Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, February 3, 2010

SaLuSa, February 3, 2010

Сега, когато толкова много от вас са просветени, се затруднявате да разберете как се чувстват другите хора. Без някаква цел или вяра в бъдещето почти няма какво да очаквате, освен объркване. Светът несъмнено е в смут и въпреки това, което се случва, хората проумяват факта, че те имат думата в него. Когато достатъчно от вас започнат да мислят в същата посока, вие създавате енергия, която ще доведе до проявяване на това, което желаете. Виждаме, че ви е омръзнало да ви сервират всички стари доводи за контрола и потискане на свободата ви. Омръзнало ви е също да ви казват, че трябва да сте в готовност за война и борба срещу тероризма, което ви струва много. Разбира се, разумно е да бъдете подготвени за заплахата срещу вас, но може да се запитате какво я е причинило на първо място.

В продължение на много години Илюминатите са използвали своята сила, за да манипулират делата на другите държави. Това е правено чрез тайни действия, така че влиянието им да може да доведе до промени, които са от полза за тях. Населението, което се противопоставя срещу такива нелегални действия и намеса в суверенитета, знае истината. Ние ви питаме, Мили Мои, кой причинява бунтове на първо място? Много от вас разбират подобни ситуации и вие търсите лидер, който ще вземе под внимание вашето желание за мир с всички нации. Ще кажем отново, че имате една прекрасна душа на име Барак Обама и той е с ясно съзнание за това, което иска да направи при подходяща възможност. С вашата постоянна подкрепа той ще стимулира хората да действат и ще прокара пътя към един мирен свят.

Не ни е леко да го кажем, но гледайки вашата история на една война след друга, масово унищожение и огромен брой загинали, е чудно за нас, че сте успели да възстановите Светлината. Разбира се има божествен план за издигането ви и постепенно процесът на пробуждане започва да дава резултати. Вие достигнахте етап, където няма връщане назад и е само въпрос на време всички да видят драматичните промени, водещи до ново бъдеще. Ние ще бъдем неразделна част от тях, тъй като има да се свърши толкова много работа, за да се създаде Новата Епоха, която ще ви доведе до Издигането.

Пълното преструктуриране на вашата планета и формирането на общество, основано върху свободата на избора, е огромно предизвикателство, но ние сме добре подготвени, за да постигнем това в дадената ни времева рамка. Няма промени без известна степен на неудобство, но вие ще бъдете напълно информирани за това, което се случва. На комуникациите ще се обръща непосредствено внимание, а технологичният прогрес, който ще донесем, ще гарантира, че няма да губите контакт със семейството и приятелите си. Лекотата на придвижване също е високо в списъка ни, тъй като използването на замърсяващи околната среда автомобили и другите форми на транспорт ще изчезнат. Бъдете сигурни, че ефикасни незамърсяващи машини ще ги заместят и в резултат на прочистването на атмосферата скоро ще дишате чист въздух. Токсичното отравяне засегна както земята, така и морето, което е голям проблем, но ние сме повече от способни да се справим със задачата.

Погледнете към бъдещето с радост в сърцата, тъй като то е приветстващо и желано, ако не и от съществено значение за вашата еволюция. Вие получавате много от опита си в двойствеността и това ще ви служи добре в бъдещите ви животи, които ще бъдат в служба на другите. Веднъж след като този период премине, вие ще останете с мили спомени от преживяванията си, които са ви издигнали. Пътят към Издигането се кани да направи голям скок напред и вие ще напуснете този цикъл с чувство на задоволство. Вие сте велики духовни воини и имате малка представа действително колко сте великолепни и сте много почитани заради куража си да приемете предизвикателството на двойствеността. Вашият дом е в по-високите измерения и ние виждаме, че вие започвате да разбирате истинността на това твърдение. Времето на Земята ви е дало всякакъв вид преживявания и вие ще напуснете сегашното измерение към по-високото с много чудесни спомени за любящи духовни другари. Нещо повече, вие ще срещнете отново онези, които са ви близки и с които имате любовна връзка.

Енергията на Любовта и Светлината подтиква много хора към действие и онези, които са на власт, все повече се принуждават да ги слушат. Тяхното мнение е било игнорирано не само в авторитарните държави, но става все по-трудно това да продължава по същия начин. Те знаят, че хората имат силата да предизвикват промени и се страхуват от въстание, което би ги свалило от власт. Знаейки това, ние насърчаваме нашите съюзници да създават групи, които могат да упражняват такава сила и бавно, но сигурно това жъне успех. Обединените действия на множеството ще прогонят онези, които са на власт, освен ако те не променят политиката си.

Вие чувате за черни операции, но те са само върха на айсберга и продължават в САЩ, защото вашият Президент Обама няма правото да знае за тях. Илюминатите дълго време са диктували какво да се случва не само в САЩ, но също и в повечето страни в света. Те го правят чрез всякакви средства, а подкупването и изнудването са често използвани. Някои от най-богатите семейства са силата, която стои зад тях и те имат средствата да финансират черните операции без обществото да знае за това. Сега ще разберете колко големи и широкообхватни трябва да са промените, а един нов финансов ред ще помогне да се промени баланса на силите. Освен това, там където е имало престъпна дейност, онези, които са били замесени, ще трябва да отговарят за това, което са направили и ще бъдат отстранени.

Мили Мои, всички аспекти на необходимите промени са внимателно проучени. Окончателният план е завършен и ще обърне внимание на всеки проблем, който стои на пътя на вашата свобода. Тя ще бъде възстановена и ще бъде импулс за събиране на всички хора заедно. В края на краищата вие сте Едно и пътувате по един и същи път и преживяването ви ще бъде по-щастливо, ако го правите в пълна хармония едни с други. Вие се чудите за онези, които нямат желание да се издигнат и ако това е техният избор, те няма да бъдат принудени да направят обратното.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ми е приятно, че имам тези възможности да ви кажа какво е планирано за вашето бъдеще. Вие вече знаете толкова много за нас, но както казвате „трябва да видиш, за да повярваш” и скоро ще имате възможност да го направите. Ние очакваме с такова нетърпение този момент и знаем, че вече сте също толкова развълнувани от възможността, колкото и ние

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.