Home > > Matthew Ward - 18. februar, 2016

Matthew Ward - 18. februar, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi begynner med å ta opp de sakene som ligger fremst i folks tanker rundt om i verden. Nord-Koreas nylige suksess med rakettoppskytingen var ikke uforventet av analytikere som har fulgt med på utviklingen I dette landet; ikke desto mindre er det bekymringsverdig fordi Kim Jong-un er betraktet som ustabil, egoistisk og ambisiøs. Det ingen av dem er klar over er at hvis Nordkoreanske vitenskapsmenn prøvde å sende opp en rakett utrustet med atomstridshode, så ville mannskaper i romskip som omgir Jorden sørge for at den mislyktes, akkurat som de har gjort med mer enn et dusin av Illuminatis forsøk i løpet av den siste håndfull år.

Vårt synspunkt på “Putins aggresjon i Øst-Europa” er at det er en implikasjon som er fremmet av Illuminati om at han med makt vil legge de baltiske land og andre lang under Russlands regjeringskontroll og økonomisk kontroll. Dette er ikke hans intensjon, og bare for å minne dere om det; Illuminatiene livnærer seg av energien fra frykt og tar i bruk ethvert tenkelig virkemiddel for å skape frykt.

Med alt snakk om våpenhvile, hvor enn midlertidig den måtte være, så er det naturlig at volden har eskalert i Syria hvor energiene lenge har vært kaotiske og rettet i mange retninger; og, med mange ulike fraksjoner i kamp i dette landet og nabolandene, så vil ikke en varig våpenhvile komme før disse energistrømningene har gått sin gang. Mens Russland blir kritisert for luftangrepene sine som hjelper Assad-regimet så vel som å hjelpe bakkestyrkene å gjenvinne områder som var tatt over av den Islamske Stat, så arbeider Putin og andre innflytelsesrike individer i kulissene for å bringe stabilitet til hele Midtøsten og Nord-Afrika.

Forståelig nok er det fortsatt bekymring om folk fra krigsherjete områder som foretar risikable fluktreiser til land som ikke er i stand til å sørge for adekvate boliger, skole, arbeid eller helsetjenester til de millioner av flyktninger som allerede er der. Med tiden vil voldshandlingene ta slutt i landsbyene og byene som folk flyktet fra og de som ønsker det kan vende tilbake og begynne gjenoppbyggingen av sine lokalsamfunn og liv. I mellomtiden vil det kreve medfølelse og god vilje fra innbyggerne i vertslandene og immigrantenes bidrag i form av talenter, faglig dyktighet og assimileringsinnsats kan resultere i at de fungerer sammen og er til gjensidig nytte. Men i dette øyeblikk og et stykke inn i fremtiden er det påkrevd med hjelp fra velstående nasjoner for å lindre og deretter få en slutt på denne humanitære krisen.

I følge representanter fra Nirvana som overvåker Jorden, vet vitenskapsmenn som har undersøkt saken nærmere, at det er et giftig kjemikalium som forårsaker de mange tilfellene av microcephali som mange tror har sammenheng med Zika-viruset. Men de vet ikke om kilden er bitt fra Aedes-mygg som ble injisert med kjemikaliet eller bitt fra de myggene som muterte ved å absorbere det samme toksinet som ble brukt for å utrydde dem eller om tilstanden skyldes at gravide kvinner har drukket vann som inneholder kjemikaliet. Således må vi svare de leserne som spurte om Illuminati sto bak utbruddet av Zika og microcephali, at ja, det er det. Men det kan være på indirekte vis i motsetning til deres velkoordinerte anstrengelser for å skape pandemier ved å spre laboratoriedesignete viruser som SARS og fugleinfluensa.

De putter med vilje toksiner i chemtrails-sprayen og andre kjemikalier finns i industriforurensning, i bruken av fossile brennstoffer og grunnvannet som er forurenset av radioaktivt avfall og kjemiske stoffer fra kunstgjødsel og insektmidler. At denne stadig økende spredningen av toksiner er skadelig for planeten og alle dens livsformer, har mange produsenter av kjemiske produkter på skammelig vis lukket øynene for, godt støttet som de er av mektige personer i regjeringen. Og det at Illuminati samler seg uhorvelige rikdommer globalt bidrar i høy grad til at enorme mengder av folk lever under lutfattige forhold i de områdene hvor sykdomsbærende mygg trives.

Nei, karma er ikke involvert i alle tilfeller av folk som flykter eller babyer født med microcephali og familiene deres. Dispensasjoner på sjelsnivå blir nå gitt i et antall som aldri tidligere har skjedd, for å sikre fremgang i sjelelig utviklingsstatus for dem som går gjennom prøvelser de ikke har valgt. Likevel er det slik at disse sjelenes bønn og innvilgelsen av dispensasjoner, ikke er kjent for disse personene eller verden og situasjonen deres betraktes som de sørgelige prøvelser de er på fysisk nivå.

Leseren som skrev at intuitive og astrologisk skolerte lesere hadde forutsagt at “resten av måneden samt mars, vil komme til å være ekstremt 'følsom' og 'utfordrende' tid" spurte "på hvilken måte vil ting være 'følsomme' og 'utfordrende'?" Det er jo ingen tvil om at de ovennevnte situasjonene er følsomme og fulle av utfordringer for de millioner av mennesker som er direkte berørt og får folk til å føle bekymring. Å beholde roen mens børsmarkedet er så ustabilt og at det rapporteres at banker stenger, er nok en stor bekymring for investorer, og usikkerheten om hva som vil skje med økonomien fremover er høyst sannsynlig bekymringsfullt for mange andre også. I mange land kjemper kandidater mot hverandre i valgkampen og borgerne er urolige for resultatet av valget. Og så er det påny spådommer om katastrofale jordskjelv og tsunamier så vel som at tredje verdenskrig er umiddelbart forestående og vil begynne i Midtøsten. Og, oppi alle disse energistrømningene med tumulte tanker knyttet til seg, kan selv lysarbeidere finne det utfordrende å opprettholde optimismen for Jordens fremtid. Når det er sagt, når planetenes posisjoner i større grad leder til uro enn i perioder hvor de har mindre påvirkning, så vil individer med negative holdninger og pessimistisk syn på det som skjer, manifestere flere utfordrende omstendigheter for seg selv – loven om tiltrekning er i virksomhet 24/7.

Kjære familie, alt som skjer, enten det blir oppfattet som fremskritt eller tilbakeslag, tragedie eller triumf er et speilbilde av vibrasjoner som pisker opp uro og kaos slik at det kan gå sin gang ferdig og samtidig bidra til stadig større suksess for grasrotbevegelser rundt om i verden. Hvor høyt vi skulle ønske at akkurat dette øyeblikket på Jorden var det dere ønsket; fred, sannhet, vennlighet, gjensidig respekt og samarbeid mellom alle folk. Til slutt vil det bli slik og deres trofasthet i lyset hjelper til å skape, i lineær tid, den verden som allerede ER i kontinuumet.

Nåvel, så vil vi ta opp de gjenstående spørsmålene om sjelen. Det første, fra en leser i USA, er mye det samme som andre har spurt om som også knyttet det til presidentenes valgkampanje i dette landet, men dette temaet har global relevans: "Hva skjer med sjelene til ufødte barn når de er utsatt for abort?" Janos, en sjel i en åttende densitets sivilisasjon, snakket om dette med min mor en del år tilbake og jeg har bedt henne kopiere inn den delen av deres lange samtale.

[Det følgende utdraget er fra kapittelet "Janos" i boken Voices of the Universe]

En sjel trenger ikke en kropp for selve livet ettersom dette er iboende i hver eneste sjels essens. Det er kun for å kunne oppleve fysisk det som ikke kan erfares uten noen masse for å fungere, at sjeler velger å ha en kropp av en eller annen sort.

Blant ditt folk er det en fundamental misoppfatning om “livet” og forskjellen mellom en sjel og en kropp. Dere har en prosess som kalles “abort” som noen oppfatter som ødeleggelse av et nytt liv og det pågår en meningsutveksling om når en sjel går inn i en kropp som er i ferd med å utvikles i livmoren. Ingen sjels liv blir noensinne ødelagt ved å avslutte dannelsen av en kropp under utvikling. Kropper utvikler seg uavhengig av sjeler takket være naturlovene om fysiske mekanismer for reproduksjon, i samsvar med den cellulære programmeringen i den angjeldende sivilisasjon.

Sjeler har ingen begrensning som gjør at de må inkarnere i en spesifikk sivilisasjon. En sjels status med hensyn til åndelig utvikling, plasserer den automatisk på et visst vibrasjonsnivå og den velger en sivilisasjon, innenfor denne sfæren, som kan gi den de opplevelser og erfaring den trenger for sin videre utvikling. Jo høyere den er kommet i sin spirituelle utvikling, jo høyere posisjon lysmessig sett vil den være den sivilisasjonen den velger å inkarnere i, eller leve i som en fri ånd.

