Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 2, 2011

SaLuSa, February 2, 2011

Rozruch v ľudskom vedomí urýchľuje proces prebúdzania a pomáha udržiavať sústredenie myslí na riešení problémov sveta. Už ste si všimli, že sa korupcia začína vykoreňovať a čestnosť je žiadaná pri všetkých jednaniach. To všetko je súčasťou nových energií, ktoré sa derú na povrch. Rozvoj a zmena nemôžu byť zastavené, ani vtedy, keď prichádzajú oneskorene a Božský plán je podporovaný Veľkými Bytosťami, ktoré riadia súčasné udalosti. Ich mocné energie zasahujú celú Zem a nižšie vibrácie sa nemajú pred nimi kde ukryť. Budú premenené a tým temní rapídne strácajú kontrolu nad vami. Sú zmätení a ovládla ich panika, pretože všetko, čo robia vychádza nazmar. Napriek tomu sa stále držia nádeje, že sa stane niečo, čo im pomôže obnoviť ich moc, ale my ich môžeme ubezpečiť, že to už nie je možné. Ich dni sú zrátané a ich osudom je definitívna strata moci.

Ľudia pozbierajú črepiny, ale nie preto, aby ich pozliepali, ale aby ich dali do starého železa, kam patria. Zmeny ako tie, ktoré očakávate, budú určite testom vášho odhodlania, ale s úžasnou budúcnosťou na obzore bude ľahšie udržať si kurz. Náš príchod je stále ústredným bodom blízkej budúcnosti a tlak na odhalenie sa bude stále zvyšovať. Zistíte, že sa to deje teraz, ale nie tak, že to bude oznámené vo všetkých krajinách. Ale keď sa to stane dozviete sa, že každá krajina bola kontaktovaná Vesmírnymi Bytosťami počas minulého storočia a často aj v poslednom období. Všetci potvrdia, že naše úmysly sú mierové a dali sme jasne najavo, že sa musíte pripraviť na koniec cyklu a preto už nemôžeme dlhšie čakať. Vojnová mašinéria bude prvou skupinou, ktorá musí byť vyradená z činnosti, aby sme s vami mohli bezpečne pracovať. Útočili na nás a naháňali nás po oblohe, ale to je celkom zbytočné, pretože máme technológie, ktoré nám umožňujú uniknúť.

Tiež sme v nedávnej dobe zabránili zbrojeniu vo vesmíre a varovali sme veľké mocnosti, že nedovolíme, aby k tomu došlo. Mnoho krát sme boli ignorovaní, ale to nič nemení na situácii. Ukázali sme, čo môžeme urobiť bez akejkoľvek konfrontácie a že môžeme ľahko zastaviť pokusy vyprovokovať ďalšiu svetovú vojnu. Nastal čas na to, aby vojny ustali a energie sa využívali lepším spôsobom na zabezpečenie mieru a šťastia pre ľudí. Únava z neustáleho strachu je zjavná a ak vaše vlády nezareagujú skoro, tak to spravíme my. Našim plánom je okamžite položiť základy pre mier a presunutie vojenských síl a ich odsun z iných krajín. Sloboda sa k vám vráti zrušením mnohých zákonov, ktoré ju obmedzujú. Spravodlivým a súcitným správaním sa dosiahnete novú úroveň úcty voči ostatným a kriminalita sa tým výrazne zníži. V atmosfére dôvery a s vyhliadkami krásnej budúcnosti budú ľudia žiť plnšie a otvoria si navzájom svoje srdcia.

Často sme hovorili o tom, aby ste žili tak, ako keby ste už dosiahli vyššiu úroveň. Vnímajte v druhých ich potenciál pozdvihnúť sa do vyšších vibrácií, pretože rovnaká príležitosť existuje pre všetkých ľudí. Dodajte ostatným odvahu otvoriť oči a uistite ich, že zo zmien vzíde prekrásna budúcnosť. Nie je to žiadnom konkrétnom náboženstve, ale je to o Bohu, ktorý je známy pod mnohými menami, ale je to stále ten istý Boh, na ktorého obraz boli stvorení všetci ľudia. Je to Človek, ktorý má skreslenú predstavu toho obrazu, pretože pripisuje Bohu ľudské vlastnosti namiesto toho, aby pochopil, že každá duša je súčasťou Boha so schopnosťou vyjadrovať čistú lásku. Pozrite sa do svojho vnútra, či ste si vedomí svojej božskosti a ak áno, žite svoj život ako niekto, kto je prebudený. Zaobchádzajte so všetkými dušami ako s odrazmi seba a vnímajte Svetlo, ktoré nesú. Zamerajte sa na dobré veci a vyhnite sa súdeniu, pretože neviete fakty o živote týchto ľudí. Každý z vás má svoj životný plán, ktorý je jedinečný.

Mnoho vecí je v bode zlomu a my robíme, čo je v našich silách, aby sme urýchlili vývoj. Cítime, že teraz nastal čas posunúť sa dopredu a žiadame našich spojencov, aby si stále všímali príležitosti, ktoré k nim prichádzajú. Nedovoľte okolnostiam stiahnuť vás dole a vnímajte každú zmenu ako začiatok niečoho oveľa väčšieho, čo vám prinesie veľa šťastia. Každý krok na ceste vedie k naplneniu vášho duchovného vývoja a vy opustíte dualitu ako oveľa skúsenejšie duše, než aké ste boli, keď ste sem prišli. To je v skutočnosti predmetom všetkých životov, ktoré ste prežili a všetky boli naplánované v súlade s týmto faktom. Bez ohľadu na to, čo ste urobili so svojimi rôznymi životmi, neexistuje jediná duša, ktorá by nemala prospech zo svojich skúseností.

Pamätajte aj na to naši drahí, že bábätká vo vašich náručiach sú staré duše, ktoré majú svoje dôvody pre inkarnáciu v súčasnej dobe. Možno prišli obnoviť vzťahy s tými, ktorých kedysi poznali, alebo sa jednoducho chcú zúčastniť Vzostupu spolu s Matkou Zemou. Už sa rozhodli, čo chcú urobiť v budúcnosti a je vysoko pravdepodobné, že sú duchovne pokročilé. Pozrite sa do ich očí, dozviete sa tak o nich veľa a uvedomíte si, že chápu oveľa viac, než si pravdepodobne myslíte. Uvedomte si, že súčasné generácie boli pritiahnuté na Zem nie len kvôli Vzostupu, ale aj preto, že majú čo ponúknuť ľudstvu nad rámec toho, čo je normálne očakávané od mladých ľudí. Počúvajte pozorne, pretože mnohí prinášajú veľkú múdrosť.

Ja som SaLuSa zo Síria a viem, že Svetlo na Zemi sa stále zväčšuje, čo je veľmi dobrým znakom pokroku, ktorý robíte. Svetelné lúče zasahujú všetko na Zemi, žiaria na oblasti s nepokojmi a prinášajú pokojnejšie energie. Posielajte svoje Svetlo všade tam, kde je ho nedostatok a tým pomôžete priviesť pokojné energie.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.