Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 7, 2011

SaLuSa, February 7, 2011

Prebúdzanie ľudí rastie exponenciálne a to vám zaručuje, že sa už nikdy nevrátite ku starým spôsobom. Aj kolektívne vedomie už pomáha ostatným prebudiť sa a s tým prichádza aj lepšie pochopenie toho, čo sa deje. Ľudia si uvedomujú, že udalosti vedú k obrovským zmenám, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej fázy evolúcie. Po dlhý čas vedieme našich spojencov, pretože ich časť pri prípravách je najdôležitejšia. Priebeh je namáhavý, ale to sa dalo očakávať, pretože temní sa zo všetkých síl držia svojej moci. Môže sa zdať, že teraz je všetko jeden veľký zmätok, ale vzíde z neho príležitosť predstaviť vám všetky výhody, ktoré vám boli sľúbené.

Pochopiteľne je veľa verzií toho, čo sa bude diať v blízkej budúcnosti a sú aj také zdroje, ktoré vám prinášajú nepravdivé informácie nie len preto, aby vás zmiatli, ale aj preto, aby vyvolali strach z budúcnosti. Žiadame vás, aby ste zostali pokojní a nasledovali svoju intuíciu. Zostaňte sústredení a vyžarujte lúč Svetla zo svojho srdca všade, kam idete a tým pozdvihujte ľudí okolo vás, ktorí budú mať prospech z vašej prítomnosti. Negatívne emócie iba vyživujú veci, ktoré vás hnevajú, zatiaľ čo Svetlo ich oberá o silu. Pripomíname vám, že súboj medzi Svetlom a temnotou sa deje na vyšších úrovniach. Výsledné energie vplývajú na každého na Zemi a s prevažujúcim Svetlom vo vás budete k sebe priťahovať ešte viac Svetla. Čím viac je ho ukotveného na Zemi, tým viac sa zmenšuje dopad zmien na vás.

Tí z vás, ktorí sa napájate na rôzne zdroje Svetla zisťujete, že existuje množstvo dohôd, ktoré sa napĺňajú. Žiaden zdroj nemá výhradné právo na pravdu, ale existuje množstvo rôznych interpretácií. Zostaňte pri tom zdroji, ktorý s vami rezonuje, ale prezrite si aj ďalšie, pretože vám to môže pomôcť chápať. Ak sa vám nejaká energia nepozdáva, ignorujte ju a nedovoľte strachu vkradnúť sa. Niektorí ľudia sú tak zvyknutí na svoje spôsoby, že je pre nich ťažké posunúť sa dopredu, ale niekedy budú musieť nájsť väčšiu pravdu skrze svoje zážitky. Napokon každá duša nájde správnu cestu a uvedomí si, že táto cesta sa začína vo vnútri. V zostávajúcom období do Vzostupu bude mať každá duša príležitosť prebudiť sa, pretože pravda bude prístupná pre každého. Majstri budú uznaní a prijatí za tých, ktorými sú a vyvedú Ľudstvo z temnoty.

Aj vaša história musí byť objasnená, pretože málo čo z toho, čo bolo napísané, sa zakladá na pravde. Potrebujete pochopiť ako ste boli podvedení, zotročení a kontrolovaní po dlhé tisícročia. Tieto skúsenosti vám umožnia pomáhať iným civilizáciám prechádzajúcich dualitou. Váš cyklus duality sa končí, ale v iných Vesmíroch stále pokračuje. Kvôli vašim pozemským skúsenostiam budú niektorí z vás vyhľadávať možnosť pomáhať ostatným, pretože mnohé pokročilé Bytosti pomáhali Ľudstvu. To sú dôvody, pre ktoré ste boli stále sprevádzaní svojim Sprievodcami, ktorí k vám prišli v čase núdze. Ťažko nájdete dušu, ktorá nezažilo niečo ako „šťastné vyviaznutie“ z nebezpečenstva. Verte nám naši drahí, šťastie tam nezasiahlo a za scénou bolo potiahnutých pár nitiek vo váš prospech. Deje sa to kvôli tomu, čo ste si zvolili ako svoj životný plán a aj keď niektoré problémy mohli vzniknúť z vašej slobodnej vôle, máte dohody so svojimi Sprievodcami, na základe ktorých môžu v prípade potreby zasiahnuť. Niekedy sa stane, že si želáte zmeniť svoj osud a aj keby ste to mohli urobiť, vrátili by ste sa späť k svojmu životnému plánu. Často sú mnohé duše prepletené s ostatnými a je to dôležité preto, že tak napĺňajú svoje záväzky voči sebe navzájom.

Na konci cyklu sa ukončuje zostávajúca karma. Z toho dôvodu môžete prechádzať z jedného problému do druhého v rýchlom slede. Prijmite fakt, že je to všetko vo vašom záujme a keď budete mať všetko vybavené, už sa to viac nevráti. Život je školou, ale nie bez potešení, ktoré tiež môžu byť výsledkom zážitkov. Prijmite to, čo príde, pretože keď ste si plánovali svoj život, vedeli ste, čo sa bude diať a že niekedy budete mať aj vážne problémy. Život nie je prechádzkou v ružovom sade, pokým sa nevymaníte z duality a vo vyšších dimenziách je pre vás pripravená blažená a šťastná existencia. Nájdete pokoj, aký si teraz neviete ani predstaviť a nič nebude narúšať vašu radosť a vaše šťastie. Stretnete sa s ostatnými, ktorí už vzostúpili a užijete si ich prítomnosť v spoločenstve duší v Láske a Svetle.

Keď zoberiete do úvahy, čo vás čaká, každý súčasný zážitok bude bezvýznamný, pretože je to iba odpútavanie sa od všetkého, čo vám už neslúži. Musíte sa toho zúčastniť, pretože ste všetky tieto veci vytvorili a je vašou zodpovednosťou premeniť ich na Svetlo. Neobávajte sa, že by toho bolo na vás veľa, pretože aj keby to tak bolo, dostanete všetku pomoc, ktorú by ste mohli potrebovať. Určite ste si vedomí toho, že Galaktická Federácia tu je ako súčasť tejto pomoci, ale aj pomoci Matke Zemi. Úloha vyčistiť Zem je obrovská a pravdepodobne by sa vám ju nepodarilo zvládnuť v čase, ktorý ešte ostáva. Takže nie je žiaden dôvod na zúfalstvo kvôli tomu, čo sa okolo vás deje, pretože je to výsledkom stáročí negativity, ktorá priniesla na Zem nízke vibrácie. Je možné vybaviť to pomerne rýchlo, ale pokým nebudeme môcť pracovať otvorene, nejde to tak rýchlo, ako by sme si priali.

Ja som SaLuSa zo Síria a pripomínam vám, že máme konečný termín, kedy sa musí uskutočniť odhalenie našej prítomnosti na Zemi. Sme stále bližšie k tomuto dátumu, takže vaša frustrácia už nepotrvá dlho a čoskoro si začneme užívať priateľské vzťahy.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.