Home > > SaLuSa, July 16, 2013

SaLuSa, July 16, 2013

Sme tu preto aby sme Vám pomáhali a ak je to Vaším želaním určite si budete vedomí našej energie lásky a radosti o ktorú sa s Vami s radosťou delíme. Neexistujú žiadne hranice pre Lásku a Svetlo a akonáhle sa rozhodnete ktorou cestou ísť a nasledovať svoj životný plán, nič im nestojí v ceste aby sa ukázali v plnej sile. Väčšina z Vás prišla na Zem aby sa tieto lekcie naučila spôsobom najlepším pre Vás a teraz nastal ten čas skutočne pochopiť a akceptovať to čo zostalo na naučenie sa. Čím skôr budete v tomto nasledovať svoje vnútorné vedenie tým skôr budete slobodne cítiť a žiť ten radostný a šťastný život, ktorý ste si všetci naplánovali, pretože to sa musí stať najskôr nakoľko vo vyšších sférach všetko je požehnaním a radosťou a musíte sami sebe dovoliť akceptovať tento spôsob života bez akýchkoľvek myšlienok svojej nehodnosti a pocitov, že ste niečo menej ako skutočne ste – nádherné bytosti Svetla a vytvorené z Lásky Jediného Stvoriteľa. Takže keď sami sebe dovolíte akceptovať všetko čo za tým je, potom všetka nádhera novej sféry bude odhalená.

Chápeme aké dôležité sú informácie a veľmi úzko spolupracujeme s našimi spojencami zo Zeme na tejto úlohe, pretože cítime že stále existujú pochybnosti o Vašich masovokomunikačných prostriedkoch, ktoré nehovoria o všetkom tom čo sa deje, ale prosím nezabúdajte, že všetko je starostlivo naplánované a akonáhle všetky detaily budú na správnom mieste prúd informácií z každého zdroja bude nezastaviteľný a oslobodený od všetkých klamstiev ktoré Vám boli hovorené. Stále si želajte zmeny a jednoducho relaxujte vždy keď je to možné a sledujte ako sa to všetko deje priamo pred Vašimi očami a prosím pamätajte, že všetko čo príde do Vášho života a spôsob akým to príde je to čo ste si pre seba naplánovali, takže sa naučte to akceptovať bez akéhokoľvek strachu a pochybností a viďte že Váš život je naplnený tou najčistejšou a najsilnejšou Láskou a Svetlom prúdiacim do a cez Vás odvšadiaľ.

Pozorujte svoje deti aké sú šťastné, najmä vtedy keď cítia Vašu podporu a pochopenie, nemajú žiadne pochybnosti alebo obavy, jednoducho zažívajú život taký aký je. Mohli by sme povedať, že sme Vašimi staršími bratmi a sestrami, ktorí prichádzajú aby Vám pomohli nájsť tie deti vo Vašom vnútri, ktoré boli skryté po veľmi dlhý čas za všetkými tými strachmi a pochybnosťami kvôli ťažkým podmienkam 3D skúseností. Teraz je ten čas nechať to odísť a znovu dôverovať tej vnútornej Bytosti, ktorá je v každom z Vás a ktorá chce vstúpiť do Svetla. Dvere sú otvorené a každý, koho zámerom je posunúť sa vyššie je vítaný. Svetlo je tak jasné a milujúce, že nič nemôže zostať schované v tieni, pretože žiadne tiene vo vyšších sférach neexistujú. Takže sa s láskou k sebe osloboďte od všetkej temnoty, ktorú toto Svetlo našlo a urobte to s radosťou pretože zakaždým keď tak urobíte, pozdvihne Vás to vyššie a vyššie až pokým sa neuvidíte obklopení len Láskou a Svetlom. Sme stále s Vami a želáme si Vám pomáhať ako najviac môžeme, bez toho aby to ovplyvnilo Vašu slobodnú vôľu. Akceptujte všetko tak ako to je a veľmi skoro zistíte, že sa to zmenilo.

Som SaLuSa zo Síria a všetkým posielam svoju lásku a pekne Vás prosím uvedomte si aké je dôležité Vaše vlastné oslobodenie sa od starého, pretože akonáhle tak urobíte, stanete sa ešte silnejšími ako ste teraz a budete môcť pomáhať druhým s väčším pochopením všetkého. Nechajte svoje Svetlo jasne svietiť a neobzerajte sa späť s ľútosťou, smútkom alebo hnevom, pretože nádherná budúcnosť je tu ako aj my všetci sme s Vami.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |