Home > > Sheldan Nidle - March 6, 2012

March 6, 2012

7 Manik, 0 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Yeni hükümetleri kurmak için ilerlemeler yol almaya devam ediyor. Gizli kutsal topluluklar uluslararası bankacılıktaki büyük liderlerin bir çoğunu istifaya zorlamıştır. Yeni finansal sistemi güvence altına alan anlaşmalar uygulamaya konulmaktadır. Çeşitli büyük hükümetlere, geçici yeni hükümetlere yetkinin nasıl ve ne zaman aktarılacağına ilişkin bir program verilmiştir. Ortadoğu’da çeşitli “tehlike noktaları” görmekteyiz. Bu Kabal’ın yeni dünya savaşına yol açabilecek olan bir büyük yangını başlatmak istediği yerdir! Görevimiz bunun ortaya çıkmasını önlemektir. Bu bölgede ve bu bölgeye sınır olan çeşitli ülkelerde diplomatik ve irtibat takımımızı yerleştirdik. Herhangi bir potansiyel olayı yönetmeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte, hızla savaşa doğru dönebilen olaylar meydana gelmedikçe, doğrudan müdahale etmeye niyet etmiyoruz. Bu bölgenin potansiyel dinamiklerini anlıyoruz ve bu bölgedeki hiçbir ülkenin diğerine saldırmayacağını garanti etmekteyiz. Savaşın kıvılcımlarını yaratmak için karanlığın destekçileri tarafından uygulanmakta olan korkunç planın bilincindeyiz.

Dünya yeni realiteyi meydana getirmenin eşiğinde duruyor. Tanrı bizi bu geçişi korumak için yetkilendirdi ve bu değişimin ilahi olarak planlandığı gibi meydana geleceğini garanti etti. Yenilgiyi kabul etmeye zorlanan karanlık, yine de bu mevcut takvimi devre dışı bırakmak için bir yol bulmakta direnmektedir. Biz onlara bu zaman hattının mevcut realitenin dönüşümüne ve tam bilinçliliğe geri dönüşünüze yol açan tek elverişli zaman hattı olduğu noktaya erişildiğini anlattık. Karanlığın destekçileri tarafından uzun zamandır oynanan “oyun” sona erdi. Yeni bir realiteyi ve onunla da bizim varlığımızın ve sizin rehberleriniz ve koruyucularınız olarak üstlendiğimiz rolün tam bir ifşaatını getirme zamanıdır. Sizin artan engellenmenize yol açmış olan dönem yakında sona eriyor. Tanrı bize verilen bu amaçları başarmak için gerekli olan şeyi yapmamızı açık olarak gösterdi. Bu alçakları bu yeni realiteye doğru hareket ettirmek için çok derin bir baskı kullandık. Özgürlük, kurtuluş ve bolluk için zamanınızın geldiğini herkese duyurun!

Galaktik Federasyon sizin kaderiniz olan zaferiniz için karanlığın düşüşüne kendini gönülden adadı. Karanlığın destekçileri de benzer şekilde kendilerini statükonun sürdürülmesine adadılar. Bu inat bu mesajlarda sık sık aktarılan gecikmelere yol açtı. Şimdi tam bilinçliliğe geri dönüşünüzün sonraki aşamasına sevinç içinde hareket etmemizin zamanıdır. Bu bakımdan, dünyanızdaki mevcut büyük rejimlerin nasıl ifşaat öncesi hükümetlerle yer değiştireceğini belirlemekteyiz. Bu eylemler bizim tanınmamıza yol açacak ve yaklaşan kitlesel inişlerimizin temelini oluşturacaktır. Tanrı yalnızca yeni yasal temeldeki hükümetlerin dünya yüzeyi boyutunuza bizi resmi olarak davet edebileceğini söylemiştir. Bu yüzden, bin yıldır realitenizi yöneten çeşitli fiili rejimlerin kendilerini ortadan kaldırmayı candan isteyenlerle yakından çalışmaktayız. Bu sözleşme için bir ön şarttır ve biz karanlık kabal tarafından günümüzde kontrol edilen birçok hükümetlerin yasal yoldan ele geçirilişini desteklemeye hazırız.

Bu senaryo, çeşitli ruhsal bilinçte hareket eden gruplara karanlığı gücünden etmek için rehberlik etmemizin nedenidir. Uzun zamandır dünyanızı bencillik ve açgözlülük yönelimli bir grup yönetmiştir. Bu grup ilk olarak Anunnaki tarafından desteklenmiş olan yasaya aykırı gasplar yoluyla yetkilendirilmişti. Anunnaki, o zaman güç sahibi olanların her birini yanlış bilgilendirmiş ve yönlendirmiş, kötü dünya dışı varlıkların bu grubuna “kan” bağıyla doğrudan bağlanmasına tanıklık etmişti. Ardından grup grup üstüne otoritenin bu noktasını devam ettirdi. Bu karanlık Anunnaki’yi meşruiyetin bahşedicisi olarak bıraktı. Bu Anunnaki’nin Tanrı’yla imzaladığı anlaşmayı derinden bozdu. Bu bize karanlık “fiili” rejimlere tam bilinçle karşı çıkanları desteklememiz için bir gerekçe verdi! Bu karanlık rejimler resmi olarak parçalandığında Işığın zaferi de güvence altındadır. Bu kısaca, yeryüzündeki insanın yeni özgürlük ve kurtuluş dönemini meydana getirecek.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu gün neşeyle başlıyoruz! Çok sayıda olay başlamaya çok yakındır! Karanlığın insan destekçilerinin onlara verilen çeşitli ültimatomlara nasıl tepki göstermekte olduğunu gördük. Bu eskiden Anunnaki’nin sadık yandaşları için karanlığın saltanatının sona erdiğini kabul etmenin ve çekip gitmenin gerçekten de zamanıdır. Bizim galaktik kız ve erkek kardeşlerimiz şimdi bu karanlık güçlerin Işığın güçlerine nasıl teslim olacağını hakkında birçok toplantıyı tamamlamaktadır. Bu toplantılar prosedürlerle ilgilidir. Yetkinin yasal yoldan transferi hepimiz için esastır. Karanlık onlarca yıldır hilekarlıkla yönetmiştir ve bu boyutu tam bilinçliliğe götürecek sonraki adımlara ilerlemek için meşru hükümete gerçekten ihtiyaç duyulur. Yeryüzü insanlığının yeni ruhsal dönemini başlatma işaretini verecek olaylar için şükranla ve neşeyle bekliyoruz!

Pek çok ortağımızın çabaları şimdi gerçekleştirmekte oldukları bu eylemleri yapması için uzay ailemize zemin oluşturmuştur. Karanlık, medyaya doğrudan sahip olması nedeniyle yalana ve kurgulanmış olaylara dayalı bir senaryo yaratmıştır. Sizden önce sürekli hazırladıkları övündükleri “tarihe” göre, bu karanlık hükümetler halkın refahının savunucuları ve bir dereceye kadar da “kahramanlar” dırlar. Doğrusu, bu hükümetler yalnızca, zenginliğinizi ve gerçeği bilme hakkınızı sizden çalmış olan karanlık kabalın araçlarıdırlar. Biz size karşı olan bu ahlaksızlığa ve genel küstahlığa karşı mücadele etmek için yüzyıllardır aktif olduk. Işık bu karanlık komplonun sonunun geldiğini görmenizi arzu eder. Ruhun yolu şimdi karşınızdadır. Şimdi karanlığın eziyetlerinden ve onun kötü yönetiminden kurtulmanızın zamanıdır!

Şimdiki zaman bir geçiş zamanıdır. Yaratıcı’nın Kutsal Işığı İlahi Plân’ın enerjilerini en derinlerinden dışarı akıtmaktadır. Bu ilahi enerjiler bu fiziksel boyutun yapısını hızla değiştirmektedir. Her birimiz yaşam enerjilerimizi insanlığın bu yeni dönemini meydana getirmeye adadık. Sizin kendi büyük enerjinizle hizalanmış olan bu enerjiler bilinçlerdeki değişmeye odaklanmaktadır. İç Dünya’daki ailemiz de kendi yoğun enerjilerini realitemizdeki bu muazzam değişmeye odaklamaktadırlar. Yalnızca sizin başarınız değil, Yaratıcı da kutsal ilahi plan dahilinde ilan edilen şeyin güvencesini veriyor. Geleceğiniz fiziksel bir kölelik değil, Işığın özgür ve bilinçli bir hizmetkârı olmaktır!

Bugün de mesajlarımızı sürdürdük. Realitenizdeki büyük bir değişim için zaman hızla yaklaşmaktadır. Bu değişim size tek başına kitlesel ilk teması getirmez, tam bilinçliliği de getirir. Çünkü, size yeni sorumluluklar verilecektir. Size yeni bilgi gösterilecek ve birlikte, Yaratmanın ilahi harikalarını keşfedeceğiz. Bilin ki sevgililer, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve sayısız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |