Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 1, 2010

SaLuSa, January 1, 2010

Mina Kära, här är ni nu inför ett år som lovar uppfylla era förväntningar, men många är ändå oroliga för ni har länge väntat på de förändringar som kommer att lyfta upp er. Ni ser till oss för tecken om fullbordan, för vi är i själva verket centrala figurer i allt som händer. Tills att ni är helt involverade är det naturligt att det verkar vara utanför er kontroll. Så ni väntar på att händelser sker som förutsatt, och vi gör vårt bästa med att hålla er informerade om vad som händer. Förutom att bli mer djärva med vår närvaro i luften runt er är det inte mycket vi öppet kan göra innan Avslöjandena.

Utom Jorden är det dock mycket som händer och det mesta av vårt arbete sker ombord våra skepp. För att utföra våra observerande skyldigheter behöver vi inte vara nära er, för vår teknologi tillåter oss att utföra det från våra skepp stationerade utanför er atmosfär. Även om ni ser våra Moder Skepp av olika storlekar föredrar vi att använda våra scoutskepp om vi behöver komma närmare er. Vi stannar normalt inte länge i en och samma position särskilt länge, men vid olika tillfällen förblir vi stationerade under en längre tid för att låta er se verkligheten av vår närvaro. Vi förföljs oftast av era flygplan, men deras försök att gripa oss är ganska meningslösa. Vi har möjligheten att accelerera mycket snabbare än något normalt flygplan ni har och vi kan försvara oss med lätthet om vapen används mot oss. Vi är inte här för att skapa onödig konfrontation och för oss har det alltid varit en fredlig utflykt när vi besöker er planet.

Vi kan säga att alla större händelser som är nödvändiga för er frigörelse från den gamla regimen kommer att börja detta år. Vi ämnar fortfarande placera den sista kabalen in i en position, där de inte kommer att ha något alternativ annat än att ge upp sin makt position. Den är redan betydligt mindre än vid början av detta årtusende och våra allierade driver dem allt längre från sina planer för total kontroll. Samtidigt så blir ni folket skickligare att se sanningen när ni ser den och är mer urskiljande när det gäller er personliga framtid. Detta år kommer att bli början på många dramatiska händelser och ni kommer att se planen för överflöd och andra förmåner som har lovats er att falla på plats. Så mycket hänger på Avslöjandena eftersom utan vår hjälp kunde ni inte ensamma besegra de mörka Tjänarna eller att börja koordinera de krafter som är nödvändiga för att rena Jorden.

Tiden är nu knapp och vi är redo att agera med några sekunders varsel. Var förvissa om att ni är säkra från försök att skapa en stor incident som ger de mörka tjänarna makt över er. En av de tidiga delarna av vår plan är att återinföra era rättigheter, och drakoniska lagar som icke är konstitutionella kommer att avskaffas så snart som möjligt. Framsteg härstammar från att skapa en ny mentalitet mot varandra och en önskan att ge hjälp varhelst det behövs när som ni genomgår denna period av förändring. Er potential är obegränsad och vi vet att när ni förstår meningen med vad som händer kommer ni helhjärtat att ge av er själva. Det finns en regnbåge av många olika strålar av ljus som lyfter upp ert medvetande, och det för in löftet om den Gyllene Åldern där allt är i absolut harmoni och fred. Vad som håller på att hända på Jorden är de första stegen mot att etablera strukturen för detta att manifestera. Denna vision hålls i era hjärtan och Upplyftning är processen som kommer att leda er mot det. Förlora aldrig siktet för ert mål då ni är skaparen av er verklighet. Ni projicerar kontinuerligt er energi in i framtiden och varje individ spelar sin roll för att bestämma hur det skall bli. Som det heter ”var på Jorden, men inte av den” och tillåt de lägre energierna att bli transmuterade, utan att ta er uppmärksamhet bort från ert livs plan och öde.

Om vi tittar på sannolikheterna för de närmaste åren ser vi fullbordan av denna cykel of dualitet i enlighet med Skaparens påbud om att det skall sluta framgångsrikt. Om vi skulle förvänta oss var ni skulle vara vid slutet av detta år så ser vi förändringar i myndigheter och regeringar samt de första tecknen på programmen av överflöd. Detta betyder att Avslöjandena redan har ägt rum och ett antal andra projekt är på gång. Enighet i världen är en stor faktor för att bestämma hur snabbt framsteg sker och det blir lättare att uppnå när väl ledarna av varje land överensstämmer med vår plan. Om det blir någon försening ser vi att människor kommer att demonstrera sin makt att bestämma sin egen framtid. Vid den tiden kommer ni att ha blivit informerade om meningen av slut tiden, och ni kommer inte att ha några illusioner om var er framtid ligger. Falskheterna och lögnerna som har hållit er i mörkret när det gäller ert verkliga ändamål i livet kommer att ha avslöjats. En del själar kommer fortfarande att vägra att erkänna sanningen men deras förnekande betyder att deras framtid kommer att bli enligt deras tro. Gud påtvingar inte Skaparens Plan på någon som väljer en annan erfarenhet, eftersom det är känt att de så småningom kommer de att finna vägen till de högre dimensionerna och Ljuset.

När som fler av er tar en position och projicerar de positiva energierna runt omkring er, så transmuteras energin av rädsla som fortfarande råder på Jorden. Detta försvagar på egenhand förmågan av de mörka Tjänarna att behålla sitt grepp om er och de har inget annat sätt för att förhindra att ni helt och fullt förflyttar er in i Ljuset och Kärleken som är runt omkring er. Det är ert tysta vapen liksom Ärkeängel Mikael’s svärd som sveper bort mörkret som har gömt sanningen för er. Ni kan lyfta en annan själ helt enkelt med ett leende eller ett snällt ord, då vardera bär Ljuset som lyfter dem upp. Ni kommer att finna att det ger stor glädje att göra så och kommer att så småningom leda er till Villkorslös Kärlek vilket är ert slutgiltiga mål.

Påbörja 2010 med den mest positiva attityden ni kan tänka er och vi kan inte begära mer än så. Det kommer att bli mer prövande tider men deras påverkningar kommer inte att bli bestående, och ni kommer snart att se formerna på det som komma skall. Tänk på 2010 som starten på en ny början när som ni ser den gamla regimen bli bortsvept, med vetskap om att det blir permanent – de kommer inte tillbaka. Deras inflytande sinar redan och deras strukturer undermineras av våra allierade. Ha förtröstan och tålamod då ni i sanningen är vid början av ett historiskt år, vilket kommer att bli av stor betydelse när det gäller er framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius, och skickar välönskningar till er alla med hopp om ett Gott Nytt År från den Galaktiska Federationen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.