Home > > Blossom Goodchild - June 14, 2012

Blossom Goodchild - 14 юни, 2012 г.


Аз съм отново!Почувствах ,че нещата се променят през последните няколко дни... и нямам търпение да си побъбрим днес.Има личен въпрос към вас и бих искал да попитам отностно Възнесението(Господне).Чувствам ,че ние всъщност не отиваме никаде.Ние продължаваме да стоим на планетата Земя,придвижваме се към По-високото измерение .Можете ли да ми изясните това ,моля ви ... или аз съм далеч от целта/идеята тук?

Това също може да бъде „нашето“ схващане отностно това ,което приближава ... тъй като всеки сам за себе си развива своето разбиране ,кой в действиделност е той самия.Вие виждате толкова много ,а очаквате изневиделица да ви се каже датата на която „Всичко ще се промени за всички“...и вие ще... излезете “извън синьото“ ...намерили себе си и магичната земя на която служите ,тя обаче ще бъде изчезнала и само образи и чувства на екстаз ще ви поглъщат във всяка минута от деня.

Аааа Глупости!Не ми казвай,че това е просто една илюзия!

Не сме ли си говорили с вас за мечтите и за това,че в действителност те са вашата реалност?Ако можете да направите това по-лесно изпълнимо за вас самите и да го проумеете ,ние бихме били много щастливи .За съжаление докато вие не„натикате „ това разбиране във вашия тримерен капацитет ,вие няма да бъдете способни да „грабнете/вземете“ по голямото разбиране за това какво Е когато си на По-високото измерение.

Позволете ни да направим най-доброто за вас и да ви дадем по-нататъшното знание, отностно това което идва.Например... когато душите живеещи в Земното Царство напускат планетата и това си ниво на съществуване, те освобождават своя дух от физическото тяло ...те не могат „изневиделица“ да се превърнат в ангели!Но все пак ЗНАМ ... някои ,които са имали ангелски качества,възобновяват това веднага.То е различно за всеки и зависи от „качествата“ на душата му.

Къде душата може да ги открие ... ще е добре да ви кажем ...чрез различна служба/област. Там може би представя ... нови помошници/асистенти/сътрудници за да докаже, че е наоколо.Как сам човек усеща всичко , ще бъде в зависимостта от нивото му на разгръщане на което сам той е достигнал в душата си.Запомни това добре ,че един може да ЧУВСТВА ,че би искал да „проучи“ лично ,освен ако душата му не е готова да приеме... ти би могъл да натиснеш копчето за издигане ...на пристигане обаче вратата няма да може да бъде отворена.Ти не само ,че няма да можеш да се „шмугнеш вътре“ т.к състоянието на душа ти все още няма да е готово.

Следователно, ти ще приемеш разбирането , от къде всъщност идваш/произхождаш.
Така,отговори си на въпроса... и изпитай това ,което ние правим за да се постави началото и дадеш възможност на себе си да разбереш какво трябва да се случи...
Колко хубаво ,твоят избор,твоите думи, тези дни ...

Ние бихме искали да ви кажем ,че ...ДА...Необходимо е да бъде дадена величина, която несъмнено ще счупи лодката за много от вас.Това ние приемаме от наша страна ,като неизбежно.И все пак...ние не се ли чувстваме така сякаш ви поставяме в опасност?Разбира се ,че не.Там може да НЕ бъде опасно.АКО/КОГАТО ти сам разбереш това, че ти сам решаваш своята посока на пътуване.

Мога ли да прекъсна разговора тук...задача с голямо значение ли е?...Какво...(Бъди смел...Бъди храбър Блоссом)... като смяна на полюсите ли ?

Като променяна на мисленето/съзнанието...
Заедно с променящите се полюси ли?

Заедно с промените ,които са необходими да направиш за да се случи промяната .
Добре...не ни позволявай да изгубим нишката.Най-напред...е ти какво казваш,ще има ли изменение в посокато на полюсите?

Ние не можем да кажем.Не,защото желаем това да бъде скрито... ,а само защото не сме сигурни.Много неща ,които ние „предполагахме“ ще се случат... не са се случили.Това може да се дължи на много неща.Едно от тях е... широката пропорционалност на причината...беше промяната в мисленето ви.Вие все още не сте се опитвали да схванете цялостната широта на тази мисъл и масово да го направите.

Катастрофално ли е?Доста нещастна дума?

Защо?Ние ви бяхме дали отговор на въпроса,нещата не стоят така.
Аз бях самонадеян в това ,че ще има голямо разместване на полюсите (интерестна дума използвах...Бог /Всевишен)тогава това би довело до катастрофа.

И не бяхме ли съгласни в миналото да приемем повече,че това ще за е вреда или е ще е за добро?

Ясният ...кристално чистият факт на материята ... НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ЗНАЕМ!
Дори казах че,промените приближават...това не означава ,че ние можем да предвижим бъдещето „до ента степен“ напред... защото...Това ,което е „изведено от“ всяка степен на себе си...несъмнено изпратено веднъж във вихъра.Така...как един РЕШАВА да РЕАГИРА ,присъства и ще въздейства върху това как то се „изчерпва“.Много наподобява играта на шах.Докато всеки не премести в играта... едни не могат разбира се да предскажат резултатът.Така...дотогава,докато всяка част от бъдещето не стане твоето СЕГА ние не можем да бъдем способни да ти позволим да знаеш какво се случва...защото то ще зависи само от ТЕБ !

Дали е необходимо или не да има СИГНАЛ С ГОЛЯМ ОБХВАТ по отнушение на магнитните промени ... това зависи само и единствено от вашето съзнание и напредък.
ВИЕ СТЕ ГОТОВИ!РАЗБИРАТЕ ЛИ ТОВА?

ВИЕ СТЕ НА БОРДА НА ЛОДКАТА...КАК ИЗБИРАТЕ ДА Я УПРАВЛЯВАТЕ?
ТОВА Е МНОГО ВАЖНО ,ЧЕ ВИЕ РАЗБИРАТЕ СКЪПИ МОИ.
НИЕ НЕ ИДВАМЕ ЗА ДА ПРОМЕНИМ НЕЩАТА...ВИЕ ПРОМЕНЯТЕ НЕЩАТА МЕЖДУ ДРУГОТО ВИЕ ИЗБИРАТЕ И ОПРЕДЕЛЯТЕ ТОВА КОЕТО ИДВА СЕГА!
Добре...така,ние бяхме споменали за три дни на тъмнина...това също ли зависи от нас?
АБСОЛЮТНО ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ВАС!

Схванах.Можем ли да спрем думите за минута...аз искам да си почина!
Ние приемаме твоето предложение...и все пак,отново... ние бихме искали да запомните това ,че всеки и всички от вас които се нагърбиха доброволно и бяха избрани да бъдат по цялата ваша красива планета в този момент.Вие ЗНАЕХТЕ...в действителност...вие вече ЗНАЕТЕ резултатът...

Ех...задръж телефонът за минута!Как ние можем да ЗНАЕМ резултатът ,ако ние просто казваме и взимаме решенията малко по малко...ние вече веднъж ЗНАЕХМЕ резултатът...може би резултатъ няма да излезе на яве!...В зависимост от вашия избор и това как ние ще променим нашето съзнание.

Сега вие получихте ли отговора...
Не мисля така батман!

И все пак, отново ви казваме ,че сте готови.Вие дойдохте тук за да промените мисленето си/съзнието си и това на планетата.РАЗБИРАНЕТО/ОПОЗНАВАНЕТО на себе си и планетата са ЕДНО.

Когато вие дойдохте тук за да свършите това ...вие си „мислехте“ ,че не знаете(защо сте тук).Е ние ви казваме ,че можете да го направите...вътре в себе си всеки от вас ...ЗНАЕ какво да направи за да се промени и Високото ниво да заеме мястото си.
Ние извървяхме ли този път вече или все още не сме?Приемам,че ЗНАМ....усилие е...не мога да запомня!Вие продължавате да ни молите да запомним,но аз наистина забравих.
Ние бихме искали да ви отговорим със следния въпрос...Какво правиш (с какво се занимаваш в съзнанието си) в този момент Блоссом ?

Знам,че искате да отговоря... „запомних“
Защото си ти!Това всъщност е това което ти вършиш!Ти запоми ,че „част от твоята сделка“беше обсъдена с нас и че ние бихме желали да ти помогнем да разбереш чрез нашето напомняне ,подходящо за теб...да запомниш

Round and round the mulberry bush!! Чувствам се съвсем зашеметена!Така...чрез живота...чрез усъвършенстване на себе си аз правя правилното...аз запомням ,защо съм дошла и какво трябва да направя...това ли е за което говорихме?
Да това е всищност за което говорехме.Промяната се случва в момента.Вие се движите нагоре към по-висок стадий ...ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ.

ТОВА Е ЕДНО ДРУГО МЯСТО...
За пример ...Природното Царство не е „друго място“.То е същото място на което сте и вие... вие не сте в къщи.Стихийните /Природните отекваниея са с различна вибрация от вашата 3Д честота.Това е защото ,когато повишиш честотата си ...ще си способен да „видиш“ Духовния „свят“.Вие просто не „отивате“ никаде за да го „видите“.Вие оставате на мястото на което сте били до момента ...ВИЕ ... вашата душевна вибрация ... беше повишена на ...ВИСОКА ЧЕСТОТА...ВЪТРЕ ВЪВ ВАС
Приемете това разбиране тогава...и съставете въпросът който вие зададохте ,когато започнахме този разговор...

ВИЕ САМО МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРИДВИЖИТЕ КЪМ ПО ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ ,АКО ВИЕ СТЕ НА ТАКАВА ВИБРАЦИЯ ДА ГО НАПРАВИТЕ.
И ВСЕ ПАК НИЕ ЩЕ ДОБАВИМ ,ПРОНИЦАТЕЛНОСТ И ВАЖНОСТ...
Да ... you are about to come out with a humdinger ... I can feel it in my waters.
Има какво да се случи СЪБИТИЕТО ще даде на душите „старт чрез сритване “!Това ще им даде избор ,като да последват ли „ТОВА“ за което говоря...или да ни напомнят кои са те .

Дръж се ...дръж се...така...това Събитие...ще се случи със сигърност...въпреки,че НАШЕТО съзнание е като ЕДНО ...преминава през нашето собствено творение (Сега Аз не съм сигурен ,Аз се разбирам себе си!!!)
Наистина.

Това не се ли различава от това ,което ти вече каза по рано,отностно че не си бил способен да кажеш да или не,защото то е вътре в НАС и кой решава?
Да това е така.

Pass the drugs!!Можем ли ние да изчистим това с по-високата вибрация след като аз не съм съвсем сигурна!
Това ,което ние вече започнахме е несъмнено срязано...навън и навън...план!
Както и да е...резултатът...не е в нашите ръце.Резултаът и във ваши ръце.А вие в ръцете на планетата.

Аз не ви питам,кога ние ще променим мисленето си/усещанията си...това би трябвало да ми отвори късмета.Мога ли да попитам,макар че...предложението идва от вас...нашето космично семейство...или ще бъде ли това качването на ...искам по-добра дума...Обитател на земята?
Ние бихме искали да го провъзгласим...на едно парти.

Колко интересно е това!Разбира се означава ,че ще има и сокове които да се леят !
Ние осъзнаваме как се чувствате в момента Блоссом.Ние се наслаждаваме и вълнуваме ,вие си представяте.

Да така е чувствам се освежена!Подмладена!Изпълнена с нови сили!Това са ралични чувства ,които напират в мен и са трудни за обяснение.Това е птица...това ли е всъщност плана?Не...то е ЗНАЧИТЕЛНОТО, РАЗБИРАНЕТО.То е Разбирането ,че изглежда че ЗНАМ повече от колкото предполагам и отколкото ,когато ние започнахме този разговор днес.Все още не сте ме попитали ,какво е това...защото аз не знам!!!

Благодаря ви...Наистина се забавлявах с това!
Както и ние.Както и ние.
С Любов и много благодарности мои приятели.Website: Blossom Goodchild
Превод: Petia

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!
Share |

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.