Home > > Matthew Ward - 9. desember, 2016

Matthew Ward - 9. desember, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er alltid slik at emosjoner intensiveres mot årets slutt når folk over hele verden feirer med tradisjonelle religiøse seremonier, musikk som rører hjertet og festiviteter med venner og familie. Det er i denne høytiden at de som lever fullt ut tilfredsstillende liv føler mer takknemlighet enn vanlig og de som lever under triste og vanskelige forhold føler fortvilelse sterkere enn ellers. I år er planetenes vibrasjoner høyere enn noensinne tidligere i historien, så følelser av takknemlighet og ønske om å hjelpe andre er også tilsvarende høyere. Vi skulle ønske at dere kunne se den vidunderlige stråleglansen av denne takknemligheten, sjenerøsiteten og gleden ved å dele – det er virkelig et uendelig vakkert syn.

Vibrasjonene har også spilt en stor rolle i det nylige presidentvalget i USA, så la oss først snakke litt om de negative reaksjonene på valgresultatet. Vi kan føle de sterke følelsene til folket i dette landet: sinne over et system som slett ikke behandler folkets stemmer på hederlig vis, nervøsitet over det som har skjedd siden valget, frykt i mange familier trygghet for at de skal få rykket opp sine liv med roten og bekymring for hva fremtiden har i vente for landet. Og fordi den amerikanske regjeringens handlinger ofte har konsekvenser for hele verden, så er også mange andre lands ledere på tå hev.

Vi forstår disse følelsene og mange av dere har gitt uttrykk for dem i e-poster til min mor. Kjære dere, dere kan ha fred i sjelen dersom dere tenker på det dere vet, som de fleste mennesker ikke vet.

Valgresultatet knuste Illuminatis plan om å installere en av sine egne i det Hvite Hus etter åtte år hvor de har måttet kjempe mot en president som kjempet tilbake så mye han bare kunne.

Planetens vibrasjoner vil styrke og gi fremdrift utelukkende til planer og forehavender som best tjener Moder Jord og alle hennes livsformer; enhver plan i motsatt retning vil kan ikke vare lenge.

Rettigheter som folket har kjempet hardt for og økt sosial rettferdighet kan ikke rives ned igjen. Det er ikke skjebnen til Jordens folk å gå bakover igjen, men derimot å gå stødig fremover mot fred, gjensidig respekt og et liv i harmoni med Naturen.

Den verden som er akkurat slik og en planet som er brakt tilbake til sin fullkomne, jomfruelige skjønnhet – den verden dere har hjulpet til å skape i lineær tid – eksisterer allerede lys levende i kontinuumet.

Så selv om det kan virke som om den nye president-administrasjonen og den retning de går i, er hugget i sten for de fire neste årene, så er dette slett ikke tilfellet.

En rekke lesere har spurt om NESARA [National Economic Security and Reformation Act] er løsningen på det som mange oppfatter som en helt avgjørende tid her på Jorden – den er det, og den ville bli ønsket velkommen med rungende jubel over hele jorden hvis alle visste hva den innebærer.

Men tilbake til NESARA. Energien omkring det amerikanske lovverket plasserer den umiddelbart i mulighetenes rike, men det er i trolig at den vil bære frukt med det aller første. Det er ikke bare det at loven er ukjent for mange, men noen som har hørt om den, tror ikke på at den er valid. Andre som tror at den er valid, har en del misoppfatninger om den og andre igjen, inkludert en del regjeringsmedlemmer, tror på desinformasjonen som er lagt ut på regjeringens NESARA nettsted. [For lesere som ikke er kjent med NESARA, så vil dere ved å skrive NESARA i søkefeltet på www.matthewbooks.com få listet opp datoene for en rekke av våre budskap som har omtalt NESARA] ¹

I hele 16 år har iverksettingen av denne loven blitt forhindret med det ene hårreisende virkemiddel etter det andre - det mest hensynsløse av alle gjennom ledernes forræderi mot sitt folk 11.september 2001 -på grunn av denne lovens bestemmelser om at nasjonen skal tilbakeføres til sin status etter den opprinnelige grunnloven, som uavhengig republikk og dermed opphever den eksisterende korporasjonen omgående, som bak folkets rygg, ble etablert av britiske kongelige Illuminati, og derved avsetter alle dagens embedsmenn. Av den grunn alene, ble den nye administrasjonen underlagt total taushetsplikt, pålagt av tidligere president Bill Clinton, som under loven forbyr enhver som kjenner NESARA å noensinne snakke offentlig om den. Og Illuminatiene i og utenfor Kongressen vil fortsette å gjøre alt som står i deres makt for å fortsette å holde NESARA under lokk og slå på grunn av at dens bestemmelser var utformet spesifikt for å få en slutt på deres makt og kontroll over USA og til slutt i resten av verden.

Når det er sagt, så er energistrømningene i Jordens energifelt av potensial fortsatt turbulent når det gjelder valget og hva som vil skje videre, så det er mulig at informasjon om NESARA vil spre seg blant folk og at da kanskje, på bakgrunn av folkekrav fra et velinformert folk, at en ny regjering må dannes. Hvis så skjer, vil dette være måten på hvilken landet får et lederskap som vil sette kursen i lysets retning. Og, siden denne delen av Jordens energifelt fortsatt er helt uavklart, så kan det oppstå andre scenarier som vil føre Bernie Sanders til det Ovale Kontoret.

Dette er ikke en spådom – det er helt i samsvar med hvordan energiene strømmer for øyeblikket. Vi kan se det Store Bildet når det gjelder Jorden, fordi det i kontinuumet allerede er fait accompli, men vi kan ikke si noe om hva som vil skje på kort sikt. Alt avhenger av vibrasjonene. En plutselig energibølge fra kollektive tanker, følelser og handlinger fra alt levende på Jorden, kan løfte situasjonen fra sannsynlighet til visshet like fort som den kan reversere den til kun en mulighet.

Så la oss da snakke om hvordan energistrømmene har påvirket den politiske virkeligheten så langt og hvordan det har betydning for hva som vil skje fremover. Dette har ingen ting å gjøre med politikk i seg selv, men det har alt å gjøre med vibrasjoner omkring politiske saker og hvordan disse vil spille seg ut i overensstemmelse med Universets lover.

På tross av lojale supportere gjennom månedene med valgkamp, så tildro både Donald Trump og Hillary Clinton seg overveiende negative energivirvler som avgir lave vibrasjoner. Ingen av dem hadde helhjertet støtte fra sine respektive partier, men de ble likevel de nominerte presidentkandidatene. Fru Clinton kom i denne posisjonen fordi Demokratenes Valg-Komité i de kritiske primærvalgene gav henne stemmer som egentlig Bernie Sanders hadde vunnet – og Mr. Trump vant presidentvalget fordi Illuminatis manipulasjon av valgresultatene til fordel for Fru Clinton, gikk helt annerledes enn de hadde tenkt. Av den grunn er vibrasjonene omkring begge personene og korrupsjonen i valgprosessen konsekvent på lavt nivå, og disse har falt ytterligere gjennom ukene siden valget på grunn av omfattende protester og folks sterke uro med hensyn til den nyvalgte presidentens valg av personer i nøkkelroller.

Da Mr. Sanders gikk inn i valgkampen hadde energiene som samlet seg rundt ham høye vibrasjoner i samklang med hans personlighet og velgernes begeistring for hans reform-filosofi. Etter hvert som dagene gikk, økte hans støtte i befolkningen og vibrasjonsnivået fortsatte å stige, og gjør det fortsatt, fordi han fortsatt promotere forandringer som han og hans supportere føler er best for landet. Det det hele koker ned til er at vibrasjonene omkring Mr. Sanders er i overensstemmelse med de planetariske vibrasjonene som manifesterer lys-fylte forhold til beste for planeten og dens folk. I ukene og månedene som ligger foran oss, vil Jordens bane gå gjennom stadige høyere vibrasjonsplan hvor sivilisasjonen omsider kan bli fri fra undertrykkelsen av kropp, tanke og ånd.

Og så; for en tid siden fortalte vi dere at 2017 betyr slutten på et tiårs forsinkelser i samfunnets bevissthetsmessige og åndelige nivåoppnåelse, som planleggerne av Jordens Gyldne Tidsalder hadde forventet ville bli nådd 2007. Neste år åpner et storslagent nytt kapittel i deres verdens historie fordi mektige energier underbygger og forsterker områder av høye vibrasjoner og begynner å manifestere signifikante forandringer på deres nære horisont.

Men vi ber dere ikke forvente at utfoldelsen av dem vil være godværsseilas hele veien. Det vil gå litt hit og dit på grunn av prøving og feiling underveis, sjeler som ennå ikke har våknet opp vil virke som en gå-langsomt-aksjon og Illuminati har fortsatt noe makt igjen. De vil gjøre motstand ved å skape uroligheter overalt hvor de kan bruke skremselstaktikker – et antall skremmende spekulasjoner, som for eksempel en invasjon fra rommet, svirrer allerede blant folk. Sjeler fra avanserte sivilisasjoner som bor blant dere eller befinner seg på himmelen over dere, vil fortsette å forhindre ting som kunne sette dere i fare, og om ikke lenge vil Illuminati måtte akseptere sannheten: deres lange herskertid på Jorden er over.

