Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 12, 2012

SaLuSa, September 12, 2012

Skutočnosť, že sa toho vo Vašom svete deje veľa nezostáva nepovšimnutá a tým, ktorí sa práve do toho zobúdzajú sa zdá, že vládne chaos. Vaše tradične dôveryhodné inštitúcie ako sú Vaše banky začínajú byť videné také aké v skutočnosti sú, ale odpovede na ich problémy sa doteraz neobjavili. Avšak plány ktoré by zahŕňali také alternatívy ako ich úplný kolaps boli vytvorené. Vďaka práci našich spojencov sú pripravené na implementovanie a čakajú na správnu príležitosť aby boli predstavené. Starý skorumpovaný systém nebude udržateľný a nový získava podporu pre ďalekosiahle zmeny, ktoré prinesie.

Potreba vládnych zmien začína byť akceptovaná tak, aby Vaši noví zástupcovia kládli Vaše potreby na prvé miesto. Namiesto toho služba sebe samým narástla do endemických rozmerov a finančná kontrola a zodpovednosť prakticky neexistujú. Vo väčšom merítku Vaše peniaze odtekajú na financovanie tajných operácií, ktoré neboli schválené Vašimi vládami a sú často smerované proti Vám ľuďom, ktorým by mali slúžiť. Toto sa dialo príliš dlho nekontrolovane a my spolu s našimi spojencami sme sa jasne vyjadrili, že ich zastavíme. Takže vidíte Drahí, že pracujeme na dosiahnutí potrebných zmien.

To čo si začínate uvedomovať sú obrovské možnosti, ktoré predstavuje používanie technológií voľnej energie. Prirodzene Ropný Priemysel bojuje proti ich predstaveniu, ale to je cesta vpred a pokrok nemožno zastaviť. Časom nebude používané žiadne zo znečisťujúcich palív a každý bude profitovať z čistých a efektívnych metód, ktorých najdôležitejšie využitie sa bude týkať dopravných prostriedkov. Tých ktorí pracujú v tomto priemysle musíme ubezpečiť, že ich budúcnosť bude zaistená. V tom čase budú všetci profitovať z nového finančného systému a redistribúcia bohatstva zabezpečí, že strata práce neovplyvní Vašu pozíciu.

Naozaj, presťahovanie a pomoc ľuďom ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemajú prácu bude znamenať prijateľný životný štandard, ktorý pokryje Vaše potreby. V každom prípade, po Vzostupe sa Váš životný štýl zmení na taký, ktorý nebude spôsobovať obavy alebo stres. Bude postarané o všetky Vaše potreby, vrátane vhodného ubytovania a zdravotnej starostlivosti. Prirodzene bude určitú dobu trvať kým sa vykonajú všetky zmeny, ale udejú sa celkom rýchlo. Plne sme sa pripravili na všetky alternatívy a základ pre všetky zmeny už bol vytvorený, ktorý pripravuje tú správnu štruktúru, ktorá nám umožní pokračovať.

Úroveň Vášho masového vedomia pokračuje v raste, vďaka čomu sa prebúdza viac ľudí. Avšak mnohí stále nevedia a vôbec sa nezamýšľajú nad tým, čo by mohli zmeny prinášať. Boli by sme radšej aby sa zobúdzali postupne, ale pred Vzostupom nastane moment, kedy pravda bude musieť vyjsť na povrch. Nejakým spôsobom budú musieť byť staré presvedčenia otrasené a uvedené na pravú mieru, ale aj tak nechceme, aby ľudia reagovali nesprávne. V konečnom dôsledku budú akékoľvek presvedčenia ponechané na slobodnú voľbu a tie duše budú pokračovať vo svojich skúsenostiach vo vibráciách, ktoré sú rovnaké ako tie ich. Nemá zmysel nasilu sa pokúšať presviedčať ľudí aby akceptovali to, na čo nie sú pripravení a my to tak nerobíme.

Majte na pamäti, že my z Galaktickej Federácie Svetla sme tu na božiu žiadosť a naším cieľom je pripraviť Vás na Vzostup. S tým prichádzajú ďalšie zodpovednosti, pretože je žiadúce pripraviť cestu tak, aby to prebehlo tak hladko ako je to len možné. Príchod konečných časov bol známy po veľmi dlhú dobu, ale len nedávno začal byť plne chápaný. Koniec duality ako ju prežívate sa čoskoro blíži a naša práca, rovnako ako práca našich spojencov je zaistiť, že spolu s Matkou Zemou budete pripravení vzostúpiť. Veľa práce už bolo vykonanej a uvidíte výsledky ktoré z toho vyplývajú.

Ste v štádiu, kedy by sa mohlo udiať čokoľvek veľmi rýchlo a nebude to neočakávané. Tlačíme na pokrok v našich aktivitách, ktoré zahŕňajú dohliadanie nad krajinami, ktoré majú jadrové zbrane aby sme zaistili, že nebudú použité. Pre nás s našou pokročilou technológiou je to celkom jednoduchá úloha a veríme, že armáda už vidí, že nemá zmysel sa o to pokúšať. Dá sa povedať, že sme odstránili tigrovi zuby, ale stále má pazúry. V rôznom čase sme oslovili všetkých lídrov s víziou na úplný zákaz takýchto zbraní, ale je medzi nimi taká nedôvera, že to nemohlo byť dosiahnuté. Ale na tom už viac nebude záležať, pretože čoskoro bude nastolený svetový mier a vojny so všetkým čo s nimi súvisí zmiznú nadobro.

Už teraz vibrácie na Zemi pozdvihli Vaše vedomie do bodu kedy vidíte, že vojny sú zločinom proti Ľudskosti. Výsledkom toho je, že hnutie za nastolenie mieru nikdy nebolo také silné. Umožnilo to vznik mnohých veľkých demonštrácií hľadajúcich slobodu zvoliť si Vašu vlastnú budúcnosť a na to volanie je odpovedané. Dni diktátorského vládnutia sú spočítané a budete zastupovaní dušami, ktoré sa starajú a milujú svojich súputníkov. Vaša cesta odtiaľto mieri k Vzostupu, ktorý prinesie všetky tie zlepšenia a výhody, ktoré Vám boli sľubované.

Vieme, že niektorí z Vás sú unavení z tlakov života na Zemi, ale uvedomte si, že čoskoro budete príjemcami hojnosti a ďalších veľmi prijateľných zmien. Môžete sa na to pozerať ako na odmenu za svoju oddanosť Ceste Svetla a Vášho pozdvihnutia do vyšších dimenzií. Je to tak veľmi vzdialené tomu na čo ste zvyknutí a len duše Svetla budú schopné spraviť taký veľký skok vpred. Takže prosím sústreďte sa na všetky veci ktoré súvisia s vyššími vibráciami, pretože sú čisté a úplné.

Som SaLuSa zo Síria a pozerám sa na Vašu Zem z diaľky a som potešený, že vidím ako z nej vyžaruje toľko Svetla. Nech ďalej prichádza, pretože koniec Vášho cyklu je tu a teraz a vy ste víťazmi.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |