Home > > Sheldan Nidle - August 21, 2012

August 21, 2012

9 Etznab, 6 Uo, 9 Eb

Dratzo! Size dünyanızda ortaya çıkmakta olan şey hakkında başka bir rapor vermeye geldik. Asya’da ve Avrupa’da dolara ve onun borca dayalı para sistemine karşı genel bir isyan devam ediyor. Gerçekte yeni altına dayalı para birimleri görünmeye başlamaktadır. Bundan başka, borç affı için baskı yapma ihtiyacı insanların devriminin karanlığın gündemi olan kaosa karşı bir atak yapmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdiği yerde, İzlanda da devam eden şeyle gösterilmiştir. Devasa küresel borç ve onun yarattığı sosyal problemlerin hızla çözülmesi gerekir; gerçekte, Yunanistan’da ve Güney Avrupa’nın çoğunda şimdi yayılan karmaşa bu temel soruna örnek oluşturur. Bunun içindir ki, yeni sistem iki temel faktöre dayandırılır: evrensel borç affı ve değerli madene dayalı para sistemine dönüş. Onun hızla başlamasını önleme, karanlık kontrolün varlığı nedeniyle hala güçlü olmasına rağmen, zayıflamaktadır. Küresel ekonomik çöküşü önlemek için, Dünyanın gizli kutsal toplulukları karanlık kabalı tecrit etmenin yolunu hazırlamaktadırlar. Biz bu karmaşık operasyonun bir kısmını oluşturuyoruz ve teknolojimizi onların ortadan kaldırılışını desteklemek için kullanmayı amaçlıyoruz.

Değişimin bu süreci bilinçlilikteki sürekli değişime bağlıdır. Bildiğiniz gibi, misyonumuz sizin tam bilinçliliğe dönmeniz için ilahi bir teminatın bütünleşik bir parçasıdır ve burada karanlığın gündemi artık sürdürülemez. Karanlığın güç kompleksini yasal olarak ortadan kaldırmamıza izin veren son anlaşmaları beklemekteyiz. Onun devam etmesini kırmanın anahtarı olan, bu kompleksin bir yanı olan siz, sorgulanmaz bir şekilde sizi onlara mecbur eden ve size aşıladıkları kültürel ve sosyal inançların bir modelidir. Bu zihinsel hapishane parmaklıkları sonraki bir dizi eylemlerimizle gösterilmiş olacak. Birçok kişi bu yalanlardan dokunmuş bu kötü duvar halısına rağbet ettiği için, bu bizi endişelendirmektedir! Siz Tanrı’nın ve bu dünyadaki köklerinizin bazı gerçekten değersiz bazı kavramlarını kabul edebilen akılsızlığın bir derecesine indirgenmiş olan kutsal ruhlarsınız. Bu hatalar karıştırılmıştır ve günlük olarak sizin önceki üstatlarınız Annunaki tarafından dikkatli bir şekilde seçilmiş olan bireyler tarafından oluşturulan bir güç yapısı tarafından pekiştirilmiştir! Dünyadan olmayanların bu grubu yaşamlarınızın her yönü üzerindeki kontrolü kendilerinin seçtiği Dünyalı destekçilerine veren sistemi kurmuştur. bu sistem şimdi bizim tarafımızdan toptan dağıtılıyor.

Karanlık kabalın bu üyeleri küresel olarak bu değişiklikleri etkileyemeyeceğinize inanırlar; biz onlara bunun yanlış olduğunu ispat etmeye hazırız. Geçmiş on yılı çeşitli müttefik grupların yetenekleri ve kaynaklarını bu büyük karanlık komployu gücünden mahrum etmek için kullanmalarına yol göstermeye harcadık. Tüm yandaşlarımızın onları doğru yönde yönlendirmesine rağmen, hepsi bu çabada başarısız oldu. Bu başarısızlıkların altında yatan neden sizin kolektif dünya görüşünüzü biçimlendiren hatalı varsayımlardı. İşi yaptırmak için, biz farklı araçları ve teknolojileri kullanacağız. Ortaya çıkan yeni çağın ilkelerine, bizim gibi tümüyle kendini adamış olan hükümet çalışanlarının gruplarını oluşturmaya da yardım etmekteyiz. Bu gruplar dünyanın her yerinde mevcuttur ve biz onları yeni bir cennet gibi düzene hakim olan kaosu getirmede onları destekleyeceğiz. Bu düzenli bir şekilde, destekleyici yeni realite tam bilinçliliğin eşiğine doğru size yol gösteren köprü olabilir. Onun yeni yönetimi bizi hoş karşılayabilir ve sizin kutsal dönüşümüzü tamamlayacağınız İç Dünyadaki kristal şehirlere sizi götürmede bizi destekleyebilir.

