Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 26, 2012

SaLuSa, 26. novembra 2012

Každý deň by teraz mohol priniesť skutočné dôkazy o tom čo sa deje v zákulisí, ktoré by Vám priblížili pokračujúce zmeny. Média nebudú o týchto „dobrých“ správach bohužiaľ informovať, pretože sú stále kontrolované. Avšak Váš Internet je taký rozsiahly, že nebudete mať žiaden problém nájsť zmienky o Odhalení a ostatných očakávaných udalostiach a často od tých, ktorí majú pravdivé zdroje informácií. Ale stále sa musíte vyvarovať niektorých autenticky vyzerajúcich stránok a správ, ktoré boli vydané aby Vás zmiatli. Keď budú spravené skutočné oznámenia, nebude vo Vašich mysliach existovať pochybnosť o ich pravdivosti. Napríklad Odhalenie má celosvetový význam a primerane tomu to bude na Vašich vodcoch aby to zvládli.

So všetkým čo sa deje napreduje Matka Zem spolu s Vami na ceste k Vzostupu a neexistujú v tom žiadne problémy. Čo sa týka Vesmíru, všetko je v posledných fázach príprav a Váš Vzostup je rovnako dôležitý ako ostatné zmeny, ak nie viac. Ste jedinými, ktorí to nemôžu urobiť celkom sami a samozrejme my z Galaktickej Federácie Svetla a ostatní Vám veľmi aktívne pomáhame. Je to pre nás privilégium byť vybratí pre túto úlohu a služba druhým je dôvod prečo existujeme. Vzostup je len začiatok a potom budeme mať veľa práce s tým aby sme Vás rýchlo posunuli do životných zmien ktoré k tomu patria. Veríme, že mnohí z Vás sú si vedomí toho čo to znamená zvýšiť kvalitu života a znovuobnoviť suverenitu. Namiesto toho aby Vašu cestu vytvárali druhí za Vás, si vytvoríte svoju vlastnú realitu. To spojí duše s podobným zmýšľaním a preto niektorí s odlišnými túžbami pôjdu svojou vlastnou cestou.

Ak uvažujete nad tým, že sa posuniete do novej frekvencie, tak to urobíte. Chápte, že existujú rôzne úrovne v každej dimenzii. Preto nebudete všetci v tej istej a niektorí ľudia Vám zmiznú z pohľadu. Preto by sme znovu zdôraznili, že každá duša sa nájde presne na tej správnej úrovni. Bude to tá, ktorá bude v harmónii s ich vlastnými vibráciami, tam kde sa cítia pohodlne a spokojne. Je to dokonalá odpoveď pre tých, korí sa obávajú o druhých ľudí a tých, čo ich sprevádzajú do ich úrovne. Čo sa týka rodín, dovoľte nám ukľudniť Vás, pretože väčšina členov prirodzene zostane spolu. Jednoznačne ak majú ľudia veľmi odlišné predstavy o tom čo pre nich Vzostup znamená, vytvoria si pre seba odlišné reality v paralelných svetoch. Nebolo by veľkým zmyslom dať Vám slobodnú vôľu, keby bola nejako obmedzená.

Skutočný rozsah prichádzajúcich zmien nebol mnohými ľuďmi akceptovaný, pretože to bude dosť odlišné od Vašich súčasných skúseností. Ak hľadáte Nebo na Zemi, bude to to čo dostanete, ale samozrejme bude to na Novej Zemi. Jedným z Vašich strašiakov v živote je prach, ktorý sa snažíte po mnoho hodín odstrániť. Už viac nebude existovať, pretože vzduch bude čistý a zem pod Vašimi nohami bude mať odlišné zloženie od tej, ktorú teraz poznáte. Bez starnutia alebo rozkladu neexistujú žiadne pozostatky z rastlín alebo iných zdrojov. Čistota a jas idú ruka v ruke s vyššími vibráciami, ktoré Vám tiež dajú väčšie spektrum farieb oproti tomu aké máte teraz. Takže Nebo je skutočne to slovo, ktoré opisuje vyššie dimenzie Svetla.

Na Zemi existuje tak veľa kriminality, že život trávite zabezpečovaním svojho domova a majetku proti zločinu. Na osobnej úrovni sa bojíte, že Vás prepadnú alebo ublížia Vám alebo dokonca horšie. Drahí, vo vyšších sférach takéto nebezpečenstvo jednoducho neexistuje a nemôže existovať, všetky duše sa prejavujú vo vzájomnej láske a starostlivosti. Potreba zhromažďovať bohatstvo v akejkoľvek forme mizne s hojnosťou. Ak máte všetko čo potrebujete, netúžite po veciach alebo majetku čo vlastní niekto iný. Predstavte si, že dvere nepotrebujú zámok a Váš majetok nemusí byť schovávaný. Čoskoro si zvyknete na tieto zmeny a na to, že sa nebudete musieť ničoho obávať, pretože život je neustálou skúsenosťou v úplnej radosti a šťastí.

Existuje mnoho civilizácií, ktoré by sa chceli s Vami spriateliť, ktoré sú na podobnej ceste ako Vy. Všetci sú podobní ľudom alebo humanoidi a často sú s Vami prepojení prostredníctvom genetického inžinierstva. Od prírody sú ľudia priateľské a láskavé Bytosti a priťahujete k sebe podobné Bytosti. Niektorí z nich už s Vami nadviazali individuálny kontakt, ale my sme takéto kontakty kontrolovali, aby ste neboli rušení od dôležitejších záležitostí akým je Vzostup. Prvé stretnutia s nami budú zamerané na predstavenie Vašich hlavných rodín, ktoré sú už členmi Federácie. Dovtedy už zvýšite úrovne svojho vedomia a čoskoro si spomeniete na svoje minulé prepojenia.

Ako si začínate uvedomovať, Vzostup je obrovským skokom vo Vašich vibráciách a v úrovni vedomia. Aby ste skontrolovali či ste pripravení, vráťte sa späť o pár rokov a určite zbadáte veľkú zmenu vo svojom vedomí. V minulosti to bol postupný rast, ale teraz sa to zrýchlilo a rozdiel môžete vnímať takmer na dennej báze. Hovoríme Vám, že Svetlo k Vašej Zemi prúdi zo všetkých častí Vesmíru. Nikdy ste neboli bez pomoci a teraz z dôvodu blízkosti Vzostupu sa ešte zosilnila. Chceme vidieť každú dušu, ktorá vyjadrila zámer vzostúpiť aby tak urobila s istotou a dobre pripravená.

Všetci se zbožňovaní a milovaní celým Vesmírom a to zahŕňa všetky duše nezáležiac na tom či sú zo Svetla alebo temné. To preto, že v dualite ste všetci hrali svoju úlohu a preto nikto by nemal súdiť žiadnu dušu. To chce trochu zvyku, pretože Vaše zákony odsúdia a zatvoria tých, ktorí ich porušujú a ste náchylní vopred odsudzovať ich zločiny a rozhodovať o ich treste. To neznamená, že nemáte mať svoj názor, ale Váš úsudok často nesie myšlienkové formy energie, ktorá by vytvorila úmysel potrestať. Nie je Vašou úlohou robiť takého úsudky a môžete pokojne oddychovať s vedomím, že spravodlivosť vždy bude vykonaná, dokonca aj vtedy keď sa zdá, že niekomu jeho zločin beztrestne prešiel. Nič nemôže byť ukryté navždy tak, aby o tom nikto nevedel, pretože energia všetkých činov stále existuje v éteroch.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený tým, že mnohí plánujú špeciálne udalosti na 12.12., ktorý má veľký význam v uvoľnení kódov na dokončenie osobných príprav na Vzostup. Buďte vo Svetle, buďte láskou.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica

www.galacticchannelings.comShare |