Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 9, 2010

SaLuSa, August 9, 2010

Сега е времето да се справите с вашите лични вътрешни битки. Старите вярвания и знания, които не носят новите по-високи вибрации, излизат на повърхността за прочистване, но понякога е трудно да се освободите от тях. Вие навлизате в период на интензивни промени, старите порядки се разрушават, а новите енергии носят истина и всичко, от което се нуждаете, за да се придвижите напред по пътя към Златната Епоха. За вас ще бъде голямо откритие, когато разберете колко огромни са промените във вас самите, тъй като старият ви начин на мислене е възможно да бъде лесно сменен с всичко, което е чисто и полезно. Действително, колкото повече напредвате, толкова по-лесно става да се движите напред по пътя към Издигането. Най-трудното е да направите тези първи позитивни стъпки, тъй като няма да ви се иска да оставите своите стари установени порядки зад себе си. Понякога това засяга семейството и приятелите, и новото ви аз им изглежда някак си странно. Може дори да срещнете противопоставяне или директно отхвърляне, тъй като психиката ви се променя. Бихме казали, че е важно да останете на пътя си и да не бъдете задържани от емоционални реакции. Всички души в този момент трябва да решат дали ще се възползват от възможността да се издигнат и тези, които не го направят, ще продължат по друг път.

Най-вероятно, когато започнат промените, това ще предизвика голям интерес. За онези души, които все още се пробуждат, това може да бъде просто като едно побутване, което ги издига и им дава тласък да се отворят за истината. Ние знаем, че най-трудно ще бъде с тези души, чиято вяра се базира на религиозни основи. За тях ще е трудно да приемат, че може да са допуснали грешка в разбиранията си или дори, че са били умишлено заблуждавани. За някои от тях предизвикателството ще е твърде голямо и те ще предпочетат да се придържат към досегашните си вярвания. Това естествено се приема като израз на техния свободен избор и той ще бъде уважен. Тъй като вие сте вечни души и в действителност не съществува такова нещо като времето, защото всичко е Сега, вие можете да прекарвате толкова време, колкото желаете на всяко ниво. Затова, Мили Мои, не се безпокойте много, ако онези души, които са ви близки, изглеждат доволни от мястото, където се намират в момента. Несъмнено, ако уроците им още не са приключили, те ще искат да ги научат преди да продължат напред.

Една душа може да се издигне по всяко време, ако е готова за това, но както знаете, краят на този Слънчев Цикъл позволява на всеки да се извиси. Това е специален момент, когато Същества от високите измерения полагат големи усилия, за да ви подготвят за Издигането. Кажете само една дума и вашите водачи ще дойдат веднага при вас, а Ангелите ще ръководят напредъка ви. Що се отнася до вас, признайте съществуването им и помолете за напътствие, защото без вашето съгласие на помощта им ще се гледа като на намеса. Това може да звучи сурово, но нищо не е позволено да ви бъде налагано от другите. Може да чувствате, че много от вашите преживявания са нежелани, но ви уверяваме, че всички те са свързани с вашия житейски план. Не сте ли разбрали, че няма такова нещо като съвпадения и затова те са толкова важни за вас? Разбира се някои съвпадения нямат съществено значение или са с второстепенна важност. Но когато изпитвате суровата реалност на живота, това е с цел вашето духовно разбиране и развитие.

Съществува значителна разлика между това, къде се намирате сега в настоящото измерение и по-високите такива, и там вие ще живеете един напълно различен живот. Ще изчезнат робският труд и бремето на живота, който познавате и ако имате някаква идея какво е раят, може да придобиете впечатление какво ще бъде. Трудно е да се изрази с думи, но може да се каже, че ще бъде райско, идилично и ще ви обгърне в красивата си вибрация от Светлина. Колко често се чувствате изморени в своето физическо тяло и страдате от болка или увреждане, добре, позволете ни да кажем, че всичко това ще бъде оставено зад вас, когато се издигнете. Такива условия вече никога няма да се повторят, тъй като никой от физическите проблеми не може да бъде свързан със Светлинното ви тяло. Неговите вибрации са толкова високи, че може да се прояви само нещо, което е в перфектното си изражение. Когато времената станат трудни, си спомнете колко краткотрайни ще са те и как съвсем скоро ще се превърнат просто в далечни спомени.

Прочистването на Земята продължава и това неизбежно ще доведе до умирането на много души. Те ще бъдат приети в по-високите измерения с голяма любов и разбиране и за тях това ще е нещо като освобождаване от един понякога много беден стандарт на живот. За онези, които останат в местата, където последиците са усетени най-лошо, това е вик за Човечеството да разбере дали може да намери любов и състрадание. Можете ли да игнорирате тежкото им положение или сте в състояние да видите себе си в другите? Не е необичайно, че в края на дните цивилизацията е подложена на изпитание, за да се види колко надалеч е стигнала в своя духовен път. Ние виждаме голяма промяна към по-добро, по-голяма дори от първите години след началото на новото хилядолетие, когато нивата на вашето съзнание се повишиха. Намирате се във време, когато трябва да се стремите към собствената си съдба и да позволите на другите да направят същото. Има много различни пътища към бъдещето, които се разкриват, затова реалността на всички не е идентична.

В известен смисъл вие живеете в най-особения период, тъй като се стремите да се освободите от старите вериги, докато в същото време те ви следват по пътя. Котелът на живота е препълнен и това е рядка смесица от възможности. И все пак, живейте собствения си път и се концентрирайте върху това, което очаквате, че ще ви отведе към Издигането. Докато правите това, тъмните сили няма да могат да ви засегнат и успешното приключване на този живот ще бъде гарантирано. Ще има все повече и повече неща, които ще отвличат вниманието ви и това ще са последните опити на тъмните сили да ви объркат. Досега би трябвало да сте се научили как да се справяте с тях, затова не им позволявайте да ви безпокоят или да отклоняват вниманието ви от собствената ви цел. Те често са придружавани от енергиите на страха, което е умишлен ход за привличане на вниманието ви. Ние сме много щастливи да открием, че тъй като хората се събуждат за истината, те са по-малко склонни да бъдат въвлечени в лъжи и скалъпени събития, които опетняват онези, които са от Светлина и извеждат хората от дуалността.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и мога да ви кажа, че Галактическата Федерация е изпълнена с вълнение, тъй като делата на Земята достигат своя край. Балонът е на път да се спука и ние призоваваме съюзниците да се възползват от възможността да сложат край на контрола на тъмните сили. Това ще бъде направено без кръвопролитие и по най-положителния начин с любящо намерение.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.