Home > Svenska > Matthew Ward - April 26, 2010

Matthew Ward - April 26, 2010

Med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew som säger: Det finns anledning att jubla! Efter månader av efterforskningar, samlande av bevis och möten bakom stängda dörrar, så har USAs Security and Exchange Commission tagit juridiska åtgärder mot en finansiell jätte som medvetet bidrog till den finansiella ruinen av miljoner av landets invånare vilket ledde till den internationella ekonomiska krisen. Denna rättegång är mycket mer än vad det kan förefalla. Höjdarna inom Goldman Sachs och dess utlöpare är en del av ledarna bland Illuminati folket, och detta rättsanspråk angående bedrägliga affärer är ett stort steg mot att ta ner Illuminati gruppernas globala finansiella nätverk via vilket de finansierar andra illvilliga globala verksamheter.

Illuminati är inte en organisation där medlemmarna har visitkort, utan det är istället ett ”samlande” namn för olika grupper och ett stort antal mäktiga individer som har kontrollerat eller ansenligt påverkat de mest väsentliga aspekterna av livet runt om i er värld under århundraden. På senare år har de också blivit kända under andra namn, som till exempel den hemliga regeringen, Ny Världsordning, mörk kabal eller elit; och de inkluderar toppersonerna i finansiella institutioner, marknadsinvesteringar, multinationella företag, religioner, utbildning, nyhetsmedia, militären, rättssystemet, det medicinska ”etablissemanget”, föreskrivande och rådgivande organ, kungliga familjer och Sionister.

De har kontrollerat regeringar, startat inbördeskrig och internationella krig, orsakat svält och utbredd fattigdom, skapat strålande tider för industriledare och depression för de fattiga, släppt ut virus - tillverkade i laboratorier, dödat oppositionen. De har instiftat orättfärdiga lagar, Sataniska ritualer, kemispår och andra giftiga föroreningar, förstörelse av djurlivet på land och i havet, hjärnkontroll, den ”olagliga” narkotika industrin, urholkandet av rättssamhället och förnekande av gudomligt givna friheter. I korthet, Illuminati grupperna har mycket djupt och negativt påverkat allt liv på Jorden – ja, till och med själva Jordens liv!

Det är på grund av Illuminati gruppernas långa herravälde med blodshandlingar, korruption och förtryck som för sju årtionden sedan gjorde att Jorden låg på sin dödsbädd. Hennes rop av förtvivlan var kallelse på hjälp, och Gud godkände omedelbart hjälp från spirituellt, intellektuellt och teknologiskt avancerade civilisationer. Med en så massiv injektion av ljus och teknologi som ni har svårt att tänka er, lyckades ett stort antal medlemmar från er universala familj att stabilisera planetens omloppsbana och utförde andra nödvändiga åtgärder. Deras ovärderliga assistans är på plats än idag, en del av det riktas mot att förhindra att Illuminati gruppernas planer genomförs.

En del människor som är medvetna om existens av Illuminati tror att de är alla reptilier. En del är det, speciellt inom de kungliga familjerna, vilka har hållit sina blodlinjer rena till stor utsträckning, men människor finns också med i Illuminati gruppernas ledarskick. De flesta reptilier är långt mer avancerade än Jordens mänskliga civilisation i fråga om intelligens och teknologisk utveckling och de har en stark krigar mentalitet; det är emellertid inte de olika generna i de två raserna, utan snarast val av fri vilja som gjordes av en individ i den ena eller andra rasen som ledde till diaboliska aktiviteter. En själ kan ha en mycket avancerad intelligens och samtidigt mycket ringa ljus, förutom gnistan som är dess livskraft.

Precis som det finns ljusfyllda mänskliga själar runt om i universum så finns det också ljusfyllda reptilier. Den senare gruppen, som är ivriga att skingra den felaktiga uppfattningen att deras ras är lika med mörker, arbetar sida vid sida med människor och andra raser för att förhindra ansträngningarna från deras mörka systrar och bröder, varhelst de sprider förödelse. Dessutom, när som ljuset har intensifierats på Jorden så har både reptilier och människor övergett det mörka lägret och förenat sig med ljuset trupper.

Vet reptilierna på Jorden att de är reptilier? Det finns kanske undantag, men så vitt vi vet, reptilier som lever bland er, varse sig de är inom ljuset eller i mörkret, så vet de vad deras ras är. Det finns mer hybrider mellan människor och reptilier än det finns rasrena reptilier på planeten, och de flesta är inte medvetna om deras stamträd. Det spelar heller ingen roll! Ras är enbart en skillnad när det gäller DNA, och det påverkar aldrig val av fri vilja för antingen gudliga handlingar eller mörka ansatser, eller, respektive, spirituell utveckling framåt eller bakåt.

Nu så finns det en annan ny utveckling i USA och det är en mångmillion ersättning av en domstol till den mannen, vilken som pojke, var sexuellt antastad av en Boy Scout ledare. Också detta har implikationer långt bortom rättsstämningen. En fortsatt undersökning av de mörka aspekterna av denna enorma ungdomsorganisation tillsammans med att man går efter Vatikanens sedan länge beskyddande av pedofila präster kommer att till sist nå toppen av Illuminait gruppernas lukrativa internationella industri med sexslavar och likväl avslöja att högkvarteret för Satanismen finns mitt i Vatikanen.

Även om dessa senaste två rättsliga processerna är mer än välkomna, så vet vi att de inte är de dramatiska avslöjandena som ni har väntat på. Alla ljussjälar i detta universum skulle älska att se hela uppsättningen av sanningen skjuta fram som ett oändligt fyrverkeri i stället för tillfälliga gnistor, men det är ett måste för skapandet av ett fredsälskande och ärligt globalt samhälle att sanningarna kommer fram via rättsliga processer baserade på oklanderliga bevis. Den andra väsentliga frågan är hur mycket chockerande information som era psyken kan hantera på en gång.

Ni kan förvänta er att Illumaniti grupperna kommer att strida hårt hela vägen, men att deras mörka aktiviteter blir allmänt kända kan inte kringgås, och ännu mindre stoppas. Dörren står på glänt och de kan inte göra något för att förhindra att den öppningen blir bredare och bredare tills att vibrationerna från det inkommande ljuset är så kraftiga att de övervinner allt tänkbart mörker på planeten. Så tvivla inte för ett ögonblick på att ljuset vinner – i kontinuum, dit Jorden snabbt är på väg, har ljuset redan VUNNIT!

Vi är förtjusta att se att en del av er har associerat utbrottet av vulkanen på Island med mänsklig teknologi, vilket är korrekt. Detta var inte Moder Jord i aktion, och inte heller riktningen på vindarna som skapade avbrott inom flygtrafiken, strandsatte tusentals resande och orsakade enorma finansiella förluster i de drabbade länderna. Detta var de påtänkta effekterna då Illuminati grupperna använder sig av alla tänka medel för att skapa rädsla, kaos, förvillelse och vilseledande för att förhindra officiella uttalanden om närvaron av utomjordiska civilisationer. Eftersom avslöjandena ger budskap om det totala uppdragandet med rötter av Illuminati gruppernas ondskefulla globala herravälde, så kommer intet att stoppa dem från att förhindra att TV sändningarna med introduktion av vår rymdfamilj sker.

Troligt som det kan se ut så låg dock inte Illuminati grupperna bakom flygplansolyckan och förolyckandet av Polens president och andra statliga, militära och nationella ledare. Överenskommelserna innan födseln av alla dessa personer inkluderade att de skulle gå bort i en grupp tillsammans vid denna tid utav två anledningar: Denna tragiska förlust för det polska folket kommer att inspirera dem till att lyfta sina vyer när det gäller den framtida kursen för deras land; och undersökandena av orsaken till kraschen kommer att få upp spåren till var korruption, bedrägeri och svek existerar så att dessa kan komma fram i ljuset.

I detta finns det både skillnader och likheter med döden av prinsessan Diana. Fordonets krasch och ambulansen långa omväg till sjukhuset iscensattes av Illuminati grupper bestående av Englands kungliga familj; och Dianas fysiska bortgång var också ett själskontrakt med två ändamål: Inte bara så skulle många andra bli inspirerade att utföra de reformerna, som hon anslöt sig till, till en utsträckning som hon själv inte kunde ha gjort om hon hade levt; men också alla de åren då den kungliga familjens avståndstagande från Diana och deras kalla reaktion till världens stora sorg och uttryck av kärlek för henne skapade tvivel angående integriteten av det brittiska kungahuset och misstänksamhet om deras involvering i hennes död – ifrågasätta vad som tidigare var helt givet är det första steget mot ett öppen sinne.

