Home > > Blossom Goodchild - May 22, 2011

Blossom Goodchild - May 22, 2011


Blossom: Е, какво, аз мисля да опитам още един път и проверя тук ли сте, въпреки, че се мъча до тези дни … и вас ви нямаше. Сега подходящо време ли е?

FOL: Това не е несъвпадение на време. Работата е по-скоро в твоите енергии и съвместимост.

Blossom: Да, аз така и мислех, когато се мъчех да изчистя моето вътрешно пространство от „изключеното” настроение, в което се събудих. Действително, напълно не съм го изчистила! При все това ми се отдаде да изменя ситуацията и добре прекарах деня, така, че готови ли сме?

FOL: Ще ни бъде приятно.

Blossom: О! Много биха оспорили това. Дайте просто да приемем, че това е взаимно изгодна ситуация.

FOL: Във всички случаи … това е така. Докато вие се издигате във вашите пътешествия чрез земния опит… ние видяхме необходимост да се настроим на вибрации по-рано, не срещайки се „ние” и вие.

Blossom: И какво може да бъде това?

FOL: Това е което укрепва връзката между мнозина във вашия свят… това е, което съединява нашите енергии … тъй като множество от хората четат сега думите, които ние предаваме и ще предаваме. То прилича на това, ако би се случило автоматически обмен на вибрациите от енергията и защото ние се съединяваме и сме в състояние да проникнем по-дълбоко в сърцата … откъдето идва разбирането … толкова голям брой души на Земята сега са „проглеждащи” Както, ако ние бихме могли да се „съединим” с вас на нивото на душата, докато вие четете, което позволява да се случи нещо по-голямо, отколкото обикновено четене, каквато възможност дават нашите думи. Това от наша страна не би било считано именно за приятна изненада и тя спомага за промените да станат толкова красиво. ЛЮБОВТА, която идва от вас към нас … до степен, че вие станете ПО-СВЕТЛИ … силно влияе на ускорение на плановете.

Blossom: Това са хубави новини. Около мене … хора, които аз познавам … толкова чудесни събития се създават около тях. Това ме прави щастлив … това е, защото Висшите вибрации „ вършат своята работа”!

FOL: Тази комбинация намира „всичко” на нужните места.За тези, които възприемат живота като лек ветрец – това е смесица от вложени сили за достигане на целите. … смесено с Висшите енергии … което на свой ред позволява да се прояви ЧУВСТВОТО на възторг и радост. И разбира се, колкото по-дълго продължава да резонира … толкова повече идва това, същото, до степен, че вие продължавате да се настройвате на ВСИЧКО, което се УСЕЩА като уместно в дадения момент … до степен, както ние се приближаваме към по-Високи очаквания сравнително образа на мисли … които, разбира се, стават ваша реалност. Бихме могли да разясним някой проблем, който татко ние виждаме, е смачкал перата на мнозина?

Blossom: Е, е …не, благодаря! ……..РАЗБИРА се, можете!!!

FOL: Има такива, които избират да продължават да се натоварват с въпроси, провокиращи страх. Те продължават да търсят във вашите мрежови устройства с намерение да намерят повече и повече разни неща, непричастни към Свещените Същини. Както се казва, тези безвредни „изследвания” имат трайни Последствия. Нима не виждате? Ние, както сме говорили и по-рано … вие храните страха.

Представете си за миг, че компютрите не са изобретени. Че няма никакви начини да се научи за всички тези удивителни … от една страна … и разрушителни … от друга … вероятни събития, които могат да се случат, а могат и да не се случат в края на вашата 2012 година. Представете си, че никой не би узнал за тези неща. Всичко, което хората биха узнали вместо това … изживявайки своите животи Правилно, със съзвучни на техните сърца образи … какви ЧУВСТВА вътре в тях … УСЕЩАНИЯ за щастие и издигане над всичко на ЛЮБОВТА … се усилват с времето. Те биха забелязали промяната в себе си и това как тези изменения влияят на другите. Биха забелязали, че останалите също като че ли са обкръжени с аура … Сияние, което преди го нямаше.

Всички тези „открития” биха усилили ЧУВСТВОТО за щастие… … и така нататък

Те биха били не осведомени за вибрациите, идващи отвън. Не осведомени за сериозните планетарни премествания и изменящите се морски течения. Те биха узнали само за това, което е вътре в тях и наоколо. И … би се УСЕТИЛО това удивително …

… и така нататък.

Те биха били неспособни да пропуснат предложените им вибрации, защото главите им не биха били запълнени със сценариите за тази или друга работа. Многото сценарии са противоречащи един на друг … толкова, че в края на краищата вие вече не знаете нищо за това, което може да се случи … остава само „безумния страх”, многото възможности затъмняват разума и създават безпокойство, дали да напуснете планетата, или да останете … Дали да се отправите към подземния свят, или в небесата … Дали планетата ще остане съвсем пуста след всички събития, които могат да доведат вашия свят до изчезване и така нататък!!

Вие разбирате ли какво искаме да кажем, скъпи приятели? Ние още веднъж ви молим да разберете …

Важно е УСКОРЕНИЕ В ЛЮБОВТА …

Важно е ПРЕБИВАВАНЕ В ЛЮБОВТА … ВСЕКИ МОМЕНТ. Колкото по-добре бъде разбрана важността на това, толкова по-леко ще бъде избавлението от това, което вече е безполезно. Това, на което е било предначертано да бъде премахнато … защото никой повече не би обръщал внимание и по такъв начин то би изсъхнало … заради не достатъчна храна.

ЖИВЕЙТЕ ВСЕКИ МОМЕНТ ОТ ВАШИТЕ ДНИ С ЛЮБОВТА, КОЯТО СЕ ЯВЯВАТЕ.

ОСТАВЕТЕ СТРАХА, ЗАВЛЯКЪЛ ВИ В СВОЕТО ЛЕГОВИЩЕ … И ЗА В БЪДЕЩЕ, СПРЕТЕ СЕ … ЗА ТОВА, ЗА ДА СЕ ОТКЛОНИТЕ ОТ НЕГО. АКО ВИЕ ХРАНИТЕ СТРАХА – ТОЙ ЩЕ РАСТЕ … АО НЕ ГО ХРАНИТЕ, ТОЙ ЩЕ ЗАГИНЕ.

Какво от това, скъпи души, се приготвяте да изберете? Ние много пъти сме говорили за това и все пак … сякаш за много още има нужда да се търси по-лошото от това, което може да се случи и да замре тази негативност. И не защото са такива тъмните души, а защото да живеят в страх им се струва по – просто. Как може така да бъде? Ние не разбираме това … но ние ЗНАЕМ, че има множество ВОИНИ НА СВЕТЛИНАТА, които прокарват пътя. Показващите друг начин ДА БЪДАТ … и със своя пример да демонстрират как това просто може да бъде.

ОСВОБОДЕТЕ ГИ! БЪДЕТЕ, БЪДЕТЕ, БЪДЕТЕ ЛЮБОВ!

Когато чувате думите, имащи негативна природа … вежливо обяснете, че вие ги избирате, също както избирате каква музика да слушате. Позволете на вашите мисли, позволете на вашите изрази на тези мисли … да изливат Светлина, позволяваща на другите да ЧУВСТВАТ СЪРДЕЧНОСТТА на вашите души.

ОСТАНЕТЕ ВЪВ ВАШАТА ИСТИНА! По такъв начин вие Осветявате пътя за всеки, който е забравил как това се прави. На душата се нуждае единствено от миг познание и вашата ИСТИНА ще ви освободи.

Не бъдете чужди към себе си и към това кои сте. А вървете по пътя, давайки на вашата душа ДА ЧУВСТВА ТОВА ЗНАНИЕ, че тя ДЕЙСТВИТЕЛНО върви по пътя към дома.

Ние сме много признателни на всички, които са обединили своите енергии с Нас и ние ДЕЙСТВИТЕЛНО много сме радостни ДА ЗНАЕМ В ТОЗИ МОМЕНТ сигурно, че нашите усилия помагат … и съединени с вашите усилия, издигат самите себе си и планетата- извършват промяна в целия свят!

С ЛЮБОВ ви оставяме.

Blossom: С ЛЮБОВ … Благодаря ви от всички нас.

Website: Blossom Goodchild
Превод: Кръстина

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!
Share |

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.