Home > > Sheldan Nidle - September 3, 2013

Sheldan Nidle - September 3, 2013

10 Cib, 19 Uo, 10 Caban

Selamat Balik! Bugün de size söyleyecek çok şeyle geldik. Bildiğiniz gibi, büyük zaferinize yol açacak olan çeşitil olaylar yürürlüktedir. Geçen hafta söylediğimiz zorunlu evrak işleriyle ve imzalarla ilgilenildi. Müttefiklerimiz dünya sahnesinde çeşitli durumları yönetmektedirler ve karanlığın büyük bir yangın felaketi çıkarmaya çalışma çabalarını durdurmak için gözlem filomuzu rica ettiler. Dünyanızdaki herhangi bir önemli şeyi başarmak çok büyük bir mücadeledir; çünkü çeşitli küresel toplumlarınız tarafından yaratılan acayip karışıklıklara ek olarak, karanlık tarafından yerleştirilen kültürel inançlarınız ve idari gelenekleriniz tarafından konulan engeller vardır. Bununla birlikte, bu potansiyel engeller müttefiklerimiz ve konsolosluk bağlantılarımız arasındaki yürürlüğe giren çok ayrıntılı bir planın yardımıyla aşılacaktır ve bu yaratıcı çözümler şimdi uygulanmakta ve toptan başarılı sonuç alması beklenmektedir. Bu arada, sizin mevcut ekonomik sisteminiz karanlık kabal tarafından birkaç on yıl önce hareket geçirdiği finansal çöküşün tamamlanmasını kapsayan bir geçiş döneminden geçmektedir. Aslında, bu şimdi sistemlerinizin kırılgın yapısında çok daha fazla olacaktır ve herkes için yeni bir ekonomik çağı başlatacaktır.

Bu yeni ekonomik çağ sizin kendi süregelen borç köleliğinizin sonunu getirecektir. Onun yerini Batı’daki bazılarının ekonomik jübile olarak adlandırdıkları küresel borç affı alacaktır. Para o zaman gerçek değer ölçeğine dayandırılacaktır. Toplumunuzda malların ve hizmetlerin fiyatları gerçek değerini daha doğru bir şekilde yapsıtan, yüksek enflasyon öncesindeki düzeylerine indirilecektir. Bununla birlikte, bu değer setleri geçicidir; çünkü bollukla birlikte, yeni teknolojiler devreye girdikçe, böyle değerleri gerçekten anlamsız kılacaklardır. Herbir hane halkı bir “ev içi Işık işlemcisi” nin alıcısı olacaktır. Bu işlemci şimdiki küresel ekonomik sisteminizi alttan alta destekleyen müşteri talebi ve üretim maliyetleri prensiplerine kesinlikle son veren, ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir şeyi anında yaratabileceğiniz bir araçtır. Bu noktada, ekonomik teorileriniz ve kavramlarınız geçersiz olur; bireysel temelinizin şekli bozulan alt yapısı ortada kaldırılabilir; ve daha önemlisi, Gaia’ın ekosistemleri üzerinde fosil yakıtlara dayalı bir ekonomi tarafından işlenen tahribat durdurulabilir.

Temel mallar ve hizmetler için endişelenmenize artık gerek kalmadığından, tüm dikkatinizi dünyanızın yaratılmasına ve yönetilmesine ayırmada özgür olacaksınız. Karanlığın kontrol etmek amacıyla sizi köleliğin uyuşukluğuna indirerek, tamamen sömürdüğü stresli yaşam durumundan kurtulacaksınız. Uyuşukluk eski düzenin bir ürünüdür ve yeni realite kök saldıkça, zihniyetinizden silinecek. Etrafınızda görünmekte olan yeni realiteniz, sizin coşkulu bir şekilde adanmanızı ve katkınızı gerektirir. Galaktik toplumunuzun şekilleneceği, bereketli bir yer olacak ve orada herbir üye yaratıcı bir şekilde bütüne katkı sağlayacak. Tanrı sadece ilahi bir mavikopya sağlamış olduğu için, bu doğal bir süreçtir. Her toplum bu kalıbı alır ve onu kendi eğilimine göre değiştirir. Sonuçta, her yıldız ülkesi üyeleri ortak yaratıcı özelliklerini işleyen bir galaktik toplum yaratmak için kullandığı zaman kutlama yapmak için bir neden bulurlar. Bu noktaya eriştiğiniz zaman, kendi benzersiz adaptasyonunuzu yaratmak için bunların olası versiyonlarının bir takımını size tanıtacağız. Bu büyük planın gerçekten muhteşem bir şeyleri sunmak olduğunu görebiliriz!

Bu yeni realite, kesinlikle tam bilinçli bir realitedir. Tam bilinçliliğin harikalarını kabul eden ve böylebir harika varlık durumunda ima edilen sosyal etiketi anlayan bireylerden oluşacaktır. Şimdi içinde olduğunuzdan çok farklı bir realiteye girmektesiniz. Heryerde, Birliğin benzersiz formunu yansıtır ve işleyiş tarzında bireyi vurgular. Sizinle açık temas kurabildiğimizde, sizi alacaklarınız için hazırlayabileceğiz. Şimdi bildiğiniz herşey baştan sona değişecek ve tamamen yeniden yapılacak. Galaktik bir toplumda, her kişi tamamen tanınacak ve onların benzersizliği kutlanacak; sırlar imkansızdır. Birbirine açık olmaktan ve birbirinden yaşamı öğrenmekten hoşnutuz ve büyük topluluğumuzun harikalarından keyif alıyoruz. Bunu ifade etmek için şarkılar söylüyoruz ve danslar ediyoruz. Gerçekten bizim Sevgimizin herbirimizi nasıl etkilediğini görebiliriz ve tüm muhteşem evreni nasıl etkilediğini anlayabiliriz. Bu sizin kısa zamanda gireceğiniz, harika bir şekilde şeyleri kapsayan tanımlanamaz bir dünyadır.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! İyi haberler getirdik. Şimdi içinde olduğunuz karanlık dünya üzerinizdeki gücünü kaybetmektedir. Ana dayanağını oluşturan kontrol yapısı daralmakta, hatta kaçamayacağı bir krize yakalanan finansal sistem kötüye gitmektedir. Yeni güven temeline dayanan para sistemi mevcut resmi-borç temeline dayanan sistemin yerini almaya başlamaktadır ve bu daha sonra birikmiş borcun büyüklüğü ile başa çıkma şansına sahip değildir. Tanrı, rahmetiyle, bu acımasız enflasyon yaratan sistemin ortadan kaybolmasına izin vermektedir. Halen, çeşitli yeni bankacılık kuralları yerleştirilmekte ve bunlar eski sistemin düşüşünü hızlandıracaktır. Bu şeytanı gücünden ve yeni dünyadan uzaklaştıran bu olayları içtenlikle karşılıyoruz ve ortaya çıkması hazır olan ve sizi iğrenç borç köleliğinden kurtaran, kişisel özgürlüğünüze geri döndüren dönüşümlerden gurur duyuyoruz ve övüyoruz. Tanrı dünyanızı ebediyen dönüştürecek olan olayları organize etmektedir!

Bu değişiklikler karanlığın uzun zamandır sizden sakladığı gerçekleri öğrenmenizi gerektirir. Daha da önemlisi, Üstatların öğretilerinin arkasındaki amaç, size sahip olduğunuz ve Gaia’ya ve bu kutsal yaşayan evrenin tüm yönlerine karşı ilahi sorumluluklarınızı size veren, sahip olduğunuz muhteşem gücü size göstermektir. Deslerimiz sizin ebedi sırlara ilişkin felsefelerinizin çokdaha derinlemesine araştıracaktır. “Ölüm”ün Işığın Yükselmiş Varlıkları için anlamı yoktur; fizisel alemler ile ruhsal alemler arasında gerekli oldukça ilerleyeceğiz. Bu yolculuklar sırasında, Yaşamın özünü ve Yaratıcının tanımlanamaz bilgeliğiyle ilişkisini öğreneceğiz. Bizim yaptığımız gibi, Yaratıma ilahi hizmetinizin doğasını keşfedeceksiniz ve, bilgeliğiniz arttıça, bunları ilahi planı gerçekleştirmek ve Yaşamın harika çoğaltımını yapan tüm varlıklara yardım etmek için kullanacaksınız.

Bizim için, ilahi hizmet büyük bir keyiştir ve bilgimizi paylaşma büyük bir sevinçtir. Yaptığımız şeyin herbir unsuru, Yaratıcının estetik bir modelini ileri sürdüğünün dışında, diğerlerinin yolunda benzerine sahiptir. Buna ilişkin kavrayışımıza dayalı olarak, bilgeliğimizi sizinle paylaşıyoruz ve size bu alemin tamamen Işığa dönüşmesine katkınızı sunada size yol gösteriyoruz. Bilgeliğimiz tüm şeylerin üst Kaynağından gelir. Bu birlik durumunu başardığınız zaman, kendi özünüzün bütüne katkı sağlamasından gelen heyecanı yaşayabileceksiniz ve tüm Varlığınız başaracağınız şeyin düşüncesiyle gururla dolacak. Bu Yaratıcının size sevgiyle emrettiği kutluluk durumudur ve yaşamınzın sonraki dönemi Varlığın tanımlanamaz durumuyla bir olmaya odaklanacaktır! Buna ruhsal ve uzay ailelerinizle biraraya gelme macerası eşlik edecektir.

Bugün, etrafınızda olmakta olan şeyler hakkındaki haftalık mesajımızı getirdik. Dünyanızda ve bu güneş sisteminde büyük bir değişim olmaktadır. Sizi doğal durumunuza döndürecek olan çok boyutlu bir “sarsıntı” dır bu: tam bilinçli bir Varlık! Bilin ki sevgili bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir ve Neşe içinde olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?