Home > Svenska > Matthew Ward - May 19, 2010

Matthew Ward - May 19, 2010

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Låt oss prata om något som påverkar USA, men som är av stor oro för folk runt om er värld, oljeutsläppet i den Mexikanska Bukten. Vi känner till de olika spekulationerna om vad som orsakade denna allvarliga miljösituation: utfört av företagssabotörer; ytterligare en hemlig Illuminati taktik för att än mer försena det officiella erkännandet av närvaron av rymdvarelser; någon mörk civilisation är skyldig; och en del undrar om Gud hade ett finger med i spelet, som en kraftig väckarklocka, medan andra har definierat det som en arg Gud som bestraffar syndarna.

Kort uttryckt så var den slutliga anledningen ett mekaniskt haveri, men med stor säkerhet så var det inte en ”olycka”. Under de sista decennierna med ökande antal seismiska aktiviteter så var utvinning av olja på ett djup av nästan två kilometer under havsytan ett sätt att flörta med katastrof – det var inte en fråga om ”om” utan ”när” starka planetariska rörelser skulle avbryta mekaniska operationer vid detta djup. Rötterna till detta miljödestruktiva handlande är intentionerna av ett fåtal sinnen fulla av girighet för att hålla er värld beroende av olja, och med det syftet har de förtryckt utvecklingar inom fri energi vilket skulle ha eliminerat deras källa för enorma förmögenheter. Deras eviga sökande av monetära rikedomar har förtvinat deras samvete, således finns det inget hänsynstagande till den potentiella effekten av att förstörelsen av miljön; och de förstår inte att Jorden är en högt utvecklad själ, en levande varelse vars blod är de vätskor som finns inom hennes kropp.

Vi kan inte exakt säga när försöken att stoppa utflödet av olja blir framgångsrikt, men denna mänskligt gjorda katastrof kräver en mänsklig lösning. Vi känner till er visualisering av marint liv välbehållet i kristallklart vatten och era böner om att oljan inte skall nå kusterna. I allra högsta grad fortsätt – underskatta aldrig er makt att förändra någon situation!

En del av er pläderar för att vår rymdfamilj kommer ner och räddar situationen, medan andra är besvikna, även upprörda, att de inte redan är där. De har inte landat i stor skala, enbart därför att det inte än är säkert för er om de gör så, men de hjälper er i allra högsta grad! De ser till att strömmarna är svaga och håller oljan borta från kustlinjen i den utsträckning det är möjligt utan att skapa oönskade sidoeffekter, och de håller ett vakande öga på dem som kanske blir övertalade att producera stormar eller seismiska aktiviteter i Mexikanska Bukten. De gör vad de kan för att lindra de giftiga effekterna av oljan på ytan och pölarna som flyter nedanför; emellertid så kan ett totalt utraderande av den förorenande oljan i Bukten inte uppnås förrän deras teknologier kan användas på planeten.

Om man kan hitta något positivt i allt detta så är det kravet på nya åtgärder: Oljeutsläppet har rest krav på förändringar för att se till att en sådan katastrof aldrig igen ställer er naturliga värld i farozonen. Oljebolagen kommer inte kunna stoppa den växande uppsvällandet av människors krav på begränsningar av bensin konsumtionen och letar efter substitut för petroleum baserade produkter.

Detta ger kraft åt ansträngningarna att skapa en grön värld genom förnyelsebara energikällor; ren tillverkning; upphöra med föroreningar från alla källor; utökat återvinnande och upphörandet med slöseri; bevara regnskogarna, vilka är väsentliga inte bara som habitat för djur, utan ert varje andetag. Ni ser dessa nyliga eller fortsatta utvecklingar som lovande, och av goda skäl. Vi önskar att ni också kunde se hur ljusvarelser runt om i universum ”hejar på” nya gräsrotsrörelser som frodas i många riktningar.

Tillsammans med en växande betoning på dessa kritiska områden tillkommer det alltmer häftiga protester för att upphöra med företagens kontroll av regeringar; förhandla om lösningar istället för att föra krig; eliminera enorm fattigdom, upphöra med dominans av kemikalier; och gräva djupare i korruptionens fickor och svek, där bara toppen på dessa isberg är klart synliga.

Till en början med så krävde master planen för den Gyllene Åldern som skapades av de högre råden ett gradvis införande av de många sanningar under processen för transformering av världen och spirituell förnyelse. Uthålligheten av de mörka Tjänarna har dock skapat en slags tidspress, då många betydelsefulla avslöjanden fortfarande måste komma fram så att folk återigen kommer att känna till att de är mäktiga gudar och gudinnor, vilka inte kan separeras från den universella familjen av själar.

Även med ordentligt med tid för att sätta samman den ultima sanningen, skulle det vara svårt för många, och kanske omöjligt för en del, att tro på. Denna realitet och många andra av chockerande karaktär måste bli avslöjade inom en kort tidsperiod så att en myriad av förändringar av en storlek ni knappt kan tänka er kan bli uppnådda, och alla dessa förändringar byggs nu upp i hastighet. Tidtabellen fram till 2012 för Jorden att lämna bakom sig mörkret av tredje densitet är mycket kortare än två och ett halvt år som er kalender indikerar. Tid som ni upplever det kommer att fortsätta att gå fortare och fortare ju närmare ni kommer kontinuumet inom vilket linjär tid av det förgångna, nuet och framtiden händer samtidigt inom olika energiplan.

Vår älskade Jord håller tidtabellen för hennes upplyftning, det kan vi ge försäkran om, men vi vet inte vilka som kommer att välja att se ljuset i de universella sanningarna och vilka som inte kommer att göra så. Ljuset för in spirituell klarhet och förändrar cellstrukturen från kolbaserad till kristallin form, vilket gör det möjligt för kroppen att överleva vibrationsnivåerna inom den Gyllene Åldern. De som väljer ljuset kommer att fysiskt att följa med Jorden och de som inte gör så förflyttas till andra världar där de har så många möjligheter som de behöver för att ”se ljuset”.

Jag tror att det är passande att nu ta upp en läsares kommentar – många sinnen tänker på samma sätt: Jag förstår inte hur ni kan vara så säkra på något som skall hända i framtiden, som den Gyllene Åldern, medan ni inte kan förutsäga vad som kommer att hända just nu.

Vi förutsäger ingenting. När meddelandena från ljuset säger något med total försäkran, såsom kommandet av den Gyllene Åldern, så är det därför att det redan existerar i det tidlösa kontinuumet. På en själsnivå så vet ni detta, men ni kommer inte medvetet ihåg er upprymdhet då ni blev valda att delta i detta skifte utan like utav en värld djupt i tredje densitet till fjärde och fortsättande till femte, och ni kan inte se något som ”gjort” som i er linjära tid fortfarande pågår. Och till och med detta ”på väg” i detta avseende är synbart för relativt få bland världens befolkning, som förstår att alla dessa omvälvningar i er värld är de gamla metoderna som håller på att falla isär under Jordens snabba transformering till en ny och härlig era.

När vi talar om en pågående situation och är oförmögna att ge er en tidsram för slutresultatet, eller kanske inte ens säga vad slutresultatet kommer att bli, så är det därför att de inte är fastställda i Jordens energifält av potential, där olika energiintensiteter och riktningar ständigt är i rörelse. Energi, huvudkomponenten av allt som existerar i hela kosmos – det odelbara medvetandet av JAG ÄR Skaparens Skapelse – är neutral. Vad som ger riktning åt energiströmmarna och gör det möjligt för dem att manifestera är de positiva och negativa laddningarna, eller ”ljuset” och ”mörkret” som kommer med det hela, och dessa skapas kontinuerligt utav individuella och kollektiva tankar, känslor och handlingar. Det är där som vi upprepande gånger har uppmanat er att fokusera på vad ni VILL HA för ert liv och för er värld, inte vad ni inte vill ha!

Låt oss återvända till vår förklaring, och låt oss säga att ”ljusets” energiströmmar runt en specifik situation tilltar. De ”mörka” energiströmmarna som påverkar samma situation kommer att minska eller öka i enlighet med intensiteten av medvetandet som läggs in i dem. Det är detta som gör att möjligheter utvecklas till sannolikheter och sedan till verkligheter, när utvecklingen inte går att stoppa. Det var en sådan utveckling som inte gick att stoppa som gjorde att vi kunde säga innan primärvalen att Barack Obama skulle bli USAs president. Samma typ av situation utvecklades flera månader innan invasionen av Iraq; det var varför som jag kunde säga vid den tiden, trots fredsdemonstrationer och andra ansträngningar att förhindra det från att äga rum, så kunde inte kriget förhindras. (Part VI, ”War” in Illuminations for a New Era).

Även när det förefaller att energi vågen i en viss riktning har en minimal motriktad kraft på vägen mot en framfart som inte kan stoppas så skulle det emellertid vara tokigt att dra slutsatsen att dess riktning inte kan ändras genom ett plötsligt införande av motsatt medvetande. Jag gjorde en sådan tokighet. Aktiviteten i potentialfältet indikerade starkt att den dåvarande President Bush, vars Illuminati grupp hade köpt presidentskapet, skulle bli avsatt eftersom hans retorik så ofta gjorde att han såg enfaldig ut i ögonen på andra ledare i världen, och det tjänade inte intressena hos varken hans stödgrupper eller de som motsatte sig honom. Med energierna av båda grupperingarna starkt i linje med varandra och inget motriktat, sade jag i ett meddelande att George W. Bushs tid i sitt ämbete skulle bli den kortaste i historien.

Alla vet att han fullbordade två perioder som president, men mycket få vet vad som hände bakom kulisserna. Bush klonen avsattes från sin position enligt den överenskomna planen, men den motsatta gruppen hade inte förväntat sig det plötsliga sveket från Bushs grupp, den sistnämnda satte in en ”ny och förbättrad” klon samtidigt som de avlägsnade en del individer som arbetade åt Vice President Cheney. I vilket fall som helst så blev det en rad Bush kloner som fungerade som presidenter, i det ämbetet som Cheney i själva verket styrde.

Jag tror att litet bakgrund skulle hjälpa. Vid en tidigare tidpunkt så var alla Illuminati grupperna mer eller mindre förenade mot samma mål – att dominera världen. Målet har aldrig förändrats, men då en generation tog över från en tidigare och deras antal utökades genom äktenskap och andra allianser, egos, girighet och lusten efter makt började luckra upp det ursprungliga enandet. Med tiden så ledde de interna stridigheterna till en uppdelning i två tävlande grupper, en i Europa och en i USA. Samma interna stridigheter som orsakade denna split spillde över till varje större grupp, och de delades i sin tur i mindre grupper. I USA är Bush i en grupp och Cheney i en annan.

Ett naturligt resultat av det intensiva konkurrerande bland de olika grupperna blev livshotande situationer för de med mest inflytande i varje avknoppad grupp, och det startade en process för att klona dessa individer så att om ett mordförsök lyckades, så skulle klonen ta hans plats. Detta tjänade också Illuminatis målsättning att vidmakthålla det officiella intrycket av kontinuitet för deras folk i ämbetet. (Om ni är intresserade av processen för kloning så finns sådan och annan information om kloner i ”Human Cloning, Revelations for a New Era”.)

Så till de läsare som är upprörda att den mycket respekterade Stephen Hawkings uttryckte en åsikt om opålitlighet av utomjordiska civilisationer och vill veta om han har tagits över av den mörka sidan; kommer hans åsikter att tas på allvar av de som planerar TV uttalandena om andra civilisationer; kommer detta att försena kommandet av utomjordingar eller avskräcka dem från att komma; bådar detta illa för dem om de ger sig till känna. Jag vet inte varför Stephen sa vad han gjorde, men det finns inget mörker inom hjärtat av denna kära själ, och det kan bara förmodas att det kan ha varit liknande till vad som motiverade Carl Sagan att påstå att inga klara bevis fanns för närvaron av intelligent liv på annat håll: hot mot familjen. Men inget kommer att försena, och än mindre avskräcka, våra universala familjemedlemmar från att förena sig med er så snart de har en absolut försäkran om er säkerhet!

En läsare som hört mycket om Pleiaderna skulle vilja veta mer om dem. Detta kanske inte utökar hennes kunskap, men det kan vara upplysande för andra att många av er har förfäder som kom från Pleiaderna under antika tider för att delta i programmet för såendet av befolkningen, och en del av er kom till Jorden direkt från denna grupp av stjärnnationer för att specifikt spela en roll i denna unika tid i universum. Så det finns en betydande Pleiadisk påverkan inom befolkningen, men det är inte på något sätt uteslutande. Andra civilisationer som hade en viktig roll under dessa tidiga stadier inkluderade Arkturier, Sirier och de från Lyra, och deras avkomma har inkarnerat på planeten åter och åter igen, inklusive dessa senaste år, av samma anledning som de från Pleiaderna.

Jag har fått frågan om universums astrologiska aspekter är så väsentliga som en del människor tror. Utan att veta hur stor vikt varje individ tillmäter planeternas rörelser kan jag bara säga att deras ändrade positioner påverkar era liv i högsta grad. Ni väljer er tidpunkt för att födas i enlighet med de himmelska aktiviteterna på grund av dess inflytande, med vilket ni är energetiskt förbundna, förstorar andra val i era själskontrakt. Läget sinsemellan en del planeter är gynnsamma för att framkalla positiva känslor, hög energi och meningsfull produktivitet, medan andra sammanställningar utgör betydligt mer utmaningar i detta hänseende. Kunskap om olika astrologiska inflytanden kan hjälpa med att fatta beslut, men ett beroende av ett dagligt ”läsande”, även from ett diagram med extrem korrekthet, skulle vara att förtrycka spirituell tillväxt som kommer från ett igenkännande och följande av inre guidande, er själs meddelanden som kommer som intuition.

En präst i ”United Methodist Church” frågade om jag kunde ”belysa framtiden då det gäller den Kristna Kyrkan i USA, med tanke på de många förändringarna som nu äger rum”. Jag skulle kunna säga att denna kära själ besvarade delvis sig själv genom att nämna ”ljus” två gånger i sin fråga. Mitt svar är dock inte begränsat till hans hemland eller Kristna församlingar, då det är ytterligt hjärtevärmande för oss att observera att kyrkoledare och församlingar av olika typer och trossystem runt om i världen svarar på intensiteten av ljus på Jorden.

Eftersom gamla religiösa doktriner inte kan ge tillfredsställande svar på dagens frågor, så börjar folket i kyrkan att lyssna på sin inre röst. Genom att motsätta sig den sedan länge hållna åsikten att homosexuella inte har en plats i kyrkans ledarskap så välkomnas nu män och kvinnor med en sådan orientering in i dessa positioner. I ökande utsträckning så gör mottot ”Ni är er broders skötare” framsteg utanför kyrkans dörrar, vilket etablerar nya och utökade hjälp initiativ. Individer tar till sig de gudomliga aspekterna och avfärdar de dogmatiska reglerna inom deras respektive religioner, när som hjärtan och sinnen transformeras från religion till spiritualitet.

Den historiska sidan av religion är inte så positiv. De radikala uppfattningarna bland vissa individer är snedvridningar som har gått från generation till generation av hat och förtryck; men basen av religion kom sig inte från nobla målsättningar. Intentionen av grundarna, som då styrde över både kyrka och stat, var att kontrollera massorna genom rigorösa religiösa regler. De bestämde vad som utgjorde synd och uttalade att alla som syndade skulle få känna på vreden av en hämndlysten Gud. När Kristendomen växte fram så ändrade makthavarna texterna, vilka senare blev Bibeln så att det skulle gynna deras intressen, beskrev Jesus som Guds ända son, och satte en mängd av auktoritetsnivåer mellan folket och Gud. De var också giriga och samlade på sig en stor rikedom genom att instiftade tiondet och andra sätt för att få ut pengar från sina trosförvanter.

Inflytandet av religioner under århundradena har varit så kraftigt att det ledde till korståge, förföljelse, avrättande, tortyr, fängelsestraff och mord. Uppdelningen, kastsystemen, och avskurenheten som religioner har skapat existerar fortfarande, och likaså gör rädslan för att lyda ”Guds lag”, samt skuld och ångerkänslor när någon för sig från bort från ett strikt följande. Inom Mormonkyrkan kan den avlidnes familj betala för att ha deras älskade själar skall få en av de mycket få platser i himlen; och, trots strålande berättelser från vissa kändisar så är Scientologikyrkan i stort sätt en organisation baserad på hjärnkontroll. Till och med Satanism är erkänd som en religion!

Av allt som mörkret har hittat på under tidevarven för att fånga in själar så är religionen det mesta effektiva för att hålla de troende i träldom. När själarna väl har kommit tillbaka till andligt liv inser de att de hade fallit in i denna ”förtrollning” återigen och återigen valde de att bryta religionens håll över dem i deras nästa inkarnation.

Även om en del av detta har nämnts i tidigare meddelanden, så kan det tålas att upprepas då de religiöst övertygade kommer att bli ljusarbetarnas största utmaning. Det kommer att finnas utspridd misstro och förvirring, och förmodligen militärt motstånd på vissa ställen, när uråldriga texter framförs som bevis på vad vi har sagt till er. De själar vars religion är basen för deras liv kommer att behöva medlidande, tålamod och snällhet – enbart genom att ”leva ert ljus” kan ni assistera de vars själar är öppna, på glänt. Vi skall glädjas med er när de omfamnar sanningen om deras makt och obegränsade potential som delar av Gud, men om de väljer att förneka detta, är det inget misslyckande ni är ansvariga för, och inte heller dem. Ingen erfarenhet, hur annorlunda den än är från själakontraktet, är någonsin förspilld, och varje själ när den så bestämmer kommer att återvända till den rena kärleken från där den kom.

Ni är superbt preparerade att hantera allt som ligger i er nära framtid! Under era många liv har ni samlat på er vishet, styrka och förmågor som kan förvåna er när de dyker upp, och de kommer att göra så när tillfället så kräver, kan man säga. Det är därför som era ivriga förfrågningar att vara där ni nu är var beviljade utav de högsta råden, när många andra själar lika ivriga som ni inte var utvalda. Det är sant att en del av dem som valdes ut håller sig i ett tillstånd av omedvetenhet, och det är ok för dem och för er. De kommer att få andra möjligheter att föra ljuset till civilisationer som brottas med problem, och ni är så helt kvalificerade att köra loppet, för att använda ert uttryck, att ni i kontinuumet redan njuter av framgången.

Aldrig någonsin är ni ensamma. Otaliga själar i andlig form reser vid er sida och otaliga andra i fysisk form hjälper er på andra sätt under er resa. Våra älskade bröder och systrar, vilken glädjefull och spännande tid detta är for oss alla!

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: PerWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.