Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 27, 2011

SaLuSa, June 27, 2011

Wspominaliśmy już o pewnych ograniczeniach w naszych działaniach dotyczących was.. Zawsze istniały tak zwane (jak byście to określili) “wyższe autorytety”, którymi dla nas są Istoty Światła nadzorujące cały Wszechświat. Wiemy, że niektórzy z was pytają  dlaczego pozwala się Tym należącym do ciemności ingerować w wasze życie. Dzieje się tak na skutek dualności panującej na waszej planecie polegającej na walce między ciemnością i Światłem. Istnieją jednak granice, a jako przykład możemy odnieść się do dekretu boskiego, według którego żadna siła militarna nie będzie mogła użyć broni atomowej albo rozpocząć Trzecią Wojnę Światową.

Ponadto, dzięki osiągnięciu wyższego poziomu świadomości uzyskaliście prawo do awansowania bez przeszkód w kierunku osiągnięcia Wzniesienia. Dzięki boskiemu dekretowi ustanowionemu bezpośrednio przez Boga waszego Wszechświata udało się uniknąć zniszczenia Ziemi przez Ciemnych. Mogli oni doprowadzić do wydarzeń, które w ostatnich czasach spowodowałyby całkowitą destrukcję, co więcej, nie była to jedyna okoliczność, w której groźba tego kalibru została udaremniona.

Widzicie Kochani, że walka jest bardzo zaawansowana i że Światło stało się siłą panującą.  Jest tylko sprawą czasu zanim Światło przetransformuje niskie energie i ta przemiana się dopełni wraz z nastaniem Wzniesienia. W związku z tym nie potrzebujecie się zbytnio niepokoić z powodu pogłosek na temat katastrof albo przerażających wydarzeń jakie mają dotknąć Ziemię. Dostrzegamy wasze nieustające wysiłki w sprowadzaniu więcej Światła na planetę, co staje się waszą rękojmią bezpiecznej i pełnej sukcesu drogi do końca tego cyklu.
Z pewnością nastąpią wydarzenia, które doprowadzą do zmian fizycznych oraz oczyszczania  się Matki Ziemi, które jednak w miarę możliwości będą przez nas minimalizowane.

Chcielibyśmy teraz być świadkami szybszego wzrostu świadomości, co przyspieszyłoby zaprowadzenie  pokoju na planecie. Możecie to osiągnąć jeśli się skoncentrujecie jedynie na przyszłości i nie będziecie zużywać waszej energii na rozpatrywanie negatywnych sytuacji, które ostatecznie mogą nigdy nie nastąpić. W rzeczywistości macie możliwość pozbawić  mocy Tych należących do ciemności odpierając niskie energie, którymi oni się odżywiają. Często nadmieniamy, abyście zrozumieli, że strach jest tym, co Oni pragną generować. Uniemożliwicie Im osiągnięcie tego celu będąc spokojni i skoncentrowani wewnętrznie, nie pozwalając, aby inni odebrali wam zdolność do bycia Jednością ze wszystkim co Istnieje. To jest waszym wielkim zadaniem w waszej ewolucji i przygotowywaniu się do wspaniałego i cudownego życia w wyższych wymiarach. Nikt nie może zrobić tego za was, więc dołóżcie starań do spełnienia tego zadania wiedząc, że otrzymujecie wielką pomoc.

Wielu z was będących już oświeconymi napotyka na trudności czując się osamotnieni w gronie rodzinnym i być może także między przyjaciółmi. Z powodu waszych wierzeń możecie nawet być odrzucani przez tych, którzy powinni jednoczyć się z wam w miłości. Jednak pozostajecie wierni wewnętrznej wiedzy, która pochodzi z serca. Oczywiście, prowadząc samotne życie możecie tęsknić za kimś, kto podzieliłby z wami tę wiedzę. Zastanawialiście się, czy nie jest zbiegiem okoliczności to, że znajdujecie się w takiej sytuacji? Być może waszym przeznaczeniem jest być katalizatorem dla tych, którzy akurat znajdują się w waszym otoczeniu.

