Home > > Sheldan Nidle - August 28, 2012

August 28, 2012

3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Şu anda yeni bankacılık sistemini uygulamaya geçirmeyi ilk sıraya koyacak olan hazırlıklara başlama tarihi için beklemekteyiz. Bu dönem yeni küresel finansal sistemin, yapısıyla karanlık kabal için varlığını sürdürmeyi imkansız kılacak olan bir durum yaratacak olan yeni finansal sistemin biçimsel duyurularıyla geçirilecek. Ardından bolluk fonlarının dağıtılmasına imkan verecek olan yeni hükümetler gelir. Uzun zaman önce, dünyanız irrasyonel Annunaki dünya görüşünü gerçek olarak kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda başka bir realitenin mümkün olmadığını da kabul etmeye razı edildi. Bu inanç karanlık kabal tarafından kesin olarak kapalı tutulmuş olan kapıları açacak olan yeni finansal sistem tarafından yok edilecek. Yaklaşmakta olan, fonların büyük transferi karanlığın onlarca yıldır size empoze ettiği ilerlemeler üzerindeki tecriti ortadan kaldıracaktır ve bu kıskaç ortadan kalktıkça, yeni prosedürler ve buna eşlik eden resmi açıklamalar da ilerleyebilir. Bununla birlikte bunlar sadece Işık aşılanmış bir rüyada bu mevcut kabus boyutunun şeklini değiştirecek ve Işık tarafından kararlaştırılmış tüm gündemi ortaya çıkaracak olan kitlesel bir operasyona hızlı bir şekilde yol gösterecek olan ilk adımlardır.

Bu çeşitli gelişmeler duyuruldukça ve dünyanız uygun bir şekilde daha iyiye doğru değiştikçe, yönetimin bütünüyle yeni bir yönetim tarzı birçok düzeylerde hazırlanmakta olan değişikliklerin gitgide artan ayrıntılarını aktarma noktasını yaratacak olan varlığa dönüşecektir. Biz buraya bu büyük değişimin rehberleri olmak için geliyoruz. Büyük dönüştürücü faktörlerin biri pek çok yıllardır sizden saklanan pek çok teknolojinin ortaya çıkması olacaktır. Biz aynı zamanda ifşaata yol açan duyuruları yapmaya hevesliyiz. İfşaat bir kez daha size bu büyük galaksiyi açacak şeyden başka bir şey değildir. İfşaatla siz evreni ve onun içindeki yerinizi algılama yolunuzu şiddetli bir şekilde ve geri alınamaz bir biçimde değiştirecek olan şeylerin sırrına vakıfsınız. Bu artık bilinmeyen ve uzak bir uzayda olmayacak; yeni teknolojinizi kullanarak, ansızın bu dostların ve ailenin oturduğu ve kolayca erişilebilir olan yerleri kapsayacak. Ancak çok daha önemli bir şekilde, tümüyle derinliği ölçülebilir, Yaratıcıyla ve Cennetin tümüyle nasıl birbirine dolanmış olduğumuzu size göstererek tüm yaşamla birliğinizi mükemmel bir şekilde doğrulayan bir boyut olacaktır.

Bizim sizinle birleşmemiz doğal varlık durumunuza son ilerlemenin nasıl kolay olacağını görmenize izin vererek, tam bilinçliliğin tam kıyısına sizi getirecektir. Yine bütünleşir bütünleşmez, siz Gaia’nın güvenilir rehberleri olarak, böylece biz insanların yaklaşık 900.000 yıl öncesindeki yaptığımız bir yemini yeniden yaparak, kutsal hizmetinize yeniden başlayabilirsiniz. Gerçekte bu rehberlik tüm güneş sisteminin gözetilmesini kapsar. İlahi hizmetinize yeniden başlamak İç Dünya ailenizle yeniden birleşmeyi ve bu güneş sisteminden gelen ve üstlenmek üzere olduğunuz bu görevleri gerçekleştirmekte olan maddesel olmayan çok sayıdaki varlıkla bir araya gelmeyi kapsar. Yerel Spiritual Hiyerarşiniz yakında dikkat etmeniz gerekecek olan bu ve diğer görevler için tamamen hazır olduğunuz güvencesini bize verir. Agarthalılar ve onların memeli deniz hayvanı ortakları sizin tam bilinçlilik durumunuza geri dönüştürüldüğünüzde size yapılacak olan duyuruları hazırlamaktadırlar. Bu sizin ilk olarak Dünya’ya nasıl geldiğinizin ve niçin birçok Spiritüel Hiyerarşilerle Vega’da uzun zaman önce sizi tam bilinçli Varlıklar haline getirmek için anlaştığınızın hikayesini kapsayacak.

Bu hikaye özel türlerinizle yeniden bağlantınızı kuran ve daha sonra sizi tam bilinçliliğin görevleriyle ve fizikselliğin bu kısmına ilişkin birçok sorumluluklarınızla tanıştıran büyük bir sürecin parçasını şekillendirir. Köklerinizi yeniden hatırlamaya başladıkça, bu, galaktik toplumunuzu onun gerçekten inanılmaz kaderini gerçekleştirmesine destek verebilen genel bir eğitimi sağlamak için zorunlu olacaktır. Burada kalmak için yaşam sözleşmelerinizde anlaşma yapmış olanlarınız yerel Ruhsal Hiyerarşiniz tarafından sizden beklenen şeyin farkında olmak zorundasınız. Tanrı ve siz fizikselliğin bu kısmında ilahi planı uygulamaya koymak için yakından çalışacaksınız. Size her zaman bahsettiğimiz bir yön bir Işık beden sağlamayı gönülden arzulayan ve tam bilinçliliğe kutsal yolculuk yapan büyük bir grup Varlığı olarak rehberliğinizdir. Böyle yetenekler sizi çok özel Varlıklar kılan şeylerdir ve galaksi boyunca öyle çok şey tarafından izlenmekte olmanızın nedeni de budur. Aynı zamanda, bu Tanrı’nın bize bu ilk temas misyonunu gerçekleştirmek için izin vermesinin nedenini açıklar.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu gün bazı iyi haberlerle geldik! Şimdi yeni bir bankacılık sisteminin ortaya çıkmasının çok yakın olduğunu size açıklamamıza izin verildi. Dünyanızın her yerindeki büyük bankalar fiili bir şekilde çok sayıda yeni kuralların uygulanmasına hazırlanmaktadır. Bu düzenlemeler uluslar arası işlemlerin yürürlüğünü değiştirecek ve yeni bir sağlam desteklenmiş para birimini tanıtan bir dizi duyurular için hazır olacaktır. Kürenizin hükümetlerine N.E.S.A.R.A’nın uluslar arası versiyonunun uygulanması öğütlenmiştir ve bu küresel politik sistemlerinizde hızlı değişimi başlatacaktır. Uygun şekilde Galaktik Federasyon bu değişikliklerin karanlık kabal tarafından anlaşma yapıldığı şekilde meydana gelmesini sağlamak için çeşitli savunma gemilerini gerekli konumlara yerleştirmiştir. Bu karanlık bireyler için Işığa güçlerini teslim etme zamanı geldi!

Bu değişiklikler bizim kutsal gizli topluluklarımızın bolluk fonlarını dünyaya dağıtmaya başlamasına imkan verebilir. Biz aynı zamanda ortaklarımıza binlerce yıldır sizden tamamen gizlenen ya da büyük ölçüde değiştirilmiş olan pek çok önemli gerçeği açıklayacak olan birçok özel öğretileri hazırlamalarını öğütledik. Bu koşullar bu bilgiyi size açıklayabileceğimiz zamana kadar onu birçok tapınakların ve katedrallerin mahzenlerinde derinlere gizlememizi zorunlu kıldı. İlkin biraz şok olabilirsiniz, ancak bu kutsal Gerçeklerin bu fiziksel alem hakkındaki ruhsal bilginizin bir kez daha parçası olması gerekir. Bu dönmekte olduğunuz tam bilinçlilik durumunun mucizelerine ve harikalarına bakarak, bir arındırma süreci olacaktır. Tanrı Işığa kutsal hizmetinize yeniden başlamanızı gerekli gördüğü için, bu özel mesele önünüzdeki haftalar esnasında yaşamınızdaki merkezi aşamaya ilerleyecek.

Biz Yükselmiş Üstatlar kutsal örtüyle sizi kurtarmak ve fiziksel Melekler olarak gerçek Varlık durumunuza geri döndürmek ilahi bir göreve sahibiz. Akrabalarımıza ve İç Dünya’daki imkanlara, sizi çok değerli duruma geri döndürmek için hoş geldin diyoruz. Hareket geçirilmekte olan her şey Tanrı’nın emrinin gerçekleştirme amacıyla yapılıyor. Siz çok uzun zamandır suni hafıza kaybı durumunda başıboş dolandınız ve bu zaman eski bilgelik ve yeteneklerinizi eski durumuna getirme zamanıdır. Karanlık tarafından tezgahlanan ve Annunki tarafından idare edilen toplumlar durdurulacaklar. Sizin Allah vergisi Birliğiniz, galaktik toplumun harika bir prototipini geliştirmenize imkan vererek yeniden kurulacak. Bu yeni boyutunuz bu galaksinin eski karanlık imparatorlarına da hoş geldin diyecek ve sadece Ruhun gerek duyduğu norm ve tekniklerle, onlara tam bir Işık beden sağlayarak, onları da Işığa dönüştürecek.

Bugün, size dünyanızın etrafında el altından gizlice meydana gelen şey hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunduk. Bu hazırlıklar bankacılıktaki büyük değişiklikleri mümkün kılacak, ardından bu büyük değişiklikler karanlığın devre dışı kalmasıyla sonuçlanacak. Galaktik Federasyon ve onun savunma gemileri bu eylemleri desteklemektedir ve böylece bu engelleyici kabalın sonu yakındır! Neşe içinde olun ve Tanrı’nın hediyelerini kabul etmeye hazır olun! Bilin ki sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun, Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |