Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 7, 2011

SaLuSa, December 7, 2011

Treba povedať, že nikdy nebol na Temných vyvíjaný väčší tlak, ako teraz. Zostane neúprosným až do ich odstúpenia, alebo až kým ich neodstránime na miesto, kde nebudú môcť zasahovať do Vášho postupu. Sú tu znamenia, že ich organizácia sa rozpadá a to spôsobí oveľa rýchlejšie ukončenie ich aktivít. Takisto je im upieraný prístup k ich podvodne nadobudnutému majetku, ktorý nakoniec bude nárokovaný a spravodlivo prerozdelený. Nakoniec už viac nebudú na svete tí najchudobnejší, ktorí sú udržovaní v biede a všetci budú mať to, čo potrebujú k pokojnému a šťastnému životu. Lakomosť a sebeckosť budú vykorenené a s tým príde trvalý mier pre všetkých ľudí. A následne technologické benefity ktoré prinesieme výrazne zvýšia životný štandard ľudí. Bude to pokračovať až pokiaľ budete mať uspokojené Vaše materiálne potreby a budete nakoniec žiť na Svetle, ktoré Vás bude kompletne obklopovať.

Existuje veľa vynálezov Vašich vedcov, ktorým bolo zabránené dostať sa do výroby. Sú to také, ktoré by okamžite zvýšili kvalitu Vášho života. Mnohé z nich súvisia s poskytovaním voľnej energie a my odstránime všetky zákazy a pomôžeme ich dostať na trh čo najrýchlejšie. Každý krok vpred Vás oslobodí z poroby a kontroly zavedenej Temnými. Vidíme tiež veľké zjednotenie všetkých ľudí a akékoľvek zostávajúce bariéry budú odstránené, hlavne v oblasti náboženských záležitostí. V skutočnosti na vyššej úrovni vôbec žiadne rozdiely nie sú a pochopíte pravý význam starostlivosti o blížnych. Znamená to mať hlbokú lásku pre všetok život a vidieť ho ako jedno. Význam slov „oni“ a „my“ sa už ďalej nebude zakladať na pravde, pretože o všetko bude spravodlivo postarané za účelom vychutnania si všetkých výhod a plodov Zeme.

Vchádzate do obdobia nestability, ale nebude trvať veľmi dlho a ak si ľudia pomôžu kde to bude možné, nebude to mať žiadny dlhotrvajúci dopad. Myšlienka, že každý človek pracuje len na svojej vlastnej spáse je egoistická a je iba nástrojom prežitia. Nebudete potrebovať ísť do takých extrémov, pretože my budeme tiež nablízku aby sme Vám pomohli. Preto je odhalenie veľmi dôležité, pretože akonáhle sa bude vedieť o našej prítomnosti spolu s naším pravým zámerom vieme, že môžme spolu spojiť sily. Povedieme Vás po celej ceste smerom k Vzostupu a stále budeme s Vami po kľúčovom pozdvihnutí na konci roka 2012. Sme Vami presne tak, ako Vy ste nami a Vaša pravá história ukáže, ako veľmi sme spolu prepojení. Skutočne medzi nami nie je žiaden rozdiel, oddeľujú nás iba vyššie vibrácie. Sme na úrovni na ktorú smerujete a akonáhle ju dosiahnete, budete veľmi odlišní od toho, kým ste dnes. Vašou najväčšou výhodou bude vysoká úroveň Vášho vedomia, ktorá bude svojou podstatou kozmická.

Zmeny, ktoré nastanú počas nasledujúcich dvanástich mesiacov budú ničím v porovnaní s tým, čo bude nasledovať. Úroveň Vašej evolúcie dosiahne obrovský skok a vy zaujmete miesto po našom boku. Sme Vaša rodina a zanedlho sa dozviete oveľa viac o Vašom pozadí a vzťahu k členom Galaktickej Federácie. Na Zemi sú zastúpené rôzne civilizácie a prostredníctvom Vašich skúseností im odovzdáte vedomosti, ktoré sa ukážu ako veľmi hodnotné v službách pre formujúce sa civilizácie. Práve dokončujete Váš čas v dualite, ale sú tu ďalšie civilizácie v iných vesmíroch, ktoré ich cyklus duality ešte nedokončili. Tak ako ľudstvo sa budú vyvíjať rýchlejšie ak sa im pomôže, čo bude niektorých z Vás oslovovať a predstavovať misiu, ktorú budete chcieť dobrovoľne podstúpiť. Akonáhle vzostúpite bude pre Vás služba druhým prirodzenou a žiadna duša nebude odopierať pomoc, ktorú môže poskytnúť druhým. Vy, ktorí ste už dlho na ceste Svetla cítite, ako Vás to ťahá k odovzdávaniu sa v prospech druhých duší.

Verte vo Vaše schopnosti, pretože môžete urobiť viac, ako si viete predstaviť. V každom prípade budete spolutvorcami Vašej novej Zeme. Vaša Láska je to najsilnejšie a ako sa o ňu delíte s Vašimi blížnymi a pozdvihujete tak ich duše. Je to uzdravujúca energia, ktorá je limitovaná len výškou Vašich vlastných vibrácií a v priebehu nasledujúceho roka sa podstatne zvýši. Uzdravujúce zariadenia budú postupne rozmiestnené na Zemi, ale časom ani tieto už nebudú potrebné. Máte možnosť získať veľmi veľa držaním sa svojho zámeru vzostúpiť a budete úplne pozdvihnutí z nízkych vibrácií. Teraz sa už veľa z Vás cíti nepríjemne v priestoroch z nízkymi vibráciami, takže si viete predstaviť akú ťažobu cítime my na ešte vyššom stupni vibrácií. Je to pre nás veľmi nepríjemný pocit.

V súčastnosti sa zbieha mnoho časových línií, čo naznačuje, že akonáhle budeme môcť začať realizovať náš plán, udeje sa celá séria udalostí v krátkom časovom slede. Všetko o čo Vás prosíme je, aby ste sa držali svojej vízie budúcnosti. Tým spôsobom jej budete pomáhať udržať si svoju energiu a všetko sa udeje ku každého spokojnosti. Načasovanie je ako vždy extrémne dôležité, ale nezverejníme presné dátumy, pokiaľ to nebude úplne bezpečné. Ako náhle prevezmeme kontrolu nad situáciou, môžme sa Vám zveriť s tým čo práve robíme, postupne budete s nami viac pracovať a bude nevyhnutné aby ste mali informácie.

Ľudia zo Zeme navštevujú naše lode, ale vo väčšine prípadov si to neskôr vôbec, alebo len málo pamätajú. Sú to väčšinou tí, ktorí s nami pracujú a návštevy čisto za účelom zábavy budú musieť počkať na bezpečnejšiu dobu. Podľa potreby nás najčastejšie navštevujú naši spojenci, vrátane niektorých z Vašich najvyšších štátnikov. Mnohí v pozíciach s vysokými právomocami plne podporujú našu misiu. Avšak kým pre nich Temní predstavujú riziko, držia sa v tajnosti. Niekedy sa Vám môže zdať, že máme len malú podporu, čo je ale ďaleko od pravdy a v skutočnosti ju máme po celom svete.

Ja som SaLuSa zo Síria a vychutnávam si vlny radosti a očakávania, ktoré sú vytvárané v tomto čase roka, keď sa mnohí pripravujete na oslavy ktoré čoskoro začnú. Ľudia sa zdajú byť veľmi flexibilní a aj keď veľa z Vás žije z nízkeho príjmu zdá sa, že si s toho nič nerobíte. Je veľmi srdce hrejúce vidieť dobrotu a starostlivosť, ktorá prichádza od mnohých z Vás, ktorí ste rozhodnutí priniesť radosť a šťastie do sveta.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |