Home > > Wanderer in the skies - July 14, 2011

July 14, 2011

Pozdrowienia od Federacji:

Powracamy by przedyskutować z wami kilka aktualnych spraw.  Po pierwsze chcemy zaznaczyć, że odczuwamy spadek wiary u wielu z was, którzy od dłuższego czasu macie do czynienia z tymi tematami.  Można zrozumieć, że łatwo jest stracić wiarę, gdyż czasami jest wam trudno ustalić co jest prawdą a co nie, zwłaszcza tym, którzy nie mieli do tej pory możliwości komunikowania się bezpośrednio z nami.  Używajcie serca do rozpoznawania Prawdy, by móc poczuć i wiedzieć, czy jesteśmy tu oraz czy nastąpią wydarzenia, o których wam mówimy.  Tylko wy sami możecie rozróżnić prawdę dotyczącą tego co się dzieje.  Tylko wy możecie zdecydować o waszej dalszej drodze.  Jednak chcemy was zapewnić, że jesteśmy z wami i te procesy na pewno się dokonają.

W ostatnich dniach energia na świecie jest zdecydowanie spokojniejsza a próby wprowadzania zamieszania przez Iluminatów są rzadsze.  Widzimy wielu zwolenników Illuminati zwracających się w kierunku Światła, czy to przez prawdziwe zrozumienie procesu czy też z powodu rozpoznania, że nie unikną sprawiedliwości.  Taka postawa nie różni się od nazistów z końca Drugiej Wojny Światowej, kiedy zdali sobie sprawę, że będą odpowiedzialni za swoje okrucieństwa.  To samo uczucie mają słudzy Illuminati i coraz częściej odmawiają wykonywania poleceń w nadziei na litość, gdy staną przed nieuniknionymi sądami.

Wasza planeta jest dosłownie otoczona statkami ze wszystkich stron Wszechświata, jak również wiele istot konkuruje o miejsca w pierwszym rzędzie w tym największym widowisku w Galaktyce.  Wasz świat był od dawna uznany za jedną z najlepszych duchowych szkół Wszechświata i dostanie się na ten Uniwersytet było bardzo cenione.  Teraz jesteście w przededniu graduacji i zaliczenia całego cyklu szkolenia, w związku z czym jesteście w centrum zainteresowania całej wszechświatowej rodziny, która przybyła ze wszystkich części Kosmosu, aby wam asystować w tej ceremonii.

Wiedzcie, że jeśli wasi liderzy szybko nie dojdą do porozumienia w sprawie ogłoszenia Ujawnienia,  to zrobimy to w ich imieniu, gdyż każdego dnia skraca się potrzebny wam czas na asymilację zmian niezbędnych do Wzniesienia. Otrzymacie Prawdę i zobaczycie ją sami.  Waszym zadaniem jako pracowników Światła będzie rozpowszechnić tę wiadomość tak daleko jak to będzie  tylko możliwe, aby wszyscy mogli poznać tę Prawdę i rozproszyć strach, który niewątpliwie pojawi się z powodu naszego Ujawnienia.

W ramach czasu jaki znacie jest to jedynie krótkie oczekiwanie na rozpoczęcie tego procesu.  Trwajcie w ufności do nas tak jak my wierzymy w was.  Kontynuujcie wasze oddanie dla Światła, Miłości oraz wzajemnie dla siebie.  Jesteście naprawdę wspaniałymi i potężnymi istotami duchowymi.

Pozostańcie w pokoju.

Przetłumaczyła z hiszpańskiego Ludmiła


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wanderer in the skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.