Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 6, 2010

SaLuSa, August 6, 2010

Както винаги, ние ви насърчаваме да участвате в осъществяването на промените, които ще започнат съвсем скоро. Благодарение на Закона на Привличането вие ще се приближите към проявлението на всичко, върху което фокусирате вниманието си. Вече успешно излязохте от рамките на миналите времена, които щяха да доведат до различен резултат от Издигането, и сега остава само, както бихте казали, да накарате топката да се търкаля. Самото ви присъствие помага за извисяването на другите и чрез своя пример вие им помагате много повече, отколкото осъзнавате. Вие помагате да се създадат идеалните условия за края на дните, като този процес в действителност се е развивал бавно в продължение на около 40 години. От началото на този век вие направихте голям скок напред, което гарантира, че краят на дните ще ви донесе победа над тъмните сили.

Събитията несъмнено наближават решителен момент и съюзниците ни са много близо до постигането на голям успех. Тъмните сили продължават с опитите си да осуетят прогреса, но вече им е невъзможно да спрат Божествения План. Те имат само малки неприятности, но не след дълго силата им ще бъде напълно отнета. Нивата на вашето съзнание непрекъснато нарастват и заедно с това идва осъзнаването, че умишлено ви е било пречено да разберете, че съдбата ви е да се издигнете. Винаги сте имали пълното право да решавате собственото си бъдеще и всеки от вас има силата да върви по пътя на своя избор. Всеки живот, който сте имали, е бил преднамерено планиран, за да ви събуди за истинската ви същност и да ви позволи да напреднете чрез преодоляване на по-ниските енергии. Толкова дълго са ви карали да вярвате, че сте нисши същества без права и са ви принуждавали да се подчинявате на драконовските закони, предназначени да ви държат в мрака. Сега все повече от вас се пробуждат и картината се е променила толкова, че вие сте тези, които диктуват пътя на Човечеството.

Финалната линия вече се вижда от известно време и тъй като промените във вашата слънчева система започват да се усещат, онези от вас, които имат по-високо състояние на съзнанието, усещат мощните енергии наоколо. Те носят мир във времена, които продължават външно да изглеждат хаотични, но при условие, че фокусът ви е върху Издигането, те няма да засегнат прекомерно благополучието ви. Естествено измененията, настъпващи на Земята, ще ви въздействат в различна степен в зависимост от това, къде живеете. Но бъдете уверени, че ние сме напълно наясно с вероятните последици и сме винаги налице, за да намалим вредата върху живота и здравето ви. И Майката Земя, като вас, има да извършва прочистване и неизбежно някои от вас ще бъдат засегнати. Ще се намирате там, където е планирано да бъдете в края на дните и сте знаели това преди да се инкарнирате. Вие сте на Земята заради опита и сами сте избрали колко наситен да бъде той. Много хора са сграбчили тази последна възможност, за да изчистят голяма част от багажа, който е бил с тях дълго време. Поради тази причина конкретният период е изпълнен с инциденти и изпитания, които ви затрудняват. Помнете, обаче, че всичко това е част от еволюционния ви път, тъй като се завърнахте към Светлината.

Всеки човек е получил еднаква възможност да издигне вибрациите си и голяма част от това се определя от избора ви на стил на живот. Някои хора няма да се откажат от по-ниските вибрации и очевидно не са готови за промените, които са необходими за преодоляването им. Техният избор не подлежи на осъждане, тъй като това е вашият живот и вие имате право да го изживеете, както вие желаете. Заедно с това, както винаги, идва отговорността за вашите действия и всичко, което вреди на другите, впоследствие ще стане урок, който трябва да научите. В днешните времена този урок може да се завърне при вас много бързо и това е във ваша полза, ако имате намерение да се върнете към Светлината и да се издигнете. Любовта е ключът към всяка ситуация и в крайна сметка ще разберете това.

Забелязахме, че възникват все повече ситуации, които предизвикват конфронтации, както в личен план, така и в международен мащаб. Това е симптом на времената, в които живеете, когато енергиите, които се нуждаят от прочистване, излизат на повърхността, за да могат да бъдат трансмутирани. Това поставя въпроса как по-добре да се справите и силата ви е във вашата способност да използвате Светлината си и тогава ще имате успех. Нищо не може да се противопостави на мощната енергия на Любовта и тъй като сте ограничени от физическото тяло, вие трябва да развивате контрола и фокусирането. Не сте ли чували за мигновени изцеления и не сте ли се чудили как злокачествени тумори могат да бъдат напълно променени от тази енергия? Когато ви казваме, че сте по-силни, отколкото осъзнавате, това е истина, която скоро ще разберете. Когато се издигнете, тази сила ще се увеличи десетократно и вие ще се извисите до такива нива, че хората ще си мислят, че сте богове.

Това е, което се случи в древни времена, когато Анунаките позволили на хората да благоговеят пред тях заради привидната им способност да извършват чудеса. Както ще разберете, не всяко напреднало Същество е задължително духовно напреднало. Възможно е да се научите как да преценявате хората чрез интуитивното си мислене и да почувствате енергията, която те излъчват. Въпреки това някои хора могат да бъдат много чаровни и измамни в същото време. Животът е едно предизвикателство след друго и затова физическите инкарнации могат да ускорят еволюцията ви. Именно поради тази причина e привлекателно да се живее на Земята и затова се връщате тук отново и отново. Сега сте стигнали до края на вашето пътуване и сте твърдо решени да се справите с всяка неразрешена карма. Казано просто, това е поправяне на грешките ви и научаване на уроците, които изберете да изживеете.

Помислете над това, Мили Мои, ако искате да станете Галактически Същества и да служите на другите да се придвижват по пътя на тяхното духовно развитие, вие първо трябва да се докажете в тъмнината на Земята и нейните по-ниски енергии. Да се издигнете над тях, докато в същото време постоянно се изправяте пред бедствия и толкова много неща отклоняват вниманието ви, си е удивително постижение. Ние виждаме, че сега Светлината нараства експоненциално и това ни показва, че толкова много от вас са готови да се издигнат и броят им ще се увеличава бързо, когато навлезете в заключителния период. Толкова много висши души очакват развълнувано възможността да ви придружат по време на него. Те изчакват да настъпи тяхното време и да дойдат във вашето измерение и да се срещнат с вас.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и виждам, че приливът започва и отмива тъмнината, която е помрачила живота ви, и че Светлината се завръща с пълна сила. Изразете себе си като любящите и радостни Същества, които сте в действителност, споделете мъдростта си и помогнете на другите да открият мира, който вие вече сте намерили.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.