Gdy  wkrótce nastąpi ujawnienie będziecie potrzebni, gdyż ludzie zaczną się zastanawiać czy  mogą w to uwierzyć, szczególnie odnośnie niezaprzeczalnej obecności statków kosmicznych, co spowoduje zadawanie pytań na temat ich pasażerów. Kiedy ostatecznie zostanie udowodniona łączność między tymi istotami i Rodem Ludzkim, pojawi sie wielu sceptyków, którzy w dalszym ciągu będą odrzucać tę koncepcję. Pracownicy Światła i wiele innych osób o otwartym umyśle ujawnią się, aby udzielić odpowiedzi w sposób łagodny lecz zdecydowany.  Jest przed wami wiele pracy, jednak powinniście być zdolni znieść to wszystko z łatwością będąc dobrze przygotowani na taką okazję  .

Zawsze podkreślaliśmy, że część ujawnienia będzie polegać na coraz częstszym pojawianiu się naszych statków na niebie oraz zwróceniu waszej uwagi przelatując nad ważniejszymi miastami. Widzimy to jako sposób na przyzwyczajenie się umysłów ludzkich oraz do tych faktów, ponieważ one będą świadczyć, że pojawiamy się w celu waszego oswojenia się z naszymi statkami. Byliśmy dotychczas bardzo ostrożni, aby nasze wizyty nie były uciążliwe i aby nasze statki nie zostały potraktowane jako zagrożenie dla was. Jednak ostatnio obserwujemy entuzjazm wśród wielu obserwujących ukazywanie się równocześnie wielu statków.

Warunki na Ziemi pogarszają się na wielu poziomach i pomimo waszych własnych konkluzji na temat poważnych szkód  dokonanych w ekologii z powodu wyrębu lasów, ten nadal wzrasta. Człowiek ignoruje potrzeby Przyrody oraz wielu gatunków, których przetrwanie  zależy od zdrowego środowiska. W konsekwencji tego Przyroda utraciła równowagę  i niektóre  gatunki mogą zniknąć na zawsze. Dlatego z pewnością wraz z naszym przybyciem będziemy mogli położyć kres tej tak niszczycielskiej akcji. Rozumiemy, że niektórzy musieli uciec się do niepożądanych praktyk z powodu trudnych warunków życia. Te problemy zostaną  szybko rozwiązane,  gdyż obfitość wymaga, aby bogactwo świata było jednakowo rozdzielone na wszystkich.  Te zadania są już przygotowane i zaawansowane w takim stopniu, że zaczęto wprowadzać je w życie.

Rozumiemy powody waszych problemów i wiele z nich jest wynikiem polityki iluminatów. Utrzymywanie was w stanie niezaspokojonych potrzeb życiowych daje im możliwość trzymanie was pod kontrolą, lecz to się zmieni i wszystkie wasze potrzeby będą zaspokojone. Życie będzie wolne od wszystkiego co powodowało nieszczęścia i nędzę w jakiej obecnie wielu się znajduje. Wszystko postępuje według planu i gdy tylko uregulujemy te problemy, będziecie mile zaskakiwani prędkością zmian. Mamy miliony statków do naszej dyspozycji, jak również kierujący nimi personel, więc żadne zadanie nie jest dla na zbyt trudne.  Technologia naszego zaawansowanego sprzętu jest o wiele wyższa od każdej znanej przez was dotychczas, chociaż niektórzy z waszych naukowców mają już znakomite osiągnięcia w tej dziedzinie, jednak nie mogą ich jeszcze ujawnić.

Ja jestem SaLuSa  z Syriusza i nasze przesłania będą się nasilać, ponieważ znajdujecie się bardzo blisko od wydarzeń, które automatycznie doprowadzą do ujawnienia. Oczekujemy z nadzieją  i pragniemy realizacji naszych pierwszych otwartych kontaktów z wami.

Dziękuje Salusa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Tłumacz: Krystal


Drodzy Czytelnicy,

Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język Polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub info@galacticchannelings.com

Z góry dziękujemy
Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.