Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 5, 2010

SaLuSa, July 5, 2010

Нашата настояща мисия на просветление в крайна сметка ще приключи под тази форма на комуникация и ще бъде заменена от такава, която се обръща към всички по еднакъв начин. В началния период ние ще говорим с вас чрез съществуващите канали, като телевизията. Но след време ще има по-лична форма на контакт, подобна на вашите мобилни телефони, освен че ще бъде базирана на различна технология. Тя ще ви позволи да разговаряте с всеки, независимо къде се намира по света. Вашата сегашна система излъчва вредна радиация, както и много други от уредите, които използвате ежедневно. Промените в типа на енергиите, които използвате, ще бъдат с голямо значение, тъй като всички те идват от свободни енергийни източници, които са безопасни за ползване и не замърсяват околната среда.

Естествено такива промени трябва да включват различните форми на транспорт, които използвате в момента и които създават огромно замърсяване и са вредни за всички форми на живот. Много от вашите болести са в резултат на това, да не говорим за въздействието върху Земята ви, която е сериозно отровена. Вашите учени и специалисти по тези въпроси са били наясно с опасностите, но техните препоръки се игнорират, за да се защитят компаниите, които са отговорни. Вие сте били ненужно спирани от това, което би трябвало да бъде ваш естествен прогрес към използването на чиста енергия, която можеше вече да е широко използвана. Както сме споменавали преди, укорът срещу вашето правителство е, че те са запазили тези подобрения за собствено ползване. Техните подземни военни бази използват всеки възможен прогрес, който би могъл да е от голяма полза за вашето качество на живот.

Нашата мисия ще продължи, за да ви придружи до Издигането, но тя също така изисква от нас да ви заведем в модерната епоха на свободната енергия и всички нейни предимства. Всъщност ние ще бъдем заедно дълго време, далеч отвъд вашите непосредствени нужди и ще станем като Едно. Вашата съдба е да пътувате в Космоса, който ще бъде отворен за вас, веднъж след като се издигнете и заживеете с по-високо съзнание. Много от вас вече са достигнали такова ниво и присъствието ви на Земята събужда другите за силата на Светлината и Любовта. Това е целта, към която би трябвало да се стремите и тя е достижима, поради което ви се предоставя толкова много помощ и насърчаване. Всъщност вашите нива на съзнание продължават да се покачват много бързо и ако сте отдадени на Издигането, ще имате успех. Както телата ви се променят неизбежно, така и ще забележите присъствието на една по-нежна енергия, която е и много по-здравословна по характер. Боледуването и болестите са нещо необикновено в по-високите измерения и преобладават само в по-ниските, като вашето.

Вашето бъдеще е гарантирано дори ако не сте сред онези, които се стремят да се издигнат. Тези, които наблюдават прогреса на Човечеството, планират вашата еволюция и много пъти то е падало в по-долните измерения. При всеки случай му е бил даван шанс да се издигне отново, с внимателен план за вашето извисяване. Такъв пример е цикълът, който сега затваряте и въпреки че е трябвало да намерите своя собствен път обратно, на всяка крачка ви е била оказвана помощ. Когато е видимо, че Светлината се завръща, вие привличате вниманието на онези Учители, които ви служат. Те се инкарнират в по-развити духовно страни и помагат да се създадат условия за по-голям напредък.

Може да изглежда, че сте оставени на милостта на събития извън вашия контрол, но в действителност вие колективно имате силата да ги промените. Вие, например, сте допринесли за промените, които се случват сега и сте пренасочили фокуса на Човека от старата парадигма като виждате нейната неадекватност на новата визия, която носи свобода и мир. Да, може да отнеме време, но веднъж след като семената са засети, те ще дадат плод и вие едва започвате да виждате новите идеи, които ще ви донесат дългоочакваните промени. Тъй като всичко започва от дъното нагоре, вие имате много повече влияние, отколкото си представяте. Страхът, както винаги, трябва да се избягва на всяка цена, тъй като той подхранва самият източник, който ви е държал под контрол в продължение на векове. Любовта и Светлината са това, което ще го трансмутира и срещу което тъмните сили нямат защита.

Търпението ви ще бъде тествано до крайност в близко бъдеще, тъй като нещата изглежда ще стават по-сериозни. Но отговорите са с нас и заедно с нашите съюзници ние ще преобърнем заплашителните тенденции, които виждате сега. Ние искаме да се срещнем с вас с подобаваща церемония, подходяща за такова събитие и не можем просто да пристигнем без първо да се обърнем към вашите лидери. Единственото изключение би било, когато ни е дадено божествено разрешение да направим това. Вие ще разберете, че Галактическата Федерация не е някаква мародерска група от Космически Същества, ние сме организирани да поддържаме ред във Вселената, помагайки на вашата цивилизация да се развива без да се намесваме. Ние изпълняваме призива на онези, които имат слух за Бога и осъществяваме неговия план за еволюцията.

Дори в най-потиснатите ви моменти на отчаяние Съществата от Светлина са с вас и се опитват да облекчат притесненията ви. Те ви помагат да съберете парчетата и да ви издигнат към Светлината, така че да можете да намерите надежда и ново вдъхновение. Вие никога не сте сами, независимо в каква позиция се намирате и вашите Водачи ще ви окажат влияние за ваше добро, ако ги послушате. Понякога е необходимо да създадете момент на покой, за да могат те да стигнат до вас. Вдъхновените мисли често са в резултат на такъв контакт и за разлика от вашето его, няма да ви отклонят от правия път. Наистина често вашето его е това, което контролира живота ви и ви налага имиджа, който сте си изградили за себе си. Навлезте вътре в себе си, Мили Мои и чуйте вашия Висш Аз, за да разберете кои сте в действителност и на какво сте способни. Вашето его понякога ще ограничава способността ви да промените начина на мислене, който сте създали.

Ние не сме единствените тук, които да ви помогнем да си отворите очите за прекрасните възможности пред вас. Има учители и помощници на всички различни нива. Те идват на Земята с разнообразни умения и опит и често се специализират в една област, на която са напълно посветени. Те идват от много различни планети като нас и са се нагърбили доброволно със задачи, които изискват тяхното пълно сътрудничество. Животът им не е като вашите обичайни инкарнации, тъй като те вече са се издигнали и обикновено нямат нужда от по-нататъшни земни преживявания. Те идват от любов към вас, разпознавайки вашата божествена искра и виждайки последния ви кратък период в дуалността.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви оставям с моята Любов и Благословия.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.