Home > > Sheldan Nidle - 27 Agustos 2013

Sheldan Nidle - 27 Agustos 2013

3 Muluc, 12 Uo, 10 Caban

Dratzo! Bugün size söyleyecek çok şeyle geldik! Işığın güçleri tarafından her gün kazanılan mevzilere rağmen, karanlık kabalın destekçilerinin vahşice pusuda beklemesiyle dünyanız gizli bir mücadele alanı olmaya devam ediyor. Bu uzatmalı operasyon Işığa ve onun nihai olarak beklenen zaferine kendini adamış olanlar için biraz cesaret kırıcıdır. Karanlık, artık bir daha olmayacak olsa da, herhangi bir şekilde Amerika Merkez Bankası (Federal Reserve) ve onun birkaç banka ittifaklarıyla ilgili olan uluslararası para sisteminin çoğunu kontrol etmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, Federal Reserve ve onun suçlu, yıkıcı uygulamaları can düşmanları ile yüzleşmektedir: bu kötü amaçlı ve iflas halindeki bankacılık birliğinin sahip olmadığı gerçek altın külçeleriyle bir ödeme yapması gerekli olacağı, önemli bir an yaklaşmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirememe Işığın güçlerine Federal Reserve’yi yetkilerinden menetme ve bu son derece illegal varlığı genel bir iflasa ve yasal el değiştirmeye zorlama fırsatı verir. Bu olay kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Federal Reserve’nin düşüşü mevcut fiili ABD rejiminin de düşüşünün sinyalini verir.

Bunun yanısıra, birçok yasal yürütme daireleri Amerikan hükümetinin çeşitli unsurlarını kuşatmakta ve Amerikan hükümetinin çeşitli unsurlarını kuşatmakta ve endişeyle önceden karanlığın gerçekten kudretli aracı olarak düşünülen şeyin ortadan kaldırılmasına yetki veren dokümanların son setini beklemektedirler. Ekonomide uzun zamandır mevcut hükümeti korumak için kaynakları sağlamış olan duayenler ya açıkça gemiyi batışa terketmiş ya da karanlık kabalı giderek derinleşen bir çaresizlik boluğuna fırlatarak bunu yapmaya hazırlanmaktadırlar. Karanlığın açmazı, kendine hizmet eden güç temellerini yok eden olayları harekete geçirmeksizin, olması çok yakın olan felaketten kendini korumanın bir yolunu bulmaktır. Amerikan hükümetinin gerçek kırılganlığı hükümet ve finansın tüm sektörlerinde “aynı hamam aynı tas” durumunu korumayı amaçlayarak, karanlığın kontrolündeki medya ağının dikkatli bir tablosunun arkasında gizlidir; ancak bunun arkasında üst kademe üyelerinin kendi başkanları için verilen uluslararası tutuklama emri olan bir rejim yatar. Bu emirler şimdi sadece yürürlüğe girecek olan bir kararın imzasını gerekirir. Ve bu nedenle, biz bütünüyle yeni bir realitenin en kısa zamanda ortaya çıkmasına izin veren bir sürecin yürürlükte olduğunu bilerek, beklemedeyiz.

Görebildiğiniz gibi, dünyanız sadece bütünüyle yeni bir yönetimi getirmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel güç dengelerini de düzenleyen küresel güç dengelerini düzenleyen bir dönüşümün eşiğinde duruyor; bu realitenizin işleme şeklini tamamen dönüştürmek için tasarlanır. Çok büyük bir bolluk makinesi şimdi ortaya çıkmaya hazırdır ve küresel bankacılık ve para sistemlerinizin tamamen görünümünü değiştirmesinin kalbinde bu makine yatar. Bu, sırayla küresel yönetimin temelini değiştirir. Karanlık bireylerin düşüşüne ve doğal özgürlük ve haklarınızı yeniden oluşturan meşru yönetimin yükselişine tanık olacaksınız. Bu kentsel ve ruhsal gereklilikler, gerçekte 18. Yüzyılın sonundaki devrimlerde ortaya çıkması amaçlanan şeyi yürürlüğe sokar; fiili olarak, siz İngiltere’de doğan ve Amerika kolonilerinin alanlarında ve kasabalarında olgunlaşan devrimlerin tamamlanmasını yaşamaktasınız. Bu muhteşem fikirler tüm küreyi dolaştı ve 21. Yüzyılın başlangıcında çok gerekli olan “sessiz devrimde” şimdi olgunlaşmaktadır. Ancak bu uzay yolculuğu milenyumuna denk düştüğü için, bu devrim ruhsal ve uzay ailelerinizle tanışmayla başlayarak, sonraki tekno-ruhsal düzeye geçmenizi kapsayacak şekilde genişleyecektir.

