Home > > Matthew Ward October 10, 2011

Matthew Ward October 10, 2011

1. Z pełnymi miłości pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz. Kiedy moja matka uczestniczyła w globalnej medytacji w równonocy jesiennej i wizualizowała Ziemię w złocisto-białych, chrystusowych promieniach, usłyszała „Proszę nagraj me słowa”. Z radością dzielimy się poniższym z wami.

Jestem Gaja, duszą tej planety którą nazywacie Ziemią. Zupełnie tak jak wy, potrafię wyczuć ciężkie oraz lekkie serca. Przez długie wieki płakałam kiedy mój duch był złamany. Moi ludzie byli pełni nienawiści wobec siebie, a moje ciało nasączyło się krwią. Nie płaczę już więcej, ponieważ jest tak wiele radosnych wieści, za tak wiele można czuć wdzięczność.

Moje światło nie jest jeszcze w pełni swych sił, moje ciało nie jest jeszcze zharmonizowane. Tak jest ponieważ niektóre z moich dzieci nadal są pełne nienawiści wobec siebie. Niektóre z nich nie posiadają miłości, współczucia czy zrozumienia że różnice mogą być absolutnie wspaniałe kiedy harmonia i szacunek płyną wzdłuż linii serca. Jestem jednak bardzo radosna, ponieważ znajduję się w podróży jakiej nie doświadczała żadna inna dusza we Wszechświecie. Zmierzam do domu i wy, którzy podtrzymujecie światło, które stale pomaga mi przesuwać się naprzód idziecie razem ze mną. Możecie sobie wyobrazić większe wyróżnienie od tej podróży, którą wspólnie dzielimy? Możecie wyobrazić sobie większą radość od Wzniesienia? Ja nie potrafię!

Zapytałam, czy mogę porozmawiać tego dnia, aby wam przekazać moją wdzięczność dla was wszystkich. Byliście wybrani spośród tak olbrzymiej ilości dusz, bowiem mogłoby inkarnować i uczestniczyć trzykrotnie więcej.

Ten poziom świetlanej służby nigdy wcześniej nie został osiągnięty. Odgrywamy część w największym show kiedykolwiek zaprezentowanym we Wszechświecie. Czuję pokorę sąsiadującą ze wzniosłą satysfakcją za dobrze wykonaną pracę – w kontinuum nasza praca została ukończona.

Gdy nasza podróż jest kontynuowana, wiele cudów jest gromadzonych dla was i dla naszego świata. Powiedziano wam już o tym wielokrotnie, ale tak naprawdę nie potraficie sobie jeszcze wyobrazić jak chwalebne i wspaniałe czasy nadchodzą.

Wszystkie istoty we Wszechświecie obserwują rozwój wydarzeń, wiedzieliście o tym? Nie mogę sobie wyobrazić tak olbrzymiej publiki! Wszystkie dusze światła pozdrawiają nas, więc powinniśmy kontynuować ten dobry pokaz, doświadczenie warte wręcz braw od samego Boga. Dzielę się z wami moim sercem i moja miłość do was jest przeobfita.

___________________________________

2. Wiadomość od Gai ma wyjątkową wartość dla nas. Utrzymujemy najwyższe uznanie i honor dla tej ukochanej duszy, tak jak do wszystkich innych świetlnych istot we Wszechświecie. Znamy jej niezachwianą odwagę i bezwarunkową miłość wobec następujących po sobie pokoleń, które rezydowały przez długie i ciemne wieki powodując jej psychiczne i emocjonalne cierpienie niemal niemożliwe do zniesienia. Możemy zobaczyć, że jej ciało nie jest jeszcze w równowadze, tak jak powiedziała, ale widzimy także wzrost jej ducha, a to jest w rzeczy samej bardzo radosny widok.

3. Mamy przed sobą kolejny piękny widok – wasze dusze. Długo czekacie na dowód tych fundamentalnych zmian, które następują, ale jeśli tylko zaczniecie postrzegać wydarzenia w kontekście Wzniesienia Ziemi, wiecie że wasza cierpliwość zostanie wynagrodzona. To naturalne, że większość ludzi interpretuje wydarzenia z punktu widzenia trzeciej gęstości i z punktu widzenia ich własnych doświadczeń i historii świata którą zaobserwowali, lub której zostali nauczeni.

4. Na przykład, wielu ludzi postrzega zaangażowanie obcych narodów w „arabską wiosnę” jako egoistyczną chęć zdobycia kontroli nad rezerwami ropy naftowej oraz rozbudowę wojskowych i międzynarodowych interesów korporacyjnych. Choć może to być cel niektórych chciwych i głodnych władzy osób, nie ma on związku z głównym celem interwencji. Pomoc została udzielona tym, którzy walczyli o to by zrzucić jarzmo ucisku, ponieważ bez niej walczący nie odnieśliby sukcesu. Ich pragnienie by wznieść się ponad status quo i decyzja, aby pomóc są pozytywnymi reakcjami na wibracje planety Ziemi. Zmiana świata jest niemożliwa do zatrzymania. Również światowa gospodarka wymknie się spod szponów Illuminati, tak by nie mogli nią manipulować na swoją korzyść.

5. Ze względu na żądania ludności, rządy muszą upaść i muszą powstać nowe organy, które doprowadzą do stabilizacji. Okupacja Wall Street w Stanach Zjednoczonych wciąż wzrasta. Podobnie wzrastają naciski na negocjowanie międzynarodowego i krajowego pokoju. Cały świat obiegają petycje i prośby o oczyszczenie energii, zmianę sposobu ochrony środowiska oraz zakończenie niesprawiedliwości, w której zmianę ludzkość wcześniej zwątpiła. Liderzy różnych społeczności, grupy i rodziny pomagają najbardziej potrzebującym członkom. Wymiana dóbr i usług pomaga wielu pokonać przeszkody i radzić sobie z trudnościami.

6. U podnóża wszystkich tych działań znajdują się ludzie, którzy uważają się za „zwykłych”, a którzy czynią rzeczy „niezwykłe”. Prawdopodobnie niektórzy z nich zdają sobie sprawę z tego co prześwietla w tej chwili Ziemię oraz cały Wszechświat, ale zdecydowana większość zwyczajnie podąża za ich wewnętrzną chęcią by działać przeciw całemu spektrum korupcji i nierówności społecznej i te natchnione indywidualności otwierają ścieżki dla mas.

7. Energia generowana przez działaczy na rzecz reform świata wraz z energią wszystkich, którzy w sercu i umyśle wspierają ich wysiłki jest postrzegana jak światełko, które świeci coraz jaśniej. To jest w rzeczy samej powód do świętowania, ale proszę nie myślcie, że stałe utrzymywanie waszego światła jest w tej chwili mniej wartościowe czy konieczne. Wasze światło jest absolutnie konieczne i cenne jako istotne – niż kiedykolwiek!

8. Energia pragnień wszystkich aktywnie protestujących przeciwko warunkom powstałym z ciemności jest wypełniona światłem i jest zarejestrowana w polu energetycznym Ziemi. Jednakże wielu uczestników jest motywowanych złością, frustracją i gniewem więc powinno być zrozumiałe, iż energia ich myśli i uczuć jest zarejestrowana jako negatywność w polu potencjału. Wynikiem takich motywacji może być przedłużenie tego przeciw czemu oni protestują.

9. I nie wszyscy dzielą się waszym czy naszym zadowoleniem z powodu wielu ruchów ku zmianie, które błyskawicznie rozprzestrzeniają się po świecie. Oporni Iluminaci wciąż będą opierać się oddaniu strzępów swojej władzy, niemal w takim samym stopniu w jakim z uporczywie trzymają swoje nielegalnie zgromadzone niewyobrażalne fortuny. Przez ich wytrwałą postawę przeciwko światłu, które stale jest oferowane, tkwią w ciemnościach, które sami sobie stworzyli. W tych ciemnościach nie potrafią zobaczyć, iż wkrótce będą musieli przyznać, że ich wysiłki są nadaremne. Ich czas dobiegł końca.

10. Wielu innych też uparcie opóźnia nadejście światła na Ziemię. Powodziło im się się w starych schematach, tak powierzchownych i banalnych, podług których za sukces społeczny uznawane są osiągnięcia zawodowe i finansowe. Utraciwszy kontakt ze swoim duchem tak dawno temu, będą opierali się zmianom, które będą wkradać się do ich komfortowego trybu życia.

11. Dlatego też przez jakiś czas negatywności z wielu źródeł znajdą się w zbiorowej świadomości, potężne pole energetyczne myśli, uczuć i działań mieszkańców Ziemi, które kreuje wszystko rusza do waszego świata.

12. Przez milenia, zbiorowa świadomość pozwalała ciemności łatwo dominować nad życiem na świecie. Siedem, czy osiem dekad temu globalna świadomość zaczęła się poruszać, na skutek wlewu olbrzymiej ilości światła z bardzo odległych cywilizacji, które natchnęły ludzi myślami i uczuciami. Ludzie stopniowo przeszli z akceptacji i przestrzegania wiedzy oraz motywów władzy i autorytetów do ich kwestionowania. To doprowadziło do wzrastającej determinacji, by podwyższać swój udział we własnym życiu oraz pomagać ludziom o podobnych oczekiwaniach. Te wszystkie naturalne stopnie były konieczne, aby przeprowadzić ludzi do tego punktu zwrotnego w świadomości oraz do działania.

13. Wysokie wibracje otwierają umysły bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na skutek widocznych coraz bardziej dramatycznych rezultatów. Jednakże masy wciąż nie osiągnęły duchowej jasności, która zawiera znajomość mocy myśli i uczuć. Nie wiedzą, że to czego chcą nie może się zamanifestować, dopóty, dopóki są skupieni na tym czego nie chcą.

14. Wielu z was wysłało zapytania do mojej matki: Jak mogę pomóc Ziemi, skoro nie wiem jaka jest moja misja? Kilkoro z was przybyło by stać się przywódcami, miliony z was przybyło, aby stać się nauczycielami. Żyjąc w światłości wytwarzacie energię, która dotyka dusze wokół was i wstrząsa ich świadomością, kwestionując wiele spraw, dzielcie się swoją wiedzą z tymi, którzy szukają odpowiedzi. Jednak bez wygłaszającej i nawracającej maniery, która może wpłynąć tylko na izolację, ale poprzez oferowanie informacji osobom, które wykazują zainteresowanie. Ponadto owa informacja powinna zawierać więcej pozytywnych myśli i emocji aniżeli negatywnych.

15. Wizualizacja może być techniką bardziej znaną jako prawo przyciągania i może być pomocne w niektórych przypadkach, np. „jeśli nie chcesz więcej wojen, skup się na pokoju. Jeśli nie chcesz więcej korupcji w rządzie, skup się na liderach, których cechuje mądrość i moralność. Jeśli nie chcesz biedy, skup się na napływającym bogactwie”.

16. Słowa, wyobrażenia, obrazki czy myśli mają ten sam efekt, gdy się na nich skupiasz. Oczywiście skupiajmy się na tym, czego tak naprawdę chcemy i jednocześnie co służy innym. Na przykład, dobre życie dla wszystkich. Wyobrażajmy sobie tłumy uśmiechniętych i zdrowych ludzi, w każdym wieku i każdej rasy spacerujących w pięknych parkach i śmiejące się dzieci na kolorowych placach zabaw. Możemy wyobrazić sobie ogrody wypełnione rosnącymi warzywami i stoły wypełnione jedzeniem w dobrze prosperujących dzielnicach z drzewami i krzewami z kwitnącymi pąkami kwiatów, szkoły oraz uczelnie wypełnione z pełnymi zapału i głodnymi wiedzy uczniami.

17. Jeśli do naszych intencji należy lepsza ochrona środowiska oraz odnowa zniszczonych lądów i mórz możemy wizualizować Ziemię z czystym niebem i wodą, zielone tereny, pustynie które zostały pokryte lasami.

18. Jeśli chcemy humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt wyobraźmy sobie zwierzęta wszystkich gatunków pasące się na łąkach i mieszające się ze sobą i z ludźmi w pełnej harmonii.

19. Dla wszystkich ludzi, którzy wykazują zainteresowanie nadchodzącymi zmianami, powiedzcie im jak najwięcej wspaniałości, które są częścią Złotego Wieku Ziemi, na które składają się kolektywne idee, pragnienia i działania mieszkańców Ziemi, gdyż to oni tworzą ten Wiek.

20. W nowym Wieku będą czyste, bezpieczne źródła energii, będzie sprawiedliwe prawo, stabilna gospodarka i sprawiedliwa alokacja światowych zasobów, nowe formy transportu, komunikacji i budownictwa.

21. Wszystkie przemysły narodowe zostaną mocno przebudowane. Podróż z jednego kraju do drugiego będzie nieograniczona. Wszyscy, którzy pragną zostać zatrudnieni, otrzymają pracę. Będzie więcej czasu wolnego dla każdego. Opodatkowanie będzie sprawiedliwe, podobnie jak wynagrodzenie. Prawdziwa historia waszego świata będzie nauczana wraz z prawami Wszechświata. Edukacja na wszystkich poziomach będzie przystępna dla każdej osoby. Podobnie jak uczestnictwo w muzeach, galeriach, teatrach, koncertach czy wydarzeniach sportowych. Technologia będzie wzrastać w zawrotnym tempie.

22. Wszystkie te ulepszenia i wiele innych, które również niezmiernie podniosą poziom życia w świecie objawią się w świadomości zbiorowej, a mówiąc nieco bardziej praktycznie, są one na etapie planowania i realizacji. [Wiadomość z dnia 31 grudnia 2007, "Esej o 2012", na stronie wiadomości Mateusza na www.matthewbooks.com ma szczegóły o życiu w Złotym Wieku Ziemi.]

23. W sprawach osobistych oczekują was jeszcze głębsze doświadczenia. Poczujecie waszą odwieczną łączność z Bogiem, albo o jakimkolwiek innym imieniu, jakim nazywacie Istotę Najwyższą Wszechświata i zajmiecie wasze prawnie przysługujące wam miejsce w rodzinie uniwersalnej jako bracia i siostry, którymi jesteście.

24. Będziecie doświadczali życia w kontinuum, gdzie życia występują równocześnie i będziecie podróżować tam i z powrotem między Ziemią i światami o kompatybilnych energiach. Będziecie porozumiewać się telepatycznie do woli z istotami duchowymi i z cywilizacjami fizycznymi, będziecie przejawiać wasze idee i przekształcać je w formy.

25. Będziecie wiedzieć, że jesteście potężnymi istotami wielowymiarowymi oraz, że cała ta wiedza i umiejętności są składnikami waszej duszy, a to nie wymaga studiów ezoterycznych, albo nauczania zewnętrznego, te samo-odkrycia przychodzą automatycznie przez konsekwentne trwanie w waszym świetle i przez ewolucję duchową.

26. Teraz powiemy wam co NIE będzie miało miejsce w Złotej Erze: strach, zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju, dogmaty religijne, przemoc, kara śmierci i więzienia, męska dominacja, systemy kast społecznych, okrucieństwo w stosunku do jakiejkolwiek formy życia, bieda, kontrola umysłów, ograniczenia umysłowe, chciwość, zazdrość, oszustwa, przesądy, zepsucie, szkodliwe produkty chemiczne i lecznicze, polityczne tyrady, biurokracja, bezsensowne zniszczenia, problemy zdrowotne, złość, okrucieństwo, podziały, egocentryzm i egoizm, nieuczciwość, mentalność wojskowa, zbrojenia, nałogi, pornografia, bezdomni, handel niewolnikami, kontrola mediów, korporacyjne monopole.