Lysarbeidere, dere er fortoppene til det stadig økende antall mennesker som beveger seg mot en verden der kjærligheten vinner frem over alt. I en rekke budskaper har vi fortalt dere at kjærlighet og lys er en og den samme energien, den mektigste energien i kosmos, selve nøkkelen til Jordens forvandling, og at kjærlighet er det sjelen er laget av og det bånd som gjenforener mennesker og dyr som er glad i hverandre. Kan hende har vi likevel ikke fortalt dere ofte nok at bevissthetsmessig og åndelig vekst inkluderer å elske seg selv. Man kunne si at sjelelig utvikling begynner med å lære å elske seg selv – det er helt nødvendig at dere vet hvordan kjærlighet føles før dere kan føle kjærlighet for andre og være åpne for å ta imot kjærlighet. Kjære brødre og søstre, selv-kjærlighet er IKKE selvopptatthet, egoisme, forfengelighet, oppblåst stolthet over seg selv eller noen annen egenskap som er typisk 3D – men å elske seg selv er å ta på fullt alvor deres egen guddommelighet som en del av Gud.

Det er nødvendig at oppvåknende sjeler forstår hva kjærlighet er og mange av våre lesere gjennom lang tid vil kanskje sette pris på å bli minnet om hva jeg fortalte min mor da hun spurte meg om kjærlighet og hvordan den henger sammen med «det daglige liv».

«I sin enkleste form er kjærlighet Guds deling av Seg Selv med hele sitt skaperverk. Kjærlighet er universets helbredende energi. Kjærligheten ligger i sjelen og trenger ikke annet enn at dere anerkjenner disse iboende følelsene av kjærlighet til andre og at dere tar imot deres kjærlighet for dere. Kjærligheten har ingen begrensninger, og ingen grenser for hva den kan gjøre.

Kjærligheten kommer til uttrykk gjennom å behandle andre med vennlighet, gjennom rettferdighet, ærlighet, omtanke, hjelpsomhet, respekt og at man bryr seg om mennesker. Hvis kjærligheten kunne sies å ha «ingredienser», så er dette noen av ingrediensene av ekte kjærlighet i virksomhet.

Det i vite inni seg at Gud og alle andre i Guds skaperverk er Ett og uatskillelige, er kjærlighet. Det å vite at Jorden selv er et levende, følende, bevisst vesen og respektere alle hennes livsformer, er kjærlighet. Det å forstå at ingen kan kjenne en annen på sjelsnivå og at man derfor avholder seg fra å dømme dem, men heller ikke tolerere handlinger som er sårende, er kjærlighet.

Å lytte til sitt eget gude-selv er kjærlighet. Å leve et liv som fremmer kjærligheten til en selv, er kjærlighet. Å selv føle glede når du ser andres glede, er kjærlighet. Å gjøre noe som gjør en annen glad, er kjærlighet. Å tilgi seg selv og tilgi andre, er kjærlighet. Å gjøre gode gjerninger uten å vente noe tilbake, er kjærlighet. Å føle fred i hjertet, er kjærlighet. Den stillferdige gleden over en vakker solnedgang eller av å høre fuglenes sang er kjærlighet, og et smil er en av de aller enkleste og mest strålende utrykk for kjærlighet.

I alle disse tilfellene, og i mange andre opplever hvor dere instinktivt vet at det er kjærlighet i aksjon, manifesterer dere deres kjærlighet til og av Gud. Mor, jeg tror ikke noe av det jeg har fortalt er noen overraskelse for dere. Men kanskje det kan være godt å ha noen referanser som en rettesnor i disse tider hvor mørket synes å overskygge den aldeles vidunderlige overflod av kjærlighet i deres verden.»

[Dette utdraget fra boken «Love in the Everyday Life» fra kapittelet om Opp-Lys-ninger for en Ny Æra, ble kanalisert kort etter at Matthew og jeg begynte å kommunisere telepatisk i januar 1994.]

Når dere nå feirer denne høytiden, ber vi dere å ha i tankene den mektige flodbølge av kjærlighetens godhet som dere og talløse andre utstråler.

Vi ønsker dere en glad og frydefull høytid og et vidunderlig nytt år kjære familie!

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

¹ Matthews budskaper på norsk fra 2012 og frem til i dag finner du på http://galacticchannelings.com/norske/index.html


Share |