Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 11, 2010

SaLuSa, August 11, 2010

Все повече от вас отварят душевните си центрове и започвате да усещате или преживявате бъдещи събития. Това е напълно нормално, тъй като съзнанието ви се издига и вие можете да надникнете в бъдещето отвъд текущия период, водещ към Издигането. Това се случва по същата причина, поради която е възможно пътуването във времето, а именно – защото всичко съществува в Сега. Макар и да служи като потвърждение за това, което ви е било дадено, това може също така да бъде объркващо, тъй като не можете да поставите времева рамка. С течение на времето тези преживявания ще зачестяват, заедно с развитието на свръх сензорни възприятия и телепатични способности. Всичко това е част от вашето завръщане към състоянието на Същество от висшите измерения и поради тази причина вие ще се справите с тези промени без никакви затруднения. Не ви ли е било казвано многократно, че сте много по-велики Същества, отколкото вярвате? Не сте били наясно с това, просто защото преди векове вие се спуснахте към по-ниските измерения, където вашата пълна сила не можеше да се прояви. Също така имаше време, когато се извърши намеса във вашата ДНК, така че вие бяхте превърнати на практика в нечовешки Същества. Вие изкачихте пътя си обратно до сегашните нива и скоро ще направите квантов скок напред, позволяващ ви да възстановите изгубените си способности. Това ще завърши с пълната ви трансформация в Галактически Същества и този момент не е далеч. Подсъзнателно вие знаете, че това е истина и няма да изглежда никак странно накрая да се превърнете в Същества със суперсъзнание.

Именно уникалността на Издигането ви предоставя възможността да се извисите толкова бързо. Ще мине известно време преди да дойде друг случай с подобна важност. Затова има Работници на Светлината както на Земята, така и извън нея, които са тук, за да гарантират, че всяка душа има шанс да се издигне. Знанието ще отвори вратите пред вас, но прогресът е свързан с развитието на вашето съзнание. Това става благодарение на разбирането, че вие всички сте Едно и можете да третирате всяка друга душа така, както бихте третирали себе си. Не е нужно да принадлежите към никоя група, въпреки че хората са склонни да се събират заедно, когато имат сходства едни с други. Всичко, което е необходимо да направите идва отвътре и често е съвсем просто и не трябва да бъде усложнявано. Обичайте всеки като себе си и ако можете да приемете това предизвикателство, вие ще сте стъпили здраво на пътя към Издигането. Това ще означава, че ще трябва да промените начина си на живот, който в продължение на години е бил част от стария начин на мислене. Това е излизане от модела, в който са ви поставили вашите родители и връстници, и превръщане във вашето ново аз.

Вашите задачи се улесняват от постоянната помощ, която получавате и която до голяма степен остава невидима. Работниците на Светлината извършват своята важна работа на Земята и това помага за отваряне на съзнанието ви за други възможности. Веднъж след като обявите намерението си да поемете по пътя към Издигането, ще откриете, че вашите преживявания ще ви насочват към хора и информация, които ще ви водят в правилната посока. Бихме добавили, че ако сте привлечени към послания като нашето, тогава вие без съмнение вече сте на пътя към свободата и по-голямото осъзнаване. Нещо повече, вие със сигурност ще постигнете своята цел да се издигнете и вече ще сте повишили нивото на вашето съзнание.

В дългосрочен план целта на живота е да се повишат нивата на вашето съзнание и всеки живот, който имате, е планиран като се има предвид това. Знаейки това, вие можете да имате възможност да откриете отговорите на много предизвикателства, пред които е трябвало да се изправите и сте се чудели защо. Повечето от тях ще са свързани с ваши предишни животи, когато може да са били пропускани възможности и те да се връщат отново, за да ви дадат нов шанс за успех. Когато погледнете назад към преживяванията си от този живот, може да видите това, което сте считали за нещо нежелано, като събитие, което ви е накарало да промените нещо в живота си. Това може да се е оказала повратна точка за вашето благополучие и често е начинът, по който сте премествани на правилния път. Ние казваме това в контекста на някой, който се е отклонил от избрания преди инкарнацията път. Може би не осъзнавате, че се отделя толкова много внимание на житейския план на всеки отделен индивид и онези, които са отговорни да ви държат на правилния път, ви придружават през целия ви живот. Имаме предвид вашите Водачи и всяко висше Същество, чието присъствие може да сте призовали.

Винаги ще има хора, които ще отричат, че с тях има Духовни Същества, но те ще бъдат там, независимо от това, което тези хора вярват. Това, което те няма да направят, е да се намесят във вашата свободна воля и няма да наложат волята си върху вас. Ако, например, сте планирали да изпратите живота си на стари години, те ще ви предпазят, когато е възможно, от случайно съкращаване на живота ви. Например, вместо да умрете при инцидент, животът ви ще бъде спасен и понякога обстоятелствата при оцеляването ви изглеждат като чудеса. Вашите Ангели Пазители могат да направят това, което би ви се видяло невъзможно и те са спасили много животи. Те не са ограничени от линейното време и могат да се движат назад и напред във времето, за да променят преживяванията ви.

Вашите животи далеч не са обикновени или прости, защото независимо дали те са затрупани с действия или не, всички вие имате ключови моменти, които са много важни за вас. Знаем, че можете да изброите много „съвпадения”, които са събрали заедно двама души, които е било предопределено да се срещнат, защото това е част от техния житейски план. Сега вниманието, което получавате, е по-постоянно, тъй като всеки, който се пробуди, се нуждае от всяка помощ, за да продължи да се издига. Имайте вяра в каквито и обстоятелства да сте попаднали и знайте, че нищо, което преживявате сега, няма да продължи твърде дълго. Очаква ви прекрасно бъдеще и ние, от Галактическата Федерация, сме само част от голямата група Същества, които са тук, за да гарантират вашия успех. Веднъж след като можем да започнем да действаме открито, вие скоро ще видите, че неотложните въпроси ще бъдат уредени много бързо. Има да се правят толкова много неща, за да се поправят грешките, които са били извършвани в продължение на много дълъг период от време.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и сърцата ни се стоплят като видим непрекъсващия отговор на Светлината, която се разпростира около Земята. Нивата на съзнанието непрекъснато се повишават и нищо няма да ги спре да достигнат дори още по-високи нива. Това е чудесно от гледна точка на натиска, който изпитвате навсякъде около вас. И все пак вие се придържате към задачата си да се фокусирате върху позитивните промени, които трябва да възникнат от настоящия хаос. Времето се ускорява както винаги и нашето присъствие става по-видимо, тъй като ние ви подкрепяме в работата ви за Светлината. Призовете ни, ако се нуждаете от помощ.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.