Home > > Sheldan Nidle - January 1, 2013

Sheldan Nidle - January 1, 2013

12 Ben, 19 Mol, 9 Eb

Dratzo! Taj Jai Dan! (Happy New Dawn) Chúng tôi trở lại ! Bình minh của Một kỷ nguyên mới cho nhân loại! Chúng ta hãy bắt đầu với một mô tả ngắn gọn về những gì đã xảy ra cho đến nay. Đồng minh bí mật thiêng liêng của chúng tôi, với sự hỗ trợ của Các Minh sư từ thế giới của bạn, đã đưa vào vị trí một hệ thống tài chính mới. Đã bắt đầu hướng dẫn các nhân vật quan trọng trong sự phân bố của loại tiền tệ cứng hỗ trợ liên kết với hệ thống ngân hàng mới này. Trong khi đó, nhiều người đã nhận những vị trí thay thế các quan chức trong chế độ cũ đã chuẩn bị các thông báo mà sẽ chuyển đổi thế giới của bạn trong nháy mắt. Hơn nữa, các nhóm quân sự và quân nhân theo xu hướng của Ánh sáng đang sẵn sàng thực hiện một cuộc nổi dậy để lật đổ các quy phạm pháp luật hiện hành, loại bỏ sức mạnh của cách chính phủ tham nhũng . Sau khi thực hiện, các thông báo sẽ được phát sóng tới đại và sáu thành phần chính của NESARA sẽ trở thành luật pháp trên mặt đất. Ban đầu các hành động này sẽ khôi phục lại Hiến pháp. Đảm bảo cho sự thành lập của pháp luật chung và sự hình thành các viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ vận hành một hệ thống tiền tệ mới trên toàn thế giới . Dòng tiền mới này sẽ kích hoạt hệ thống ngân hàng mới và thiết lập sự thịnh vượng toàn cầu.

Các ngân hàng sẽ được tái cơ cấu . Các tập đoàn khổng lồ sẽ được giải tán và thay thế bằng quan hệ đối tác có trách nhiệm với xã hội. Các Ngân hàng lớn và các tập đoàn được chia nhỏ. Văn bản mới có nêu chi tiết các yêu cầu pháp lý cho việc minh bạch hoàn toàn giữa các tổ chức với nhau . Cũng như minh bạc giữa tổ chức và công chúng sẽ được nhấn mạnh. Người dân sẽ được thông báo rõ ràng và yêu cầu chính họ trở thành một phần quan trọng trong quá trình này. Những mối quan hệ đối tác mới này sẽ được điều chỉnh để nhận ra sự cần thiết giúp làm sạch Gaia . Người dân được hướng dẫn làm việc để khắc phục nhiều vấn đề đã được tạo ra từ nhiều thập kỷ bất cẩn toàn cầu. Các tổ chức này sẽ được công khai các quy định và phải tương tác tốt với cộng đồng thịnh vượng bấy giờ . Mục tiêu là kết thúc ô nhiễm công nghiệp , thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, trong đó sử dụng công nghệ điểm không và công nghệ chùm sáng . Chúng tôi dự định sẽ hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp cho bạn các công nghệ đó. Để nâng cao khả năng tương tác của bạn đến một cấp độ mới và cho phép cộng đồng của bạn để di chuyển ra khỏi phương thức nông nghiệp, công nghiệp "truyền thống" có thể gây tổn hại cho Gaia và các hệ sinh thái đa dạng và dễ vỡ của cô.

Ưu tiên đầu tiên của bạn là để làm phong phú thêm đời sống cộng đồng và thể hiện tình yêu của bạn cho thế giới của bạn. Chúng tôi của Liên đoàn Galactic thừa nhận cả khía cạnh Tinh Thần lẫn Vật chất của Hành tinh bạn đang sống . Mỗi khía cạnh, cho dù bầu trời hay đại dương, dù là một vùng đất rộng hay là một sinh vật nhỏ đều là quý giá nhất đối với chúng tôi. Tổ tiên của bạn hoàn toàn có ý thức khi thực hiện tình yêu mỗi ngày dành cho Trái đất nhằm gìn giữ tinh chất thiêng liêng của Hành tinh . Quan điểm này sẽ trở lại với bạn. Khoa học của bạn đã chỉ mới bắt đầu để tìm hiểu nguyên lý thô thiển của sự sáng tạo. Thậm chí ngành sinh thái học và các khoa học sinh học liên quan hầu như không thừa nhận một cái nhìn cơ bản như vậy. Khi bạn phát triển trong ý thức của bạn bắt đầu cảm nhận được cuộc sống trong tất cả mọi thứ xung quanh. Bạn đang trở thành một cộng đồng của những người quản lý trái đất mới và tái tạo một thế giới xinh đẹp.Các bạn sẽ trở thành một cộng đồng yêu mến thế giới sống động xung quanh bạn và biết ơn với tất cả những gì Trái đất cung cấp cho bạn. Bạn bắt đầu để cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời tất cả mọi thứ xung quanh. Bạn bắt đầu nhận thức và hiểu được vai trò quan trọng của bạn trong việc duy trì sáng tạo này . Bạn bắt đầu để thực sự hiểu rằng tất cả sự sống là thiêng liêng, không thể tách rời và phụ thuộc lẫn nhau.

Namaste! Chúng tôi là các Minh sư đã hoàn tất Thăng thiên của bạn! Chúng tôi đến hành động như là các cố vấn thiêng liêng đối với tất cả nhân loại.Chúng tôi đến để làm biểu lộ, trong thời gian thiêng liêng, một thực tế mới tràn đầy ơn phước với nhiều điều kỳ diệu . Rất lâu trước đây, mỗi người chúng ta đã bắt đầu một nhiệm vụ lớn, nhằm thực hiện đầy đủ tiềm năng của chúng ta. Và với sự giúp đỡ to lớn của Đấng Tạo Hóa, để tái khám phá con đường đi tới ý thức đầy đủ. Cuộc hành trình dài và gian khổ, vượt qua nhiều luận điệu ru ngủ, sau cùng, chúng ta đã đạt tới một khoảnh khắc vĩ đại của vinh quang hoàn toàn! Trong việc phát hiện chúng ta là ai, chúng tôi tìm hiểu về những gì đã được lấy đi từ chúng tôi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu một nhiệm vụ để mang lại cho nhân loại một cách nhanh chóng những điều kỳ diệu mà chúng tôi đã rất nhiều mất đời để đạt được.Chúng tôi đã hỏi Thiên Đàng để tìm một cách đạt được ý thức đầy đủ , và phát hiện ra rằng một cách thức đạt được toàn vẹn Ý thức chỉ trong một thời gian ngắn ! Những gì hiện đang xảy ra trên tất cả các lĩnh vực của bạn là sự bắt đầu một quá trình thật sự đặc biệt: Bạn đang gặp lại nhiều gia đình Tâm linh của bạn, và họ đang hướng dẫn bạn chỉ trong một thời gian ngắn để đạt giác ngộ hoàn toàn .

Đầy đủ ý thức là một phước lành hoành tráng! Nó cho phép bạn trải nghiệm và thể hiện mọi cảm xúc thiêng liêng, và để khám phá đầy đủ mọi hành động trong thể chất. Đây là một trách nhiệm rất lớn và không phải là để được đưa cho bạn một cách quá dễ dãi Bởi vì nó có thể áp đảo hay làm rối loạn Thân thể vật lý của bạn nếu bạn không được chuẩn bị thích đáng . Đây là lý do tại sao chuyển biến nhanh chóng tới Toàn giác này đòi hỏi phải có người cố vấn có đủ trình độ cũng như các công nghệ cụ thể. Chỉ có Thượng đế mới biết được điều này, và Ngài đã gửi cho chúng tôi những người có những phẩm chất tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã được đặc ân ban phước cho cơ hội này để thực hiện các mục tiêu tuyệt vời cho nhân loại. Hiện các sự kiện chính đang đến gần, và bây giờ bạn đã vượt qua một bài kiểm tra quan trọng nhất! Phần còn lại chỉ đơn giản là thời gian. Thực sự có một lịch trình thời gian của Thiên Chúa. Bạn không phải là người cần giúp đỡ đễ lấy lại Ý thức đầy đủ, mà bạn là người được chào đón bởi nhiều gia tộc của bạn để trở với thế giới Toàn mỹ ngay khi bạn còn Thân xác , để trở thành một trong số họ!

Các phước lành từ Thiên Đàng chỉ là khởi đầu của một hành trình tuyệt vời! Chúng tôi vinh dự được chỉ định để hướng dẫn bạn thông qua các miền đất của những điều kỳ diệu. Chúng tối có ý định bắt đầu cố vấn chính thức của chúng tôi bằng việc tư vấn trợ giúp bạn thiết lập một nền quản trị mới công bằng và minh bạch toàn bộ . Trong môi trường mới, Tinh thần hơn, tiết lộ có thể xảy ra và chúng tôi có thể xuất hiện trước mặt các bạn. Bạn sẽ được giới thiệu lại nhiều sự thật thiêng liêng. Các sự thật thiêng liêng này là một phần của con đường đưa bạn tới giác

ngộ hoàn toàn . Thăng thiên, hoặc đạt được đầy đủ ý thức trong thời gian ngắn, đòi hỏi phải được hướng dẫn kỹ càng .Bạn sẽ được học để trở thành những điều tuyệt vời đó trong những cõi tuyệt đẹp của Tạo hóa. Đây là cái gì chúng tôi đã quen thuộc với và có thể dạy cho bạn dễ dàng . Một khi bạn bắt đầu, bạn sẽ nhanh chóng có được một mức nhất định về trình độ, mà sau đó bạn có thể xây dựng dựa trên như bạn xem thay đổi thế giới của bạn, ý thức của bạn mở rộng, và sự tương tác của bạn với các cõi thiêng liêng tăng đáng kể!

Hôm nay, chúng tôi tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi về những gì đang xảy ra xung quanh thế giới của bạn. Mỗi ngày mang đến cho bạn gần gũi hơn với vận mệnh thiêng liêng của bạn. Bạn đang trong thời gian ngắn để đáp ứng gia đình không gian và gia đình bên trong trái đất và quay trở lại với ý thức đầy đủ! Hãy nhận biết, Hỡi Anh chị em yêu quý . Tất cả các bạn đang được cung cấp vô số và thịnh vượng không bao giờ kết thúc của Thiên đàng thực sự ! Vì vậy, Hãy Là NÓ ! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian là Đồng Nhất thể và Hãy Tận hưởng !)


Website: Planetary Activation Organization
Dịch: Samba


Share |