Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 16, 2011

SaLuSa, February 16, 2011

Veci sa hýbu tak rýchlo, že takmer každý deň môžete vidieť znamenia zmien, ktoré prichádzajú. Vidíte tiež ako kolektívne vedomie silnie a stáva sa silou dobra. Temní strácajú svoj vplyv, takže sa Svetlo stáva mocnejším a nie je možné ho už utlmiť. Takže sa môžete tešiť na ďalšie reformovanie vašej spoločnosti. Vzorec vývoja nebude nejakú dobu jasný, ale sledujte, kto je za ním a budete mať istotu. Našich spojencov sú tisíce a sú to Pracovníci Svetla, ktorí neustále pracujú na tom, aby priniesli Svetlo na Zem. Tento impulz prebudí mnohých ďalších z driemot a spôsobí ďalšie spájanie ľudí pri dosahovaní výsledkov. Každý môže prispieť svojim dielom tak, že pošle Svetlo na Zem, ktoré bude použité pre dobro všetkých. Čím viac z vás to bude robiť, tým rýchlejšie sa bude zväčšovať Svetlo.

Drahí, všetci máte nejakú rolu v živote a všetci máte niečo, čím môžete prispieť k pozdvihnutiu ostatných. Buďte spokojní s tým, že robíte to, čo ste schopní robiť a netrápte sa ak máte pocit, že je to málo oproti tomu, čo robia ostatní. Kvantita nie je taká dôležitá ako kvalita, takže robte to, čo dokážete najlepšie. Vôbec nemusíte dávať nič materiálne, skôr máme na mysli vľúdne slovo alebo milý úsmev, ktorý venujete ľuďom, s ktorými sa stretnete. Verte nám, že máte dosť dôvodov na úsmev, pretože vaše nádeje a sny o prekrásnej a pokojnej existencii sa naplnia. Neplytvajte svojim časom ani energiou na negativitu, ktorá sa vyskytuje okolo vás, pretože tá bude premenená pomaly, ale iste.

Dovoľte svojej mysli vstrebať krásu, ktorá vás obklopuje a vedzte, že to je iba malý príklad toho, čo prichádza. Žiadne nižšie vibrácie nezostanú a čo nemôže byť pozdvihnuté, vráti sa do svojej pôvodnej energetickej formy. Nič nemôže byť celkom zničené, dokonca ani vtedy, ak to zámerne spôsobuje deštrukciu. Týmto spôsobom sa všetko používa znova a znova, takže nedochádza k tvoreniu žiadneho odpadu, tak ako ho vy chápete. Človek je notoricky známy pre svoje vytváranie odpadu a je to len krátka doba, čo ste si vedomí toho, že je potrebná ochrana. Zem veľmi trpela kvôli tomu, že nebol braný ohľad na jej stav a blahobyt, čo sa vám vrátilo späť v podobe nedostatku. Túžba po bohatstve do značnej miery poškodila lesy a vody, čo spôsobilo ohrozenie alebo vyhynutie niektorých druhov.

Našťastie máme obrovské Vesmírne lode, ktoré udržiavajú životný cyklus ohrozených druhov a v prípade potreby dokážeme geneticky vylepšiť ich schopnosť prežiť. V minulosti boli zvieratá a rastliny prinesené na Zem z rôznych svetov a mali príležitosť prispôsobiť sa a usadiť sa. To sa dialo dlho predtým, než na Zem prišiel Človek. Prirodzené klimatické zmeny zohrali svoju rolu pri znížení počtu niektorých druhov, ale vždy sme boli schopní pomôcť im prekonať nepriaznivé podmienky. Mnoho planét prispelo k tomu, že sa Zem stala jednou z najkrajších planét vašej slnečnej sústavy. Trvalo milióny rokov pripraviť ju na príchod Človeka, ale oveľa menej pre ľudí spustošiť ju. Ničitelia nemôžu vstúpiť do vyšších sfér, kde je trvalá krása. Farby ďaleko presahujú tie, ktoré poznáte a sú živé a žiarivé a vždy v dokonalom stave. To všetko na vás teraz čaká vo vyšších dimenziách.

Na Zemi dochádza k fyzickým zmenám, ktoré treba vyskúšať, ale my kontrolujeme ich vplyv. Nemôžeme zasahovať do toho, čo Matka Zem považuje za nevyhnutné, pretože sa potrebuje dôkladne očistiť. Často máme k dispozícii predbežné varovanie, keď má k nejakej z týchto udalostí dôjsť, takže treba dbať na varovania bez ohľadu na to, odkiaľ prídu. Ste dostatočne vyspelí nato, aby ste rozpoznali signály od Matky Prírody a často ide o migračné vzory zvierat. Počas týchto období sa pokúste ovládať svoj strach, pretože takéto emócie iba priťahujú ďalšiu negativitu. Ak nič iné, tak aspoň myslite pozitívne a tým prispejete k hladkému priebehu. Všetko bude iné keď prídeme a budeme sa môcť pripojiť ku vám a priamo pomáhať.

Príznaky zmien postihnú niektorých jedincov viac ako iných a hovoríme o rôznych energiách, ktoré prúdia na Zem. Tí, ktorí sa pripravili na prijatie svojho Svetelného kvocientu, vyrovnajú sa s tým obvykle celkom ľahko. Ale ak telo nie je celkom pripravené, ide o významnú zmenu, ktorá spôsobí oslabenie. Odpočinok a dostatočne dlhý spánok sú nevyhnutné a prospešný je aj vhodný výber stravy. Je dobré vyhnúť sa ťažkým sladkým jedlám. Väčšina spracovaných potravín má iba malú hodnotu a preto je oveľa lepšie jesť čerstvé a nevarené potraviny vždy, keď je to možné. Takto môžete prijať energiu do svojho tela, ktorá ho udrží zdravé.

Mnohí z vás bývajú v mestách alebo v ich blízkosti, kde je prostredie viac znečistené než v odľahlejších oblastiach. Je dobré vybrať sa na výlet do prírody, kde môžete dýchať čerstvý čistý vzduch, ktorý vás vzpruží a energie Prírody vás pozdvihnú. Keď vzostúpite, takéto problémy zanecháte v minulosti. Všade sú tam zdravé a osviežujúce energie a neexistuje tam žiadny druh znečistenia. Energie sú tam také, že by ste mohli žiť takmer bez nich a nepotrebujete nič také, čo zažívate teraz na Zemi. Iba ťažké fyzické telo potrebuje stále jesť, ale vaše nové telá budú oveľa redšie a potrebujú oveľa menej na udržiavanie.

Ja som SaLuSa zo Síria a predstavujem hlas, ktorý je iba jedným z mnohých, ktoré prijímate na Zemi. Galaktická Federácia sa skladá z mnohých vyspelých civilizácii na vysokej úrovni vedomia. Všetci dosiahli úrovne vedomia, ktoré sú zamerané na zdieľanie Lásky a Svetla v prospech všetkých ostatných. V dávaní a pomáhaní je veľká radosť a uspokojenie. To je to, čo sa deje s Ľudstvom a my vás uisťujeme, že každá duša, ktorá túži byť súčasťou Vzostupu je úspešná.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.