Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 30, 2009

SaLuSa, December 30, 2009

Det finns en känsla av förväntan i luften när som ni går igenom de sista dagarna av detta år och mot 2010. Ni finner att många källor är överens om att det kommer att bli ett av fulländning. Vad som startade för många år sedan med löften om stora förändringar inom er civilisation bär nu frukt. Det är inte längre en fråga om det kommer att inträffa utan när, och 2010 kommer snabbt att se de första av många förändringar. Våra allierade är helt förberedda att genomföra deras del, och har övat sin roll för de kommande månaderna. Det finns hela sekvenser av händelser som gradvis kommer att uppfylla planen för ert upphöjande. Förändringar inom ert Universum fortsätter som alltid i riktning mot ert Upplyftande, och på en energetisk nivå kommer Jorden också att påverkas. Ni kommer att förstå, Mina Kära, att förändringar av denna magnitud inte kan försinkas av Mänskligt agerande.

När som ni ser tillbaka mot händelserna under 2009 kanske det är svårt att hitta många positiva delar. För oss är dock valet av Barack Obama som President för USA en stor seger för Ljuset. Hans inflytande och önskan om världsfred inför viktiga förändringar, men vägen är inte på något sätt lätt. Det finns många som motsätter sig hans auktoritet och ett svårt arbete görs än svårare. Ingen President har tjänat hans mandat period utan en kontakt från oss och vi är förtjusta att arbeta med Obama, som är en av de få som har satt världsfreden i första rummet. Allt rör sig runt denna fråga, och så småningom kommer andra länder att arbeta tillsammans för att smida en gemensam plan som uppnår succé. För närvarande finns det alltför många människor på maktpositioner som gör framstegen smärtsamt makliga. Detta kommer att ändras i en nära framtid och ni kommer att se ett stort utflöde av energi som kommer att galvanisera många grupper till handling.

Lyckligtvis hålls allt i balans av Ljusets krafter och därför är er seger över de mörka Tjänarna förvissad. Det finns redan förvillning och inbördes kamper bland dem och detta kommer att bidra till deras sönderfall. Som alltid observerar vi noggrant vad som händer på och utom Jorden. Vi kontrollerar utsträckningen till vilken ogynnsamma förhållanden skapas, antingen med avsikt eller av naturliga anledningar. Vi måste tillåta förändringar som behövs för Moder Jords rening, men vi kan återrikta energier på ett sådant sätt att massiv förstörelse undviks. Det är också vårt ansvar att minimera utsträckningen av personliga skador och förlorade liv. Vi har dock inte en helt fri hand, då det finns många faktorer som involverar karma och den större planen för Mänskligheten. Vi tjänar de som överblickar Skaparens Plan för ert Universum. Upphöjning kommer att äga rum vid slutet av denna cykel, och det kommer att inträffa ganska naturligt och i enlighet med Universell Lag.

Under tiden ser vi att många av er har vaknat, och öppnar ert medvetande mot nya nivåer av förståelse. Det kommande året gör det möjligt att uppnå än större framsteg, då som de inkommande energierna snabbt ökar sina krafter. Det kommer att ge alla möjligheten att förena sig i Upplyftningen, om de så önskar. Det är ert val och er fria vilja respekteras och äras som alltid. Livet är evigt och själen oförstörbar, så det finns inget behov att påtvinga ett beslut. Er utveckling kommer att framskrida i en takt som passar er, och ni kan förlänga er erfarenhet i den tredje dimensionen om det är det ni önskar. Eftersom den existerande Jorden kommer att upphöjas blir det dock på en annan planet som är förberedd för sådana erfarenheter.

Ni har uppnått så mycket under en relativt kort period, och nu har ni nått punkten vid vilken era strävanden kommer att belönas. Vad som ansågs vara ouppnåeligt för ett par årtionden sedan är nu inom ert sikte. Istället för att gå mot en undergång har ni lyft er själva upp över de lägre energierna och nått en platå där ni är bortom inflytandet av de mörka krafterna. Ljuset råder ensamt och kommer att fortsätta att skapa klyfta mellan det och dem, vilka kommer att finna att deras huvudsakliga vapen av rädsla blir mindre effektivt. Folk är mycket visare och mer medvetna än de någonsin har varit tidigare, och de vet att allt de behöver göra är att fokusera sig på Ljuset. Det är ert skydd och samtidigt lyfter det upp ert medvetande, och kanske för första gången ser ni mer klart. Genom intuitivt tänkande blir sanningen uppenbar, och ni har insett att all kunskap är inombords.

Snart kommer händelserna runt Avslöjandena starta en serie av uppenbarelser vilka kommer att informera alla om sanningen angående vad som har gjorts i deras namn. Det kommer inte att finnas någonstans att gömma sig för de som avsiktligt har misslätt folket och deras handlingar kommer att uppvisas. Sanningen kommer att komma ut på ett sådant sätt att det kommer att bli omöjligt att den blir manipulerad eller omstuvad, för att skydda de som har lurat er. Obestridliga bevis finns redan som kommer att tas fram som belägg för anklagelserna, vilka är i form av högförräderi mot folket. Som vi tidigare har förklarat och kommer att repetera igen, vår avsikt är inte att bestraffa dem. Vår avsikt är enbart att fastställa var kriminella handlingar har ägt rum, för högre auktoriteter att behandla. Vi har inga hatiska känslor eller önskan om hämnd, och i själva verket ser vi alla själar som bärandet av Ljuset. Vi vet att med tiden kommer även de mest gudlösa själarna att återkomma till Källan, och det måste helt enkelt vara på det sättet. Själar kan bli återabsorberade, men inte på något sätt förstörs de, som en del tror. Betänk, Mina Kära, skulle Skaparen förstöra hans egen skapelse, vilket är del av Skaparens Kärlek och Ljus. Vi av den Galaktiska Federationen har kärlek för allt liv, och upprätthåller dess rätt att leva ut sin planerade evolution.

Människan har utvecklats mycket snabbt, vilket är att förvänta då dualitetscykeln skapar idealiska förhållanden för snabba framsteg. Återigen, Mina Kära, inse att utan de mörka Tjänarna skulle ni inte ha kunnat mäta hur långt ni har utvecklat er. De har presenterat utmaningarna vilka har gjort att ni har reagerat eller gått under med dem. Nu när ni har nått en viss nivå har dualiteten mycket lite mer att erbjuda och det är dags att gå vidare. Vi är här för att se till att ni tar tillfället iakt att göra så. Upplyftningen är därför fokuseringen av alla våra ansträngningar och vi skapar en väg mot den som reflekterar ert högre medvetande. Ni rör er mot ett nytt uttryckande av Jorden, och tillsammans deltar vi alla i den processen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och önskar er all framgång med att genomföra era goda görningar för säsongen och medkänsla in i det Nya Året.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.