Home > > SaLuSa, November 8, 2013

SaLuSa, 8 novembra 2013

Vaše Slnko Vám posiela veľmi intenzívne energetické kódy ktoré dokončia Váš základný transformačný proces do bytostí Svetla. Akonáhle tieto energie do seba absorbujete, Vaše telá budú pripravené na prijatie a akceptovanie všetkého čo Vaše vedomie prežije. Slnko je bránou do iných dimenzií reality a to čo vidíte ako slnečnú žiaru sú silné energetické prenosy posielané z vyšších frekvencií Vašej planéte a všetkým jej obyvateľom. Túto čistú energiu Slnka môžete cítiť keď stojíte v pokoji bez pohybu v slnečnom svetle, je to vrúcny a milujúci dotyk Lásky ktorý je Vám posielaný a pomáha Vašim telám zmeniť sa na tie, ktoré sú schopné prijímať všetky vyššie frekvencie ktoré sú Vám momentálne posielané. Cíťte reakciu svojho vlastného tela na toto Svetlo a privítajte tieto vyššie energie, pretože sú v nich zahrnuté všetky potrebné vzorce pre Vašu úspešnú transformáciu.

V tomto momente je všetko staré odplavované a rozpúšťané v tomto obrovskom množstve Svetla ktoré Vás obklopuje, takže niektoré myšlienky alebo spomienky sa môžu objavovať vo Vašej mysli veľmi často a môže sa zdať že neodchádzajú aj napriek tomu že ste ich akceptovali a nechali odísť. Vaše mysle potrebujú niekoľko momentov aby spracovali všetky zmeny ktoré sa dejú a prosím vedzte že tieto myšlienky sú očistené a odišli a už sa na nich viac nemusíte sústrediť, len im pošlite Lásku a Sveto a cíťte že neprichádzajú z Vášho srdca a Vaša myseľ ich tiež nechá odísť, pretože Vaša myseľ bola po dlhé obdobie programovaná aby fungovala ako „programátor“ Vašej reality a niekedy sa ešte stále drží tých vecí a záležitostí ktoré boli kedysi tak príťažlivé pre Vás. Prejavujte Lásku voči sebe samým a Vašej mysli a cíťte Lásku ktorá sa rozprestiera po celej Vašej bytosti.

Dovoľte Láske úplne Vás uzdraviť a nemajte vôbec žiadne pochybnosti o tom že ona nie je na to dosť silná. Láska je tá najsilnejšia tvoriaca Sila v tomto Vesmíre a keď jej vyjadríte svoj zámer bez strachu, zažijete jej obrovskú ale jemnú silu prúdiacu do Vás a nesúcu Vás do Vašej vyššej reality. Nezadržiavajte tieto pocity ktoré Láska vo Vás vytvára, pretože tak mnoho ľudí čaká na to aby ich cítili a sú tiež pripravení zobudiť sa do vyššej vedomosti Stvorenia. Rozdávajte Lásku všade kam idete a vedzte že bez žiadania o viac, Láska bude vždy a nekonečne cez Vás prúdiť a bude Vás udržiavať v harmónii zo všetkými jej prejavmi, nezáležiac na tom akú formu práve teraz nesú.

Som SaLuSa zo Síria a tiež veľmi silno cítim prítomnosť Lásky v mojej vlastnej podobe ktorú teraz mám. Uvedomte si že stačí len jedna myšlienka Lásky ktorá Vám môže dať takú intenzívnu energiu, ktorá s Vami zostane po celý deň a toto je spôsob ktorým sa môžete deliť o tento nádherný pocit s ostatnými. Mali by ste sa sústrediť na ten pocit Lásky ktorý je vždy prítomný okolo a vo Vás.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |