Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, January 8, 2010

SaLuSa, January 8, 2010

Когато някои хора чуят за края на дните, реакциите им граничат от ужас до мнения, че това е приказка. Но ако се вгледате в живота си, той е пълен с предизвикателства, които стигат до крайности. Това е част от процеса на вашето обучение и желание да се види доколко Човек може да приспособи физическото си тяло и развие умствените си способности в по-ниските вибрации. Вместо да бъдат само мечта, когато са освободени от ограниченията на измеренията, великите идеи и визии за бъдещето могат да станат ваша реалност. Очевидно вие можете да стигнете само дотук във вашето сегашно измерение и технологиите ви са достигнали етап, в който сте готови да станете пътници в Космоса. Затова краят на дните, който ще доведе до затваряне на цикъла на двойствеността, е трамплинът към следващия етап в развитието ви. Вашите духовни разбирания са може би най-трудната ви за проявление страна, тъй като сте заобиколени от толкова много виждания и мнения за това какво точно е истината. В продължение на цяла вечност сте се възхищавали на други, които претендират да държат на истината и е имало случаи, когато не сте имали избор. Грамотността не е нещо, което е съществувало винаги и в резултат на това суеверието често е замествало знанието.

Друга трудност е справянето с многобройните стари пророчества за този конкретен момент. В резултат на това някои хора все още вярват, че на Земята идват тежки катастрофални събития. Въпреки това, като цяло съобщенията, получени от духовни източници в последно време, показват друго. Разбира се някои физически промени са неизбежни, но не и до степен милиони хора да умрат в резултат от тях. Имайте предвид, че пророчествата показват вероятностите и с вашия напредък те могат да се променят или би трябвало да кажа, че вие ги променяте. Всичко зависи от вашите нива на осъзнатост и тъй като те са се повишили значително през последния век, вие позволявате промените да бъдат по-спокойни. Не трябва, разбира се, да се забравя, че ние от Галактическата Федерация имаме собствена роля и сме толкова технологично напреднали, че ще облекчим голяма част от потенциалните щети и разрушения. Така че, Мили Мои, не се страхувайте от края на дните и бъдете уверени, че независимо какво се случи, Издигането ще се състои.

Съществува възможност много събития да излязат на преден план, което ще индикира ясно, че са на път да започнат големи промени. Сега е по-скоро въпрос на „течение на времето”, тъй като поради цялото объркване, причинено от тъмните сили, за вас е трудно да видите истинската посока, в която отивате. Веднъж след като истината започне да излиза наяве и нашата Федерация може да започне открития си контакт с вас, нещата ще се променят много бързо. Предстоят ви наистина вълнуващи времена и няма да трябва да чакате дълго преди те да настъпят.

Както често ви съветваме, когато попаднете на съобщения и имате някакви съмнения относно съдържанието им, обърнете се навътре към себе си и се доверете на собствената си преценка. Винаги ще има послания, които са в противоречие с други и това е в природата на различните нива на съзнанието. Думите носят със себе си енергия, затова се запитайте как се чувствате докато ги четете. Ясно е, че ако намирате едно съобщение извисяващо, ще следва, че то произхожда от по-високо ниво. Винаги има съмнение за това колко точно е посланието по своя смисъл и дали каналът е бил в състояние да го изрази с подходящи думи. Понякога грешната дума може напълно да промени това, което е трябвало да се предаде.

Когато истината накрая бъде разкрита от членовете на нашата Федерация и учителите, ще има много „скърцане със зъби”. Това е така, защото означава, че ценните за някои хора вярвания са разобличени и признати за недостатъчни и това не е изцяло ваша вина, тъй като в продължение на хиляди години вие сте били изложени на много различни вярвания. Наистина някои от тях са ви били насилствено наложени със заплаха от смърт, ако не се подчините. Затова в продължение на повече от стотици животи вашето подсъзнание е било запълвано с толкова много различни вярвания. Това е друга важна област, която се нуждае от прочистване и затова истината ще ви бъде представена от онези души, на чийто по-висш опит може да се има доверие. Ето защо ние много пъти ви подсказваме да не се придържате твърде строго към вярванията си и да допуснете промяна. В края на краищата вие едва сега започвате да се събуждате от дългия сън. Вие носите истината вътре в себе си и когато тя ви бъде представена отново, това ще резонира дълбоко във вас.

Наистина има толкова много Скъпи Души, които участват в процеса на Издигането, както на Земята, така и извън нея. Те идват главно от по-висши измерения и различни цивилизации, които са пътували с вас по време на вашето пътешествие. Това трябва да покаже колко е обичан всеки един от вас и за колко важно се счита приключването на Издигането в цялата Вселената. Това е в съответствие с обещанието, дадено от Бог, че цялата Вселена ще се издигне. Какъв специален момент приближавате и той е уникален, тъй като ще се издигнете с физическото си тяло. Бързаме да добавим, че дотогава то ще бъде възстановено до перфектното си изражение, свободно от всякакви деформации, болести или стареене. Не може да бъде по друг начин, тъй като вие ще навлезете в по-високите вибрации, където не може да съществува нищо от по-ниските вибрации.

С най-голямо удоволствие ще видим израженията на лицата ви, когато първите от нашите членове ви бъдат представени. Всяко опасение или страх ще изчезнат веднага като осъзнаете колко подобни са те на вас и ще разберете, че това е така, защото те са част от човешкото семейство. Разбира се има и други видове хора, които са ви по-познати поради присъствието на Сивите. Ако някоя от разликите ви притеснява, погледнете коренните раси на Земята и вижте колко се различават те една от друга – и все пак всички те са хора. Ще трябва да видите Същества от друга Вселена, за да видите форми на живот, съвсем различни от вашата, но помнете, че и те като вас идват от Източника на Всичко Което Е. Те са също толкова Божия Искра като вас.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и мога да усетя Светлината, надигаща се сред вас, което може да бъде доловено също и от нашите апарати. Това се вижда като сияен блясък, който свързва всички подобни вибрации и докато нараства става невероятно силен и привлича още повече Светлина към Земята. Бъдете сигурни, че всичко е наред и че вече сте напреднали толкова много за относително кратко време, че сте преминали отвъд влиянието на тъмните сили. Съхранете блясъка на вашата любов и Светлина, тъй като това е най-важното, което можете да направите, за да помогнете на другите.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.