Bu dönüşüm için buradayız. İlahi plan kesin olarak sizin tam bilinçliliğe kısa sürede dönmenizi emreder. Mevcut politik, finansal ve sosyal sistemleriniz küresel toplumunuzun temel yapısını yeniden düzenlemek için mümkün olduğu kadar kısa sürede ortadan kaldırılacaktır. Burada, siz küresel bolluğa, evrensel kurtuluşa ve gerçekten sizin ve Gaia’nın kim olduğu bilgisine erişeceksiniz. Bu bilgi sizi Yükselmiş Üstatlarınızla ve İç Dünya kuzenlerinizle tanıştıracak ve siz de bu dünyanın ve Samanyolu Galaksisinin gerçek tarihi hakkındaki bilgiyi almaya başlayacaksınız. Sık sık söylediğimiz gibi, sizin için öğrenilecek çok şey vardır. Bu gerçekler bizimle ve Melek Hiyerarşileriyle yan yana çalışmanıza ve Yaratıcının Planının inayeti ve görkeminin ortaya çıkmasına yardım etmenize izin veren, sahip olduğunuz büyük potansiyeli ve galaktik toplumun yapısını kavramak için sizi hazırlayacaktır. Siz İlahi olanla gerçek eş yaratıcılar olacaksınız ve neşeli bir şekilde bekleyen, tam bilinçli insan ailesine katılacaksınız!

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün sizin büyüyen tanrısal nimetleriniz hakkında konuşmak için geldik. İlahi olan birçok harika hediyeyi size vermiştir: siz ilahi nimete hak kazandınız. Bu, tam bilinçliliğe geri dönüşünüz esnasında size rehberlik edecek olan bize, bu boyutu ilahi plan tarafından öngörülmüş olandan çok daha kısa bir zamanda daha yüksek titreşimlerine dönüştürmek için bir özel izni verir. Bu meri bizim kutsal ortaklarımıza gönderilmiştir ve biz birlikte küresel bankacılık sisteminizi kökten değiştirecek olan yasaları koordine etmekteyiz. Bu kürenin etrafındaki birçok ülkedeki yeni hükümetler tarafından eşlik edilecek olan, bolluk fonlarınızın dağıtımı aşamasını oluşturur. Bu gelişmeler hızlı bir şekilde sadece Işığın Galaktik Federasyonunun değil, aynı zamanda İç Dünya’daki kuzenlerinizin de ifşaatına yol açacaktır.

Bu planlarla uyumlu olarak, biz kutsal ortaklarımızın dünyanıza bizim öğretilerimizi tanıştırmaya başlayabileceği bir aracı kurduk. Her gün dualarınız ve şükranlarınızla onurlandırdığınız büyük ruhların öğretilerine ilgi göstermiş olduğunuz, yanlış bilgilendirmeyi ve yalanları sona erdirecek olan büyük bir bilgiyi sağlamayı amaçlıyoruz. Uzun zaman önce size bizim öğrettiğimiz şeyler hakkındaki gerçekleri anlamaya başlamanız önemlidir. Size şimdi kişisel olarak verebileceğimiz bu bilgi ruhsal ve uzay ailelerinizi yeni bir ışıkla görmenize izin verecek ve tam bilinçliliğe son adımlarınız için hazırlayacaktır. AEON ve Yaratıcının ilahi tahtı tarafından bize verilen büyük mesajların gerçek öğrencisi olacaksınız!

Bu gelen öğretiler Yaratıcının kanunlarını ve basit gerçeklerini açıklama fırsatının bize verilmesinde etkileyici yaşamlarımızın çoğuyla doğrudan ilgili kayıtları oluşturacak. Bu dönemi bir kutsal yolda sadece siz rehberlik etmek ve sizi öğretmek için bu kutsal yolculuğu yaptığımızdan bu yana zamanla daha müdahil olan yanlış kavramları gömmek için kullanmayı amaçlıyoruz. Bu büyük mesajları eğip büken birçok hizipleşmeleri ve gereksiz nefretleri dönüştürmek için geliyoruz. Karanlık işini çok iyi yapmıştır! Ancak şimdi, doğruyu oluşturmaya ve binlerce yıl önce sizden esirgenen Sevgiyi yeniden oluşturmaya geliyoruz. Bu keyifle ve ilahi Işıkla yapılıyor. Bu fırsatı memnuniyetle karşılıyoruz ve Sevgi, Işık ve en yüksek neşe durumuna doğru kendi yolunuz için sizi öğretmeyi ve hazırlamayı dört gözle bekliyoruz!

Bugün başka bir mesajı getirmek için döndük. Sizden sabırlı ve anlayışlı olmanızı rica ediyoruz. Pek çok şey ortaya çıkmaya hazırlanmaktadır. Bu olacaktır, ancak karanlığın mevcut çağı başladığı zaman Tanrı’nın size verdiği vaatlerin başlangıcıdır. Bu karanlık kalkacaktır ve Işığın yeni çağı başlayacaktır. Neşe içinde olun ve Tanrı’nın hediyelerini kabul etmeye hazır olun! Bilin ki sevgili bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun, Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun, Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |