Home > > Blossom Goodchild - May 12, 2011

Blossom Goodchild - May 12, 2011


Blossom: Добро утро! С всеки изминал ден УСЕЩАМ как енергииге на Светлината проникват все по-дълбоко. БЛАГОСЛОВЕНИЕ е да се чувстваш благословена! Знам, че и много други се ЧУВСТВАТ така, но знам също така, че много – не. Както обикновено ние поканваме вашата мъдрост и ПРАВДА да ни помогне по пътя ни.

Федерация на Светлината: Действително, всички ние сме благословени много пъти в тези времена. Разбира се това зависи в какъв контекст се намирате на тази планета... защото мнозинството се е поставило в такава ситуация, в каквато други не биха попаднали. Тези души се намират в „неблагоприятни” места по множество различни причини... в това число и в зависимост от степента на развитие на душите им, както и от това как определен опит може да им помогне в преминаването на жизнения път сега. Сигурно на мнозина ще им е трудно да разберат, че тези които живеят в нищета или в райони на бойни действия сами са се поставили там. Действително, от земна гледна точка не е очевидно, защо въобще да попадат в подобни ситуации? Но от „не-земна” гледна точка има ситуации в подобни контекстни преживявания, позволяващи на душите да преолеят някой свои бариери или да се освободят от това, което ги е свързвало преди. Други… са могли просто да изберат да са Светлина на подобни места. Това са много силни души, които са почитани за жертвата, която правят за благото на всички.

Бихме повторили това още веднъж... както много пъти досега... това, което може да не ви се струва очевидно поради ограниченото ви земно виждане (в дадения момент)... погледнато от гледна точка на Светлината... придобива много повече смисъл и подобни теми стават съвършено ясни! Затова, ви препоръчваме докато се намирате в Настоящето си положение... да намерите в съществуването си много повече смисъл - във всичко това , което за вас е отвратително… или ви кара да изпитвате Усещането „Какъв смисъл има в това, че светът е изпълнен със жестокост?”

ТОЗИ СВЯТ Е - ИЛЮЗИЯ

Ние разбираме, че ви е трудно да го осъзнаете, защото твърдо ВЯРВАТЕ, че сте дълбоко враснати с него. И това е така! Вие изцяло сте се вживели в ИЛЮЗИЯТА на вашия живот такъв, какъвто сте го избрали да бъде .

ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – Е ИЛЮЗИЯ!!

Blossom: При цялото ми уважение… на вас ви е лесно да говорите! Когато в действителност живееш в илюзия всеки ден… в това, което преценяте като „Всичко, което ви е предоставено в този аспект, сте вие” (?) … е сравнително лесно да се чувстваш неуверено, поради вашето заявление. Щом Земята е – илюзия и ние живеем в нея… не значи ли това, че и ние също сме - илюзия?

Федерация на Светлината: НЕ. Това означава, че вие сте избрали да получите жизнен опит в свят, чиято същност е илюзорна. Тази част от вас, която е РЕАЛНА приема участие в експеримента… за който ви говорихме в началото на нашето общуване. Единственото, което е РЕАЛНО докато се намирате в експеримента е вашата душа. Останалото…както много от вас започват да осъзнават… е създадено от вас самите.

Позволете ни да се опитаме да ви обясним, за да опростим донякъде разбирането.

Сега вие… имате удивителна технология, която се реализира с помощта на вашите компютърни системи. Можете да смените фона на изображението с такъв, където субекта не е бил никога, но вие го виждате все едно, че е там… или на вас ви се струва, че е там! В този аспект, можете да поставите себе си „на сцената” и като натиснете клавиша душата ви може да се появи навсякъде, където пожелае, в зависимост от фона, който сте избрали.

Blossom: Сигурно знаете, че вчера ми изпратиха линк за подобна теория. (2*)

Федерация на Светлината: Ние винаги позволяваме на подобни неща да ни съдействат. Продължавайки разговора ни… това, което са ти пратили в действителност не е ИСТИНА.

Blossom: Извинете, че ви прекъсвам отново… но това заявление не отива ли твърде далеч?

Федерация на Светлината: Ние никога не хвърляме думи на вятъра, скъпа лейди. И така… с помощта на творчеството на вашия разум, вие можете да „включвате и изключвате” това къде се намирате. Вие сте създали това „място”… вие като СЪЗНАНИЕ. Със сътрудничеството на много от вас… в продължение на много години, е станало възможно да стане така, този свят да се възприема като РЕАЛНОСТ…, когато в действителност… ние бихме казали, че е „измислен”. Чували сте за някой еволюирали души, които могат да се преместват само с мисъл на други места… и даже в друго измерение. Те само сменят „фона”.

Blossom: Ммм! И така… искате да кажете, че ВСИЧКИ МЕСТА – са илюзия?

Федерация на Светлината: Освен едно… това, което се намира във вашата душа. А, всичко останало е създадено. Достатъчно е само определено място да бъде избрано да не съществува (като експеримент е възможно) и общото съзнание може да премахне дадена планета да не съществува.

Blossom: Значи, Златният Век към който отиваме също ще е илюзия?

Федерация на Светлината: Разбира се. Вие всички вече знаете, че това за което мислите… чрез ИСТИНСКИ ЧУВСТВА… вие го създавате.

Ето защо ние дойдохме да ви разкажем за това. Ще се опитаме да ви помогнем да разберете, че… ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВАШИЯТ НОВ СВЯТ.

Blossom: Но вие казвахте не толкова отдавна, че той вече съществува и ни очаква.

Федерация на Светлината: Така е… във вашите мисли. Всеки от вас ЗНАЕ ЗА ЗЛАТНИЯ ВЕК в мислите си… защото мислите за неговото творение ви бяха показани някога, много отдавна в историята на вашите души. Така, че той вече съществува… този Нов Свят…, но, това е така само за тези, които ще изберат да си спомнят… да го направят част от своята лична илюзия. Любопитни сме да разберем доколко схващате смисъла на всичко това?

Blossom: Да. Напълно. Някъде, някаква част от мен ЗНАЕ това.

Федерация на Светлината: Затова ние ще продължим да говорим за ЛЮБОВ. Защото само чрез ЛЮБОВТА подобно място може да се прояви за вас. Вие не можете да влезете в НОВия СВЯТ НА ЛЮБОВТА…, ако не сте целите от ЛЮБОВ. Как бихте могли да живеете в собственото си творение от чиста ЛЮБОВ, ако не си позволите да станете ЛЮБОВ? Всеки от вас има възможност за свободен избор. Това, което избирате да мислите става ваш начин на живот, нима не е така?

Blossom: Да… но все пак, навикът да останеш в това ЗНАНИЕ изисква тренировки!

Федерация на Светлината: Въпреки това, ти съгласна ли си с нас?

Blossom: Точно така. Чувствам, че подхождаме към нещо достатъчно сложно спрямо възможностите на всички участници. Усещам потребност да задам въпрос… „Какво ще стане с тези, които не са дорасли до идеята за ЧИСТА ЛЮБОВ?” Искам да кажа, че много от нас се стараят с всички сили… достатъчно ли е това? И какво ще стане с тези, на които не им достига разбиране за идеята за ЧИСТА ЛЮБОВ към ближния?

Федерация на Светлината: Душата.. в тази илюзия… може да отиде само на това място, което съответства на вярата й за подходящо място… във всеки един момент от време… в това число геологически, ментално и емоционално. Всеки може да предложи помощ, но ако душата е избрала да не приеме... значи това е мястото, в което е избрала да бъде. Това не означава, че когато много хора ще бъдат готови да влязат в НОВИЯ СВЯТ, то останалите „ще пропуснат рейса”. И в какво щеше да е тук ЛЮБОВТА? Това означава, че те ще останат в създаденият от тях свят. Те могат да изберат фон със войни или въстания... не само около себе си, но и в себе си. Единствено всеки сам може да промени всичко, спрямо каквото и да е. То не може да бъде променено от някого за вас. До момента в който не избрат по-добър път... те остават в това място за което вярват, „че е такова, каквото е”.

Но ние ви говорим от най-дълбокото място на ЛЮБОВТА... вашият свят, какъвто ви се изглежда сега... много скоро ще ви се струва съвсем друг. Толкова промени ще настъпят... че вашият свят ще ви се стори почти напълно неузнаваем. Ние се усмихваме в ЛЮБОВ... защото знаем, че за тези, които са избрали да прочетат последното със страх... те ще си представят как произтичат всички видове бедствия и ще визуализират свят с разрушения... а... на другата страна на медала… за тези, които са избрали да живеят в ЛЮБОВ...те ще визуализират свят с невиждана красота... спокоен свят... свят, където живеят взаимно уважение и ЛЮБОВ.

Blossom: Да… да, ясно ми е за какво говорите... но... как да кажа... да допуснем, че една душа се страхува, а друга ОБИЧА... тези два свята... макар и различни... ще си съжителстват ли на една и съща планета?

Федерация на Светлината: Ти отново бъркаш своята планета с истинската реалност. Нима и двете могат да съществуват в едно и също време? Все пак ние ще кажем... това е така, могат!!! Какъв фон избираш за да се проектираш в него? Това е от което зависи всичко. Готови ли сте да се удивите??

Blossom: Давайте!

Федерация на Светлината: Действителната планета – това е вашият празен фон. Вие сте поставили себе си на нея… всеки, като отделен субект… и в същото време помните, че сте ЕДНО и подобни... просто в даденият момент... вие сте избрали да получите опит, който ще ви накара да се ЧУВСТВАТЕ отделен от другите. И така, това, което се опитваме да обясним по най-простя начин от възможните... е това, че ДА... всички сценарии се случват вътре във вашия Земен опит на едно и също празно платно. Вие, всеки от вас ... решава какво да бъде нарисувано на него. Един може да създаде картина на война, друг да създаде картина с разцъфнали поля.

Blossom: Добре…, но по-рано вие казахте, че някой души са поставили себе си на определени места по други причини така, че се получава, че не те са „създали” напълно това място... те са избрали да бъдат в него.

Федерация на Светлината: Но ти разбираш... те са избрали да бъдат в това творение... това конкретно творение... за себе си... за всички. Ние не сме казвали, че те трябва да останат в него.

Ние пак ще се върнем към темата за душите, които не могат да „преминат” във фона на ЗЛАТНИЯ ВЕК заедно с мнозинството. Това не означава и ние го казвахме, че те никога няма да попаднат там. Този начин на мислене ни се струва малко абсурден. ЗОЛАТНИЯ ВЕК… НОВИЯ СВЯТ са за всички, които избират да влязат в него. Но, вие не можете да влезете в него до момента, в който душата ви не стане способна да приеме за истина тази... илюзия?

Да. Не трябва да забравяме, че дори илюзиите си имат свои ПРАВИЛА!

Blossom: В действителност аз не помня това... Какво означават тези правила?

Федерация на Светлината: Без значение, че сътворената илюзия е... илюзия... в „законите” на илюзорното творение... има определени „стандарти”, към които трябва да се придържаме във всеки опит на всяка отделно взета илюзия. Но това ще го отложим за после. Защото ние знаем, че с всяка повдигната от нас тема се появяват множество проблеми на мисловния процес, а не бихме искали да ви претоварваме и така да ви въведем в заблуждение.

Както казва Белият Облак... изяж едно парченце от шоколада наведнъж... позволи му да бъде усвоено напълно и ти ще разбереш кога си гладен и готов да изядеш още. Ако изядем целият шоколад наведнъж... ще се чувстваме неуютно и не на мястото си!

Е, аз ЧУВСТВАМ, че днешният ден ни даде достатъчно храна за размисъл.

Blossom: Искам да се изключа, защото знам, че е време, така че да мога да прочета всичко това и да го подредя в главата си, като разбира се добре се посмея!! Все повече привиквам към всичко това, вместо да се опитвам да разбера докрай какво става... по-добре просто да се насладя на пътуването... и когато пристигна на мястото... ще узная всичко.

Голямо благодаря за информацията! Времето изтече. В ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ… приятен ден.

Ние сме все по-щастливи да видим как енергиите се разширяват в Светлината... Толкова сме щастливи. Толкова сме щастливи. С ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКИ...КЪМ ВСИЧКИ С ЛЮБОВ.

ПП: Бих искала да напомня на всички, че аз съм само глашатай. Нямам отговори на въпросите, които могат да възникнат при прочитането на тези съобщения. Уверена съм, че когато те са готови да дадат повече пояснения... щом разберат, че сме готови да усвоим още няколко парченца шоколад... непременно ще ни дадат да ЗНАЕМ.

*1. THE BRIDGE
*2. http://www.youtube.com/watch?v=Ot4jgEID7oU


Переведено с английского, оригинальный текст: http://www.blossomgoodchild.com/BG108may12.html


Website: Blossom Goodchild
Превод: Георги

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!
Share |

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.