Home > > Sheldan Nidle - September 11, 2012

September 11, 2012

4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb

Dratzo! Bugün size bir mesaj vermek için geldik. Bu mesaj dünyanızın yaklaşan dönüşümü hakkındadır. Şimdi, kürenizde pek çok olağanüstü olaylar meydana gelmektedir. Onlar ortaya çıkmaya hazırlanmakta olan büyük değişimin müjdecisidirler. İnsanlık uzun uykusundan uyanmaktadır ve artık dünyalı üstatlarına izlenecek yolu söylemeye izin vermek için yöneltilmişlerdir. İnsanlık şimdi aktif olarak gerçek demokrasinin dünyanızda kurulmasını savunmaktadırlar ve eski küresel hırsızlık yönetimine yol açan eski muhafızlar kendi kumandalarına kayıtsız şartsız itaat etmeniz için artık sizi zorlayamazlar. Halk yığınları her sorun üzerinde genel bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Meksika’daki protestolar, İzlanda’daki resmi emirler ve Suriye’deki aktif başkaldırı insanlığın yöneticilerinden toplum halde talep etmekte olduğu şeyin arkasında yatan kararlılığın derecesini gösteriyor. Eski çağın problemlerine gerçek çözümleri talep edebilen bütünüyle yeni bir paradigmaya yol gösteren açık bir temizlik için zaman geldi; ancak hepsinden de önemlisi, bu evrensel kurtuluş gezegendeki her ülke tarafından onurlandırılan ve korunan canlı, nefes alan bir realite olduğu bir zaman olmalıdır.

Bu tarihten 11 yıl önce, karanlık kabal Başkan John F. Kennedy’nin suikastının bir açılış ateşi olan hükümet darbesinin ikinci kısmını düzenledi. Bu darbe tüm beklentilerin ötesinde, dünyayı ortaya çıkmış olayları bütünüyle düzenlemenin ve kontrol etmenin mümkün olduğu bir noktaya indirgeyerek başarılı olmuştur. Bu kolay kurgu Annunaki ve onun karanlık derebeyleri kendi silahlarını bıraktılar ve Anchara Mutarekesinde Galaktik Federasyonla masaya oturdular. Ansızın, Dünyalı yandaşlar orada güçlü bir şekilde güvendikleri kesin rehberlik olmaksızın akıntıya kapıldılar ve onların izleyen eylemleri bu liderliğin yokluğunu gösterdi. Sonuç çok daha kabaca hazırlanmış bir dizi olaylardı. Mutlu bir şekilde, biz şimdi karanlık kabalın sofistike olmayan işgörme tarzından yararlanmaktayız, çünkü karanlık kabalı gücünden uzaklaştıracak olan çıkmazları yaratmış olan, Tanrı’nın insanlığın bilinçliliğini istikrarlı artışıyla eşleşmiş olan bu gaftı. Şimdi kabal seçeneklerin dışındadır ve geriye kalanların hepsi hemen teslim olmaları için Tanrı’nın taleplerine razı olmak ve küresel işlerde onun amansız pençesini bıraktırmak içindir.

Galaktik Federasyonda, biz insanlığın mevcut düzeyine başkaldırısına rehberlik ettik. İç Dünyadan aileniz de aynı şekilde birçok hükümetleri işten el çektirme noktasına getirmek için uzmanlık sağladı. Bu istifaların anahtarı küresel para sistemidir. Ekonomilerinizi yönlendiren para sistemi çöküşün eşiğinde olduğu için, son önemsiz adımlar yeni değerli metale dayalı para sistemine geçişle birlikte, uluslar arası bankacılık sisteminin işleyiş yolundaki bir dizi değişiklikler olacaktır. Bu değerli metaller standardının iki önemli sonucu olacaktır: ilki, altındaki uluslar arası spekülasyon yeni para sisteminin istikrarını sağlamak için sıkı düzenleme altına alınacaktır. İkincisi, sıkı paranın ortaya çıkması para pazarlarından nakit parayı çıkaracaktır. Değer değeri izlemelidir ve bu dünya ticaretini ve onun büyük bir kriz içindeki bankalarını çökertebilir. Yanda bekleyen sisteme girin! Bu sistemde yerlerini güvence altına alamayan bankalar her ülkenin merkez bankasında büyük baskı yaparak, dara düşürüleceklerdir.

Her hükümet kritik günler maruz kalacaktır. Hükümetler baskı altında istifa edeceklerdir; yeni koruyucu rejimler onların yerine geçecektir; ve küresel çalkantı N.E.S.A.R.A.’nın Kuzey Amerika’da ilan edilmesini hızlandırmaya yardım edecektir. Kısaca, tüm bu değişen rejimler N.E.S.A.R.A’nın küresel bir versiyonunun ortaya çıkmasına izin vereceği için, Bizim Dünyalı müttefiklerimizin çok sayıdaki hedefleri de gerçekleşmiş olacaktır. Bunu resmi duyurular izleyecektir. Bunlar yeni realitenizin mümkün kılındığının ifadesidir. O zaman Işık karanlık kabalın 1960’ların ortalarında Kennedy suikastıyla etkin hale getirdiği şeyi gölgede bırakabilir. 2000 US başkanlık seçiminin sıra dışı olaylarını ve New York Dünya Ticaret Merkezi’nin yıkılmasını ve Pentagon’daki saldırıyı da kapsayan birçok şeyin gerçeğini meydana çıkarmış olacaktır. Amaçlardan biri, giderek artan bir şekilde yozlaşmış küresel finansal sistem üzerindeki US kontrolünü devam ettirmek için başlatılmış olan iki illegal savaştı. Tüm bu suçlar Savaş Suçları Mahkemesi özel oturumlarına kısa bir zamanda başladığında, yargılanmış olacaktır.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu gün dünyanız hakkında bazı haberlerle ilgili geldik. Gaia büyük değişikliklerin ortasındadır ve biz onun yüzeyindeki değişikliklerin hızını geçici olarak düşürmesini rica ettik. O realitesini yeniden düzenlenmeyi ve yüzeyini ve iç dünya alemlerini yeniden birleştirmeyi kalpten ister. Yapmakta olduğumuz şeyi biliyor ve nazik bir şekilde bizden yüzeydeki insanların dönüşümünün dinamik faaliyetini hızlandırmamızı istiyor. Yapmakta olduğumuz şey budur. Bizim birçok taraftarımız sizin her biriniz için yeni bir toplumu devreye sokmak için çalışmakla meşguldürler ve bu bir dizi eylemin kitlesel değişimi zorlayacağı bir noktaya gelmektedir. Bu eylemlerin anahtarı Doğuda, bir göksel yardıncı olan Quan Yin’e ve Batıda da St. Germain ve diğer Yükselmiş Üstatlara kadar uzanır. Onların birleşmiş faaliyetleri Galaktik Federasyonun ilk temas takımı tarafından bize tahsis edilen görevliler tarafından koordine edilmektedir.

Bu faaliyetler dünyanız için merkezi altın, gümüş ve platin gibi değerli metallere bağlı küresel bir para sistemi olan yeni bir finansal sistemi yaratacaktır. Bu yeni para sistemi birçok ülke tarafından idare edilmiş olacak ve yeni bir bankacılık sistemiyle çalışmış olacaktır. Bu yeni kurulmuş Birleşik Milletler tarafından 2. Dünya Savaşının sonunda kurulmuş olan dolar yönelimli para sistemine son verecektir. Yeni sistemin merkezi belirleyicisi tam olarak, merkez bankalarının birbirine kenetlenen işbirliğiyle yeniden konumlandırılır. Bu tam saydamlığı ve tüm parasal prosedürlerin yayılmasını desteleyen bir dizi yasa altında işleyecektir. Bu yeni yasalar eski düzen bankaları etkili bir şekilde iflas durumuna getirecektir. Bu gelişme mevcut çok yüzlü, suçlu finansal şirketlerin dağılmasına ve el değiştirmesine yol açacaktır. Yeni bankacılık yeni hükümetlere hız verecektir.

Yeni hükümetler tüm dünyanızın mahrum ve yoksun bırakmış olan bir bankacılık sistemini ortaya çıkaran ve destekleyen uluslar arası politik çevrenin duyarsız, suçlu faaliyetleriyle ilgilenen halkın artan tepkisinin doğal sonucu olacaktır. Yeni yönetim biçiminiz, yeni finansal sistem gibi, gerçekten saydam olacaktır ve en büyük felaketini gezegenden defedecektir: profesyonel politikacılar! Bu hainler ve asalaklar dinozorların yolunu izleyeceklerdir. Hesapsız zarar nedeniyle, onlar gezegeni ve onun yaşam formlarını mahvetmişlerdir, yaşama karşı suçlarını kabul edeceklerdir ve yok olmalarına yardım ettikleri bu kutsanmış yaratıklardan af dileyeceklerdir. Bu bakımdan, biz bu kutsanmışlığın herkes için neşe ve bolluk sağladığı bir boyutu yaratmak için görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu kutsamalar için zaman geldi!

Bugün, konuşmamıza günün olaylarıyla devam ettik. Yeni bir realite için zaman geldi. Bu aynı zamanda sizi kuşatan ihmalin maskesini düşürmenizin ve yalnız olmadığınızı öğrenmenizin de zamanıdır. Hem eterik, hem de fiziksel Varlıkların beraberindekiler tam bilinçliliğe dönüşünüzde size yardım etmek için geldiler. Bilin ki sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |