Home > > Sheldan Nidle - 13 Agustos 2013

Sheldan Nidle - 13 Agustos 2013

2 Men, 18 Pop, 10 Caban

Dratzo! Geldik! Dünyanızın her yerinde çok fazla gelişmeler olmaktadır. İlki, karanlığın köklerini sökmekle meşgul olanlar dünyanızın büyük hükümetlerinin liderlerinin aleyhine dava açmak için gerekli araçları başarılı bir şekilde sağlamışlardır ve bu yeni bir finansal sistemi kuracak ve kağıt para, borç aracılığı sistemini işlerin dışına koyacak olan yasal tazminat yükümlülükleri (zararlar için dava açma hakkı) ile birleşir. Mahkemelerde çok fazla karanlık muhalefet olmasına rağmen, bu yasal araçlar karanlığın kontrol ettiği mahkeme sistemleri tarafından yollarına konulan birçok ihtilaflı engellerin üstesinden gelmiştir. Bu önemli başarı yeni bir para ve hükümet sistemini kolaylaştırmak için yaratılmış olan çeşitli yeni örgütlerle desteklenerek, yeni realitenizin şekillenmesine imkan vermektedir. Bu yasal ve finansal hilelerden sorumlu olanlar varlıklıdır, lojiktik kaynaklara sahiptir ve tüm bunların ötesinde muhteşem bir düşünce ve kapsamlı bir planla donanmışlardır; planın parçalarını gözden geçirme fırsatı olanlar onun vizyonundan adamakıllı etkilenmiş ve etraflıca infaz planını detaylandırmışlardır. Bununla birlikte, başından beri mücadele gezegeninizi yöneten ve Işığı güçlerinin desteği olmaksızın yok edilemeyen karanlığın sahip olduğu geniş ve güçlü kontrol mekanizmalarıyla nasıl başa çıkılacağı olmuştur. Bu destek şimdi faaliyettedir.

Karanlığın ve onun destekçilerinin yetkilerini ellerinden almak için Dünya müttefiklerinin planının şimdiki görünür operasyon durumuna gelmesi zaman almıştır ve müttefiklerin kürenin her yerinde karanlık kontrolündeki görünüşte yenilmez rejimlerle mücadele etmeye gönüllü olan çok cesaretli bireylere gönüllü olanlara teşekkür borçları var. Şimdi biri başarıya ulaşmadan önce üç ana yasal çabaya maruz kaldı. İlk tazminat yükümlülüğü karanlığın kontrolündeki tüzük mahkemelerinin (sadece savaş zamanı zorunlulukları için kuruldu, ancak hiçbir zaman iptal edilmedi) dışına çıkarıldı. Özenle araştırılmış materyali kapsayan ikinci dava, yine belirli uyduruk prosedür gereklilikleriyle karşı çıktığı için defedildi. Tanrı’nın, mahkemelerde “herkese aynı fırsatı vermek” ve müttefiklerimize başarı için bir ateş etme şansı vermek için gücümüzü ve etkimizi kullanmamızı onaylaması son zamanlarda oldu. Bu etap amacına ulaştı ve artık genel bir yasal işlem başlatıldı. Zenginlik ve gücü korumak için uygunsuz hükümranlık yıllarından sonra, gelişme olmaya başladı ve uzun zamandır verdiğimiz destekten sonra, şimdiki başarılı sonuçlara erişildi.

Bu yasal başarılar yeni sağlam paralarla ve yeni küresel finansal sistemle yapılmakta olan ilerlemeyi destekler. Yine bizim desteğimiz, büyük bir değerli taş ve metal birikimini ellerine tutanların yeni sistemin gerçekleşmesini desteklemelerine ve çok büyük bir gizlilik içinde, borca dayalı finansal sistemin dönüştürmek için bir plan yapmalarına imkan verdi. Bu planlama şimdi tamamlanıyor. Bundan başka, sağlam parayla tanışmanın ve yeni sistemi uygulamanın yeni, yaratıcı yolları bile şimdi gezegeninizin her tarafında yasalaşmaktadır. Yavaş bir şekilde görünür olmaya tüm gezegenin ikmal yollarına ve alt yapıya çok az zararla yeni bir vitese doğru dolu dizgin değişiminin çok büyük karmaşıklığı neden olmaktadır. O kadar çok şey hemen hemen eş zamanlı olarak gerçekleşecektir! Buna rağmen, bu değişiklikleri gerçekleştirmekten sorumlu olanlar yine de zamanlama üzerinde biraraya gelmektedirler ve şimdi hızlı finansal ve yönetsel geçişi etkilemek için zorunlu dokümanlarla donandılar. Arkalarında bizimle birlikte, yeni bir dünya bu değerli kürenin her yerinde şekil almaya başlamaktadır!

Çok kısa zamanda ilk temasa ve onun ima ettiği herşeye yol açacak ilk başlatıcı domino taşı olmak üzere bu çeşitli operasyonlar şekillenmektedir. Gezegen yüzeyindeki ve içindeki kardeşlerimiz acilen ihtiyaç duyulan bir mucize olarak tasvir edilen şeyi tamamlamanın son aşamasındadırlar. Kontrol eden karanlık elitlerin kiliseleri, hükümetleri ve tüm küresel ekonomiyi kontrol ettikleri için eonlar için meydana gelen şeyin imkansız olduğuna inandıklarını aklınızdan çıkarmayın. Sadece son zamanlarda Tanrı Dünya işlerinin istikametini döndürmek için karanlıkla ciddi bir şeklide uğraşmamıza izin verdi. Bunun bir sonucunda, karanlığı düşmanlarını acımadan yok etme araçlarından ve büyük kaynaklarından mahrum ettik. Büyük savunma silahlarına yönelik bu saldırılar, onları hesap verme dokunulmazlıklarının artık olmadığı ve eski tecrübeyle sabit olan manevralarının artık işe yaramadığı gerçeğiyle yüzleşmeye zorladı. Yeni planlar bile beklenen sonuçları gerçekleştirmede başarısız olmaktadır. Başarısızlığın hayaleti paniklemiş başları üzerinde daha da büyük görünür, çünkü Işık daha güçlü bir şekilde haklı egemenliğini almaya başlar!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız ve yeni haberlerle geldik! Yeni para sisteminizin ortaya çıkmasının son aşaması görünmeye başlamaktadır. Aynı zamanda, finansal yapılarınızın dağılacağının görülmesiyle, dünya hükümetlerinin meşruiyeti de eksik olarak algılanmakta ve eleştirilmektedir. Karanlık büyük bankalar, zengin kişiler ve uluslararası şirketler gibi özel ilgi alanlarıyla manipülasyona açık olan fiili yönetimin oluşturulmasını geçerli kılmak için eonlar üzerinde ‘özel koşullar’ yaratmıştır. Bu fiili yönetim vatandaşlarına hizmet etmek için ahlaki ve ruhsal özden yoksun ve kavramsal ve niyet olarak derinden kusurluydu. Bu çabasının tek hedefi zenginlik ve güce ilişkin kendi çıkarlarını daha da ileriye götürmekti. Bu hükümet komedisinin yerini yaklaşan Işık Çağı ve bu realitenin insanlarını destekleyen ve teşvik eden, çağın ruhunu ve artan bilinçliliğini onaylayan bir hükümetin alması gerekir.

Bu zamanda bizim rolümüz sizin yükseliş süreciniz için ahlaki ve ruhsal rehberlik sağlamaktır. Ne yazık ki, şimdi dünyanızı yönetenler ne pahasına olursa olsun bunu önlemeye kendilerini adamışlardır ve bu uygun olmayan gündemi gerçekleştirmek için çok büyük kaynaklara sahiptirler. Bununla birlikte, biz de çok kutsal bir kaynağa sahibiz: uzay ailemiz. Tanrı onları bu zorlu karanlık gücü etkisiz kılmak için gerekli güçlü desteği sağlamak üzere buraya getirdi. Bu destek bize karanlığın destekçilerini defetmek ve tüm insanlık için yeni bir dünya yaratmak için programımızı başlatma fırsatı verir. Bu galaktik unsurlar tüm gezegeninizin politik, finansal ve ekonomik manzarasını değiştiren ve 13 bin yıldır bir kabus gibi insanlığın üzerine çöken tiranlığı ortadan kaldıran yeni finansal ve hükümet sistemlerini işlevsel hale getirmemize izin verir. Ortaya çıkacak olan yeni dünya muhteşem, tam bilinçli bir dünyanın müjdecisidir.

Bu kabus sonrası dünyada, daha ileri gidebiliriz ve karanlık tarafından size zorla yutturulan birçok yalanları düzeltmeye ve kim olduğunuz, nereden geldiğiniz hakkındaki birçok gizli gerçek ve doğruları size açıklamaya başlayabiliriz. Şimdi çıktığınız tam bilinçlilik yolu gerçekte sadece orijinal ilahi mavikopyanıza geri dönmektir. Işığa bütünüyle katıldıkça, geçmiş yaşantılarınızın kayıp hatıralarının size döndüğünü göreceksiniz. Sahipl olduğunuzu bilmediğiniz doğal yetenekler ve özellikler daha çok gündeme gelecek ve bu sürprizler yoluyla güvenli ve kolay bir şekilde rehberlik ederken, çok yardımcı da olabileceğiz. Bu zaman esnasında, bu ilahi değişim sürecine ruhsal ve maddi engelleri ortadan kaldıracağız ve Ruhsal, İç Danya ve Uzay ailelerinizle tanışacaksınız. Sizin deyiminizle, ‘şok etkisi yaratacak’ tarihsel büyük resmi öğreneceksiniz. Tüm bu şeyler size büyük bir neşe ve derin bir iyilik duygusu verecek.

Bugün, size Yükselmiş Üstatlarınızdan bir konuşma kadar, dünyanızdaki son gelişmeler hakkındaki ilk temas tablosundan bir rapor getirdik. Küresel realitenizi ebediyen değiştirmek ve çok farklı bir realiteyi kurmak için tasarlanan birçok olaya hazır olun! Bilin ki, Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?