Vad innebär ”tea party” rörelsen för den Amerikanska politiska framtiden? Liksom alla ytterlighets element i ett samhälle, oberoende av religiös, etnisk, kulturell eller politisk bakgrund så har dessa individer blivit förda tillsammans av rädsla inför förändringar och avsaknad av kunskap om sanningen. Radikalers uppförande inom alla grupper ger nyhetsrubriker medan gräsrots organisationer som utför sitt arbete i tysthet och inför positiva förändringar inte ger rubriker, men det är det senare som är den konstant växande kraften bakom spirituell förnyelse av Jordens innevånare och transformation av er värld.

Vi önskar också att säga att ljuset inom er, vilket är exemplifierat av er egna liv, är en livsviktig aspekt av denna era utan motstycke på Jorden – i själva verket i hela universum. Ert ljus flödar ut och når andra som då vaknar upp och inser deras egen potential som en kraft för godhet och reformation. Var person som uppnår denna insikt blir inte bara en lyckta för de själar som fortfarande slumrar, men varje öppnat hjärta och sinne bidrar till ljuset i det kollektiva medvetandet av Jordens invånare och påverkar godartat hela universum. Det är hur mäktiga var och en av er är!

Min oro är att den Amerikanska regeringen kommer till slut att bli tvungna att medge att den nationella skulden är så ofantlig att den aldrig kan bli betald tillbaka. Vad är sannolikheten av att detta händer, och om det händer, vad kommer härnäst? Arbetslöshet är den övergripande ekonomiska frågan som de flesta länder står inför; hur löser man det när det inte finns tillräckligt med arbeten i världen för alla som behöver ett? Mitt lands ekonomi var allvarligt påverkat av vad som hände i USA; det verkar som att vemhelst som behövde en ”hjälp skjuts” såg till US för att få hjälp – vart kan vi nu gå? Under antagande att den globala ekonomin återgår till en stabil kurs, hur kommer det att hjälpa de länder där ett fåtal korrupta individer orsakar att befolkningen lever i eländig fattigdom? Hur länge kommer de finansiellt hårda tiderna som påverkar miljarder liv att pågå?

Dessa allvarliga frågor kommer att lösas i den utsträckning som är möjligt genom ansträngningar av kloka ledare med spirituell och moralisk integritet, men de kan inte helt lösas förrän Jorden är i den fjärde densiteten, där skillnaden mellan er värld av idag och livet i den Gyllene Eran är så enorma att för er är det otänkbart. Så för ögonblicket kan vi enbart säga att de ekonomiska svåra tiderna som folk står inför runt i världen kommer att lindras gradvis tills att Jordens invånare avslutar deras valda karmiska erfarenheter och individerna som håller sig fast till mörka sätten stegvis lämnar planeten. När dessa pågående processer är avslutade – och de kommer att vara så till slutet av 2012 – kommer befolkningen på Jorden att ha den spirituella uppfattningen och förhöjt medvetande som är basen för ett hälsosamt glädjerikt, samarbetande och fredligt levande med välstånd för alla.

Läsare har frågat om personer som var djupt älskade eller hållna i vördnad, till exempel Moder Maria, Martin Luther King, Moder Teresa, Michael Jackson och specifika familjemedlemmar, i princip: Känner vi i själva verket deras spirituella närvaro? Kommunicerar de med oss via drömmar? I själva verket så är dessa situationer av närhet möjliga, till och med sannolika i dessa tider då mer och mer kunskap på själsnivå om Enheten av Allt når medvetande nivåer. Den mäktiga energin från Moder Maria omfamnar hela Jorden i en mantel of kärlek; och kärleksförbindelserna mellan folk på Jorden och deras älskade själar i Nirvana är ett evigt förband – att starkt känna deras närvaro är helt naturligt. Att dra till er energin från själar i andevärlden som ni inte personligen kände, men som ni mycket beundrar och ofta tänker på är ”attraherandet av likasinnade” i aktion.

Vad ni tänker på som en drömkommunikation kan vara fragment av minnen från era besök med dessa själar; men eftersom trossystemen i tredje densitet inte inkluderar reella besök från de levande till de ”döda”, så är den accepterade tolkningen att ni drömmer om dem. När som Jorden höjer sig in i högre och högre vibrationer, så kommer ert medvetande att fortsätta att expandera tills att ni mycket klart kommer ihåg besök med många själar inom de astrala planen där energin är förenlig med er egen.

Hur kommer musiken att vara i den Gyllene Åldern? Oberoende om ni utför, lyssnar eller dansar med den så kommer musiken att vara lika upplyftande, varierad, spännande, sångbar, melodisk, lyckligt nostalgiskt eller majestätiskt i omfång som den nu är. Vad som inte kommer med in till den Gyllene Åldern är ”heavy metal” musik, texter av destruktiv karaktär och nyklassisk musik full med dissonans. Dessa typer har sin plats för tillfället, men de är av mycket lägre frekvens än de vibrationer som tillhör den Gyllene Åldern inom vilket allt är harmoniskt.

Valet av frågor i dessa meddelanden är baserad på antingen vårt medvetande av vidspridda funderingar och intressen eller en fråga som uppkommer i enbart ett sinne eller kanske några stycken, men det ger oss en möjlighet att tala till vad som kan vara tankeväckande för många. Det senare är fallet för de följande två frågorna.

Om jag blir en ägare av skjutvapen, kan min själ fortfarande utvecklas eller gör detta att min själ går nedåt i utveckling? Att äga ett skjutvapen är inte annorlunda från att äga en bil eller en telefon, en färgglad stor boll eller en flaska brandy – ingen av dessa eller några andra objekt påverkar av sig själva tillväxten av själen på det ena eller andra sättet, men deras användning gör så. När en revolver används av en person i en överenskommelse innan födseln för att döda någon i samma överenskommelse och när detta balanserar erfarenheter i tidigare liv för båda två och fulländar deras själakontrakt för att avsluta karma i tredje densiteten så utvecklas båda själarna till fjärde densiteten. Att skjuta någon livsform i rent nöje av att orsaka död och att skjuta djur som en sportsaktivitet orsakar en tillbakagång i själens utveckling, vilket också all form av tortyr av levande varelser.

Varje liv, oberoende av hur obetydligt ni kan tycka att det är, är en själ. Dess livskraft kommer från den Hösta Varelsen i detta universum, vars energi är kärlek-ljus väsendet av Skaparkällan, den Högsta Varelsen av kosmos, vari allt liv i alla former har sina gudomliga Begynnelser.

Det är inte samma sak som att säga att varje liv har skapats med gudomlig intention – så är det rakt inte! Sedan urminnes tider ämnade mörkret att göra livet sjukligt och försvagat för att till slut förstöra det, och för detta ändamål skapade de mikrober. De ville att högre livsformer skulle plåga än högre former så de gjorde insekter och råttor som bärande av smitta för att sprida smittande sjukdomar som de också hade satt samman. De gjorde djurformer som hade dödliga gift och instiftade våldsamhet i en del djur som tidigare hade levt fredligt med andra, och på så sätt etablerade de kedjan av rovdjur och villebråd.

Om en av dessa olika livsformer utgör en livsfara för en människa eller ett försvarslöst djur i människans omsorg så sparas livet som var i fara från dödandet av den livsformen. En sådan handling påverkar inte negativt den personens spirituella utveckling, och beroende på omständigheter, kan påskynda själens tillväxt. När det ända sättet för att förhindra en person från att döda en annan är att skjuta den tilltänkta mördaren, så är resultatet för den som skjuter till stor del beroende på den emotionella eftereffekten.

Och: Är det möjligt att det kan finnas mer foster än det finns själar som väntar på inkarnation? Nej. Även om varje själ vars sista fysiska liv var på Jorden går till Nirvana – även om det blir bara ett kort besök på vägen till en annan destination – så är det inte bara innevånare från Nirvana som kan inkarnera på Jorden. Själar i hela universum vars energi är kompatibel med er världs kan välja att förkroppsliga där när det finns en idealisk barn-förälder situation och en miljö för möjlig själslig tillväxt.

En del innevånare på Nirvana är där för att återhämta sig från svåra liv inom andra civilisationer, och de kanske väljer att tillbringa deras nästa liv på Jorden. Besökare till Nirvana, vilket är en populär semesterort på grund av sin skönhet och variation, kanske också vill göra så. Dessutom, själar som är fria andar – i detta fall, svävande runt universum utan till och med en eterisk kropp – kan bestämma sig för att inkarnera för att dra nytta av vad en kropp kan erbjuda som livet i andlig form inte ger. Själar i en del högt spirituellt och intellektuellt utvecklade civilisationer tar inte kroppsformer, utan lever i skiftande, ångande och självlysande strömmar eller i varierande magnifika energimönster eller inom ängel lika musik toner.

Vi har pratat om mänskliga och andra raser och ”ultra” själscivilisationer, men för en diversifierad erfarenhet så kan själar också välja att uttrycka en del av deras energi i andra typer of livsformer, i vanliga fall djur som har en hel del förbindelser med folk.

Och när det är dags för någon bosatt inom Nirvana att inkarnera, så är det inte nödvändigtvis tillbaka till Jorden. Själar som behöver mer erfarenheter inom tredje densiteten kan välja en annorlunda civilisation inom samma energidensitetsplan, själar som har utvecklats spirituellt väljer i vanliga fall att förflytta sig till andra civilisationer, och de som har gått nedåt i utvecklingen börjar på nytt i primitiva placeringar. Ordningen inom universum ger oändliga tillväxtmöjligheter för alla själar!

Många människor ställer samma fråga som läsaren som skrev; Hur kan jag förflytta mig bortom känslor av depression och orörlighet? Orörlighet är en naturlig kompanjon till, eller en del av depression, och även om de är vanliga reaktioner till de högre frekvenserna så kan de också vara orsakade av kemiska obalanser i kroppen. Om en pålitlig vård institution utesluter det senare kan ni förflytta er bortom känslan av depression och orörlighet genom att sluta att fokusera era tankar på detta besvärande tillstånd. Genom lagen av attraherande så vidmakthåller ni en oönskad situation genom att ständigt tänka på det, och att ändra era tankar kan göra er fria. Det tar en ansträngning att byta från negativt tänkande till positivt, så be om ”gudomlig” hjälp – och samarbeta med era hjälpare!

Vi erbjuder gärna några vanliga förslag som kan assistera er att komma över en depression när dess orsak beror på omständigheterna: Sov så mycket som möjligt. Ta inte några piller mot depressionen – kemikalier kan temporärt lindra symptomen även om de fördjupar själva depressionen. Drick mycket rent vatten och hälsosamma juicer; undvik mat med tillsatta kemikalier. Motionera – att promenera i områden där Naturen flödar över är speciellt återställande – och umgänge med djur är upplyftande för humöret. Gör en lista på alla era välsignelser i livet, vilket börjar med själva livet. Istället för att dras in en diskussion så försök att se situationen från den andra personens perspektiv – ert lugna svar kan ta udden ur den andra personens ilska. Undvik våldsamma underhållningar; titta på komedier och hjärtevärmande shower, läs lättsamma böcker. Anmäl er som frivillig i en av er kommuns välgörande aktiviteter. Lär er ett nytt ord varje dag. Gör små förändringar i er dagliga rutin. Lyssna på lugnande musik, och om ni har musiktalang, sjung eller ta fram er fiol eller dragspel. Le ofta – titta i spegeln och le mot er själva, och skratta!

Finns det en speciell eller specifik bön som alla kan säga för att hjälpa med att föra in mer ljus? I högsta grad, meditering i stora grupper och grupper för att be tillsammans med samma mål kan ha underbara effekter, och det finns många mantra eller ord som har en speciell mening för er. Men det är vad som är i varje persons hjärta som utgör det ”kollektiva hjärtat” och som leder till ljusfyllda händelser. Speciella eller specifika ord behövs aldrig, men att älska och hedra sig själv och andra behövs alltid!

Den största kraften i kosmos är energin utav kärlek-ljus, det där rena väsendet från Skaparkällan från vilken varje själ har sitt ursprung – det är Enheten av Allt, oskiljaktighet av alla själar oberoende av formen de är i eller var i universum som de är. Det är därför som vi känner både kärlek och nedstämdhet för våra bröder och systrar bland er som orsakar smärta för andra, precis som Jordliga familjer älskar deras medlemmar även när som de beklagar deras handlingar.

Vi hedrar grundläggarna av ”The Love Foundation and Global Love Day”, vilket firas varje år den första maj och dess tema detta år är ”Kärlek Börjar Med Mig”. Med tacksamhet för Harolds och Johns tillåtelse så tar vi avsked denna gång genom att dela med oss av deras mycket vackert uttryckta meddelande:

Vi erkänner denna dag som ett symboliskt uttryck för att vi kan välja att älska var och varje dag då vi kommer samman och förenar oss som en kollektiv mänsklighet genom ovillkorlig kärlek.

Vi är en mänsklighet på denna planet.

Allt liv är sammanbundet och ömsesidigt beroende.

Alla är del av den Universella förbindelsen i kärlek.

Kärlek börjar med ett accepterande av själv och förlåtelse.

Vi omfamnar mångfald med respekt och medkänsla.

Tillsammans gör vi en skillnad genom kärlek.

www.thelovefoundation.com

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.