27. Wspominamy o tych zachowaniach, cechach charakteru i warunkach dominujących w świecie trzeciej gęstości, by uradować wasze serca z powodu ich bliskiego i pewnego zniknięcia – ich niskie wibracje nie mogą istnieć w świecie czwartej gęstości, która już pojawia się na waszym horyzoncie. A teraz powiemy, że jeśli wasze myśli były skierowane na którekolwiek z tych zachowań i wyrządzały szkody innym, zmieńcie swój sposób myślenia i działajcie tylko tak,co byście chcieli - miłość, harmonia, uprzejmość, współodczuwanie, zdrowie, dostatek, wzajemny szacunek, hojność, pomoc, radość, współpraca, uczciwość, wybaczenie, wdzięczność, brak strachu.

28. Kiedy siła miłości – albo światło, które jest dokładnie tą samą energią będzie wypełniać waszą zbiorową świadomość, Och, jaka wspaniałość będzie królować w waszym życiu i w waszym świecie!

29. Teraz porozmawiamy na temat kilku spraw, które was niepokoją. Po pierwsze, nalegamy, abyście się nie martwili z powodu długotrwałych skutków radioaktywności z uszkodzonych reaktorów atomowych w Japonii, z powodu genetycznie zmodyfikowanej żywności, szczepionek oraz toksyn i różnego typu zanieczyszczeń. Komórki wszystkich osób, które wchłaniają światło są zmieniane w strukturę krystaliczną, która odrzuca wszystko to co ma niskie wibracje i hamuje zdolność zdrowego funkcjonowania w ciele, umyśle i duchu.

30. W poprzednich przekazach wspominaliśmy o wielu przepowiedniach i prognozach, które się nie spełnią. Teraz powiemy na temat innej sytuacji, która się ponownie pojawiła i która powoduje wasze niepokoje – do żadnej z tych sytuacji również nie dojdzie: przewroty wojskowe tak opresyjne jak wyrzucone poprzednie skorumpowane rządy; pociągi przewożące tysiące ludzi do obozów koncentracyjnych; wojna biologiczna; holograficzny pokaz najazdu kosmitów w celu wprowadzenia stanu wojennego; zdarzenia geofizyczne wywołane przez człowieka prowadzące do zniszczenia tysięcy kilometrów wybrzeży morskich; braki żywności na taką skalę, że bogaci nagromadzą jedzenie, a reszta świata będzie przymierać głodem i kontrola wody pitnej.

31. Proszę was, pamiętajcie, że plan to jedno a doprowadzenie go do realizacji i uzyskanie spodziewanego celu to coś całkiem innego. Tak jak długo ludzkość będzie trwała w dualizmie, który zbliża się już do swego końca, dalej będzie dochodzić do niepokojów, utarczek, przemocy, walk politycznych i niedostatku, lecz nic nie będzie mogło przeszkodzić wyjścia Ziemi z trzeciej gęstości na końcu przyszłego roku. W międzyczasie będzie odchodzić wiele osób – wszyscy, którzy wypełnili wybrane przez swoje dusze kontrakty, wszyscy, którzy odpierają światło i wielu innych pragnących raczej odejść niż dostosować się do nadchodzących ogromnych zmian i uwierzyć w to co ma nastąpić. Wszystkie te dusze będą miały wszelkie możliwości potrzebne, by wzrastać duchowo i intelektualnie.

32. Może słyszeliście o tym, że zostały zniszczone dwie ogromne podziemne bazy, w których znajdowały się laboratoria, pojazdy, zbrojenie, magazyny i mieszkania kontrolowane przez Iluminatów, lecz było to wykonane bezpieczną technologią, nie urządzeniami nuklearnymi.* Niektórzy z grupy Iluminatów zostali usunięci od władzy, ale nie pozbawieni życia. W celach akcji obronnych czy ofensywnych, siły należące do Światła używają tylko mocy światła oraz technologii, które nie mają szkodliwych działań ubocznych. Są oni świadomi planów Iluminatów, zakładających zdalnie sterowaną instalację z materiałów wybuchowych w głównych mostach , ale wtedy siły Światła są upoważnione by temu zapobiec. Choć to mogłoby wydać się pogwałceniem prawa wolnej woli Stwórcy, tak nie jest – jest to uszanowaniem wolnej woli Ziemi. Po “11/9” Ziemia postanowiła nie dopuścić do jakiegokolwiek następnego terroryzmu na taką skalę i z boskiego upoważnienia nasza rodzina uniwersalna udaremniła wiele takich zamiarów.

33. Oczywiście, zwierzęta “idą do Nieba”! Lecz nie dlatego że one mają dusze, lecz dlatego, że sąduszami. Wszystko to, co ma jakiś stopień świadomości jest duszą, gdyż jest stworzone z esencji miłości-światła Stwórcy, siły życiowej wszystkiego we Wszechświecie. Zwierzęta także ewoluują, podobnie jak to robią inne dusze. [Jeśli jesteście zainteresowani w przeczytaniu bardziej obszernej informacji o zwierzętach, wyszukajcie hasło ” zwierzęta" w polu wyszukiwania na stronie<http://www.matthewbooks.com/>. ]

34. Wszystkie osoby, które towarzyszą planecie do czwartej gęstości i jej dalszej podróży uczynią to w swoich obecnych ciałach, nie otrzymają „nowych ciał ”, lecz starzejące się ciała będą stopniowo się odnawiać, odmładzać – “odstarzać”. Ciała które będą wyniszczone przez wszelkie choroby zostaną uzdrowione stopniowo włączając ślepotę, głuchotę, ograniczoną zdolność umysłową, chroniczny ból i choroby zwyrodnieniowe - a także etapami nastąpi ponowny przyrost utraconych kończyn i brakujących zębów. Aktualnie stosowane dawki leków będą przydzielane w taki sam sposób jak teraz, lecz tylko tak długo jak to będzie konieczne. W trakcie trwania tych zmian wszystkie osoby będą przywrócone do optymalnej zdrowotnej kondycji fizycznej, umysłowej i emocjonalnej.

35. Wiara we Wzniesienie Ziemi, czy nie, nie ma nic wspólnego z tym, czy ciała są dotknięte przez kombinacje kolejno lżejszych poziomów energii wzdłuż drogi Wzniesienia i niskich częstotliwości emitowanych przez nadużycia technologii na planecie. Wszystkie ciała są dotknięte, lecz wynik zależeć będzie od obecnego stanu zdrowia, poziomu świadomości procesu Wzniesienia oraz reakcji na zaburzenia na świecie. Wchłanianie światła pomaga ciałom pozostanie we względnej równowadze, to samo dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i mentalnego w tym unikalnym okresie we Wszechświecie, a w szczególności na tym końcowym etapie zbliżania się Ziemi do czwartej gęstości.

36. Można będzie szybko usunąć zanieczyszczenia wszelkiej klasy przy użyciu technologii rozwiniętej w waszym świecie, lecz od dłuższego czasu stłumionej, wraz z zaawansowanymi technologiami waszej rodziny uniwersalnej, która zostanie przekazana waszym naukowcom i inżynierom.

37. Nie wszystkie cywilizacje pozaziemskie są życzliwe, jednak wszystkie te pojawiające się teraz na waszym niebie są przyjazne. Istoty pochodzące z innych cywilizacji żyjące obecnie na planecie, a nie będące ze światła odejdą szybko, gdyż ich ciała nie będą mogły wytrzymać poziomów wibracji, do których zmierza planeta. Tak, wielu mieszkańców starożytnej Atlantydy powróciło, aby pomóc w niedopuszczeniu do powtórnego zniszczeniu przez kataklizm, jaki wydarzył się tamtej cywilizacji. Te dusze posiadają także mądrość i zdolności przewodzenia, zdobyte podczas wielu egzystencji w światach duchowych oraz w innych cywilizacjach fizycznych.

38. Synchronizacja planetarna w waszym Układzie Słonecznym ma znaczny wpływ na nastawienie i zachowanie, szczególnie kiedy ustawienie planet i Słońca są dojrzałe by przyjąć fale energii. Te fale schodzą z większą frekwencją wskutek przyspieszonego ruchu Ziemi przez system słoneczny. Kiedy Ziemia utwierdzi się w czwartej gęstości, pojawi się uczucie stabilności, gdy zupełnie zniknie negatywizm, któremu trzeba by się przeciwstawiać. Żadne ciało niebieskie nie zderzy się z Ziemią ani nie zbliży się na tyle, aby mogło to wywołać dostrzegalne skutki.

39. Dla tych, którzy pytają, czy byłoby pomocne kierowanie się astrologicznymi horoskopami w tych wzburzonych czasach mówimy, że horoskopy przygotowane przez astrologów doświadczonych i duchowo rozwiniętych mogą być pożytecznym narzędziem, lecz byłoby nierozsądnym zależeć tylko od źródeł zewnętrznych jako przewodnika podejmowania ważnych decyzji, ignorując przesłania waszej duszy. Bardzo ważnym aspektem ewolucji duszy od trzeciej do czwartej gęstości jest połączenie duchowej świadomości. która jest zaprojektowana tak, abyście utrzymali się na ścieżce zgodnie z wyborem zawartym w kontrakcie.

40. Nie możemy dać wam instrukcji jak otworzyć kanały telepatycznej komunikacji, gdyż nastąpi to gdy nadejdzie odpowiedni czas dla każdej osoby. Ten czas jest różny, tak jak wy różnicie się między sobą. Jednak wskazaliśmy na potrzebę ostrożności dla niedoświadczonych nowicjuszy takiej komunikacji. Ponieważ kanały telepatyczne zaczynają się otwierać z większą częstotliwością na wskutek przeważająco wysokich wibracji, więc z radością powtórzymy te instrukcje.

41. Przed otrzymaniem jakiegokolwiek przesłania lub konwersacji, proście o ochronę Chrystusowego Światła i nalegajcie, aby tylko istoty światła mogły się z wami połączyć. Nie próbujcie porozumiewać się kiedy jesteście chorzy, zestresowani emocjonalnie albo mentalnie lub odczuwacie strach lub gniew, gdyż każdy z tych stanów powoduje spadek energii i ułatwia niskim istotom łączenie się z wami. Na początku jest naturalne, że może pojawić się z waszej strony brak zaufania i to także jest zaproszeniem dla istot o niskich wibracjach. Jeśli jesteście niepewni co do źródła wiadomości albo macie uczucie dyskomfortu, przerwijcie taką komunikację i powróćcie do nawiązania kontaktu kiedy poczujecie się bardziej odprężeni. Poprzez praktykę nabierzecie więcej zaufania, lecz róbcie to z pokorą – niskie wibracje egoizmu na pewno połączą was z ciemnymi źródłami.

42. Kiedy Ziemia wejdzie do czwartej gęstości około końca waszego roku kalendarzowego 2012, odejdzie cała ciemność, lecz nie wszystkie blaski Złotej Ery pojawią się na jej progu. Będzie kontynuowany dalszy cudowny rozwój w waszym świecie, włączając radosne spotkania z ukochanymi duszami, które znaliście w tym życiu, i które sobie będziecie przypominać z innych żyć. Jak powiedziała Gaja, “jest wiele cudowności zachowanych dla was i dla naszego świata.”

______________________________________

MIŁOŚĆ i POKÓJ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Tłumaczenie: Cyprian (1-22) i Ludmiła (23-42) , edycja Krystal - Transformacja 2012


Drodzy Czytelnicy,

Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język Polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub info@galacticchannelings.com

Z góry dziękujemy< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.