Sjeler hvis åndelige utviklingsbehov ligger innenfor Jorden tredje densitet, eller andre steder med tilsvarende vibrasjonsmessige status, har en rekke valg når det gjelder kropp. De kan for eksempel oppholde seg omkring foreldrene selv før unnfangelsen finner sted, og etter unnfangelsen, kan de eventuelt ta bolig i fosteret for å oppleve denne følelsen av å vokse. Dersom denne typen erfaring ikke behøves, så kan de fortsette å være på “utsiden” for å oppleve andre erfaringer i forbindelse med tiden før fødselen, men fortsatt med et “krav” på den den kroppen som er under utvikling, som andre sjeler respekterer. Dersom en sjel tar bolig i et foster under utvikling og så omgjør beslutningen, opplever moren et svangerskapsavbrudd eller spontanabort. En sjel kan ha bolig i et foster under utvikling helt frem til umiddelbart før fødselen, så ta beslutning om å ikke fortsette i den kroppen, og dette resulterer i en dødfødsel. Videre kan en sjel gjøre en av disse valgene, oppleve det den har behov for emosjonelt, og etter avtale med en annen sjel forlate kroppen mens den andre sjelen “flytter inn” frem til eventuelt en spontanabort, en dødfødsel eller en et fullt levende barn blir født. En sjel som har “krav på” en kropp under utvikling kan også tillate en annen sjel å “bo” i denne kroppen for å oppleve følelsene omkring veksten i mors liv og følelsen av selve fødselen, for så å forlate kroppen og la den første sjelen overta det fysiske livet.

Disse ulike situasjonene skjer alltid i overenskomst med alle sjelene som er involvert, hvilket selvfølgelig omfatter foreldrene og andre familiemedlemmer, og hensikten med det hele er å legge til rette for de valgte opplevelser og erfaringer hver enkelt av dem har behov for og som er lagt inn i deres sjelsplan. Abort, på samme måte som andre stadier, fra før unnfangelsen og til en vellykket fødsel med et fullt levende barn, gir derfor anledning for de deltakende sjelene å oppleve de tilhørende emosjonene som fyller et tomrom i deres erfaringsbakgrunn i det øyeblikket.

Kropper har en livskraft uavhengig av en sjel og selv om det er uvanlig at en kropp lever uten en sjel, så kan det forekomme. Sjeler kan velge om de vil gå inn en klonet kropp eller la det være. Dersom den velger å ikke gjøre det, vil klonen fortsatt fremstå som alle andre fordi hjernen, alle sansene og de motoriske evnene fungerer. Et annet eksempel er når mennesker blir alvorlig skadd eller syke mennesker er i koma. Sjelen kan velge om den vil være i kroppen eller ikke og dersom den velger å ikke være det, vil denne kroppen fortsette å leve i et vegetativt stadium så lenge den får næring, inntil den dør av at cellene ikke greier å holde det gående lenger.

Tusen takk, Mor. Hvis bare alle mennesker kunne vite at de er en sjel som har en fysisk opplevelse, samt de mange valgene en sjel har, så ville ikke abort lenger være et politisk, sosialt eller religiøst anliggende. Når dere lever til fulle i Jordens Gyldne Tidsalder vil det ikke lenger finnes noen aborter eller splittelse av noen art – livet vil være kjærlighetsfullt, fredfullt og i harmoni med alt i naturen.

“Er ‘sjelen’ en persons essens, eller ble den skapt for å støtte den ‘grunnleggende essens’ som et lagringsmedium for erfaringer? Med andre ord; er vi i realiteten ‘essensen’ … med en ‘sjel’…. et sinn og en ‘kropp’ som funksjonelle instrumenter ene og alene for å støtte vårt sanne selv, som er ‘essensen’ - hvilket ville antyde at ‘sjelen’ er en åndelig funksjon lokalisert mellom vår ‘grunnleggende essens’ og vårt ‘sinn.’“

Deres sanne selv er en sjel – et fritt, uavhengig, ukrenkelig, evig Vesen enten det lever i en fysisk verden eller en åndelig verden eller som en fri ånd hvor som helst i dette universet. Deres essens, eller det dere er “laget av”, er den rene kjærlighet/lys-energi av Skaperen – kilden til alt som eksisterer over alt i kosmos – og som i dette universet er av Gud. Gjennom å bruke Skaperens energi og Dens gave som er fri vilje, med sin komponent som gir dere evnen til å manifestere, designer dere et sinn og en kropp som gjør det mulig for dere å funksjonere i samsvar med det dere ønsker å oppleve og erfare etter å ha inkarnert. Dere utruster denne personen med et repositorium, eller lagringsenhet, med viten på sjelsnivå om Altets Opphav i Skaperen, den kollektive visdom og erindringer fra deres tidligere liv. Det kan være til nytte for dere å lese et tidligere budskap som gir mer utfyllende informasjon om det å forberede seg til et nytt fysisk liv. [ 3 februar, 2014 ]

Tusen takk, Mor, for at du klippet inn datoen og vi legger til at et liv som fri ånd overhodet ikke har noe som helst å gjøre med personlighetstrekk og atferd. Dette er en helt spesiell type opplevelse og erfaring som kan kreve eller ikke kreve en kropp, og hvor sjelen kommuniserer direkte med Gud og med full viten om at den greier å gjennomføre det oppdraget den valgte før fødselen. Jesus og andre budbringere fra Gud er eksempler på sjeler som trengte en kropp for å kunne gjennomføre sitt oppdrag som fri sjel.

"Hva er grunnen til at noen sjeler etter kroppens død fortsetter å være knyttet til Jord-planet og ikke stiger opp til lyset? Hvordan har det seg at de har et slikt valg? Reiser vi ikke alle til nirvana eller et annet rike for evaluere våre liv der og vurdere om vi trenger å komme tilbake eller ei?"

Det er ikke helt presist å kalle det et “valg” når det gjelder de sjeldne tilfellene hvor personer ikke reiser til Nirvana eller en annen åndeverden direkte etter den fysiske døden. Sjelen, som er ren kjærlighet/lys energi, blir gjort fri fra personens fysiske kropp og psyke, og det er psyken som er motvillig til å reise. Troens kraft kan være mektig, det er sikkert, og noen av disse menneskene tror at de fortsatt er i live og kan fortsette å leve, for å vente på at en de er glad i skal komme tilbake, eller for å ta seg av sine små barn eller fullføre et særdeles spennende business-eventyr. Andre vet faktisk at de har dødd, men ønsker å fortsette å være på Jorden til de har fullført noes om er av enorm viktighet – for eksempel å fortelle til familier hvordan de skal håndtere personlige forretningsaffærer, eller fortsette å kjempe ved sine kameraters side, eller la politiet få vite hvem som drepte dem.

Uansett hva grunnen måtte være, så er det av så ekstraordinær viktighet for personer i hver av disse tilfellene at den energien de avgir gjør det mulig for deres eterisk kropp og bli værende i nærheten. Men til slutt, enten med hjelp fra engler, veiledere fra åndeverdenen eller en dyktig energiarbeider, forstår alle disse sjelene at de ikke kan gjennomføre det de ønsker og reiser velvillig videre til et ånderike. Dersom det er Nirvana de reiser til, gjennomgår de evalueringsprosessen for sitt liv og drar fordel av alle de mulighetene som tilbys i dette vidunderlige riket, mens de planlegger sitt neste liv i kropp.

Det finnes også en vesentlig annerledes situasjon som dere kaller “å være besatt”, hvilket også skjer temmelig sjelden på Jorden. I slike tilfeller er det en sjel med mørke tendenser som fortsetter “å henge omkring” for å lete opp en kropp de kan gå inn i mens vedkommende sover og bli der fremover. Når den går inn i en kropp, følger naturligvis en kamp inntil en av sjelene greier å kaste ut den andre. Dersom inntrenger-sjelen tar kroppen i eie, kan en erfaren energiarbeider utføre det dere kaller “eksorsisme”; dersom dette lykkes, får inntrengeren hjelp til å finne veien tilbake til lyset og den opprinnelige beboeren vender tilbake. Dersom eksorsisme ikke utføres eller ikke lykkes, reiser den opprinnelige sjelen til Nirvana eller sin egen sivilisasjons åndeverden, mens inntrengeren forblir i kroppen og forårsaker betydelige forandringer i vedkommendes atferd.

“Hva skjedde med sjelen når en person begikk selvmord?” Først vil vi si at det finnes overhodet INGEN straff for selvmord slik noen religioner lærer ut. Akkurat på samme måte som andre tilfeller hvor fysisk død forårsakes av andre årsaker, blir sjelen gjort fri fra eterlegemet og psyken. Noen som har tatt sitt liv gjør dette i en situasjon av forferdelig mental eller emosjonell smerte og psyken kommer inn i Nirvana i en traumatisert tilstand. Etter en healingprosess med kjærlig pleie tilpasset vedkommendes behov og kontinuerlig tilsyn, kan personen komme sammen med dette rikets populasjon og vil deretter få gjennomgå sin livsevaluering, akkurat som andre gjør. Dersom en ny inkarnasjon planlegges, vil denne inkludere karmiske læringssituasjoner som vedkommende hadde valgt, men ikke gjennomført, i det livet som ble brått avsluttet. Mor, vær så snill å sette inn datoen for det budskapet som dekker dette temaet på mer omfattende vis. [ 23. september, 2014 ]

Tusen takk, og ja, jeg ser at vi nærmer oss grensen for hva vi har plass til. Jeg ser også at det er flere spørsmål om sjelen på listen din, men jeg føler at den informasjonen vi har formidlet er den som er mest relevant for svært mange av leserne.

Så, med forsikringer om at dere aldri er alene, så tar vi kjærlighetsfullt farvel for denne gang.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |