Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > SaLuSa, July 16, 2013

SaLuSa, July 16, 2013

Sme tu preto aby sme Vám pomáhali a ak je to Vaším želaním určite si budete vedomí našej energie lásky a radosti o ktorú sa s Vami s radosťou delíme. Neexistujú žiadne hranice pre Lásku a Svetlo a akonáhle sa rozhodnete ktorou cestou ísť a nasledovať svoj životný plán, nič im nestojí v ceste aby sa ukázali v plnej sile. Väčšina z Vás prišla na Zem aby sa tieto lekcie naučila spôsobom najlepším pre Vás a teraz nastal ten čas skutočne pochopiť a akceptovať to čo zostalo na naučenie sa. Čím skôr budete v tomto nasledovať svoje vnútorné vedenie tým skôr budete slobodne cítiť a žiť ten radostný a šťastný život, ktorý ste si všetci naplánovali, pretože to sa musí stať najskôr nakoľko vo vyšších sférach všetko je požehnaním a radosťou a musíte sami sebe dovoliť akceptovať tento spôsob života bez akýchkoľvek myšlienok svojej nehodnosti a pocitov, že ste niečo menej ako skutočne ste – nádherné bytosti Svetla a vytvorené z Lásky Jediného Stvoriteľa. Takže keď sami sebe dovolíte akceptovať všetko čo za tým je, potom všetka nádhera novej sféry bude odhalená.

Chápeme aké dôležité sú informácie a veľmi úzko spolupracujeme s našimi spojencami zo Zeme na tejto úlohe, pretože cítime že stále existujú pochybnosti o Vašich masovokomunikačných prostriedkoch, ktoré nehovoria o všetkom tom čo sa deje, ale prosím nezabúdajte, že všetko je starostlivo naplánované a akonáhle všetky detaily budú na správnom mieste prúd informácií z každého zdroja bude nezastaviteľný a oslobodený od všetkých klamstiev ktoré Vám boli hovorené. Stále si želajte zmeny a jednoducho relaxujte vždy keď je to možné a sledujte ako sa to všetko deje priamo pred Vašimi očami a prosím pamätajte, že všetko čo príde do Vášho života a spôsob akým to príde je to čo ste si pre seba naplánovali, takže sa naučte to akceptovať bez akéhokoľvek strachu a pochybností a viďte že Váš život je naplnený tou najčistejšou a najsilnejšou Láskou a Svetlom prúdiacim do a cez Vás odvšadiaľ.

Pozorujte svoje deti aké sú šťastné, najmä vtedy keď cítia Vašu podporu a pochopenie, nemajú žiadne pochybnosti alebo obavy, jednoducho zažívajú život taký aký je. Mohli by sme povedať, že sme Vašimi staršími bratmi a sestrami, ktorí prichádzajú aby Vám pomohli nájsť tie deti vo Vašom vnútri, ktoré boli skryté po veľmi dlhý čas za všetkými tými strachmi a pochybnosťami kvôli ťažkým podmienkam 3D skúseností. Teraz je ten čas nechať to odísť a znovu dôverovať tej vnútornej Bytosti, ktorá je v každom z Vás a ktorá chce vstúpiť do Svetla. Dvere sú otvorené a každý, koho zámerom je posunúť sa vyššie je vítaný. Svetlo je tak jasné a milujúce, že nič nemôže zostať schované v tieni, pretože žiadne tiene vo vyšších sférach neexistujú. Takže sa s láskou k sebe osloboďte od všetkej temnoty, ktorú toto Svetlo našlo a urobte to s radosťou pretože zakaždým keď tak urobíte, pozdvihne Vás to vyššie a vyššie až pokým sa neuvidíte obklopení len Láskou a Svetlom. Sme stále s Vami a želáme si Vám pomáhať ako najviac môžeme, bez toho aby to ovplyvnilo Vašu slobodnú vôľu. Akceptujte všetko tak ako to je a veľmi skoro zistíte, že sa to zmenilo.

Som SaLuSa zo Síria a všetkým posielam svoju lásku a pekne Vás prosím uvedomte si aké je dôležité Vaše vlastné oslobodenie sa od starého, pretože akonáhle tak urobíte, stanete sa ešte silnejšími ako ste teraz a budete môcť pomáhať druhým s väčším pochopením všetkého. Nechajte svoje Svetlo jasne svietiť a neobzerajte sa späť s ľútosťou, smútkom alebo hnevom, pretože nádherná budúcnosť je tu ako aj my všetci sme s Vami.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |Tsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.