Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 10, 2012

SaLuSa, August 10, 2012

Energie okolo Vás sa urýchľujú na nové maximá a tí z Vás, ktorí ste na ne citliví pocítite veľké pozdvihnutie. Bude to pokračovať po celý čas až do Vzostupu, kedy budete plne pripravení Vzostúpiť. Tá úžasná cesta po ktorej ste prešli v dualite počas stoviek životov sa blíži k záveru. Každá duša má možnosť opustiť ju a je dobré sa na Vzostup pripraviť. Mnohí žili svoje životy s dobrými úmyslami voči druhým a často sa o nich hovorilo, že majú zlaté srdcia. Aj oni budú pozdvihnutí, pretože Vzostup nemá nič priamo spoločné s náboženstvom, aj keď niektoré duše ktoré tomu budú oddané budú mať božie spôsoby.

Mnoho krát sme sa o Vás všetkých vyjadrovali že ste Jedným a keď dokážete akceptovať že je to tak a budete sa ku všetkým chovať ako k sebe samým, ste na dobrej ceste do Svetla. Temní opustili svoje Svetlo aby šírili chamtivosť namiesto podelenia sa, ľahostajnosť voči druhým a problémy namiesto súcitu a lásky. Vytvárali nepriateľov tam, kde žiadny neexistujú a démonizovali náboženstvá tak, že si navzájom idú po krku. Keď odhalíte, že úmyselne plánujú vytvárať chaos, budete sa schopní odpútať od ich energií a vliať svoje Svetlo do temných oblastí, čím ich premeníte.

Vytvorte okolo seba stav, ktorý pozdvihuje Vaše energie tým, že budete priťahovať len to čo je dobré a čisté. To sa týka toho čo čítate, hudbu ktorú počúvate, čo si vychutnávate a čo Vám spôsobuje v živote pôžitok. Napríklad mnohé filmy a televízne relácie sú zámerne vytvorené, aby Vás rozrušovali a zaplnili Vaše mysle negatívnym konaním a obrazmi. Majú za úlohu postupne Vás naprogramovať svojím obsahom tak, že Vám postupne zoberú zmysel pre to čo je správne a čo nie. Je to preto aby ste sa stali necitlivými voči zabíjaniu a ničeniu a aby ste neprotestovali, keď sa to stane Vašou realitou. Ako môžete nájsť mier vo vnútri a navonok, keď na Vaše mysle neustále útočia takéto negatívne obrazy. Buďte viac vyberaví a vychutnávajte si v živote veci, ktoré sú založené na šťastí, radosti a láske.

Po veľmi dlhú dobu ste boli vystavení rôznym formám negativity, až kým sa stala takmer prijateľnou. To bolo samozrejme zámerom Temných, ale nemôžu Vám to vnútiť, pokiaľ im to nedovolíte. Nemusíte sa nevyhnutne sami osobne zapájať do odporu proti nim, ale namiesto toho presadzujte životný štýl, ktorý Vás privedie do Svetla a pozdvihne Vás ďaleko za ich nízke energie. Dá sa to spraviť, ale vyžaduje to silu vôle a schopnosť postaviť sa za svoje princípy. Nemusíte nasledovať ostatných len preto aby ste boli spoločenskí, ale môžete si stanoviť vlastné princípy správania.

Drahí nekážeme Vám, pretože v konečnom dôsledku ste sami zodpovední za Vaše činy. To čo robíme je, že Vás vedieme aby ste mohli dosiahnuť prežitie šťastného a napĺňajúceho života, aby ste sa mohli prirodzene posunúť na cestu Vzostupu. Nemusíte byť svätcom, ale žite podľa svojej najlepšej predstavy toho, čo znamená žiť dobrý život. Neznamená to, že máte ísť do extrémov, robte len to čo môžete aby ste žili vo Svetle a pomáhali Vaším súputníkom. Ak by ste to vedeli spraviť všetci, akým nádherným miestom by bol svet a nie je to žiadna nereálna fantázia, pretože so Vzostupom sa Vám Vaše sny splnia ešte oveľa viac ako si predstavujete.

Ako čas plynul a Vaše chápanie rástlo, prirodzene to spôsobilo, že ste sa začali pýtať oveľa viac otázok. Je samozrejmé, že chcete viac detailov keď ste začali akceptovať, že Vzostup znamená dramatickú zmenu Vašich podmienok. Vieme, že čím viac informácií môže byť poskytnutých, s o to väčšou ľahkosťou ukončíte Vašu cestu. Aj keď konečné časy vedú k novému začiatku, plne chápeme, že chcete byť primerane pripravení. V súvislosti s tým som dal vedieť Michaelovi, aby Vám doručil kópiu interview Steva Beckowa s Archanjelom Michaelom cez Lindu Dillon zo 6. augusta. Je to celkom vyčerpávajúce vysvetlenie toho čo Vzostup znamená a sú v ňom podrobné detaily, aby to mohlo byť úplne pochopené (preklad tohto interview v češtine je tu).

Presná cesta, ktorá povedie k Vzostupu stále nie je jasná, pretože ešte dosť udalostí sa musí natlačiť do oveľa kratšieho časového obdobia ako sme dúfali. Takže Vás prosíme, berte to ako to príde s vedomím, že v čase keď to bude potrebné budete plne pripravení a posuniete sa dopredu tak, ako je to nevyhnutné. Je veľa aspektov Odhalenia, ktoré sú kľúčom k mnohému z toho s čím chceme prísť a je to oficiálne uznanie našej prítomnosti, čo je pre nás to najdôležitejšie. Sú milióny ľudí ktorí veria že existujeme a mali ste 70 rokov na to aby ste si mohli spraviť názor. Teraz sme viac ako kedykoľvek predtým videní na Vašej oblohe a úmyselne sa umiestňujeme tam, kde nás môže vidieť oveľa viac ľudí.

Čo nie je všeobecne známe je to, že sme udržiavali svet v mieri do takej miery, že sme zabránili rozpútaniu ďalšej svetovej vojny. Takisto sme bránili použitiu jadrových zbraní po dosť dlhú dobu. A nakoniec, v nedávnej minulosti, sme zabránili útokom pod falošnou vlajkou, ktoré mali za cieľ začať veľké konfrontácie. Prirodzene Vaše vlády a armády nechcú byť dotlačené do situácie, kedy to budú musieť priznať a boja sa následkov. Avšak musí sa to stať čoskoro a zvyšujeme na nich tlak aby priznali ich kontakt s nami, čo by nám umožnilo ísť otvorene medzi Vás. Niektorí stále veria, že máme v pláne ovládnuť Vás, čo sa ale zdá byť zvláštna myšlienka, pretože ak by sme to chceli, prečo by sme čakali až doteraz. Vnímame tento názor ako výsledok mnohých rokov negatívnej publicity, ktorá nás ukazovala ako príšery ktoré čakajú na to aby Vás napadli.

Som SaLuSa zo Síria a chcel by som zdôrazniť, že sme vzostúpené Bytosti, ako sú všetci členovia Hviezdnych Národov Galaktickej Federácie. Odhliadnuc od nejakých sfalšovaných prípadov nášho kontaktu s Vami, nie sú nám známe žiadne prípady, ktoré by boli voči Vám akokoľvek nepriateľské. Prosím nemýľte si nás so Šedými, ktorí boli zodpovední za únosy a pamätajte, že boli pozvaní Americkou Vládou na základe výmeny informácií, ktoré boli výhodné pre obidve strany. Žehnám Vám všetkým Drahí a ako vždy udržiavajte svoj zrak na veľkej budúcnosti, ktorá Vás očakáva.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |