren van je mentoren en al doende, veel over jullie zelf. Gebruik deze tijd om te beginnen je te realiseren wat er voor je ligt als een verbazingwekkend kosmisch avontuur in bewustzijn! Hoera! Hoera! Hoera!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Over jullie heilige aardbol begint een serie uiterst goddelijke handelingen vorm te krijgen. Deze heilige gebeurtenissen vormen 's Hemels formele lancering van de aanzet om de welvaart-programma's, NESARA en de nieuwe Republiek binnen te brengen. Deze gebeurtenissen zullen de huidige handelingen die sinds het resultaat van de Amerikaanse verkiezing van 8 November in aantocht zijn, annuleren. Wij in de Hemel en op Aarde wensen jullie ten diepste te kunnen brengen wat we al zo lang hebben beloofd. Het is de plicht van de Hemel om een nieuwe heilige realiteit naar voren te brengen die jullie bevrijdt van het juk dat jullie bijna 13 millennia geleden droegen. Op dit moment waarderen we oprecht, zoals we in eerdere boodschappen al hebben aangegeven, jullie collectieve visualisaties en positieve handelingen. We zegenen jullie en zijn vastbesloten om op deze prachtige blauwgroene bol een nieuw eerste prototype naar voren te brengen. Bijzondere gebeurtenissen die zijn voorbestemd om jullie dit glorieuze succes te brengen, komen daarom steeds dichterbij!

Wij Meesters hebben aan onze gewijde vennoten verkondigd dat deze wereld van behoefte en macht wordt getransformeerd. Dit land is gevestigd op de het heilige territorium van Gaia, onze Heilige Moeder. Velen hebben het idee dat een voortduren van hoe het nu gaat goed is: dit is louter dwaasheid. De Mensheid bezit een uiterst glorieus verleden dat zal leiden tot een snelle omvorming van deze realiteit. Het is deze opdracht van de Hemel waar we vreugde en levensmoed uit putten. Dit onheilige rijk is voorbestemd om snel te worden heengezonden naar de vuilnisbak van de geschiedenis! De nieuwe welvaart is enkel bedoeld om een stille revolutie van het Hart te ontketenen! Dat zal op zijn beurt de oorspronkelijke Grondwet van de V.S. herstellen en jullie nieuw bestuur brengen. Dit instrument zal een goddelijk denkproces in gang zetten dat zich in rap tempo over de aardbol zal verspreiden en tot nieuwe, welvarende en vrije realiteiten zal inspireren. Het is hier waar jullie je broeders en zusters zullen kunnen verwelkomen en opnieuw de vreugde kunnen proeven van volledig bewustzijn!

Omgeven door deze immer voortdurende vreugde spreken we jullie aan. Wees moedig en verwacht niets minder dan een gulle beloning van de Hemel. In deze tijd zijn we in staat geweest om vele wonderen te verrichten. De grootste liggen nog in het verschiet. We erkennen dat degenen die ernaar streven om de duisternis in ere te herstellen, jullie schitterende Zielen in duisternis wensen te lokken. Dit zal niet aan de orde zijn. Een majestueuze overwinning is over deze planeet neergedaald en zal niet rusten voordat een waarlijk goddelijke overwinning voor jullie is! Gebruik deze tijd om je sterker wordende innerlijke kracht te voelen. Een machtige stroom van hemelse energie zal alles opzij vegen wat buiten de parameters van deze nieuwe heilige toekomst voor de mensheid ligt. Gemanifesteerd in vreugde, zal het een hoogstaande en goddelijke realiteit zijn, gevuld met Vreugde, Vrijheid en Eindeloze Voorspoed. Observeer op een aandachtvolle manier hoe deze vredevolle, gewijde revolutie binnenrolt.

Vandaag vervolgden we onze rapportage over wat er zich over de gehele aardbol aan het ontvouwen is. Gebeurtenissen, die een grootse verandering beloven in de manier waarop de naties van jullie wereld opereren, vinden plaats. Jullie wereld bevindt zich op de drempel naar eerste contact. Bereid je erop voor getuige te zijn van bijzonder uitzonderlijke gebeurtenissen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!