Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 6, 2010

SaLuSa, October 6, 2010

Вашите очаквания за настъпване на големите промени все повече се увеличават и това приближава проявлението им. Тези, които по някаква причина им се противопоставят, са също по-активни в опитите си да попречат на този прогрес. От вас зависи, Мили Мои, да игнорирате тези източници и по никакъв начин да не им давате енергията си чрез своя страх. Ако вярата ви е силна, вие ще знаете, че няма от какво да се страхувате, тъй като Светлината е вашата сила и защита. Истината няма да се нуждае от доказателства и ще издържи, когато всичко друго се разпадне. Тъй като вибрациите продължават да се повишават, истината ще изпъкне, така че всички да разберат. Времето на измамите и лъжите приключва и Светлината ще поеме върховната власт.

Имайте предвид, че някои от големите събития могат да бъдат предшествани от повече хаос и смут. Има много стари неща, които са се прилепили и трябва да бъдат отстранени. Това не винаги е възможно да се направи без значително неудобство за вас. Но всички тези явления ще са краткотрайни поради нашето участие. Можете да помислите върху факта, че в резултат на това, физическите промени на Земята далеч не са толкова апокалиптични, колкото предвиждаха някои. Нашите способности са такива, че вече сме ви попречили да унищожите Земята и сме намалили общата вулканична активност. Нещо повече, ние я поддържаме стабилна и в баланс, тъй като нейните колебания стават твърде силни. Нашите инструкции са да гарантираме, че цикълът ще приключи както е постановено. Издигането е твърде важно, за да бъде осуетено от група негативни Същества, имащи за цел постигането на световен контрол за собствена власт.

И така, ние от Галактическата Федерация сме готови, както казвате вие, да излезем на открито и сме съгласували план, който да направи всички доволни. През цялото време ние предприемаме един внимателен подход, тъй като е от съществено значение да бъдем възприети заради това, което представляваме. Ние сме наясно, че намесата ни ще се основава на сътрудничество и ще спазваме вашия протокол. Ние ще ви водим, защото операциите, които засягат Земята, изискват напреднало разбиране и знание, които в момента не можете да проумеете. Но ние ще споделим тази информация и ще поканим някои от вас да вземат активно участие в събитията. Искаме вие бързо да се издигнете до нашите нива на знание, тъй като притежавате ум, който е способен да разбере напредналите технологии. До известна степен контактът със Сивите в САЩ проправи пътя за това време, тъй като вече ви е дадена преднина пред някои държави. Нашите знания, обаче, ще бъдат давани свободно и безкористно, тъй като това, което имаме да споделяме, е за всички.

Наближават велики времена и тъй като идва края на тази година, вие имате пълното право най-после да очаквате някакво действие. През цялото време нашите съюзници подготвяха сцената за очакваното изявление и изглежда то почти е готово да бъде направено. Ние сме толкова развълнувани и облекчени, колкото вас заради близостта на този момент. Той се приближаваше дълго време и ние се връщаме хиляди години назад, през които наблюдавахме вашата еволюция и се грижехме за Майката Земя. Това беше работа, извършена с любов за човечеството и служба в името на Създателя. По очевидни причини в момента вие сте във фокуса на нашето внимание, но ние сме на разположение на всяка цивилизация във Вселената. Нашият живот е изключително интересен и възнаграждаващ и ние сме преживели толкова много изненади докато проучваме далечните райони на Космоса.

Бъдещето ви е толкова светло и само колко различно ще бъде то от това, с което сте свикнали. То е до известна степен като по-високите астрални измерения на Земята и освобождаване от цялата досадна робия да бъдеш човек в третото измерение. Вие всъщност не сте изпитвали такова ниво на свобода, щастие и радост, с изключение на някои кратки моменти в живота ви. Можете ли да си представите облекчението от премахването на притесненията си за вашето оцеляване, осигуряване на прехрана и подслон? Какво би било да сте напълно здрави и без никакви форми на инвалидност? Е, Мили Мои, това е само една част от онова, което трябва да очаквате в по-високите измерения. Парите няма да са ваш проблем, тъй като те не са необходими, когато всичките ви потребности са задоволени. Не можем да изразим добре с думи това, което ви предстои да преживеете, но се сещаме за думата рай. Помнете тези неща, ако пътят стане труден, тъй като накрая ще се окаже, че всичко си струва.

Има толкова много неща, които да очаквате, затова не хабете енергията си за обикновени въпроси от ежедневния живот. Знайте, че тъмните сили ще направят последния си отчаян опит, но оставете това да отмине. Истината ще проникне със сигурност и измамата ще бъде разпозната, тъй като вие сте с повишено ниво на съзнанието и сте по-бдителни към такива опити да бъдете заблудени. Добрият, лошият и злият са в един кюп засега, но скоро ще започне голямо прочистване на всичко, което не може да остане в Светлината. Вибрациите се ускоряват и могат да носят със себе си само души, които са с подобни вибрации. Ако знаете или смятате, че сте от Светлина, вие наистина не трябва да се притеснявате за нищо от по-ниските вибрации. С времето те ще се трансмутират или разпаднат, тъй като ще бъде достигнат момент, когато те не могат да останат повече. Ние сме наясно, че наоколо се носят различни твърдения за нас и всичко, за което ще ви помолим, е да се ръководите от интуицията си. Нито нашето мнение, нито нечие друго по този въпрос е толкова важно като това, което ви се дава от вашия Висш Аз. Всеки от вас има специфични нужди и рядко двама от вас са точно на едно и също ниво на разбиранията. Но, моля, приемете нашите послания относно Издигането, тъй като това е Вселенско събитие, което е определено и необратимо и ще се случи. Многото пътеки, които водят към него, са без значение; всички ще достигнат една и съща точка на издигането заедно.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и имам пълна вяра във вас, че ще предприемете правилното действие като се включите в промените. Бъдете мили и внимателни, ако срещнете съпротива по пътя си, тъй като някои души не могат да разберат какво се случва. Това е съвсем различно от онези души, които вече са направили своя избор да останат в по-ниските вибрации. Те ще са склонни да игнорират това, което се случва около тях и трябва да им бъде позволено да определят своето собствено бъдеще. Всички вие, независимо от намерението ви, сте силно обичани от нас, тъй като ние виждаме вашата Вътрешна Божествена Светлина.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.