Home > > Matthew Ward - 8. januar, 2017

Matthew Ward - 8. januar, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Kalenderåret 2017 gir løfte om å bli et særdeles spennende og frydefullt år ettersom planeten rir på mektige energibølger på sin vei mot oppstigningen. Disse bølgene er energifelter av lys, og ettersom lys og kjærlighet er samme energi, så kan dere betrakte som om hvert eneste menneske i deres verden flyter i et uendelig hav av kjærlighet. Vi tilbyr dere en meditasjon som vil gjøre at dere kan føle dere ett med denne energien: Se for deg et panorama av overdådig skjønnhet, se deg selv mykt svevende over denne idylliske scenen og føl nå at du smelter sammen med den og nyter til fulle den følelsen av ytterste lykke som oppstår ved at Alle Er Ett.

Og nå, kjære familie, vil vi svare på spørsmål. Vi begynner med det oftest stilte spørsmålet, kort sagt, hva med presidentskiftet i USA? Jordens energifelt av potensial befinner seg i en tilstand som vi aldri har sett maken til, når det gjelder denne saken. Vibrasjonene omkring den innkommende president Trump er enda lavere enn tidligere, vibrasjonene omkring de fleste av hans valg for topp-posisjoner er lave, og vibrasjonene har kontinuerlig vært høye omkring senator Bernie Sanders. Dersom vi visste hvordan dette vil spille seg ut, ville vi gladelig fortalt dere det, men denne unike situasjonen med høye og lave vibrasjoner i vill bevegelse, men likevel samtidig nærmest i baklås, gir ingen som helst indikasjoner om det endelige utfallet. Det vi kan fortelle dere er dette: med stadig høyere vibrasjoner på Jorden, så vil den endelige løsningen, uansett hva den måtte bli, være til det beste for alle.

Vi ber dere legge vekk all frykt for at Russland eller Kina vil starte en væpnet konflikt med de Forente Stater, som raskt kunne utvikle seg til en atomkrig. Til tross for eplekjekk retorikk, som enkelte analytikere ser på som bekymringsfull, så er det ingen av disse landenes ledere som ønsker å bli virvlet inn i en krig som kunne sette hele verden i fare. Og dersom et land eller en lovløs gruppe skulle komme til å sende opp et missil med atomstridshode, så ville de evig årvåkne mannskapene på romskip som omgir Jorden, forhindre at den kunne detonere. Og her kan det være passende å svare på et annet spørsmål: Nei, det foregår ingen hemmelig utvikling av atomvåpen i Iran.

Vi betrakter avstemningen i FNs sikkerhetsråd, som fordømmer Israels boligbygging på Vestbredden, et regelrett brudd på internasjonal lov, som et realt nederlag for Illuminatiene. Målet til statsminister Benjamin Netanyahu, som er en av topplederne i dette hemmelige samfunnet, har aldri vært å arbeide til beste for sitt folk eller å oppnå fred med Palestina. I tillegg til å sørge for destabilisering av regionen, slik at pengene fosser inn til de israelske forsvarsstyrkene, så ønsker han å etablere en Illuminati maktbase i Jerusalem, hvorfra de kan spre sin makt over hele Midtøsten. Dette kommer ikke til å skje.

Stormer og rekordtemperaturer skyldes til dels værkontroll-teknologi; chemtrails og spredning av andre giftstoffer i atmosfæren har også en rolle i dette. Så det er riktig når dere tenker at det er Illuminati, ikke Moder Jord, som skaper disse helt unormale værforholdene, ettersom de er ansvarlige for alle de bidragende faktorene, faktorer som forsinker planetens tilbakevenden til moderat klima globalt. De mange geofysiske hendelser i denne perioden har sitt opphav i to kilder: Gruvedrift, oljeboring og fracking for å hente ut fossilt brennstoff er det ene; det andre er Moder Jords egen forløsning og eliminasjon av negative energier som til dels er skapt av disse miljøødeleggende operasjonene.

Vi har blitt spurt om kilden til vår informasjon om at Russlands president Vladimir Putin har rett når han benekter at hans land har vært involvert i hackingen av det Demokratiske Partiets Valgkomités e-poster, samt de fra en personlig datamaskin, hvilket er helt motsatt av etterretningsorganisasjonene i USA som konkluderer med at Russland er den skyldige. En del representanter for vår universelle familie, som lever blant dere, arbeider i de store etterretningsorganisasjonene rundt om på kloden – det var dem fra de amerikanske organisasjonene som fortalte oss at de hacket og frislapp disse e-postene – og andre, medlemmer har ekspertise i å følge hackernes «fotspor».

Våre kilder er vel kjent med at disse ulike etterretningsorganisasjonene rapporterer usann informasjon for å gi næring til konflikt. Rapportene som ble avgitt til USA’ president Barack Obama, la skylden på Russland, hvilket førte til ytterligere sanksjoner mot dette landet - dette var helt i tråd med Illuminatis tendens til å ta hevn når de ikke får det som de vil – de ledet Obama på ville veier og skapte enda flere økonomiske problemer for Putin fordi begge lederne nektet å slå seg sammen med dem. FBI direktør James Comey vet hvem hackerne er, hvorfor de frislapp e-postene og er fullt klar over bevisene på kriminell virksomhet de inneholder. Han unnlot å avsløre denne informasjonen på grunn av press og trusler fra Illuminati-fraksjonen bak Hillary Clinton.

Så Illuminatis nærvær har fortsatt innflytelse på hva som skjer i deres verden. Imidlertid har deres globale nettverk blitt rykket opp med roten, deres innflytelse blir stadig mindre og deres diabolske aktiviteter har kommet frem i lyset, selv om de kaller dem «fake news» (bare noe konspirasjonsteoretikere har drømt frem). Individer i topp posisjoner i mange land blir arrestert for tiden, de taper politiske valg eller trekker seg; flere vil følge og mange i de lavere rekkene forlater det synkende skipet. Illuminatis kontroll over Wall Street og europeiske og asiatiske aksjemarkeder er i ferd med å rakne og det er likeledes deres bankimperium. De vil ikke kunne få beholde sine enorme formuer, som de har ervervet på umoralsk eller kriminelt vi, stort lenger - det godes krefter vil overta disse og bruke pengene til å få slutt på all fattigdom.

Fremveksten av nye teknologier basert på fornybar energi, vil fase ut industriene deres knyttet til fossilt brennstoff, og fri energi innretninger, som Illuminati har holdt skjult for dere, vil komme frem og tas i bruk og til slutt vil hensynet til naturmiljøet gjøre endelig slutt på disse hensynsløse og umoralske ødeleggelsene. De urettferdige lov- og rettssystemene deres vil bli reformert, fengselsdrift for profitt vil opphøre og deres kontroll over massemediene i nasjoner med «fri presse» vil også møte sitt endelikt.

Helsesektoren – en labyrint av global medvirkning i løgn, svik og svindel for profitt, som involverer farmasøytiske selskaper og forsikring, produsenter av vaksiner og medisinsk utstyr og Verdens Helseorganisasjon (WHO), så vel som FDA, CDC, NIH, AMA, AHA¹ og beslektete «alafabetsuppe»-grupper i USA - vil vriste seg fri fra disse Illuminati-eide eller Illuminati-infiltrerte organisasjonene. Toksiske terapier vil bli erstattet av trygge, naturlige remedier og helbredelsesmetoder som har vært undertrykt i lange tider og et ordentlig helsetilbud vil bli tilgjengelig for alle.

Enda så signifikant Illuminatis maktgrep på disse kritiske områdene har påvirket livet på Jorden på ødeleggende vis, så er det mest effektive middelet de har benyttet til å undertrykke generasjon etter generasjon etter generasjon vært ved å utnytte alle slags ulikheter mellom folk til å skape fiendtligheter, splittelse og starte krig. Folk over alt i verden hungrer etter fred. Energien som oppstår av deres kollektive, inderlige ønsker har bygget opp et ustoppelig momentum og har overtaket over beseiringsenergien, så krigshandlinger vil gradvis avta og forsvinne. Industriene som i dag produserer krigsmateriell, vil gå over til å produsere det en samarbeidende, progressiv sivilisasjon trenger. Bygningskompanier med en hederlig ledelse, vil bygge opp igjen ødelagte byer. Penger som tidligere ble brukt på krigføring vil i stedet investeres i prosjekter og programmer som oppløfter og styrker alt liv.

En del av disse aktivitetene er allerede underveis, mens andre er i ferd med å begynne. Atter andre er på planleggingsstadiet og de økende vibrasjonene vil bygge oppunder alle slik forehavender. Dere vil snart begynne å se beviser for dette, men vi ber dere å ikke forvente at den fortsatte utfoldelsen av verdensforvandlingen vil være helt uten motstand på enkelte felter. Dere er vel forberedt til å takle disse etter hvert som de dukker opp og hjelpe andre å gjøre det samme – kjære brødre og søstre, dere har gjort dere vel fortjent til bestått hovedfagseksamen i genialitet, utholdenhet og overvinnelse av alle utfordringer!

Mange av dem som skriver inn til min mor nevner at de er i 60, 70 og 80-årene. Dersom du tilhører en av disse aldersgruppene, tenk over hvilke enorme forandringer du har vært vitne til etter hvert som teknologien har eksplodert i produksjon, kommunikasjon, energi, transport, datamaskiner, fjernsyn, helsefag, utforskning av rommet, underholdning, sosiale medier – og ja, innen våpenteknologi også. Det er likevel ikke nødvendig å ha levd gjennom disse tiårene med innovasjon og modernisering for å innse at teknologiens rolle i dagens samfunn nesten kan få det til å gå trill rundt i hodet på en.

La dette være en slags innledning, for å si det slik, til vårt svar på følgende spørsmål: «Når vibrasjonene på planeten er så høye og stadig økende, hvorfor er det da så mye vold, fastlåste holdninger og grådighet i verden?» Dette er fordi teknologien har kommet mye lenger enn samfunnets utvikling med hensyn til bevissthetsnivå og åndelig oppvåkning. Dette er på ingen måte noen kritikk – mange sjeler har gjort enorme fremskritt og det er grunner til at mange andre ikke har det.

Det er med sterk medfølelse og kjærlighet vi tenker på vår familie på Jorden som lever i områder med uopphørlige krigshandlinger eller i overfylte flyktningeleirer og sørger over tapet av mange av sine kjære; vi tenker på alle dem som lever i konstant frykt under tyranni eller sulter eller er hjemløse i land som har mer enn nok til alle – ikke alle disse sjelene valgte å gjennomgå en slik grad av smerte eller prøvelser. Det er med dyp sorg vi tenker på vår familie som forårsaker denne lidelsen - nemlig de som styrer med jernhånd eller føler seg langt overlegne dem som er «annerledes», eller føler at de har rett til å drepe «fienden», samt dem som sitter dønn fast i grådighet uten å ofre en tanke på de mange, mange millioner som knapt har det de trenger for å overleve.

De lave vibrasjonene som utstråles fra disse sjelenes talløse tanker, følelser og handlinger, er også en del av det kollektive bevissthetsfeltet; og fordi det er den kollektive bevisstheten som manifesterer alt som eksisterer på Jorden, så har denne overfloden av lave vibrasjoner redusert hastigheten på samfunnet utvikling bevissthetsmessig og åndelig. Dette er i ferd med å forandre seg – bølgene av lys som feier over Jorden åpner flere og flere sinn og hjerter, og alt som er av lavere vibrasjon vil tilslutt høre historien til.

«Du sa at andre sivilisasjoner hjelper oss. Jeg forstår ikke hvordan. De har ikke kvittet seg med den mektige farmasøytiske industrien, den mektige oljeindustrien, den mektige bankindustrien, Big Brother (overvåkningen) og resten av de Store Onder.» Andre sivilisasjoner hjelper dere på alle de måter som Universets Lover tillater. De kan sørge for at atomstridshoder ikke fungerer fordi Skaperen gav dekret om at det aldri mer skulle forekomme kjerneeksplosjoner i rommet. De tok på fullt alvor Gaias fri-vilje-valg om at hennes planetkropp og hennes befolkning skulle være beskyttet, de bygget et tett nettverk av lys rundt Jorden for å forhindre at lavere vesener fra andre verdener skulle kunne komme til planeten og de styrer astrale legemer og andre himmellegemer unna for å hindre at de kolliderer med planeten. I tillegg til å stråle inn massive mengder av lys til Jorden, balanserer de geofysiske hendelser uten å redusere mengden negativ energi som blir transmutert, de reduserer den toksiske effekten av forurensende stoffer i atmosfæren deres, i vannet og på landjorden, samtidig som de nøytraliserer toksiner i vaksiner som er designet til å skape pandemier.

Selv om deres familie fra «verdensrommet» har tillatelse til å hjelpe dere på områder dere ikke kunne klare å løse selv, så kan de ikke interferere med de frie valg sjeler på Jorden gjør, med dette ene unntaket – dersom et eller annet menneske skulle velge å skyte opp raketter med atomstridshoder, så vil de ikke lykkes med det. Ei heller kan medlemmer av vår familie fra universet pådytte dere sine idéer, selv om det kunne vært til stor fordel for dere; i samsvar med Universets Lover bestemmer hver sivilisasjon hva slags verden de ønsker og må gjøre det som kreves for å gjøre den til virkelighet.

Imidlertid er det slik, i denne tiden som aldri har sett sitt sidestykke, at sjeler har anledning til å fullføre alle tredje dimensjons karmiske leksjoner i løpet av ett liv, slik at de kan komme videre i sin utvikling, og andre sivilisasjoner har tillatelse til å dele deres tunge karmiske byrder. Mange ekstraterrestrielle ønsket å delta i dette «eventyret» og de som ble utvalgt av det høyeste planleggingsnivå for Jordens Gyldne Tidsalder, hjelper personer på Jorden på denne måten og ved å opp-lyse folks vei fremover mot den fredelige verden de ønsker seg.

Kjære dere, dere er blant dem som reiste til Jorden for å vise verdens folk veien til fred, til glede, til velstand og fremgang, gjensidig respekt og til å leve i harmoni med Naturen. Ved å leve fryktløst og tillitsfullt, utstråler dere kjærlighet til alle omkring dere, men det stopper ikke der. Kjærlighetens energi er så mektig at den flommer ut over hele verden, ut i universet og videre ut i kosmos. I Altets Enhet, påvirker alt alt annet over alt, og det kjærlighetslys dere sender ut kommer tilbake til dere i uendelig monn – dette er kjærlighetens uendelige kraft, som ikke har sin like.

Dere er hedret, elsket og ledsaget i ånden av alle lysvesener i dette universet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

¹ FDA, CDC, NIH, AMA, AHA: FDA er Federal Drug Administration som tilsvarer Norsk Medisialråd og Mattilsynet, CDC er Center for Disease Control som har til oppgave å være klare til å overvåke, kartlegge og møte sykdomstrusler tilsvarer noe liknende Norsk Folkehelseinstitutt, NIH er National Health Institute som skal være den helsefaglige øverste rådgiver med hensyn til helse, AMA er American Medical Association som vel kan sammenliknes med Helserådet/Legeforeningen og AHA er American Heart Assosiciation som er faglig ledende (eller misledende) på hjertesykdom.


Share |