Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 2, 2012

SaLuSa, July 2, 2012

Prichádzajú skutočne vzrušujúce časy kedy dostávate potvrdenia, že zatýkania sa začali uskutočňovať. Vaše práva Vám umožňujú odstrániť tých, čo spáchali zločiny proti Vám. Tieto kroky sú skutočne veľmi potrebné, aby bolo možné uskutočniť dôležité zmeny, ktoré Vás posunú do ďalšej fázy plánu. Neexistuje spôsob ako by mohli byť tieto akcie dlhšie ignorované a naši spojenci hľadajú zdroje, ktoré chcú uverejňovať to čo sa deje. Jednoznačne očakávame, že s oznámením ktoré má za účel ukľudniť mysle ľudí, sa toho médiá chytia. Čoskoro sa to dostane do bodu, kedy správy viac nebudú môcť byť skrývané alebo ignorované a vieme, že to bude vnímané so zmiešanými pocitmi. Avšak očakávame, že prezident Obama osloví svet aby ubezpečil ľudí, že tieto činy sú pozitívne a v záujme všetkých za účelom obnovenia svetového mieru. Obletí to celý svet a Temní to v žiadnom prípade nebudú schopní zastaviť.

My z Galaktickej Federácie Svetla budeme zatiaľ pokračovať s prácou v pozadí, ale budeme čakať na prvú príležitosť na odhalenie. Nebude to zahŕňať len históriu našej práce pre Vás a s Vami, ale aj všeobecný záujem ktorý sa ukázal vo Vašej evolúcií počas tisícov rokov. Avšak dá nám to príležitosť prezentovať niektoré odlišné civilizácie s ktorými sa stretnete. Všetky budú mať s Vami nejaké prepojenia, napríklad tým, že prispeli do Vášho genetického vývoja. Na úrovni duše sme všetci z jedného Zdroja, ale cestovali sme po rôznych cestách podľa svojho výberu skúseností. Rozdiely medzi nami preto existujú, ale všetci sa vyvíjame tak ako Vy s tým, že niektoré duše sú na vyšších úrovniach ako druhé.

Obrovskými skokmi sa rýchlo nájdete posunutí do ďalšej úrovne Vášho pozdvihnutia. Mnohí z Vás už sú pripravení na nový spôsob života a nastaví Vás to na Váš návrat do vyšších sfér, ktorý príde zo Vzostupom. Čaká Vás nádherný napĺňajúci život, ktorý sa Vám bude zdať ako nebo po Vašich skúsenostiach v dualite. Nielen že budete chápať ako sa energia dostáva do Vašich životov, ale aj ako ju používať pre svoje potreby. Dôraz bude kladený na odlišné spôsoby jej využitia a v neposlednom rade ako prostriedok na vesmírne cestovanie.

Na Zemi ste strácali obrovské množstvo času cestovaním spôsobmi, ktoré my vnímame ako zastaralé. Už nebude naďalej potrebné strácať tak veľa času týmto spôsobom, pretože Vám bude venovaná technológia, ktorá Vám umožní skoro okamžité cestovanie. Všetka je založená na voľnej energii ktorá je čistá a nespôsobuje znečistenie. Temní už vyvinuli niekoľko typov takýchto lodí a táto technológia im je známa po dlhú dobu. Nebolo Vám dovolené ju používať, aby neboli narušené štandardné spôsoby dopravy a bola zabezpečená ich moc nad ostatnými krajinami.

Vaše sny sa stanú skutočnosťou a najúžasnejšie zmeny prídu s navrátením Vašej slobody. Tak ste si zvykli na to, že ste ovládaní doslova vo všetkom čo robíte, že ste už zabudli aké to je byť slobodní. Zakúsite aké to je ešte pred Vzostupom ale pamätajte, že so slobodou prichádza aj zodpovednosť nepodieľať sa na aktivitách, ktoré ohrozujú alebo ubližujú ostatným. S príchodom Vašich vyšších úrovní vedomia, príde aj viac súcitné a vyrovnané chápanie ako sa správať k ostatným dušiam. Je to tá túžba byť Jedným so všetkým životom, ktorá Vám umožní zaujať miesto po boku tých, ku ktorým sa pridáte. Vieme, že tvrdosť vibrácií na Zemi nie je veľmi zlúčiteľná s mierumilovnou existenciou a neustále podstupujete výzvy na udržanie pokoja a kontroly svojich emócií.

Boli ste skúšaní a preverovaní po miléniá, často mnohokrát opakujúc rovnaké lekcie. Dokázali ste, že môžete existovať vo vyspelej civilizácii a ste vítaní vo vyšších sférach. Zvýšili ste svoje vibračné úrovne a to zabezpečí, že ste pripravení vzostúpiť. Tí čo nie sú pripravení nebudú mať žiaden záujem opustiť dualitu a na základe svojej vôle budú pokračovať v skúsenostiach na tej istej úrovni. Cesty ktoré sú pre Vás otvorené sú jasne definované a nemôžete sa posunúť za hranicu svojho stavu. Avšak všetko sa priebežne mení a napokon aj Vy sa posuniete, pretože tak urobia všetky duše.

Opustite svoje pozemské príťaže a namiesto toho rozšírte svoje vedomie na absorbovanie toho, čo bude novým spôsobom života. Ako sa o nás budete dozvedať viac a budete mať príležitosť navštíviť nás na našich lodiach, budete z prvej ruky vidieť ako žijeme a ako sme prepojení s druhými civilizáciami. Všetci konajú vo vzájomnej službe a je to požehnanie môcť to robiť. Ego bolo skrotené a potreby jednotlivca nie sú stavané pred potreby ostatných. Sme komunitou v harmónii a vkladáme svoju energiu službe Najvyššiemu Stvoriteľovi. Dostáva sa nám obrovského uspokojenia z takejto služby a ani na moment nepomýšľame, že to obmedzuje našu slobodu akýmkoľvek spôsobom. Milujeme našu prácu a prínos ktorým prispievame ku Všetkému Čo je a pomáhame tak pozdvihovať všetky ostatné životné formy.

Naše životy sú naplnené a najviac uspokojivé a my si vyberáme akým konkrétnym spôsobom budeme slúžiť. Nie je to o nič viac a o nič menej ako by ste Vy pomáhali svojim sestrám a bratom. Sme napokon všetci jedna veľká rodina, ktorá si uvedomuje dar života, ktorý nám bol daný naším Otcom/Matkou Bohom a zabezpečil nám všetko možné čo by sme mohli potrebovať na to aby sme si užívali svoju existenciu. Sme tiež spolutvorcami s Bohom tým, že sme dosiahli vyššej úrovne a vieme používať takéto sily s úplnou zodpovednosťou. Na Zemi len málo ľudí skutočne chápe potenciál síl ktoré majú a neuvedomujú si, že sú zodpovední za smer akým sa civilizácia vyvinula. V dôsledku toho zožnete čo ste zasiali a to je dôvod prečo ste skončili v dualite. Avšak našli ste svoju cestu z toho von a mnohí sú teraz schopní využiť možnosť vzostúpiť.

Som SaLuSa zo Síria a želám Vám najšťastnejšie časy, ktoré Vám prinesie uvoľnenie z duality.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |