Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, January 9, 2012

СаЛуСа, January 9, 2012

Енергиите по света продължават да укрепват и се носят от мрежата, която издига Земята. Всичко се подготвя за финалния тласък енергия, който ще я тласне в новото ниво на изразяване и извън дуалността. Той също така ще изпълни обещанията за Нова Епоха, която няма да има никаква прилика с нищо, което сте преживяли преди и наистина ще доведе рая на Земята. Само онези от вас, които са издигнали достатъчно своите вибрации, ще са в състояние да се присъединят към онези енергии. По този начин се отработва истината, единствено онези от Светлина могат да съществуват в новото измерение. Изборът винаги е бил ваш, но с това идва отговорността да прокарате собствения си път към Издигането. Вие можете да имате цялата помощ и насърчаване на света, но единствено вие можете да предприемете необходимите стъпки, които ще ви осигурят Издигането.

Малко значение има дали ще се издигнете или не, тъй като всички души ще продължават да напредват. Всичко се случва в собственото си подходящо време и няма нужда да се чувствате под натиск да правите друго освен това, което лично желаете. Вие имате безкрайно количество време, за да се насочите обратно към по-висшите измерения и по всяко време помощта винаги ще е до този, който я иска. Всъщност Висшия ви Аз винаги е с вас, въпреки че когато понижите вибрациите си той не винаги може да проникне през тях, за да ви достигне. Обаче, веднъж щом имате намерението да се издигнете, връзката става по-силна и по-отворена. Вие можете да работите заедно, ако следвате интуитивните си импулси, а те ще ви държат здраво на пътя на Светлината.

Веднъж след като започнете да водите живот с намерение да се издигнете, опитите ви ще последват нов път, който ще ви позволи да им се радвате и да внесете мир в живота си. Връзките ви с по-ниските енергии ще се размият и вие можете да скъсате с навиците си като им откажете енергията да оцелеят. Вие се променяте към по-високо ниво на съзнание и ще предприемете квантов скок напред с идването на Издигането. Животът ще продължи като поредица от стъпки нагоре, когато разширите още повече съзнанието си, за да не изпитате никога повече чувствата на отделеност от Източника. Вие ще станете Едно с Всичко Което Е и съ-творец с Бог.

За момента обаче, всички ние чакаме развития на Земята, за да последва напредъка към промените, които ще отнемат способността на тъмните сили да наложат начините си над вас. Междинният период може да бъде доста хаотичен, докато нашите съюзници установят своя контрол и различните държави изпълнят промените, които ясно ще посочат желанието им да станат част от Новата Епоха. Вече е договорено общо съгласие, тъй като се разбира, че светът не може да оцелее, докато не са отстранени Илюминатите. Ние сме Наблюдателите и ще наблюдаваме точно отговора, за да гарантираме, че се държи на обещанията. Всички сделки ще са прозрачни отсега нататък и ще са абсолютно честни, тъй като е приет нов начин на работа. Всяка измама ще бъде лесно открита и няма да има място за нищо друго освен за пълно съответствие. Намерението е всички промени да са за по-доброто на Човечеството като цяло, а не за някои силни държави, както преди.

Ежедневно ние правим корекции, които се считат за необходими и по този начин сме готови незабавно да пристъпим в действие. Нашите кораби са разположени над много официални учреждения и ще останат там напълно невидими. По този начин ние можем да се уверим, че сме наясно какво се планира от тъмните сили и можем да възпрепятстваме всеки опит да се попречи на нашите планове. На Земята действа свободна воля, но има граница доколко далеч може да достигне свободната воля. Вашата свободна воля трябва да бъде уважена плюс факта, че промените са постановени от власти, много по-висши, отколкото които и да е на Земята. Не само Слънчевата система, но Вселената очаква резултата от събитията, които се случват на Земята. Заедно всички ние ще действаме като Едно, когато се случи Издигането в края на тази година, монументално събитие, което дори други Вселени следят с огромен интерес.

Както ще знаете отсега, животът е навсякъде около вас, а вие имате малко знание за това, защото Земята беше в карантина еони от време, а контактът с вас беше силно ограничен. Също така, вие бяхте умишлено подведени да вярвате, че бяхте единствената форма на живот от вашия вид във вашата Вселена. Що се отнася до откриване на доказателство за нашия контакт в далечното ви минало, то до голяма степен е било игнорирано, защото не се вписва във възприетите ви възгледи. Например много артефакти, които са били разкрити, умишлено са скрити от очите ви, за да ви поддържат в невежество по отношение на нашето съществуване. Броят на нашите посещения на Земята е игнориран по подобен начин, но всичко това ще излезе, тъй като истината ви е станала известна.

Отворете сърцата си и умовете си за великото бъдеще, което ви очаква, което ще ви види да ставате Галактически Същества, пътуващи не само в собствената ви Вселена, но в други, където съществуват форми на живот различни от вашата собствена. Едва ли ще пожелаете да останете на собствената си планета, а ще свикнете повече с живота на масивните Кораби-Майки, които са самостоятелни и имат всичко, от което вероятно ще се нуждаете. Присъствието ви не би било толкова като на някой, който върши работа, а по-скоро използва собствения си опит и умения за доброто на екипа, с който е. Животът е хармоничен и възнаграждаващ и бихме казали, че никога няма тъпи моменти и със сигурност не е скучно.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и за мен винаги е удоволствие да помогна за напредъка на вашето разбиране за живота на Земята. За някои на нея тя е известна като планета – затвор и това всъщност е така. Вие сте били затворени на нея хиляди години, а истината за истинската ви същност е била скрита от вас. Вие сте били водени да вярвате, че сте много по-малко от това, което всъщност сте и слугувахте на интересите на онези, които контролираха Земята в продължение на хилядолетия. Сега вие бързо се пробуждате за истината и съвсем основателно потвърждавате отново вашия суверенитет и той ще ви бъде върнат. Като опит това ви послужи добре, тъй като беше най-бързият път към духовна еволюция и разбиране. Помнете, че каквито и впечатления да имате сега, вие действително влязохте в дуалността с отворени очи. Вие приехте предизвикателството и знаехте, че безопасно ще излезете от него, а сега това време дойде и животът ви ще стане пълен с Любов и Светлина.

Благодаря ви, СаЛуСа
Майк Куинси
Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven InspiredShare |СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.