Bunun anlamı şudur: Atlantis’in düşüşünde etrafınıza yerleştirilen karantina sona erecek, tam bilinçli atalarınızın düzeyine geri dönüşünüze sinyal verecek. Uzun zaman önce, Lemurya’da Gaia için koruyucu ırk olmanız düşünüldü. Ancak olaylar bu büyük amaçtan bir sapmayı hazırlama komplosunu kurdu ve Anunnakiye önceden belirlenmiş bir zaman için, Gaia’nın insan nüfusunu ele geçirmesine ve dünyanızın tümüyle yakıp yıkmasına izin verildi. Bu durum şimdi eski orijinal amacına döndürülecektir. Bizim görevimiz İç Dünya’ya yereşen Lemuryalı kardeşlerinizle sizi biraraya getirmektir ve birlikte yeni bir dünyayı yaratacaksınız! Bu birçok zararı eski zamana ait düzeyine döndürecek ve bu koşulda, Gaia 3. Boyutunu yeniden şekillendirmek için kendini hazırlamaya başlayabilir. Bu onun sevgili yeryüzü insanlığının kendi DNA iyileştirmelerine gideceği zamandır, çünkü onunla birlikte değişeceksiniz. Bu zaman, bireysel Işık Odalarınızın olduğu İç Dünya rezidanslarına gideceğiniz ve Gaia ile birlikte tamamen bilinçli Benliklere dönüşeceğiniz zamandır!

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bazı çok ilginç haberlerle karşınıza geldik. Işığın yasal takımları ile onların karanlık karşıtları arasındaki başlangıç niteliğindeki pazarlıklar tamanlandı ve bu süregelen mücadele çok önemli bir aşamaya girdi. Üst düzey hükümet personelinin yerinden edilmesine ve tutuklanmasına yetki veren dokümanlar hazırlandı ve sadece imza gerekiyor. Bu çok kısa zamanda olacak. Kabalın son umutsuz manevrası başarısız olacak, çünkü felaketini hızlandırmaktadır. Basılacak yeni sağlam paralar küresel dağıtım noktalarındadır ve böylece kağıt para çağı ve onun ilham verdiği mali istismar sona eriyor. Herkesi için bolluğun kural olacağı ve eski yöntemlerin kimsenin sevmediği korku hikayeleri olacağı bir zamana girmekteyiz! Tüm çalınan haklarınızın ve uzun zamandır istismar edilen ya da engellenen üstü örtülmüş içsel özgürlüğünüzün tamamen yenilendiğini göreceksiniz! Haydi bu kazanılmış, mucizevi olayların dönüşünü Sevgiyle kutlayalım!

Bizim başlıca misyonumuz insanlığa rehberlik etmek ve karanlığın sizden uzun zamandır saklamış olduğu gizli bilgi ve bilgeliği size öğretmektir. İlk adım, herbirinizin yaratımın ilk gerçeklerine nasıl tanıştırılacağınızı gösteren bir dizi dersle başlamaktır. Bu dersler Anunnakiler ve onların küresel destekçileri tarafından ana felsefe metinlerinizde yapılan tahrifatları ve yalanları silecektir. Bu ilk adım herbirinizin bir Işık varlığı olduğu kavramıyla sizi tekrar tanıştıracaktır. Her yaşayan Ruh yaradılışlarına uygun enerjilerin içsel bilgisine sahiptir. İçsel gücünüzü başkalarına gönüllü olarak vermeye teşvik eden, karanlık eonlar konusundaki bir doktrinle sindirildiniz. Şimdi bu inanca saygısızlığı terkedeceksiniz ve Tanrı vergisi yetenekleriniz nasıl geliştireceğinizi ve onları çıkan problemleri çözmek için kendi aranızda işbirliği içinde nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Bir olduğunuzu, herbirinizin sonsuz Yaşamın yaşayan kıvılcımlarının ilahi yönleri olduğunuzu hatırlayın.

Kendinizi olacaklara hazırlayın! Çok büyük olaylar tüm yönlerden aniden yayılacaktır ve yaşamlarınızı birçok açıdan dönüştürecektir. Bizim ilgili olduğumuz kısım, anlaşılır bir şekilde, ihtiyaç duyduğunuz büyük miktardaki ruhsal eğitimdir. Bu yalnızca talep ettiğiniz özgür ve açık öğretim ve nezareti sağlayan ve gerçekleştiren bir özgürlük ve rahatlık ortamında gerçekleşebilir. Galaktik Federasyon rehberleri de yardımcı olacaktır, ancak bizim uzmanlık alanlarımıza düşen bazı ruhsal konular vardır. Bizim işimiz sizi yüzyıllarca süren doğmalardan, ilahi gerçeğin saf, ruhsal mutluluğuna götürmektir. Bu cennetsi Işığa yerleştirilerek, tam bilinçliliğin yollarına hazırlanacaksınız. Tanrı’nın temiz havasında nefes almaktasınız ve Yaratıcının muhteşem Parlaklığının güzelliğinin farkına varmaktasınız!

Bugün, söze dökülmesi zor olan bir şeye bir anlık bakışı size vermeye çalıştık. Karanlığın büyük halinliklerinin son korkunç günleri yakında sona eriyor. Etrafınıza bir bakın ve meydana gelmekte olan şeyin gerçek olduğunu algılayın. Yeni bir şafak ve yeni bir gün ufka yaklaşmaktadır. Tüm bunların ötesinde, toplu olarak başarmış olduğunuz şeyden gurur duyun. Bilin ki sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?