Home > > Montague Keen - September 11, 2011

September 11, 2011

Nie istnieje w życiu nic gorszego i niebezpieczniejszego jak STRACH
(Jawaharalal Nehru)

Bardzo proszę, utrzymujcie tę wiadomość w umyśle, podczas gdy obserwujecie to wszystko czym ciemni was ujarzmiają. Proszę was, abyście byli silni podczas tego czasu dezorientacji, gdy zmienia się energia waszej planety zmierzając do światła. Kontrola sprawowana przez ciemne umysły chce utrzymać was w ignorancji tego kim jesteście oraz jakie jest wasze miejsce we Wszechświecie i stosuje do tego wszelkie możliwe środki. Szczególnie stosują te o bardzo niskich wibracjach, by krytykować, zniesławiać i mówić fałszerstwa na temat tych, którzy działają w zestrojeniu z Duchem, jak David Thompson (medium) i David Icke, działający w celu przebudzenia i oświecenia człowieka. Czym są głośniejsi w swoich potępieniach, tym bardziej powinno się mieć dla nich politowanie. To są stracone dusze.

Ciemni stwarzają coraz więcej wrogów, których „musicie się bać i walczyć z nimi za wszelką cenę”. Nie wierzcie w to co wam mówią, nie przywiązujcie do tego wagi. Przypomnijcie sobie co zrobili przed dziesięcioma laty, by stworzyć usprawiedliwienie wywołania całkowicie niesprawiedliwych wojen. Jest wiele takich oszustw – nie dajcie się im zwieść. Dość wojen! Zabijanie musi się zakończyć! Decyzje jakie podejmujecie teraz, będą miały wpływ na przyszłe generacje. Odwaga jest wymagana. Bądźcie sobie wierni. Obserwujcie rzeczy jakimi są w rzeczywistości. Uwolnijcie swój umysł od wszystkiego czego się kiedykolwiek nauczyliście. Wasza historia jest całkowitą fikcją. WSZYSTKO CZEGO WAS NAUCZONO jako fakty NIE JEST PRAWDĄ.

Jeszcze raz powtarzam, nic nie jest tym czym się wydaje. Było dla Ciebie szokiem dowiedzieć się, że Anglia nie była rządzona przez monarchów od roku 1215, od panowania Króla Jana. USA również nie jest narodem wolnym i suwerennym. Bankierzy i stowarzyszenia adwokackie w USA posiadają koncesję (franszyza ubezpieczeniowa), są zaprzysiężeni Koronie (co nie ma nic wspólnego z królestwem) w Kancelarii, Królewskiemu Kościołowi w Londynie. Spójrzcie na rok 1776. Zbadajcie sami to oszustwo.

Wiem Weroniko, że nie jest łatwo dla ciebie konfrontować się z faktem, że wszystko to co zostało uznane za prawdę jest faktycznie fałszem. Koniecznym jest wiedzieć, jak byliście manipulowani poprzez kłamstwa. Powinno się łatwo odmówić uznawania nadal takich fałszerstw. Byłaś zaskoczona widzac rzeczywiście, ze podpisano koncesje Anglii w Liście 15 maja 1213 Papieżowi Innocentemu i Kościołowi, włączając w to również Irlandię. 24 sierpnia 1215 r. Papież Innocenty III anulował także Wielką Kartę Swobód tzw. Carta Magna.*

Ta wiadomość jest ważna i koniecznie należy skonfrontować prawdę tych faktów. Im bardziej neguje się prawdę, tym więcej mocy daje się Siłom Ciemności. Teraz rozumiecie ważność przemówienia wygłoszonego przez Enda Kenny, Premiera Irlandii. On był pierwszym politykiem kwestionującym władzę Watykanu wykorzystującego dzieci Irlandii. Wszystkie kraje go w tym podparły. Kenny jest rzadkością wśród polityków: jest uczciwy, szanowany i mężny, jest liderem. Zaczyna się ruch w kierunku możliwości zaakceptowania pedofilii, przez co życie wielu dzieci niewinnych może być zniszczone na całym świecie. Nie pozwólcie tym osobom zniszczyć życie waszych dzieci.

Efekt Ludzkich Baranów (ang. Sheeple), o którym tak dużo mówi David Icke, jest kontrolowany przez program strachu, dotychczas bardzo skuteczny. Oni utrzymywali was w dezinformacji, bez edukacji i w biedzie. Wyjdźcie z tego zamętu. Wejrzyjcie w samych siebie i weźcie kontrolę nad waszym życiem. Podejmujcie wasze decyzje. Nastał czas pozostawić wszystko to, co ma kontrolę nad wami. Poczujcie się wreszcie uwolnieni, wolni by być istotami pełnymi Światła, którymi jesteście.

Chciałbym móc pokazać wam jakie zmiany oczekują ludzkość. Będzie to całkowicie różne od więzienia, w jakiej teraz się znajdujecie. Księżyc, który nie należy do natury i oddziałuje na rodzaj ludzki będzie usunięty. Będziecie mieć dwa słońca. Pory roku nie pozostaną jak jest teraz. Życie będzie toczyć się o wiele wolniej. Czas już nie będzie odgrywał roli w funkcjonowaniu Wszechświata. Będziecie wolni by podróżować, by badać planetę i Wszechświat, tak jak to było w czasach starożytnych. Dowody są dostępne dla wszystkich do poznania.

Energia kobieca powraca na planetę. To powoduje spustoszenie w konfrontacji z ciemną energią męską, eksponuje wszystko co jest skorumpowane na wszystkich poziomach. Marionetki w rządzie niepokoją się w miarę jak poszukają kierownictwa swoich kontrolerów, którzy z kolei są zakłopotani tym, co zrobić by utrzymać nadal kontrolę. Wasz świat ulega całkowitej zmianie! Niechybny upadek systemu monetarnego spowoduje zdumiewające zmiany, które wyzwolą wszystkie kraje i ludzi z długu, który przytłaczał ich życie.

Zależy od każdego z was jak przejdziecie przez tę przemianę. Uwolnijcie się od stałej mentalnej kontroli pochodzącej z waszych mediów; telewizorów, radia i gazet. Ufajcie w swój własny rozum by rozeznawać co jest prawdziwe a co fałszywe. Starajcie się nie popaść w jakąkolwiek histerię masową, jak to miało miejsce przed dziesięcioma laty, kiedy tyle niewinnych osób spotkała okrutna śmierć. Wiedzcie, że teraz oni są w lepszym miejscu, pozostają już w pokoju. To było działanie w celu kontroli umysłu, wprowadzenie wielkiego strachu w umysłach ludzi, aby zgodzili się prawie na wszystko, aby być zabezpieczeni przed takim losem. Im więcej będziecie współpracować ze Światłem, tym szybciej zmieni się wasz świat i wyjdziecie z trzeciego wymiaru na zawsze.

Starajcie się tworzyć równowagę przez łączność duchową. To pozwoli wam uniknąć manipulacji i kontroli. Znajdźcie pokój, miłość i harmonię w was samych tak, aby negatywne moce nie mogły was dosięgnąć. Macie do wyboru: albo dokonacie waszej ewolucji, albo nadal będziecie niewolnikami trzeciego wymiaru. To jest wasza decyzja, tylko wasza.

Ostrzegaliśmy was, że nastaną trzy dni, w których będzie się wydawało, ze wszystko zgaśnie. Tak, będzie to straszne dla niektórych. Szczególnie dla tych, którzy nie chcą widzieć tego wszystkiego co się dzieje. Podczas tego wydarzenia wielu będzie OD-TWORZONYCH (unicestwionych). Zrobili tak wiele zniszczeń na planecie, że nie mają upoważnienia na niej pozostać. Zrelaksujcie się, prześpijcie przez czas tego procesu, o ile to możliwe. Ufajcie w Boga Miłości i Światła. Zachowajcie spokój. Nie będziecie musieli jeść. Jeśli będziecie, to starajcie się, aby jedzenie było lekkie. Wielkie zmiany dokonują się w waszych ciałach, szczególnie w ciałach kobiet. Nadchodzące 60 dni są ważne. Już prawie tam jesteście. Wtedy wszystko będzie jak marzenie. My, po tej stronie, będziemy z wami by obchodzić nasz wielki sukces, odnowienie światła i miłości na planecie Ziemi.

Nasza Miłość znaczy tak wiele dla nas obojga. Kochający Cię Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Przetłumaczyła z hiszpańskiego: Ludmiła, edycja według oryginału: Krystal


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.