Home > > Kris Won, November 2, 2011

Kris Won, November 2, 2011

EL MORYA


Üstat olan kişi, daha az evrim geçirmiş olan kız ve erkek kardeşlerinizin ilerlemelerine yardım etmek için, bu işi şan ve şöhret aramadan, gururlu tavırlar göstermeden, sessizce ve suhuletle yapar. O, bilgeliğin adayı ve öğrencisi olanlarla işbirliği içinde, diğer inisiye olmuş üstatlarla bu işi paylaştığını bilir. Ancak o evrende, yaratıcı tarafından bir misyonu yerine getirmek için seçilmiş bir varlıktır yalnızca. Öyle ki, bu misyonu dikkatle, fedakarlık ve tam bağlılıkla yerine getirir.

Konuşanı bilmez ve bileni söylemez. O her zaman kendisini fiziksel planda adanmış faaliyetine yönlendiren kendi içsel mevcudiyetinin sessizliğinden hareket eder. Asla hiç kimseyi incitmez, istemeyerek de olsa. Doğduğundan beri içinde varlık bulduğu, geçici bir bedende yaşasa da, fiziksel bedeninin sağlığını korumak dışında kendisiyle ilgili endişeleri de yoktur.

Eğer öyle gerekirse, günlerce yiyeceksiz ya da geceler boyu uykusuz kalabilir; ancak bunu şikayet bile etmeden yapar. Tanrı tarafından İlahi Planında O’na hizmet etmek için kendisine verilen fırsattan dolayı varlığı mutludur.

Onun bastığı zemin ki kutsanmıştır ve o bir ölümlü formuyla zarflanmış Lord’un Nefesidir.

Kaynak: Master El Morya

Kanal: Kris-Won

Çeviri: BDostShare |