Home > > SaLuSa, November 1, 2013

SaLuSa, 1 novembra 2013

Vyššia realita je nad tými ktorí sa rozhodli ju prežiť čo najskôr potom ako dokončia potrebnú premenu svojich bytostí na tie ktoré sú v súlade s prúdom vyššej energie. Prostredníctvom ich prvých skúseností vo svojich vyšších realitách v tomto procese Vzostupu, všetci ostatní budú mať dôležitý zdroj informácií keď sa rozhodnú dokončiť svoje vlastné prípravy. Bude uložený v kolektívnom vedomí celého ľudstva na Matke Zemi a každý kto si želá prežiť viac bude vedení aby sa k nemu pripojil, bude to veľmi jednoduché nájsť tieto energetické šablóny pretože budú tvorené z čistej Lásky a Svetla a vytvoria silnú príťažlivosť pre všetkých čo hľadajú pozdvihnutie a zmenu. Všetky predchádzajúce skúsenosti učenia sa nenesú takú silnú energiu, okrem tých ktoré už poznáte zo svojej histórie a už ste zistili ich skutočný účel. Viedli Vás po celý čas ktorý ste potrebovali pre svoj rast a ukazovali Vám cestu Lásky a Svetla. Aj keď boli spojené s veľmi ťažkými životnými skúsenosťami, boli tiež voľbou všetkých tých čo sa rozhodli byť tými, ktorý budú ukazovať cestu, tak ako to robíte teraz Vy.

Tiež ste prežívali náročné momenty vo svojom prebúdzaní, ale akonáhle ste sa rozhodli nasledovať cestu služby ostatným nič Vás od nej nemôže odpútať, pretože je to to najúžasnejšie sebauvedomenie, že namiesto toho byť nahnevaní a mnohých nenávidieť môžete šíriť okolo seba len Lásku a sledovať ako ona všetko mení. Tieto pocity sú veľmi silné v dôsledku podstaty Stvorenia v ktorej sme všetci stvorení a ktorá podporuje základný tok energie bez prestania a odstraňuje všetky prekážky ktoré sa objavujú medzi zámerom a vyjadrenou realitou zvyšovaním prúdenia Svetla, ktoré nesie vysokofrekvenčné vzorce čistej bezpodmienečnej Lásky. Týmto spôsobom sa môžete pozdvihnúť do svojej vyššej reality, ktorú ste si vytvorili a pridáte tieto skúsenosti do kolektívneho vedomia pre všetkých ostatných ľudí aby ich viedli k vlastnému vytvoreniu svojej vyššej reality. A to je spôsob akým sa dejú všetky potrebné kolektívne zmeny, vďaka Vašim vlastným zámerom vidieť vyššiu verziu života na Matke Zemi, šíriacu sa všade, v každom detaile, na ktorý si len dokážete pomyslieť a zanechajúc ju čistú a silnú a vítajúcu mnohých ďalších ktorí prídu prežiť svoju voľbu.

My už vidíme mnoho výsledkov Vašich zámerov, vyjadrených s takou silou, že by Vás to prekvapilo keby ste vedeli čo všetko sa zmenilo od minulého roku. Všetko sa hýbe v dokonalom súlade s Vašou celkovou zmenou a nižšie energie sú v tomto období veľmi intenzívne čistené, pretože nič z toho čo sa stane nemôže zastaviť tento proces zmeny. Tí ľudia ktorí chcú byť stále pripojení k nižším energiám ich stále nájdu, ale tieto energie už viac nemajú moc nad celým Ľudstvom a vyššie energie zastávajú svoje miesto medzi všetkými ostatnými čo sa rozhodli posunúť sa od strachu a hľadajú viac Lásky ktorá bude prítomná v ich životných skúsenostiach.

Som SaLuSa zo Síria a želám si aby ste videli svoje vlastné rozhodnutia ako tie, ktoré Vás priamo vedú na Vašej ceste duše a nemajte pochybnosti o tom, že niečo mohlo byť urobené inak. Všetko sa deje za účelom získania vedomostí a pochopenia a vždy Vás dokonale vedie do Vašich vyšších realít existencie. Počúvajte svoje Srdce, pretože všetky spojenia teraz už skoro úplne fungujú, takže si môžete plne dôverovať že z neho dostávate múdrosť, pretože Vaša myseľ je teraz čistá a očakáva informácie z Vášho Srdca.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |