Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 9, 2011

SaLuSa, December 9, 2011

Po svete sa šíri zlé tušenie, pretože sa zdá, že nič nie je v poriadku. Ľudstvo doviedlo túto civilizáciu na hranicu jej možností a ocitla sa na pokraji pádu do záhuby. Avšak o tomto všetkom sa vedelo a neboli ste len tak ponechaní „dusiť sa vo vlastnej šťave“. Karma vyžaduje, aby ste prežili výsledky toho, čo ste zasiali počas tisícročí. Avšak Stvoriteľ netúži vidieť ako sa zbytočne trápite a dal Vám možnosť cesty von prostredníctvom vzostupu. Tí, ktorí už teraz reprezentujete Svetlo potrebujete len malé, alebo žiadne vedenie aby ste prešli touto cestou a posúvate svoje vedomie na vyššie úrovne, ktoré Vás pozdvihnú z duality. Vaše povedomie je také, že Vás vedie na ceste nahor cez konečné časy do ďalších etáp vývoja.

Môžete sa pýtať, čo bude s tými, ktorí sa ešte stále neprebudili, alebo odmietajú pravdu, ktorí majú tiež rovnaké možnosti ako hocikto iný. Odpovedali by sme, že udalosti čoskoro spôsobia, že médiá si začnú všímať čo sa skutočne na Zemi deje. Potom sa postupne zvýši miera pochopenia faktu, že zmeny budú ďalekosiahle a nielen to, ale že budú pre Vašu civilizáciu nástrojom veľkého skoku vpred. Zistia, že odpovede sa objavujú všade okolo Vás a že informovaní ľudia vystupujú vpred aby Vás viedli ďalej. Takže drahí, každá duša bude mať rovnakú šancu zmeniť svoj život a nastaviť latku vyššie ak si to budú želať. Nikdy na nich nebude vyvíjaný tlak, ale majú k dispozícii všetku pomoc ak sa rozhodnú hľadať pravdu.

My samozrejme budeme tiež nástrojom záruky, že potrebné fakty budú povedané, takže nenastane žiadna chyba v súvislosti s Vaším hľadaním skutočného zmyslu života. Na začiatok určite pomôže poznať Zdroj Všetkého Čo Je. Nezáleží na tom ako to nazývate, ale pomôže to položiť základ od ktorého sa odrazíte a vysvetlí to všetko okolo Vás. Vedomosť, že všetko živé je navzájom prepojené by malo ľuďom uľahčiť akceptovať náš príchod. Nie sme pre Vás cudzincami, alebo neznámymi, ale sme Vám v mnohých ohľadoch veľmi podobní. Máme tiež rovnaké ciele vytvoriť lásku a mier a milujeme krásu a všetko čo je v harmónii a rovnováhe. Budete sa v nás vidieť a pochopíte čo môže vzostup pre Vás urobiť. Vždy bolo dané, že sa máme znova stať Jedným a sme tu preto, aby sme zaistili, že to bude úspech.

Ak veci začnú byť trochu hrozivé, nedovoľte aby ste sa dostali do režimu strachu a zamerajte sa na svoju vedomosť toho, že tieto zmeny Vás pozdvihnú. Budeme ako rytieri v bielom brnení, ktorí sa objavia keď to bude potrebné a zoberieme Vás pod naše krídla. Vieme presne čo sa vyžaduje a sme pripravení na moment kedy sa môžme otvorene ukázať. Náš čas sa veľmi rýchlo blíži a čakáme na signál, ktorí nám umožní vstúpiť do Vašich životov pre dobro všetkých duší. Nie sme tu preto aby sme viedli vojnu, iba ak by ste videli temno a Svetlo ako oponentov v ovládnutí konečných časov. Naše spôsoby sú pozitívne a nikdy by sme sa neuchýlili k násiliu, ale bránili by sme sa spôsobom, ktorý nespôsobí stratu života. Často sme to predviedli, keď sme boli konfrontovaní s nepriateľstvom zo strany Vašich armád.

Je toho veľa na čo si želáme upriamiť Vašu pozornosť aby ste videli, že ste nami boli navštevovaní po tisícročia. Pravdu povediac niektoré záležitosti by neboli pochopené bez vedomostí vesmírneho veku. Avšak dnes máte tú výhodu žitia vo vesmírnom veku. Aj keď sú tu problémy, ktoré treba prekonať a jedným z nich ktorý Vás brzdí je otázka vesmírneho cestovania. Pochopte, že nie sme limitovaní cestovať takým spôsobom, aby vzdialenosť k Vám bola meraná len v svetelných rokoch. Vyspelé civilizácie ako je naša používajú interdimenzionálne cestovanie za použitia červých dier ako ich vy voláte. Môžme doslova preskočiť vzdialenosť pomocou skratiek a ak je to potrebné môžeme cestovať rýchlejšie ako svetlo. Sú tu určité pravidlá, ktoré musia byť dodržané a to čo by ste vy nazvali vesmírnou políciou je napríklad Ashtarove velenie, ktoré udržuje poriadok. Tieto technológie Vám budú tiež k dispozícii akonáhle preukážete, že zvládate túto zodpovednosť.

Život do ktorého za chvíľu vstúpite je úplne odlišný od toho, na ktorý ste teraz zvyknutí. Bude mať zmysel a bude schopný naplniť Vaše najhlbšie túžby a dá možnosti skúmať miliardy rozličných planét vo vesmíre. Život sa vyskytuje všade a budete sa tiež pohybovať medzi dimenziami. Slová nemôžu pravdivo vystihnúť to, čo Vás čaká, ale buďte si istí, že nebudete sklamaní a je to už iba čo by ste kameňom dohodili.

Keď sa vrátime naspäť k Zemi, môžme povedať, že čistenie sa začína a bude sa stupňovať na intenzite. Rovnako sa mení charakter počasia a podmienky začínajú byť miernejšie. Extrémy, ktoré sú normálne pre Zem nebudú vo vyšších úrovniach do ktorých sa posúvate existovať a to platí pre Život ako celok. Život bude pokojný a bude prebiehať harmonickým spôsobom, ktorý ukončí stresujúce zážitky. Život bude šťastný a priatelia budú iba na myšlienku vzdialení a budú na ňu reagovať. Ako si viete prestaviť všetko čo sa k Vám blíži urobí Váš život úplne radostný, takže zabudnite na ťažkosti a trápenia, ktoré ste prekonávali na Zemi. Tie čoskoro budú len vzdialenou spomienkou, ktorá bude nahradená vzrušujúcejšími a radostnejšími.

Vibrácie na Zemi znova stúpajú s očakávaním osláv, na ktoré sa mnoho ľudí teraz chystá. Je to taká energia, ktorá zostane a bude pokračovať v raste ako sa siete okolo Zeme posilňujú. Nie je možné uniknúť prichádzajúcim energiám, ktoré sú k Vám naďalej posielané z mnohých zdrojov. Plán na Vaše uvoľnenie sa z duality nemôže zlyhať a naša prítomnosť odstráni všetky zostávajúce pochybnosti, ktoré by ste mohli mať.

Som SaLuSa zo Síria a želám si aby sme Vás mohli ukázať aké šťastie máte, že ste na Zemi v týchto úžasných časoch. Nie všetky duše mohli byť prítomné, ale tie ktoré sú, dostávajú našu večnú lásku.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |